Raporty płacowe dla firm

Archiwalne raporty płacowe dla firm

Raporty Płacowe Sedlak & Sedlak - poznaj rynkowe stawki płac. Dowiedz się ile płacić pracownikom.

Czym są raporty płacowe dla firm?

W raportach płacowych znajdą Państwo dane o wynagrodzeniach i świadczeniach dodatkowych na setkach różnych stanowisk pracy.

czytaj więcej

Dla kogo przeznaczone są raporty płacowe?

Raport płacowy jest niezbędny do profesjonalnego zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami w organizacjach.

czytaj więcej

Dlaczego wybrać raporty Sedlak & Sedlak?

Prawie 20 lat doświadczenia, dopasowanie do polskich realiów, kilkustopniowy proces weryfikacji danych.

czytaj więcej

Szukaj w archiwum

źródło danych

kategoria raportów

sortowanie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - wiosna
 • 761 firm,
 • 845 stanowisk,
 • ponad 260 tys. pracowników,
 • Raport dostępny jako:
 • PLATFORMA ONLINE/EXCEL/PDF


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - wiosna - stanowiska IT
 • 188 stanowisk
 • 761 firm
 • Raport dostępny jako:
 • PLATFORMA ONLINE/EXCEL/PDF


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesień
 • 796 stanowisk
 • 707 firm
 • 259 837 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesień - stanowiska administracyjne
 • 400 stanowisk
 • 707 firm
 • 115 114 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - jesień - stanowiska produkcyjne
 • 408 stanowisk
 • 707 firm
 • 190 317 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosna
 • 726 stanowisk
 • 536 firm
 • 218 677 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Benefity w oczach pracowników 2020
 • 4 790 uczestników
 • 79 benefitów
 • 70 tabel
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

2 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku
 • 8 grup benefitów
 • 672 firmy
 • dane o dostępności i wysokości oferowanych świadczeń na 4 szczeblach zatrudnienia
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE/DRUK


więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe 
oferowane przez firmy w 2019 roku
 • 8 grup benefitów
 • 660 firm
 • dane o dostępności i wysokości oferowanych świadczeń na 4 szczeblach zatrudnienia
 • Raport dostępny jako:


więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe 
w oczach pracowników w 2019 roku
 • 4 037 uczestników
 • 105 benefitów
 • 68 tabel
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

2 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017
 • 495 stanowisk
 • 540 zakładów
 • 253 795 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 
dla branży IT - 2018
 • Liczba oddziałów: 84
 • Liczba stanowisk: 102
 • Liczba osób: 10 678
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe 
oferowane przez firmy w 2017 roku
 • 7 grup benefitów
 • 58 wykresów
 • 24 tabele
 • 455 zakładów
 • Raport dostępny jako:


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów w 2018 roku
 • 366 spółek
 • 940 menedżerów
 • Raport dostępny jako:
 • Excel/PDF

5 000 PLN + 23% VAT
Cena raportu wraz z analizami dodatkowymi
9 000 PLN + 23% VAT
Analiza porównawcza na zamówienie
8 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku
 • 976 menedżerów
 • 377 spółek
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/Excel


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2018 roku
 • 366 spółek
 • 1 635 członków rad nadzorczych
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

3 000 PLN + 23% VAT
Analiza porównawcza na zamówienie
5 000 PLN + 23% VAT
Cena raportu wraz z dodatkowymi analizami
6 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Programy motywacyjne w spółkach notowanych na GPW w 2018 roku
 • 54 spółki
 • kompleksowa analiza programów motywacyjnych
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2017 roku
 • 1 543 członków rad nadzorczych
 • 377 spółek giełdowych
 • Raport dostępny jako:
 • Excel


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2018 roku
 • liczba menedżerów: 148
 • liczba banków: 13
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

5 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku
 • liczba menedżerów: 139
 • liczba banków: 13
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2018 roku
 • 109 członków rad nadzorczych
 • 13 banków
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

3 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
 • 445 stanowisk
 • 450 zakładów
 • 173 514 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 12 kategorii stanowisk
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 
– stanowiska administracyjne
 • 246 stanowisk
 • 450 zakładów
 • 173 514 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 12 kategorii stanowisk
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2016
 – stanowiska produkcyjne
 • 251 stanowisk
 • 346 zakładów
 • 173 514 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 12 kategorii stanowisk
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku
 • liczba menedżerów: 1 433
 • liczba spółek: 366
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015
 • 421 stanowisk
 • 430 zakładów
 • 160 357 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 12 kategorii stanowisk
 • 915 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 – stanowiska produkcyjne
 • 237 stanowisk
 • 310 zakładów
 • 125 981 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 12 kategorii stanowisk
 • 542 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2016 roku
 • 1464 członków rad nadzorczych
 • 354 spółki
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 – stanowiska administracyjne
 • 242 stanowiska
 • 430 zakładów
 • 54 918 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 12 kategorii stanowisk
 • 572 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2016 roku
 • 127 menedżerów
 • 27 spółek IT notowanych na GPW
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe 
oferowane przez firmy w 2016 roku
 • 8 grup benefitów
 • 47 wykresów
 • 23 tabele
 • 414 zakładów
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów w 2015 roku
 • liczba menedżerów: 1 361
 • liczba spółek: 353
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2015 roku
 • 1473 członków rad nadzorczych
 • 337 spółek
 • 41 tabel
 • 29 wykresów
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2015 roku
 • 119 menedżerów
 • 26 spółek IT notowanych na GPW
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2015
 • 8 090 pracowników
 • 64 stanowiska
 • 46 firm
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku
 • 7 grup benefitów
 • 44 wykresy
 • 23 tabele
 • 405 zakładów
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku
 • 32 stanowiska
 • 4 909 pracowników
 • 123 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2014 roku
 • 7 grup benefitów
 • 46 wykresów
 • 22 tabele
 • 349 zakładów
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 – stanowiska produkcyjne
 • 216 stanowiska
 • 300 zakładów
 • 147 304 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 – stanowiska administracyjne
 • 249 stanowisk
 • 382 zakłady
 • 94 982 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014
 • 416 stanowisk
 • 382 zakłady
 • 208 370 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 17 poziomów stanowisk
 • 898 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku
 • 57 stanowisk
 • 5 811 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2014 roku
 • 108 członków rad nadzorczych
 • 14 banków notowanych na GPW
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2013 roku
 • 1 411 osób zasiadających w radach nadzorczych
 • 336 spółek
 • 26 tabel
 • 21 wykresów
 • 4 rankingi
 • 92 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku
 • 1 254 menedżerów
 • 336 spółek
 • 10 rankingów
 • 146 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku
 • 92 strony
 • 64 tabele
 • 24 wykresy
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2013 roku
 • 108 menedżerów,
 • 15 banków notowanych na GPW,
 • 111 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku
 • 46 stanowisk
 • 14 808 pracowników
 • 223 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2013 roku
 • 104 menedżerów
 • 27 spółek IT
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w Warszawie w 2013 roku
 • 150 stanowisk
 • 19 803 pracowników
 • 402 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE
 • 27 państw Unii Europejskiej
 • 8 grup zawodowych
 • 29 tabel
 • 66 wykresów
 • 125 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE
 • 27 państw Unii Europejskiej
 • 14 sektorów gospodarki
 • 45 tabel
 • 71 wykresów
 • 143 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w finansach i księgowości w 2012 roku
 • 21 stanowisk
 • 5 622 pracowników
 • 101 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku
 • 21 072 uczestników
 • 119 stanowisk
 • 4 szczeble zatrudnienia
 • 325 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Świadczenia medyczne oferowane przez firmy w 2012 roku
 • 94 firmy
 • 30 stron analiz
 • 4 tabele
 • 18 wykresów
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku
 • 54 strony
 • 10 stanowisk
 • 4 050 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w budownictwie w 2011 roku
 • 76 stron
 • 5 713 pracowników
 • 17 stanowisk pracy
 • data wydania marzec 2012
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku
 • 61 stanowisk
 • 6 450 pracowników
 • 220 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia osób zasiadających w Radach Nadzorczych banków notowanych na GPW w 2013 roku
 • 104 członków RN,
 • 15 banków notowanych na GPW
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 – stanowiska produkcyjne
 • 193 stanowiska
 • 258 zakładów
 • 108 961 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 – stanowiska administracyjne
 • 220 stanowisk
 • 332 zakłady
 • 43 241pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013
 • 366 stanowisk
 • 332 zakłady
 • 136 257 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 17 poziomów stanowisk
 • 802 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku
 • 1 347 osób zasiadających
 • w radach nadzorczych
 • 94 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku
 • 73 strony
 • 40 tabel
 • 43 wykresy
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2012 roku
 • 331 spółek
 • 1 288 menedżerów
 • 120 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku
 • 115 menedżerów
 • 15 banków
 • 90 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek budowlanych notowanych na GPW w 2011
 • 151 menedżerów
 • 34 spółki budowlane
 • 61 stron
 • 10 wykresów
 • 24 tabele
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 – stanowiska produkcyjne
 • 177 stanowisk
 • 253 zakłady
 • 102 078 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 17 poziomów stanowisk
 • 422 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 – stanowiska administracyjne
 • 213 stanowisk
 • 321 zakładów
 • 44 739 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 17 poziomów stanowisk
 • 480 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012
 • 347 stanowiska
 • 321 zakładów
 • 129 323 pracowników
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • 17 poziomów stanowisk
 • 754 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2011 roku
 • 123 menedżerów
 • 27 spółek informatycznych
 • 39 stron
 • 13 wykresów
 • 17 tabel
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2011 roku
 • Liczba stron: 85
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Polityka świadczeń dodatkowych w 2012 roku
 • 144 przedsiębiorstwa
 • 62 świadczenia
 • 19 kategorii
 • 81 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2011 roku
 • 1 386 menedżerów
 • 333 spółki
 • 97 stron
 • 48 tabel
 • 15 wykresów
 • 9 rankingów
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w Warszawie w 2011 roku
 • 17 812 pracowników
 • 6 szczebli zatrudnienia
 • 103 stanowiska
 • 252 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2011 roku
 • 14 banków
 • 107 menedżerów
 • 77 stron
 • 27 tabel
 • 17 wykresów
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

XX ogólnobranżowy raport płacowy 2011
 • 199 stanowisk
 • 182 zakłady
 • 27 645 pracowników
 • 437 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2010 roku
 • 83 menedżerów
 • 25 spółek IT
 • 35 stron
 • 17 tabel
 • 14 wykresów
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w bankowości w 2011 roku
 • 110 stron
 • 17 stanowisk
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

XIV raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych 2011
 • 150 stanowisk
 • 192 zakłady
 • 68 836 pracowników
 • 356 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2010 roku
 • 1195 menedżerów
 • 309 spółek
 • 99 stron
 • 52 tabele
 • 32 wykresy
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Świadczenia pozapłacowe 2010
 • 171 przedsiębiorstw
 • 24 377 pracowników
 • 156 stanowisk pracy
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w działach HR w 2010 roku
 • 55 stron
 • 5 szczebli
 • 11 stanowisk
 • 3 733 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2010 roku
 • 112 menedżerów
 • 15 banków
 • 54 strony
 • 34 tabele
 • 20 wykresów
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w Warszawie w 2010 roku
 • 17 021 pracowników
 • 246 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w budownictwie w 2010 roku
 • 92 strony
 • 6771 pracowników
 • 28 stanowisk pracy
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

XIX ogólnobranżowy raport płacowy 2010
 • 185 stanowisk
 • 171 zakładów
 • 24 377 osób
 • 412 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w bankowości w 2010 roku
 • 102 strony
 • 12 stanowisk
 • 5 szczebli zatrudnienia
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Wynagrodzenia w działach finansów i rachunkowości w 2010 roku
 • 24 stanowiska
 • 11 090 pracowników
 • 3 działy
 • 127 stron
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2009 roku
 • 54 strony
 • 29 tabel
 • 15 wykresów
 • 320 spółek
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Świadczenia pozapłacowe w Stanach Zjednoczonych
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Koszty pracy w Polsce 2004-2010
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia menedżerów w Polsce w 2008 roku
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport płacowy dla stanowisk produkcyjnych w firmach z branży FMCG w 2008 roku
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport Informatyczny 2003
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport Informatyczny 2004
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

XIII Ogólnobranżowy Raport Płacowy 2004
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Raport na temat wynagrodzeń w działach sprzedaży w 2007 roku
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia w różnych sektorach - Polska na tle innych krajów EU
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek sektora budowlanego w 2006 roku
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek sektora IT w 2006 roku
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • PDF

bezpłatny dla użytkowników premium
więcej o raporcie