Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 5740 PLN
Manager ds. eksportu 7910 PLN
Aktor 3280 PLN
Szwaczka ręczna 2900 PLN
Serwisant urządzeń 4880 PLN
Stylistka modowa 3580 PLN
Specjalista SEO 7280 PLN
IT Quality Assurance 9880 PLN
Technik automatyk 5150 PLN
Lutowacz 3910 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku”

28.07.2014 Kinga Tapa
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone w dniach 16.01.2014 do 14.03.2014. W badaniu wzięło udział 3 266 pracowników. W końcowej wersji raportu uwzględniono odpowiedzi 3 210 osób.


Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku

SchematOferta świadczeń dodatkowych


Aż 75,2% pracowników zadeklarowało, że ich pracodawcy w 2014 roku oferują świadczenia dodatkowe (wykres 1). W porównaniu do 2012 roku jest to wzrost o ponad 9 punktów procentowych. Bez wątpienia na popularność przyznawania benefitów duży wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa. 53,2% pracowników mikroprzedsiębiorstw odpowiedziało, że w ich firmach pracownikom przyznaje się benefity. Tymczasem w wielkich organizacjach jest to już 89,7% ankietowanych.

Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w 2014 roku

Wykres

Źródło: Badanie: świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku, Sedlak & SedlakSpośród pracowników, którzy odpowiedzieli, że w ich firmach pracownikom przyznawane są benefity, aż 91% jest bezpośrednim beneficjentem świadczeń dodatkowych. Najmniej respondentów otrzymujących benefity pracuje w służbie zdrowia – 79,7%. Z kolei najwięcej takich osób jest zatrudnionych w sektorze bankowości oraz transportu i logistyki – ponad 93% ankietowanych. Warto zaznaczyć, że odsetek osób otrzymujący benefity rośnie wraz ze szczeblem zatrudnienia (tabela 1).

Popularność świadczeń dodatkowych
wśród pracowników na różnych szczeblach
w 2014 roku

 

 

n

pracownicy otrzymujący benefity

szczebel

dyrektor/zarząd

217

93,1%

kierownik

627

92,8%

specjalista

1 111

92,2%

pracownik szeregowy

239

79,7%

Źródło: Badanie: świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku, Sedlak & SedlakRanking benefitów


W raporcie przedstawiono najpopularniejsze świadczenia, jakie otrzymują pracownicy. W 2014 roku, podobnie jak w 2013 roku, na pierwszych trzech miejscach w rankingu znalazły się te same świadczenia dodatkowe. Najpowszechniejszym benefitem jest podstawowa opieka medyczna, na drugim miejscu znalazł się telefon służbowy do użytku prywatnego, natomiast na trzecim – zajęcia sportowe (wykres 2).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2014 roku

Wykres

Źródło: Badanie: świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku, Sedlak & SedlakAnkietowanych zatrudnionych w firmach, które nie oferują świadczeń dodatkowych zapytano jakie są ich oczekiwania. Jak się okazało, zdecydowanie najbardziej pożądanym benefitem są zajęcia sportowe (33,2%). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się kolejno podstawowa (27,6%) i specjalistyczna opieka medyczna (26%).

Finansowanie benefitów


Ponad 75% pracowników jest skłonnych partycypować w finansowaniu świadczeń dodatkowych, gdyby oznaczało to poszerzenie pakietu benefitów. Najwięcej pracowników (58,5%) skłonnych do współfinansowania świadczeń, jest gotowa przeznaczyć na ten cel maksymalnie 100 zł miesięcznie. 4% respondentów jest skłonna miesięcznie dopłacać do benefitów więcej niż 400 zł.

Preferowana wysokość dopłaty do świadczeń dodatkowych w 2014 roku, miesięcznie w PLN (n=1490)

Wykres

Źródło: Badanie: świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku, Sedlak & SedlakWartość pakietu świadczeń


Badani, którzy nie są informowani o wartości przysługujących im świadczeń dodatkowych zostali poproszeni o oszacowanie ich wartość. Najliczniejszą grupę (28,4%) stanowili pracownicy wyceniający wartość benefitów na kwotę do 200 zł. Jedna czwarta badanych oceniła wartość świadczeń na kwotę od 201 do 400 zł. Na najwyższą wartość benefitów (powyżej 800 zł) wskazało 22,9% ankietowanych.

Szacowana przez pracowników miesięczna wartość pakietu benefitów
w 2014 roku (n=1846)

Wykres

Źródło: Badanie: świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku, Sedlak & SedlakOcena pakietu benefitów


Jak wynika z raportu, zaledwie 22,2% pracowników zdeklarowało, że w firmach, w których pracują bada się satysfakcję z benefitów. Najwyższy odsetek firm przeprowadzających takie badania jest z branży telekomunikacyjnej – 31,7%. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w sektorze nauki i szkolnictwa, gdzie zaledwie 8,8% firm bada zadowolenie pracowników ze świadczeń dodatkowych. Biorąc pod uwagę tak niskie wyniki, zaskakująca jest informacja, że 57% pracowników jest raczej, a 15% zdecydowanie zadowolonych z oferowanych świadczeń dodatkowych.

O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2014 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2014 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników odnośnie benefitów. Kolejna część poświęcona została kwestiom związanym z finansowaniem świadczeń. Omówiono tutaj problem informowania pracowników o wartości świadczeń, współfinansowania benefitów oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. W czwartej części omówiono problem oceny programu świadczeń. Przedstawiono informacje na temat poziomu satysfakcji z benefitów czy oceny pakietu świadczeń dodatkowych w porównaniu do świadczeń oferowanych przez inne firmy. W ostatniej, piątej części opisano kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych. Raport liczy 91 stron i zawiera 66 tabel oraz 24 wykresy.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".