Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”

10.05.2019
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono w nim dane o płacach osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć TUTAJ.
Dane ogólne
Mediana wynagrodzeń całkowitych na stanowiskach handlowych w 2018 roku wyniosła 4 210 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia na stanowiskach handlowych, znacznie przewyższające pensje osób na pozostałych poziomach hierarchii organizacyjnej, otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 13 000 PLN brutto w 2018 roku. Warto jednak zaznaczyć, że w grupie dyrektorów znalazły się osoby zatrudnione w firmach o różnych charakterystykach. Przykładowo dyrektorzy pracujący w firmach zagranicznych zarabiali 17 500 PLN, a w firmach polskich – nieco ponad 11 000 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w 2018 roku (brutto w PLN)

poziom hierarchii organizacyjnej

próba

mediana

młodszy specjalista

844

3 493

starszy specjalista

1 159

5 645

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

1786

5 700

kierownik średniego zespołu (11-30)

442

6 000

kierownik dużego zespołu (31-100)

120

8 775

kierownik bardzo dużego zespołu (ponad 100 osób)

46

11 050

dyrektor

730

13 000

dyrektorzy zatrudnieni w:

 

 

     firmach z kapitałem polskim

488

11 960

     firmach z kapitałem zagranicznym

242

17 500

     mikro przedsiębiorstwach (1-9 osób)

55

9 000

     małych przedsiębiorstwach (10-49)

148

11 000

     wielkich przedsiębiorstwach (1000 i więcej)

153

15 000

     branży: usługi dla biznesu

46

15 550

     branży: bankowość

78

11 350

     branży: przemysł ciężki

58

14 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Zarobki osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych były bardzo zróżnicowane w zależności od branży. Przykładowo, w handlu mediana wynagrodzeń wyniosła 3 600 PLN brutto, a w branży technologie informatyczne blisko 1 500 PLN więcej, tj. 5 000 PLN brutto. Warto zwrócić uwagę na to, że różnice w zarobkach widoczne są również w ramach każdej z branż. Przykładowo w branży bankowość, doradca klienta indywidualnego otrzymywał niespełna 3 700 PLN brutto, doradca klienta biznesowego 5 500 PLN, a zarobki dyrektora oddziału banku sięgały 11 000 PLN brutto w 2018 roku.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Analizy dla stanowisk
W raporcie oprócz danych ogólnych znalazły się również analizy wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk. W analizach uwzględniono 40 stanowisk. Biorąc pod uwagę medianę zarobków, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy regionu sprzedaży (13 933 PLN brutto). Jednak również w ich przypadku, wysokość zarobków zależała od różnych czynników. Dla przykładu: w polskich firmach dyrektorzy regionu sprzedaży zarabiali 12 911 PLN, a w firmach zagranicznych – 14 378 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na trzech najwyżej opłacanych stanowiskach handlowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Najniżej opłacanymi spośród badanych okazało się stanowisko kasjera (2 612 PLN brutto), sprzedawcy (2 700 PLN brutto) oraz pracownika punktu/oddziału sprzedaży (2 775 PLN brutto). Jednak bardziej szczegółowe dane uwidoczniły dysproporcje w wynagrodzeniach. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawcy w Warszawie wyniosła w 2018 roku nieco ponad 3 000 PLN, a w Lublinie – 2 444 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na trzech najniżej opłacanych stanowiskach handlowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”W pełnym raporcie znajdziecie Państwo informacje na temat wynagrodzeń w zależności od takich zmiennych jak: wielkość firmy, pochodzenie kapitału, poziom umiejscowienia w hierarchii organizacyjnej, typ własności firmy, województwo, miasto, branża, dział, wiek pracownika, płeć pracownika, wykształcenie, staż pracy


Jeżeli są Państwo zainteresowani raportem i mają Państwo jakieś pytania,
zapraszamy do kontaktu z redakcją lub zapoznania się z ofertą raportu


Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku

Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku
  • 40 wyszczególnionych stanowisk,
  • sprzedaż, wsparcie, analityka,
  • wpływ stażu, wieku, płci na płace
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".