Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 7520 PLN
Dyspozytor 6670 PLN
Programista .NET 10640 PLN
Metrolog 6680 PLN
Biochemik 5830 PLN
Programista Android 11000 PLN
Wizytator 6470 PLN
Programista Embedded 10220 PLN
Dziekan 12800 PLN
Technik handlowiec 6200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”

10.05.2019
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono w nim dane o płacach osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć TUTAJ.
Dane ogólne
Mediana wynagrodzeń całkowitych na stanowiskach handlowych w 2018 roku wyniosła 4 210 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Zdecydowanie najwyższe wynagrodzenia na stanowiskach handlowych, znacznie przewyższające pensje osób na pozostałych poziomach hierarchii organizacyjnej, otrzymywali dyrektorzy. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 13 000 PLN brutto w 2018 roku. Warto jednak zaznaczyć, że w grupie dyrektorów znalazły się osoby zatrudnione w firmach o różnych charakterystykach. Przykładowo dyrektorzy pracujący w firmach zagranicznych zarabiali 17 500 PLN, a w firmach polskich – nieco ponad 11 000 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w 2018 roku (brutto w PLN)

poziom hierarchii organizacyjnej

próba

mediana

młodszy specjalista

844

3 493

starszy specjalista

1 159

5 645

kierownik małego zespołu (2-10 osób)

1786

5 700

kierownik średniego zespołu (11-30)

442

6 000

kierownik dużego zespołu (31-100)

120

8 775

kierownik bardzo dużego zespołu (ponad 100 osób)

46

11 050

dyrektor

730

13 000

dyrektorzy zatrudnieni w:

 

 

     firmach z kapitałem polskim

488

11 960

     firmach z kapitałem zagranicznym

242

17 500

     mikro przedsiębiorstwach (1-9 osób)

55

9 000

     małych przedsiębiorstwach (10-49)

148

11 000

     wielkich przedsiębiorstwach (1000 i więcej)

153

15 000

     branży: usługi dla biznesu

46

15 550

     branży: bankowość

78

11 350

     branży: przemysł ciężki

58

14 000

 

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Zarobki osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych były bardzo zróżnicowane w zależności od branży. Przykładowo, w handlu mediana wynagrodzeń wyniosła 3 600 PLN brutto, a w branży technologie informatyczne blisko 1 500 PLN więcej, tj. 5 000 PLN brutto. Warto zwrócić uwagę na to, że różnice w zarobkach widoczne są również w ramach każdej z branż. Przykładowo w branży bankowość, doradca klienta indywidualnego otrzymywał niespełna 3 700 PLN brutto, doradca klienta biznesowego 5 500 PLN, a zarobki dyrektora oddziału banku sięgały 11 000 PLN brutto w 2018 roku.

Mediany wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych na stanowiskach handlowych w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Analizy dla stanowisk
W raporcie oprócz danych ogólnych znalazły się również analizy wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk. W analizach uwzględniono 40 stanowisk. Biorąc pod uwagę medianę zarobków, najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy regionu sprzedaży (13 933 PLN brutto). Jednak również w ich przypadku, wysokość zarobków zależała od różnych czynników. Dla przykładu: w polskich firmach dyrektorzy regionu sprzedaży zarabiali 12 911 PLN, a w firmach zagranicznych – 14 378 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na trzech najwyżej opłacanych stanowiskach handlowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”Najniżej opłacanymi spośród badanych okazało się stanowisko kasjera (2 612 PLN brutto), sprzedawcy (2 700 PLN brutto) oraz pracownika punktu/oddziału sprzedaży (2 775 PLN brutto). Jednak bardziej szczegółowe dane uwidoczniły dysproporcje w wynagrodzeniach. Mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawcy w Warszawie wyniosła w 2018 roku nieco ponad 3 000 PLN, a w Lublinie – 2 444 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych na trzech najniżej opłacanych stanowiskach handlowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku”W pełnym raporcie znajdziecie Państwo informacje na temat wynagrodzeń w zależności od takich zmiennych jak: wielkość firmy, pochodzenie kapitału, poziom umiejscowienia w hierarchii organizacyjnej, typ własności firmy, województwo, miasto, branża, dział, wiek pracownika, płeć pracownika, wykształcenie, staż pracy


Jeżeli są Państwo zainteresowani raportem i mają Państwo jakieś pytania,
zapraszamy do kontaktu z redakcją lub zapoznania się z ofertą raportu


Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku

Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku
  • 40 wyszczególnionych stanowisk,
  • sprzedaż, wsparcie, analityka,
  • wpływ stażu, wieku, płci na płace
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".