Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk ds. IT 12330 PLN
Logistics Specialist 7410 PLN
Grafik kreatywny 7010 PLN
Nauczyciel techniki 5140 PLN
Tokarz 5510 PLN
Programista Python 15180 PLN
Doradca biznesowy 7630 PLN
Biolog 5650 PLN
Programista ABAP 12570 PLN
Wiertacz studni 6900 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Kompleksowego raportu płacowego Sedlak & Sedlak – wiosna/lato 2024

04.06.2024 Maria Hajec
Artykuł stanowi podsumowanie wyników Kompleksowego raportu płacowego wiosna/lato 2024. W badaniu wzięło udział 979 firm. Większość stanowiły firmy produkcyjne (57%). Najwięcej firm prowadziło swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego (18%), śląskiego (11%) i wielkopolskiego (11%).
Przebadano łącznie prawie 375 000 pracowników, zatrudnionych na 1034 stanowiskach przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Dodatkowo raport zawiera analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.

Podwyżki wynagrodzeń


W raporcie wiosna/lato 2024 znajdziemy informacje o zrealizowanych i planowanych podwyżkach systemowych oraz zrealizowanych podwyżkach indywidualnych.

Poniżej zestawiamy ze sobą zrealizowane podwyżki systemowe na poszczególnych szczeblach organizacji w okresie wiosna 2023-wiosna 2024 z podwyżkami systemowymi planowanymi na ten okres. Na dwóch szczeblach (specjaliści, pracownicy fizyczni) systemowe podwyżki wynagrodzeń zrealizowanych okazały się wyższe od planowanych. Pracownicy fizyczni otrzymali 10% podwyżki (przy planowanych 8%), a specjaliści 8,2% (przy planowanych 8%). Z kolei pracownicy należący do kadry kierowniczej oraz kadry zarządzającej dostali podwyżki zgodne z planowanymi – na poziomie 8%.

Porównanie planowanych i zrealizowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników
na wybranych szczeblach organizacji w okresie wiosna 2023-wiosna 2024 (w procentach)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy wiosna/lato 2023 oraz Kompleksowy raport płacowy wiosna/lato 2024Więcej informacji, w tym planowane podwyżki płac na nadchodzące miesiące, zaprezentowano w Kompleksowym raporcie płacowym Sedlak & Sedlak wiosna/lato 2024, który jest dostępny tutaj.

Wynagrodzenia pracowników fizycznych


Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy kompetencji pracowników: początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Mediana całkowitych zarobków początkujących pracowników fizycznych wynosiła 5 193 PLN, doświadczonych 5 689 PLN. Z kolei starsi pracownicy oraz liderzy zarabiali odpowiednio 6 470 i 7 305 PLN.

Wynagrodzenie całkowite pracowników fizycznych z różnym poziomem doświadczenia (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2024Wynagrodzenia specjalistów w różnych branżach


Najwyżej opłacaną branżą wśród doświadczonych specjalistów okazała się branża IT, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 9 224 PLN. Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się branża lotnicza i chemiczna. Najmniej zarabiali doświadczeni specjaliści zatrudnieni w branży spożywczej i modowej. Tam mediany płac wyniosły 6 873 i 6 779.

Wynagrodzenie całkowite doświadczonych specjalistów w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2024Wynagrodzenia kierowników w różnych województwach


Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że kierownicy na poziomie K1 najwięcej zarabiali w Mazowieckiem – 14 503 PLN. Niewiele mniej zarabiali kierownicy (K1) z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Na końcu zestawienia znalazły się województwa lubelskie oraz podlaskie. Kierownicy na poziomie K1 zarabiali tam przeciętnie 11 699 PLN i 11 158 PLN

Wynagrodzenia całkowite kierowników na poziomie K1 w różnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2024Wynagrodzenia dyrektorów pionu (D2) w firmach o różnym pochodzeniu kapitału


Dyrektorzy pionu na poziomie D2 z firm o polskim kapitale zarabiali przeciętnie 37 950 PLN. Z kolei ich koledzy z firm zagranicznych o 7 050 PLN więcej, tj. 45 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite dyrektorów pionu na poziomie D2
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2024Benefity dla doświadczonych specjalistów


Obok analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczono również informacje o 17 rodzajach świadczeń pozapłacowych przysługujących pracownikom na różnych stanowiskach i poziomach.

Dane prezentowane są zarówno dla wszystkich firm biorących udział w badaniu jak również w podziale na takie kryteria jak: wielkość zatrudnienia, kapitał firmy, przychody, branża, rodzaj działalności oraz województwa (tam, gdzie jest odpowiednia próba). Poniżej tabela z benefitami oferowanymi doświadczonym specjalistom. Niemal 100% pracowników ma dostęp do szkoleń zawodowych, dodatkowej opieki medycznej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Z kolei najrzadziej oferowanymi benefitami w tej grupie pracowników są: dofinansowanie kosztów paliwa, akcje pracownicze oraz dodatkowy płatny urlop.

Wybrane świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom (w procentach)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – wiosna/lato 2024Przedstawione powyżej dane, to tylko niewielki wycinek naszego Raportu. Więcej informacji, w tym stawki płac na poszczególnych stanowiskach, zaprezentowano w Kompleksowym raporcie płacowym Sedlak & Sedlak wiosna/lato 2024, który jest dostępny tutaj.

O raporcie


Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak – wiosna/lato 2024 zawiera informacje o wynagrodzeniach na 1034 stanowiskach, podzielonych kilka poziomów. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych o wynagrodzeniach 374 598 pracowników z 979 firm. Badanie prowadzone było w okresie od lutego do kwietnia 2024 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie internetowej raportyplacowe.pl.

Maria Hajec

Kompleksowy raport płacowy - wiosna/lato 2024

Kompleksowy raport płacowy - wiosna/lato 2024
  • 979 firm,
  • ponad 374 tys. pracowników,
  • 423 stanowisk (1034 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".