Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Fakturzystka 4800 PLN
Motorniczy tramwaju 5730 PLN
Ogrodnik 5100 PLN
Driver Coordinator 7290 PLN
Serwisant maszyn 5510 PLN
Pracownik sklepu 4750 PLN
Specjalista ds. sem 8860 PLN
Doradca klienta 5030 PLN
Scrum Master 13750 PLN
Technik mechatronik 5990 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2021 roku”

22.02.2023 Gabriela Strojna
Rok 2021 można uznać za dobry dla banków. Aktywa bilansowe 12 banków notowanych na GPW w 2021 wynosiły 1,77 mld PLN – co stanowi wzrost o 7,8% w stosunku do roku 2020. Roczne przychody były prawie pięciokrotnie wyższe w porównaniu do roku 2020. Duża zmiana dotyczyła zysku netto, którego suma dla wszystkich banków w 2020 roku wynosiła 625,7 mln PLN, a w 2021 roku było to aż 8,3 mld PLN. Czy poprawa sytuacji finansowej w bankach miała wpływ na wynagrodzenia ich zarządów?

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2021 roku


W 2021 roku mediana wynagrodzeń całkowitych prezesów banków wynosiła 3,94 mln PLN, czyli prawie 14% mniej niż w 2020 roku. Również przeciętne pensje członków zarządów były niższe o około 2,18%. Mediana ich wynagrodzeń spadła z 1,76 mln PLN w 2020 roku do 1,72 mln PLN w 2021 roku. Jedynie wiceprezesi zarządów odnotowali wzrost wynagrodzeń o 6,84% z 1,68 mln PLN do 1,79 mln PLN.

Wynagrodzeniach członków zarządów banków w 2020 i 2021 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2021 roku”


Kto zarobił najwięcej?


W czołówce rankingu znaleźli się prezesi mBanku SA oraz Getin Noble SA. Ich wynagrodzenie całkowite wynosiło kolejno 5,12 mln PLN oraz 4,87 mln PLN. Wśród wiceprezesów najlepiej wynagradzani są przedstawiciele Banku Handlowego, którzy otrzymali 4,6 mln PLN i 3,33 mln PLN. Zauważalna jest duża różnica między wynagrodzeniami prezesów a członków zarządów. Najlepiej zarabiający członek zarządu otrzymał 2,52 mln, czyli ponad dwukrotnie mniej od najlepiej zarabiającego prezesa i uplasował się na 13. miejscu w rankingu uwzględniającym wszystkie osoby zasiadające w zarządach banków.

Sześć najlepiej zarabiających osób pełniących różne funkcje w zarządach banków w 2021 roku

lp.

nazwa banku

funkcja

wynagrodzenie całkowite 2021

1

MBANK SA

prezes zarządu

5,12 mln PLN

2

GETIN NOBLE BANK SA

prezes zarządu

4,87 mln PLN

3

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

wiceprezes zarządu

4,6 mln PLN

4

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

wiceprezes zarządu

3,33 mln PLN

5

SANTANDER BANK POLSKA SA

członek zarządu

2,52 mln PLN

6

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

członek zarządu

2,39 mln PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2021 roku”


Fundusze wynagrodzeń


W tabeli 2. przedstawiono pięć najwyższych funduszy wynagrodzeń zarządów banków. Na wynagrodzenia zarządu najwięcej przeznacza Santander Bank Polska SA, niebędący jednak bankiem odnotowującym najwyższy zysk netto. Bank Handlowy w Warszawie na wynagrodzenia zarządu wydaje 20,18 mln PLN, czyli 0,74 mln PLN mniej od lidera, mimo że jego zysk netto jest o 43% niższy od Santander Bank Polska SA. Co ciekawe na fundusz wynagrodzeń dużo wydaje mBank SA, mimo tego, że odnotował stratę. ING Bank Śląski SA osiąga dość niski współczynnik fundusz wynagrodzeń/zysk netto – wynosi on 0,75% przy średnim współczynniku (dla banków osiągających zyski) na poziomie 2,93%. BNP Paribas Bank Polska SA zamyka piątkę banków o najwyższym funduszu wynagrodzeń – udział w zysku netto wynagrodzenia zarządu wynosi w tym przypadku 9,5%.

Najwyższe fundusze wynagrodzeń zarządów banków w 2021 roku

lp.

nazwa banku

fundusz wynagrodzeń

zysk netto

1

SANTANDER BANK POLSKA SA

20,92 mln PLN

1,25 mld PLN

2

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

20,18 mln PLN

0,72 mld PLN

3

MBANK SA

17,95 mln PLN

- 1,18 mld PLN

4

ING BANK ŚLĄSKI SA

17,23 mln PLN

2,31 mld PLN

5

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

16,74 mln PLN

0,18 mld PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2021 roku”


Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2021 roku”. W badaniu podsumowaliśmy wynagrodzenia 117 menedżerów z 12 banków, w tym 59 osób, które przepracowały cały 2021 rok. W raporcie znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości czy zyskowności banków. Zaprezentowane są także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, zmienne, inne korzyści czy wynagrodzenie ze spółek zależnych). Raport zawiera także zestawienie wynagrodzeń wszystkich członków zarządów pełniących funkcje w bankach w 2021 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".