DEFINICJA

Luka płacowa

Luka płacowa (ang. gender pay gap) jest miarą zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. Wyróżniamy dwa rodzaje luki płacowej: skorygowaną i nieskorygowaną. Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są zauważalne na wszystkich stanowiskach, w szczególności na szczeblach menedżerskich. Luka płacowa występuje w większości krajów. Obecnie coraz więcej państw wykorzystuje różne narzędzia mające na celu zlikwidowanie dyskryminacji płacowej. Przedsiębiorstwa również badają wysokość nierówności płacowej wewnątrz firmy.

Jak obliczyć lukę płacową?

Rodzaje luki płacowej

Przyczyny luki płacowej

Jak obliczyć lukę płacową?

Luka płacowa obliczana jest jako iloraz różnicy między wynagrodzeniem brutto mężczyzn i kobiet przez wynagrodzenie brutto mężczyzn. Podstawą do obliczenia luki płacowej może być przeciętne miesięczne wynagrodzenie, mediana wynagrodzeń lub przeciętna stawka godzinowa.

Luka płacowa obliczana jest wzorem:

 • x - wartość luki płacowej
 • m - stawka wynagrodzenia brutto mężczyzn
 • k - stawka wynagrodzenia brutto kobiet

Obliczając lukę płacową na wybranym stanowisku należy pamiętać o tym, aby porównywać ze sobą tzw. ,,pracowników bliźniaczych” czyli pracowników podobnych do siebie np. stażem pracy, wykształceniem itp.

Przykład:

Kobieta i mężczyzna z wyższym wykształceniem i 3-letnim stażem na stanowisku księgowego zarabiają odpowiednio 3 000 PLN i 4 000 PLN brutto. Ile wynosi luka płacowa na tym stanowisku?

Luka płacowa na stanowisku księgowego wynosi 25%. Oznacza to, że kobieta zarabia o 25% mniej od mężczyzny zajmującego to samo stanowisko i posiadającego takie same kwalifikacje.

Rodzaje luki płacowej:

 • nieskorygowana czyli taka, która różnicuje wynagrodzenia tylko ze względu na płeć. Obliczając ten rodzaj luki płacowej bierzemy pod uwagę całą populację.

 • skorygowana uwzględnia różne cechy pracownika takie jak np. wykształcenie czy doświadczenie. Obliczając ten rodzaj luki płacowej bierzemy pod uwagę pracowników ,,podobnie usytuowanych” czyli takich, którzy posiadają cechy wspólne. Najczęściej są to osoby na tym samym stanowisku, z podobnym stażem pracy i wykształceniem. Skorygowana luka płacowa może uwzględniać również takie czynniki jak branża czy województwo.

Przyczyny luki płacowej:

 • cechy indywidualne (wiek, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe),

 • rodzaj zatrudnienia (stanowisko, rodzaj umowy, warunki zatrudnienia),

 • cechy organizacji (sektor działalności, wielkość firmy),

 • nieobecności (np. macierzyństwo),

 • mniejsza skłonność kobiet do ryzyka,

 • negocjacje płacowe są rzadziej inicjowane przez kobiety,

Czy wiesz, co oznaczają pojęcia?

Zjawisko lepkiej podłogi polega na tym, że awans z relatywnie niskich stanowisk jest trudniejszy w przypadku kobiet niż mężczyzn. Pojęcie to zwykle odnosi się do zawodów o niskim statusie, prestiżu i niewielkich dochodach. Zjawisko to dotyczy kobiet, które realnie nie mają szans na poprawę swojej sytuacji z przyczyn od nich niezależnych. Lepka podłoga dotyczy prostych i niewymagających kwalifikacji zawodów, w których trudno jest wyznaczyć ścieżki kariery (np. sprzątaczka czy krawcowa).
Pojęcie to oznacza bariery, które uniemożliwiają kobietom możliwość awansu na najwyższe stanowiska kierownicze. Ograniczenia te wynikają przede wszystkim z przekonań, stereotypów lub kultury organizacyjnej. Zjawisko to polega na tym, że gdy kobiety są blisko awansu na wyższe stanowiska, to napotykają na swej drodze przeszkody, które im to uniemożliwiają.
Zjawisko szklanych ruchomych schodów opiera się na tym, że istnieją bariery w osiąganiu awansu przez kobiety nawet w branżach sfeminizowanych, w którym kobiety dominują. Zajmują one zwykle niższe stanowiska, a kadra zarządzająca zazwyczaj składa się z mężczyzn. W Polsce to zjawisko jest dobrze widoczne, np. w edukacji, gdzie stanowiska dyrektorów szkół zajmują zwykle mężczyźni, natomiast nauczycielami są zazwyczaj kobiety.
Pojęcie to zyskało na popularności w latach siedemdziesiątych. Zjawisko to zamykało kobiety w stereotypowych wzorcach – matki i strażniczki ogniska domowego. W dziedzinach uważanych za typowo męskie, kobiety mają ograniczone szanse podjęcia pracy w tych zawodach. Aksamitne getto oznacza niedopuszczenie kobiet do kierowania działami technicznymi czy produkcyjnymi.

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w bankowości luka płacowa wynosi:

 • średnio – 34%,

 • na szczeblu dyrektorskim – 25%,

 • na stanowisku analityk kredytowy – 10%.

Zastanawiasz się, jak zbadać lukę płacową w swojej firmie?

NA STANOWISKACH

Luka płacowa

Sprawdź, ile wynosi luka płacowa na wybranych stanowiskach, w wybranej branży i województwie.

Po zmianie branży lub regionu, wybrane stanowiska zostaną usunięte

Wszystkie regiony
Wszystkie regiony
lubuskie, zachodnio-pomorskie
pomorskie, wielkopolskie
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
mazowieckie
dolnośląskie
łodzkie, opolskie
śląskie, małopolskie
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie
Wszystkie branże
Wszystkie branże
Bankowość
Budownictwo
Energetyka
Ciepłownictwo
Handel
Kultura i sztuka
Media, wydawnictwa, reklama, PR
Nauka i szkolnictwo
Ochrona środowiska
Organizacje pozarządowe
Przemysł ciężki
Przemysł lekki
Rolnictwo
Rybactwo
Sektor publiczny
Służba zdrowia
SSC / BPO
Technologie informatyczne
Telekomunikacja
Transport i logistyka
Ubezpieczenia
Usługi dla ludności
Usługi dla biznesu

Lista stanowisk

Nazwa Stanowiska
Liczba stanowisk 911
Dyrektor ds. administracyjnych
Kierownik ds. administracyjnych
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. administracyjnych
Asystent zarządu
Pracownik administracyjny
Pracownik gospodarczy
Dyrektor oddziału banku
Kierownik ds. windykacji
Analityk bankowy
Specjalista ds. windykacji
Doradca finansowy
Likwidator szkód
Kasjer bankowy
Kierownik ds. obsługi klienta
Lider zespołu w dziale obsługi klienta
Inkasent
Konsultant telefoniczny w dziale obsługi klienta
Kasjer lotniczy
Kierownik budowy
Majster budowy
Inżynier budowy
Architekt
Geodeta
Asystent kierownika budowy
Asystent architekta
Asystent geodety
Pracownik budowlany
Dyrektor ds. badań i rozwoju
Kierownik ds. badań i rozwoju
Główny technolog produkcji
Kierownik laboratorium
Kierownik projektu
Inżynier produkcji
Technolog produkcji
Specjalista ds. badań i rozwoju
Konstruktor
Laborant chemiczny
Asystent w dziale badań i rozwoju
Dyrektor ds. produkcji
Mistrz zmiany w dziale produkcji
Kierownik ds. planowania produkcji
Sztygar
Brygadzista (produkcja)
Specjalista ds. planowania produkcji
Programista CNC
Asystent w dziale produkcji
Monter instalacji elektrycznych
Operator linii produkcyjnej
Monter elementów w procesie produkcji
Operator maszyn i urządzeń produkcyjnych
Górnik
Dyrektor ds. technicznych i serwisu
Kierownik utrzymania ruchu
Kierownik warsztatu
Główny mechanik
Kierownik ds. technicznych i serwisu
Specjalista ds. energetyki
Mistrz w dziale technicznym i serwisu
Inżynier serwisu
Specjalista ds. utrzymania ruchu
Automatyk
Diagnosta samochodowy
Wulkanizator
Elektronik
Mechanik maszyn
Elektromechanik
Elektryk
Mechanik pojazdów samochodowych
Kierownik ds. eksportu i importu
Specjalista ds. eksportu i importu
Dyrektor ds. finansów i controllingu
Kierownik ds. finansów i controllingu
Audytor wewnętrzny
Audytor zewnętrzny
Specjalista ds. finansów i controllingu
Analityk finansowy
Główny księgowy
Kierownik ds. księgowości
Fakturzysta
Dyrektor regionu sprzedaży
Kierownik regionu sprzedaży
Specjalista ds. handlowych
Przedstawiciel medyczny
Key Account Director
Key Account Manager
Key Account Specialist
Account manager
Dyrektor ds. sprzedaży
Kierownik ds. rozwoju kanałów dystrybucji
Kierownik punktu sprzedaży
Koordynator ds. sprzedaży
Kierownik ds. sprzedaży
Specjalista ds. sprzedaży
Analityk sprzedaży
Asystent ds. sprzedaży
Specjalista ds. telemarketingu
Pracownik punktu/oddziału sprzedaży
Dyrektor ds. personalnych
Kierownik ds. personalnych
Specjalista ds. wynagrodzeń i benefitów
Specjalista ds. personalnych
Specjalista ds. szkoleń
Dyrektor działu IT
Kierownik działu IT
Specjalista w dziale IT
Specjalista ds. wdrożeń
Programista (stanowisko ogólne)
Informatyk (stanowisko ogólne)
Analityk ds. IT
Konsultant ds. IT (stanowisko ogólne)
Asystent w dziale IT
Specjalista wsparcia IT (helpdesk)
Tester oprogramowania
Webmaster
Webdeveloper
Kierownik ds. jakości
Pełnomocnik ds. systemów jakości
Specjalista ds. jakości
Pracownik kontroli jakości
Kierownik biblioteki
Kustosz
Fotograf
Akustyk
Kinooperator
Dyrektor ds. logistyki
Kierownik ds. spedycji i transportu
Pilot samolotów
Specjalista ds. logistyki
Maszynista lokomotyw
Stewardesa w lotnictwie pasażerskim
Konwojent wartości pieniężnych
Kierowca samochodu ciężarowego
Pracownik szeregowy w dziale logistyki
Kierowca autobusu
Motorniczy tramwaju
Kurier (przesyłki kurierskie)
Kierownik magazynu
Magazynier
Operator wózka widłowego
Dyrektor ds. marketingu
Kierownik ds. marketingu
Brand manager
Product manager
Specjalista ds. marketingu
Analityk rynku
Asystent w dziale marketingu
Account Director
Kierownik ds. PR
Dyrektor artystyczny
Rzecznik prasowy
Copywriter
Event manager
Specjalista ds. reklamy
Specjalista ds. PR
Specjalista ds. promocji
Account executive
Pracownik szeregowy w dziale PR
Redaktor naczelny
Sekretarz redakcji
Fotoedytor
Operator DTP
Redaktor
Artysta grafik
Dziennikarz
Grafik komputerowy
Dyrektor szkoły
Profesor
Nauczyciel dyplomowany
Adiunkt
Bibliotekarz
Sekretarz szkoły
Logopeda
Nauczyciel mianowany
Pedagog szkolny
Lektor języka obcego
Asystent naukowy
Nauczyciel
Nauczyciel kontraktowy
Policjant
Detektyw
Strażnik miejski
Dowódca plutonu
Żołnierz zawodowy - podoficer
Inspektor ds. ochrony środowiska
Sędzia
Asystent sędziego
Asystent ds. prawnych
Pracownik socjalny
Specjalista ds. celnych
Specjalista ds. zamówień publicznych
Statystyk
Pośrednik pracy
Archiwista
Skarbnik
Leśniczy
Ordynator
Protetyk słuchu
Psycholog
Lekarz weterynarii
Pielęgniarka
Położna
Technik analityki medycznej
Optyk
Lekarz
Dietetyk
Ratownik medyczny
Fizjoterapeuta
Sekretarka medyczna
Kierownik apteki
Magister farmacji
Technik farmacji
Stomatolog
Higienistka stomatologiczna
Technik dentystyczny
Asystentka stomatologiczna
Kierownik ochrony
Doradca podatkowy
Rzeczoznawca
Specjalista ds. funduszy europejskich
Analityk biznesowy
Tłumacz
Ogrodnik
Negocjator
Doradca personalny
Hydraulik
Dekorator
Kosmetyczka
Instruktor nauki jazdy
Ratownik WOPR
Fryzjer
Malarz budowlany
Pracownik ochrony
Opiekunka do dzieci
Pracownik sprzątający
Listonosz
Szef kuchni
Cukiernik
Kucharz
Barman
Piekarz
Kelner
Pracownik gastronomii
Dyrektor hotelu
Kierownik hotelu
Kierownik recepcji
Krupier
Recepcjonista
Pokojowa
Specjalista ds. turystyki
Radca prawny
Administrator nieruchomości
Specjalista ds. nieruchomości
Agent nieruchomości
Kierownik ds. zakupów
Specjalista ds. zaopatrzenia
Pracownik działu zakupów
Prezes zarządu
Wiceprezes zarządu
Członek zarządu
Dyrektor generalny
Dyrektor operacyjny
Prokurent
Administrator baz danych
Administrator serwerów
Administrator sieci informatycznej
Administrator systemów IT
Aplikant
Architekt - projektant systemów IT
Asesor
Asystent notariusza
Asystent projektanta (budownictwo)
Asystent w dziale finansowym/kontrolera finansowego
Asystent ds. personalnych
Asystent w dziale zakupów
Blacharz
Brygadzista w dziale logistyki
Brygadzista w dziale utrzymania ruchu
Dokumentalista w dziale IT
Doradca zawodowy
Dyrektor departamentu banku
Dyrektor ds. bankowości detalicznej
Dyrektor ds. jakości
Dyrektor ds. produkcji oprogramowania
Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej
Dyrektor ds. wdrożeń IT
Dyrektor działu obsługi klienta
Dyrektor działu zakupów
Dyrektor grupy produktów
Dyrektor kreatywny
Dyrektor oddziału
Dyrektor produkcji zakładu
Dyspozytor
Dyżurny ruchu
Frezer
Galwanizer
Kierownik działu automatyki
Główny elektryk
Kierownik pionu elektroenergetycznego
Inspektor nadzoru (budownictwo)
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inżynier ds. jakości
Inżynier ds. sieci IT
Inżynier wsparcia technicznego IT (helpdesk)
Kasjer
Kierowca - dostawca (vanseller)
Menedżer restauracji
Kierownik biura (Office Manager)
Kierownik biura handlowego
Kierownik ds. bezpieczeństwa informatycznego
Kierownik ds. nowych uruchomień
Kierownik ds. ochrony środowiska
Kierownik działu konstrukcyjnego
Kierownik działu kontaktów z klientami (call center)
Kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów
Kierownik floty samochodowej
Kierownik jakości procesów produkcyjnych
Kierownik lakierni
Kierownik linii produkcyjnej
Kierownik narzędziowni
Kierownik oddziału
Kierownik serwisu
Kierownik sklepu
Kierownik techniczny IT
Kierownik ds. Logistyki
Kierownik zespołu helpdesk
Konsultant ds. systemów wspomagania zarządzania ERP
Kontroler finansowy
Kontroler procesów produkcji
Krawiec
Lakiernik
Ładowacz (ręczny)
Media buyer
Media Manager
Media planner
Narzędziowiec
Negocjator terenowy
Operator maszyn dźwigowo-transportowych
Operator SAP
Operator systemu automatycznego pakowania
Operator urządzeń obróbki cieplnej
Operator urządzeń procesów chemicznych
Operator wiertarek
Konfekcjoner
Portier
Pracownik działu reklamacji
Pracownik działu serwisu
Programista baz danych
Programista systemowy języków niskiego poziomu
Programista systemowy języków wysokiego poziomu
Serwisant sprzętu komputerowego
Instalator sieci IT
Sortowacz
Spawacz
Specjalista ds. badań marketingowych
Specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego
Specjalista ds. finansowych
Specjalista ds. floty samochodowej
Specjalista ds. inwestycji finansowych
Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. kosztów produkcji
Specjalista ds. magazynowych
Specjalista ds. materiałowych
Specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Specjalista ds. podatkowych
Specjalista ds. rekrutacji
Specjalista ds. rozwoju produktu
Specjalista ds. sprzedaży produktów bankowych
Specjalista ds. telekomunikacji
Specjalista ds. zarządzania jakością
Kierownik obiektu
Specjalista zastosowań informatycznych
Specjalista ds. marketingu produktu
Stolarz
Szlifierz
Szwaczka
Ślusarz
Tapicer
Technik narzędziowiec
Technik normowania pracy
Technik robotyk
Tokarz
Trener w dziale HR
Zgrzewacz
Serwisant maszyn
Adwokat
Asystent dyrektora
Drukarz
Lekarz rodzinny
Lekarz specjalista I stopnia
Lekarz specjalista II stopnia
Murarz
Formierz
Strażak
Trener sportowy
Doradca ubezpieczeniowy
Doradca techniczno-handlowy
Geolog
Instruktor terapii zajęciowej
Instrumentariuszka
Sprzedawca
Kierownik produkcji
Kierownik wydziału produkcyjnego
Kierownik zakładu produkcyjnego
Konserwator
Konsultant ds. wdrożeń
Naczelnik wydziału (administracja państwowa)
Nauczyciel przedmiotów zawodowych
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Podinspektor (administracja państwowa)
Pracownik produkcji
Pracownik utrzymania ruchu
Referent (administracja państwowa)
Telemarketer
Glazurnik
Dekarz
Cieśla
Doradca ds. rolnictwa
Kosztorysant budowlany
Lekarz anestezjolog
Lekarz - chirurg ogólny
Lekarz gastroenterolog
Lekarz ginekolog
Lekarz kardiolog
Lekarz chorób wewnętrznych
Lekarz ortopeda
Lekarz pediatra
Lekarz psychiatra
Lekarz radiolog
Diagnosta laboratoryjny
Opiekun osób starszych
Rejestratorka
Sanitariusz
Biotechnolog
Geofizyk
Geoinformatyk
Komisarz skarbowy
Kosmetolog
Księgowy
Pomocnik piekarza
Prezenter handlowy
Protokolant
Realizator dźwięku
Referendarz sądowy
Rzecznik patentowy
Rzeźnik
Sekretarz sądowy
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
Specjalista ds. reklamacji
Specjalista pracy socjalnej
Technik weterynarii
Kontroler biletów (komunikacja zbiorowa)
Nauczyciel stażysta
Programista PHP
Programista Java
Programista Ruby
Programista Python
Programista .NET
Programista C/C++
Programista Delphi
HR biznes partner
Inżynier oprogramowania
Konsultant SAP
Kierownik biura rachunkowego
Kierownik placówki medycznej
Rzeczoznawca majątkowy
Architekt krajobrazu
Architekt planowania przestrzennego
Projektant mody
Rewident
Inspektor kontroli skarbowej
Inspektor nadzoru bankowego
Inspektor pracy
Analityk baz danych
Prokurator
Asystent prokuratora
Broker informacji
Konserwator zabytków
Ekspozytor towarów
Funkcjonariusz służby więziennej
Ankieter
Konduktor
Barista
Wizażystka
Szklarz
Operator maszyn budowlanych
Żołnierz zawodowy - szeregowy
Kierownik zespołu (Team Leader)
Nauczyciel akademicki
Kierownik zespołu IT
Spedytor
Koordynator ds. personalnych
Prawnik
Intendent
Architekt wnętrz
Asystent w dziale logistyki
Asystent w dziale obsługi klienta
Projektant instalacji sanitarnych (HVAC)
Programista Javascript
Programista aplikacji mobilnych
Specjalista SEO
Inżynier ds. testów automatycznych
Projektant konstrukcji stalowych
Projektant konstrukcji budowlanych
Aparatowy procesów chemicznych
Asystent inżyniera budowy
Asystent spedytora
Betoniarz
Brukarz
Dyrektor ds. windykacji
Introligator
Inżynier produktu
Kamieniarz
Kierownik kontraktu
Kierownik pociągu
Kierownik robót drogowych
Krojczy
Laborant budowlany
Metrolog
Mikrobiolog
Monter instalacji sanitarnych
Monter instalacji wentylacyjnej
Monter izolacji
Monter konstrukcji stalowych
Monter okien
Monter rusztowań
Operator koparko-ładowarki
Palacz kotłów centralnego ogrzewania
Pilarz
Projektant instalacji elektrycznych
Projektant instalacji przemysłowych
Projektant instalacji teleinformatycznych
Projektant instalacji wentylacyjnej
Projektant mebli
Projektant oświetlenia
Przedstawiciel handlowy w branży medycznej
Specjalista ds. ofertowania
Specjalista ds. rejestracji leków
Technik serwisu
Toromistrz
Tynkarz
Inżynier sprzedaży
Dziewiarz
Kreślarz
Aparatowy instalacji przemysłowych
Asystent inspektora nadzoru (budownictwo)
Dealer walutowy
Doradca ds. leasingu
Doradca klienta biznesowego
Doradca klienta indywidualnego
Doradca klienta zamożnego
Dyrektor ds. wsparcia sprzedaży
Kierownik ds. bezpieczeństwa IT
Kierownik ds. wsparcia sprzedaży
Kierownik oddziału banku
Kierownik robót elektrycznych
Kierownik robót instalacyjnych
Kierownik robót sanitarnych
Kierownik robót teletechnicznych
Monter instalacji centralnego ogrzewania
Monter instalacji teletechnicznych
Monter płyt gipsowych
Monter urządzeń telekomunikacyjnych
Operator suwnic
Piaskarz
Posadzkarz
Projektant instalacji centralnego ogrzewania
Projektant instalacji technologicznych
Robotnik drogowy
Wykrawacz
Specjalista ds. analizy ryzyka
Specjalista ds. leasingu
Specjalista ds. obsługi klientów korporacyjnych
Specjalista ds. przeciwdziałania oszustwom transakcyjnym
Specjalista ds. weryfikacji zdolności kredytowej
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
Ślusarz narzędziowy
Wagowy
Specjalista ds. sprawozdawczości
Specjalista ds. rozliczeń
Elektronik samochodowy
Inspektor (administracja państwowa)
Specjalista ds. projektów unijnych
Zootechnik
Asystent kierownika magazynu
Administrator stron internetowych
Inżynier budownictwa
Psychoterapeuta
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP, ERP, MRP
Analityk ruchu na stronach internetowych
Asystent osoby niepełnosprawnej (opiekun)
Automatyk sterowania ruchem kolejowym
Biochemik
Biolog
Bukieciarz
Funkcjonariusz celny
Funkcjonariusz straży granicznej
Hartownik
Inspektor budowy dróg
Inspektor sanitarny
Inspektor transportu drogowego
Kierownik archiwum
Koordynator badań klinicznych
Kurator sądowy
Mechanik urządzeń dźwignicowych
Mechanik silników lotniczych
Mechanik taboru kolejowego
Opiekunka środowiskowa
Optometrysta
Salowa
Instalator systemów alarmowych
Inżynier budowy dróg
Inżynier budowy mostów
Kasjer biletowy
Kasjer walutowy
Konserwator dzieł sztuki
Kowal
Makler papierów wartościowych
Analityk giełdowy
Analityk informacji i raportów medialnych
Doradca inwestycyjny
Dyrektor rozwoju biznesu
Fizyk medyczny
Funkcjonariusz służb specjalnych
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
Inżynier awionik
Kierownik działu szkoleń
Tłumacz tekstów
Specjalista zarządzania informacją
Technik laboratoryjny
Specjalista ds. rozwoju dostawców
Asystent ds. finansowych
Kierownik ds. rekrutacji
Koordynator sprzedaży telefonicznej
Kierownik ds. administracji sprzedaży
Specjalista ds. administracji sprzedaży
Kierownik grupy produktów (marketing)
Kierownik ds. trade marketingu
Specjalista ds. trade marketingu
Lider zespołu call center
Konsultant call center
Kierownik działu kadr i płac
Asystent ds. technicznych
Monter maszyn i urządzeń mechanicznych
Koordynator zespołu laborantów
Kierownik ds. Lean Manufacturing
Specjalista ds. Lean Manufacturing
Kontroler jakości dostaw
Operator CNC
Kierownik projektu IT
Specjalista ds. zarządzania systemami ERP
Programista ERP
Analityk kredytowy
Konsultant programowy
Muzyk orkiestrowy
Kierownik komórki organizacyjnej
Zastępca kierownika komórki organizacyjnej
Kierownik pracowni
Zastępca kierownika pracowni
Montażysta
Opiekun ekspozycji
Operator
Organizator
Realizator
Dyrektor biblioteki
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Menedżer procesu biznesowego
Menedżer ds. podatków
Analityk ds. podatków
Specjalista ds. optymalizacji procesów
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami
Menedżer ds. audytu wewnętrznego
Audytor IT
Menedżer w dziale audytu
Konsultant w dziale audytu
Konsultant w dziale doradztwa podatkowego
Menedżer w dziale doradztwa biznesowego
Dyrektor ds. ryzyka
Kierownik zespołu agentów
Aktuariusz
Underwriter
Scrum Master
UI/UX Designer
IT Quality Assurance
Programista iOS
Programista Android
Product Owner
Relase Manager
Art Director
Tester gier komputerowych
Woźny
Stażysta
Associate
Kierownik referatu
Zastępca kierownika sklepu
Technik elektrokardiologii
Rehabilitant
Asystent rodziny
Opiekun medyczny
Inspektor wojewódzki
Animator kultury
Spawalnik
Inżynier systemowy
Operations manager
Zastępca głównego księgowego
Podleśniczy
Asystent muzealny
Aprobant
Kierownik stacji paliw
Wizytator
Broker ubezpieczeniowy
Technik rtg
Podreferendarz
Nadsztygar
Trader
Trakorzysta
Pomocnik drukarza
Specjalista ds. operacyjnych
Coach
Kierownik sekretariatu
Doradca kredytowy
Wytapiacz
Metalurg
Traffic manager
Lider klubu pracy
Główny spawalnik
Compliance officer
Asystent w dziale audytu
Dyrektor projektu
Kierownik hurtowni
Inspektor wterynaryjny
Operator wtryskarki
Dyrektor biura
Wytaczarz
Country manager
Rejestratorka medyczna
Operator numerów alarmowych
E-commerce manager
Specjalista ds. e-commerce
Programista plc
Straszy komisarz skarbowy
Starszy wychowawca
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Nastawniczy
Specjalista terapii uzależnień
Dokumentalista
sekretarz gminy
Kierownik działu prawnego
Neurologopeda
Specjalista ds. marketingu internetowego
Kierownik sali
Programista ABAP
Specjalista ds. umów
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
Lekarz stażysta
Data scientist
Specjalista ds. ekonomicznych
Pielęgniarka oddziałowa
Fund Accountant
Test manager
Kancelista (administracja publiczna)
Dyrektor biura zarządu
Clinical research associate
Kierownik dziekanatu
Sales executive
Specjalista ds. produktu
Kierownik działu inwestycji
Pomoc laboratoryjna
Asystent biegłego rewidenta
Dyrektor sklepu
Operator pras
Specjalista ds. GIS (system informacji geograficznej)
Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Commodity manager
Projektant wnętrz
Specjalista ds. podatków
Inspektor ds. BHP
Masażysta
Zarządca nieruchomości
Technik jakości
Specjalista ds. przygotowania produkcji
Operator monitoringu
Web Designer
DevOps
Kierownik ds. BHP
Specjalista ds. ochrony środowiska
Mistrz zmiany w dziale utrzymania ruchu
Ustawiacz maszyn
Projektant baz danych
Kierownik działu kontroli jakości
Specjalista ds. kontroli jakości
Samodzielny księgowy
Programista Embedded
Analityk Big Data
Specjalista ds. zarządzania danymi podstawowymi
Sekretarka
Dyrektor techniczny
Prezes
Asystent do spraw księgowości
Kierownik działu finansowego
Dyrektor departamentu
Kierownik działu informatyki
Drukarz sitodrukowy
Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
Dyrektor do spraw informatyki / informacji
Dyrektor do spraw wdrożeń i rozwoju technologii
Kierownik centrum handlowego
Elektryk budowlany
Chemik
Inżynier utrzymania ruchu
Główny technolog
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier spawalnik
Inspektor ochrony danych osobowych
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
Audytor energetyczny
Inspektor dozoru technicznego
Inżynier energetyki
Introligator poligraficzny
Inżynier elektroenergetyk
Inżynier mechatronik
Inżynier telekomunikacji
Inżynier teleinformatyk
Projektant grafiki
Inżynier mechanik lotniczy
Kasjer w zakładzie pracy
Kierowca autocysterny
Kierownik agencji reklamowej
Kierownik do spraw rozwoju produktu
Kierownik do spraw strategii i planowania
Kierownik lokalu gastronomicznego
Laborant mikrobiologiczny
Lakiernik wyrobów drzewnych
Elektroradiolog
Pedagog specjalny
Pedagog
Specjalista bankowości
Analityk inwestycyjny
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista administracji publicznej
Specjalista do spraw zarządzania talentami
Mistrz produkcji w budownictwie przemysłowym
Opiekun klienta
Mistrz produkcji w przemyśle chemicznym
Mistrz produkcji w przemyśle elektromaszynowym
Mistrz produkcji w przemyśle metalurgicznym
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym
Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym
Asystent prawny
Ekonomista
Redaktor wydawniczy
Technik analityk
Technik geodeta
Technik budownictwa
Inspektor budowlany
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik mechatronik
Technik mechanik
Operator CAD
Serwisant urządzeń medycznych
Technik automatyk
Obchodowy bloku
Technik sterylizacji medycznej
Technik logistyk
Kierownik biura
Technik administracji
Urzędnik podatkowy
Funkcjonariusz służby ochrony
Optyk okularowy
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Technik informatyk
Pracownik kancelaryjny
Policjant służby kryminalnej
Policjant służby prewencji
Operator wprowadzania danych
Pracownik obsługi płacowej
Technik handlowiec
Asystent nauczyciela przedszkola
Pomoc apteczna
Konstruktor odzieży
Pracownik do spraw statystyki
Pracownik do spraw ubezpieczeń
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
Specjalista do spraw rachunkowości
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Specjalista komunikacji społecznej
Specjalista marketingu społecznego
Sprzedawca w branży mięsnej
Sprzedawca w branży przemysłowej
Sprzedawca w branży spożywczej
Sprzedawca w stacji paliw
Technik farmaceutyczny
Technik fizjoterapii
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik maszyn i urządzeń
Technik prac biurowych
Monter mebli
Maszynista
Kierowca samochodu osobowego
Technik teleinformatyk
Operator koparki
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
Wychowawca w placówkach oświatowych
Pomocnik mechanika
Wykładowca na kursach (edukator)
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik samorządowy
Zaopatrzeniowiec

Wybrane stanowiska

0

Proszę zaznaczyć stanowiska, dla których chcieliby Państwo otrzymać dane o wynagrodzeniach.

Prześlij zapytanie

Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.

DANE

Luka płacowa na świecie

Zgodnie z metodologią Eurostatu luka płacowa obliczana jest na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych we wszystkich grupach sekcji PKD 2007 z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, administracji publicznej i obrony narodowej, oraz obowiązkowych zabezpieczeń społecznych; w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób).

Według danych Eurostatu luka płacowa w Polsce wynosi 7,2%. Obliczona jest na podstawie danych GUS. Wskaźnik luki płacowej w Unii Europejskiej wynosi 16,2%.

Nieskorygowana luka płacowa na świecie według danych Eurostat w 2016 roku

Szwecja 13.3%
Wielka Brytania 21.8%
Irlandia 13.9%
Grecja 12.5%
Włochy 5.3%
Rumunia 5.2%
Finlandia 17.4%
Estonia 25.3%
Polska 7.2%
Czechy 21.8%
Hiszpania 14.2%
Francja 15.2%
Niemcy 21.5%
Belgia 6.1%
Luksemburg 5.5%
Mapa
Wykres

Żródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostat 2016

DANE

Luka płacowa w Polsce

Nieskorygowana luka płacowa

Według danych GUS, nieskorygowana luka płacowa w Polsce w 2016 roku wyniosła 7,2%.

Luka płacowa obliczana jest przez GUS na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych we wszystkich grupach sekcji PKD 2007 z wyłączeniem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, administracji publicznej i obrony narodowej, oraz obowiązkowych zabezpieczeń społecznych; w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób).

Luka płacowa obliczana jest wzorem:

 • x - wartość luki płacowej
 • m - stawka wynagrodzenia brutto mężczyzn
 • k - stawka wynagrodzenia brutto kobiet

Skorygowana luka płacowa

Według badania instytutu sondażowego IBS z 2015 roku, wykonanego dla MRPiPS, skorygowana luka płacowa w Polsce mieści się w przedziale 14 - 24%. W raporcie zostały pokazane nierówności płacowe kobiet i mężczyzn w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Pełny raport można znaleźć tutaj.

Na mapie przedstawione są wartości skorygowanej luki płacowej obliczonej na podstawie danych płacowych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2019. Luka płacowa została obliczona na podstawie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych brutto osób pracujących w firmach różnej wielkości, zatrudnionych na umowę o pracę.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

ARTYKUŁY

Więcej o luce płacowej

1

Co powinniśmy wiedzieć o luce płacowej?

zobacz artykuł
2

Luka płacowa na świecie

zobacz artykuł
3

Luka płacowa w wybranych krajach

zobacz artykuł
4

Luka płacowa - wywiad z Małgorzatą Druciarek z Instytutu Spraw Publicznych

zobacz artykuł
5

Równość płac - dobre praktyki w Philip Morris Polska

zobacz artykuł
6

Luka płacowa na różnych szczeblach zarządzania w instytucjach prywatnych i publicznych

zobacz artykuł
7

Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w handlu w 2018 roku

zobacz artykuł
DANE

Organizacje zajmujące się luką płacową

Coraz więcej organizacji opracowuje różne rozwiązania zmniejszające lukę płacową. Możemy do nich zaliczyć:

Aplikacja "Równość wynagrodzeń"

Aplikacja Równość Płac jest narzędziem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników. Narzędzie to pozwala w łatwy sposób zweryfikować, czy przedsiębiorca wynagradza za taką samą pracę w równy sposób. więcej o aplikacji

Certyfikat Równych Płac

Firmy, w których pracownicy wynagradzani są równo i sprawiedliwie mogą otrzymać Certyfikat Równych Płac. Jest to inicjatywa stworzona przez Equal Salary Foundation, niezależną organizację non-profit z siedzibą w Szwajcarii. więcej o certyfikacie

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!