Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 6350 PLN
Manager hotelu 5280 PLN
Specjalista ds. kadr 3740 PLN
Java developer 13500 PLN
Konsultant SAP 6690 PLN
Analityk baz danych 5890 PLN
Researcher 4810 PLN
Operator techniczny 4530 PLN
Programista Android 8040 PLN
Walcownik 4130 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”

05.08.2014 Marcin Niedużak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Zaprezentowano w nim wynagrodzenia na 138 stanowiskach. Dla każdego stanowiska przedstawiono: rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych, wysokość wynagrodzeń w zależności od regionu, charakteru firmy oraz wykształcenia i oświadczenia pracowników. W raporcie zamieszczono również informacje na temat świadczeń dodatkowych oferowanych specjalistom na poszczególnych stanowiskach. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 51 106 respondentów, z czego 31% z nich to starsi specjaliści, 58% specjaliści doświadczeni, a jedynie 11% młodsi specjaliści.
W raporcie zaprezentowano zestawienia wynagrodzeń na 135 stanowiskach. Dla każdego ze stanowisk podano wartość wynagrodzenia całkowitego i podstawowego oraz przedstawiono jak kształtowały się płace w zależności od:
 • charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
 • regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
 • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy).


O wynagrodzeniach specjalistów


Z raportu wynika, iż w 2013 roku w Polsce połowa specjalistów zarabiała nie mniej niż 4 200 PLN. Około 40% specjalistów zarabiało więcej niż rok wcześniej. Płace 46% badanych pozostały na tym samym poziomie, co w 2012 roku. Jedynie 12% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmiany wynagrodzeń specjalistów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zaprezentowano na wykresie 1.

Zmiana w wysokości wynagrodzeń specjalistów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów w 2013 roku wynosiła 3 300 PLN, 25% z nich zarabiała nie więcej niż 2 500 PLN brutto. Połowa doświadczonych specjalistów zarabiała powyżej 4 000 PLN miesięcznie. Zdecydowanie lepiej wynagradzani byli starsi specjaliści. W 2013 roku mediana płac tej grupy specjalistów wyniosła 5 400 PLN, a co czwarty z nich zarabiał powyżej 8 100 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów w Polsce w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia w województwach


W 2013 roku najwyższe pensje otrzymywali specjaliści zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wyniosła 5 200 PLN i była o 800 PLN wyższa od pensji pracowników zatrudnionych w województwie dolnośląskim. W Małopolsce co najmniej 75% specjalistów zarabiała więcej, niż 3 000 PLN miesięcznie brutto. W województwie podkarpackim połowa specjalistów zarabiała mniej niż 3 400 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów w wybranych województwach (w PLN)

województwo

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mazowieckie

13 028

3 700

5 200

7 923

dolnośląskie

4 832

3 190

4 400

6 400

małopolskie

5 371

3 000

4 100

6 200

łódzkie

2 788

2 900

3 900

5 500

podkarpackie

1 404

2 500

3 400

4 700

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Zarobki w różnych branżach


Z raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wynika, że najwyższą pensję otrzymywali specjaliści w dziedzinie technologii informatycznych – 6 000 PLN miesięcznie brutto. Tuż za branżą IT znalazła się telekomunikacja, gdzie mediana płac wyniosła 5 500 PLN. Specjaliści zatrudnieni w bankowości zarabiali 5 200 PLN, a w ubezpieczeniach o 200 PLN mniej. Mediana wynagrodzeń specjalistów w budownictwie wyniosła 4 000 PLN, a w ochronie środowiska 3 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń specjalistów pracujących w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Na koniec zwróćmy uwagę na poziom płac specjalistów na wybranych stanowiskach w 2013 roku. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów otrzymywali architekci – projektanci systemów IT (mediana - 9 700 PLN). Administratorzy baz danych (mediana - 7 500 PLN) zarabiali o 1 500 PLN więcej niż audytorzy wewnętrzni. Natomiast najniższe płace wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych przypadły bibliotekarzom (2 435 PLN). Co więcej 25% z nich zarabiało nie więcej niż 2 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów na wybranych stanowiskach (w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

architekt – projektant systemów IT

273

7 200

9 700

12 000

administrator baz danych

123

5 000

7 500

11 000

audytor wewnętrzny

131

4 500

6 000

8 300

inżynier procesu produkcji

369

3 900

5 160

6 800

specjalista ds. logistyki

602

3 000

4 044

5 200

bibliotekarz

90

2 000

2 435

3 300

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Podsumowanie


Przeciętne zarobki specjalistów w Polsce kształtowały się na poziomie 4 200 PLN miesięcznie brutto. Warto wspomnieć, że 40% specjalistów zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało płacę wyższą niż w roku poprzednim, a 46% utrzymało wynagrodzenie na niezmienionym poziomie. Standardowo liderem płacowym w Polsce jest województwo mazowieckie (5 200 PLN). W 2013 roku najlepiej wynagradzani byli specjaliści zatrudnieni w IT, telekomunikacji, ubezpieczeniach i bankowości. Architekt – projektant systemów IT zarabiał najwięcej wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych. Zarobki architektów były o prawie cztery razy wyższe od płacy bibliotekarzy.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” składa się z dwóch części.
Część pierwsza raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach specjalistów, w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału, wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach i działach. Ponadto zaprezentowano dane dla osób o różnym wykształceniu, znajomości języków obcych, stażu pracy i wieku.
W części drugiej zaprezentowano wynagrodzenia na 135 stanowiskach.
Dla każdego stanowiska pokazano:
 • rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 • przysługujące świadczenia dodatkowe,
 • wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału i branży),
  • cech indywidualnych pracownika (płci, wieku, stażu pracy ogólnego i u aktualnego pracodawcy),
  • regionu (województwa, miasta i jego wielkości).

Na końcu raportu zamieszczono ranking 135 stanowisk.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".