Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”

05.08.2014 Marcin Niedużak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Zaprezentowano w nim wynagrodzenia na 138 stanowiskach. Dla każdego stanowiska przedstawiono: rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych, wysokość wynagrodzeń w zależności od regionu, charakteru firmy oraz wykształcenia i oświadczenia pracowników. W raporcie zamieszczono również informacje na temat świadczeń dodatkowych oferowanych specjalistom na poszczególnych stanowiskach. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 51 106 respondentów, z czego 31% z nich to starsi specjaliści, 58% specjaliści doświadczeni, a jedynie 11% młodsi specjaliści.
W raporcie zaprezentowano zestawienia wynagrodzeń na 135 stanowiskach. Dla każdego ze stanowisk podano wartość wynagrodzenia całkowitego i podstawowego oraz przedstawiono jak kształtowały się płace w zależności od:
 • charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
 • regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
 • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy).


O wynagrodzeniach specjalistów


Z raportu wynika, iż w 2013 roku w Polsce połowa specjalistów zarabiała nie mniej niż 4 200 PLN. Około 40% specjalistów zarabiało więcej niż rok wcześniej. Płace 46% badanych pozostały na tym samym poziomie, co w 2012 roku. Jedynie 12% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmiany wynagrodzeń specjalistów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zaprezentowano na wykresie 1.

Zmiana w wysokości wynagrodzeń specjalistów w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Mediana wynagrodzeń młodszych specjalistów w 2013 roku wynosiła 3 300 PLN, 25% z nich zarabiała nie więcej niż 2 500 PLN brutto. Połowa doświadczonych specjalistów zarabiała powyżej 4 000 PLN miesięcznie. Zdecydowanie lepiej wynagradzani byli starsi specjaliści. W 2013 roku mediana płac tej grupy specjalistów wyniosła 5 400 PLN, a co czwarty z nich zarabiał powyżej 8 100 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów w Polsce w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia w województwach


W 2013 roku najwyższe pensje otrzymywali specjaliści zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wyniosła 5 200 PLN i była o 800 PLN wyższa od pensji pracowników zatrudnionych w województwie dolnośląskim. W Małopolsce co najmniej 75% specjalistów zarabiała więcej, niż 3 000 PLN miesięcznie brutto. W województwie podkarpackim połowa specjalistów zarabiała mniej niż 3 400 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów w wybranych województwach (w PLN)

województwo

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mazowieckie

13 028

3 700

5 200

7 923

dolnośląskie

4 832

3 190

4 400

6 400

małopolskie

5 371

3 000

4 100

6 200

łódzkie

2 788

2 900

3 900

5 500

podkarpackie

1 404

2 500

3 400

4 700

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Zarobki w różnych branżach


Z raportu „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” wynika, że najwyższą pensję otrzymywali specjaliści w dziedzinie technologii informatycznych – 6 000 PLN miesięcznie brutto. Tuż za branżą IT znalazła się telekomunikacja, gdzie mediana płac wyniosła 5 500 PLN. Specjaliści zatrudnieni w bankowości zarabiali 5 200 PLN, a w ubezpieczeniach o 200 PLN mniej. Mediana wynagrodzeń specjalistów w budownictwie wyniosła 4 000 PLN, a w ochronie środowiska 3 500 PLN.

Mediana wynagrodzeń specjalistów pracujących w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Na koniec zwróćmy uwagę na poziom płac specjalistów na wybranych stanowiskach w 2013 roku. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów otrzymywali architekci – projektanci systemów IT (mediana - 9 700 PLN). Administratorzy baz danych (mediana - 7 500 PLN) zarabiali o 1 500 PLN więcej niż audytorzy wewnętrzni. Natomiast najniższe płace wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych przypadły bibliotekarzom (2 435 PLN). Co więcej 25% z nich zarabiało nie więcej niż 2 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów na wybranych stanowiskach (w PLN)

stanowisko

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

architekt – projektant systemów IT

273

7 200

9 700

12 000

administrator baz danych

123

5 000

7 500

11 000

audytor wewnętrzny

131

4 500

6 000

8 300

inżynier procesu produkcji

369

3 900

5 160

6 800

specjalista ds. logistyki

602

3 000

4 044

5 200

bibliotekarz

90

2 000

2 435

3 300

Źródło: Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Podsumowanie


Przeciętne zarobki specjalistów w Polsce kształtowały się na poziomie 4 200 PLN miesięcznie brutto. Warto wspomnieć, że 40% specjalistów zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało płacę wyższą niż w roku poprzednim, a 46% utrzymało wynagrodzenie na niezmienionym poziomie. Standardowo liderem płacowym w Polsce jest województwo mazowieckie (5 200 PLN). W 2013 roku najlepiej wynagradzani byli specjaliści zatrudnieni w IT, telekomunikacji, ubezpieczeniach i bankowości. Architekt – projektant systemów IT zarabiał najwięcej wśród wszystkich stanowisk specjalistycznych. Zarobki architektów były o prawie cztery razy wyższe od płacy bibliotekarzy.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia specjalistów w Polsce w 2013 roku” składa się z dwóch części.
Część pierwsza raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach specjalistów, w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału, wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach i działach. Ponadto zaprezentowano dane dla osób o różnym wykształceniu, znajomości języków obcych, stażu pracy i wieku.
W części drugiej zaprezentowano wynagrodzenia na 135 stanowiskach.
Dla każdego stanowiska pokazano:
 • rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 • przysługujące świadczenia dodatkowe,
 • wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • charakterystyki firmy (wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału i branży),
  • cech indywidualnych pracownika (płci, wieku, stażu pracy ogólnego i u aktualnego pracodawcy),
  • regionu (województwa, miasta i jego wielkości).

Na końcu raportu zamieszczono ranking 135 stanowisk.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".