Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 8780 PLN
Magazynier 3660 PLN
Product manager 5320 PLN
Bibliotekarz 3300 PLN
Fryzjer męski 3400 PLN
Financial Controller 8110 PLN
Szklarz pojazdów 3870 PLN
Kasjer biletowy 3140 PLN
Rehabilitant 3180 PLN
Drukarz sitodrukowy 3550 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2014 roku”

09.09.2015 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”. W raporcie podsumowano wynagrodzenia kadry zarządzającej 26 spółek informatycznych. Wszystkie przedstawione dane pochodzą z ich sprawozdań finansowych za rok 2014.


W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek IT wyniosła 466,4 tys. PLN. Połowa menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 277, 2 tys. PLN do 937 tys. PLN. W porównaniu do roku 2013 ich pensje wzrosły o 8%.

Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek IT 
w 2013 i 2014 roku (osoby, które przepracowały cały rok)

rok

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

2014

277 200

466 350

937 000

2013

252 000

430 000

873 163

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”Wykres poniżej przedstawia wynagrodzenia członków zarządów spółek z branży informatycznej w latach 2010-2014. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w roku 2010 – mediana wyniosła 360 tys. PLN. Przez kolejne dwa lata pensje menedżerów rosły. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2012 roku – ponad 470 tys. PLN. W 2013 roku mediana wynagrodzeń spadała o ponad 40 tys. PLN w stosunku do roku 2012 i wyniosła 430 tys. PLN. Natomiast w 2014 roku roczne pensje top menedżerów ukształtowały się na poziomie 466,4 tys. PLN.

Mediany rocznych wynagrodzeń członków zarządów spółek IT 
w latach 2010-2014 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”Analiza wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w spółkach IT pokazuje, iż najwięcej w 2014 roku zarobili wiceprezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 489 tys. PLN Wynika to z faktu, iż 11 osób czyli 24% wszystkich wiceprezesów stanowili menedżerowie spółek z grupy kapitałowej Asseco Poland SA. Na drugim miejscu znalazły się wynagrodzenia prezesów zarządów – 432 tys. PLN. Natomiast członkowie zarządów otrzymywali pensje w wysokości 373,9 tys. PLN.
W 2014 roku najwyższe roczne wynagrodzenie finansowe otrzymał Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarch SA. Jego pensja wyniosła 8,13 mln PLN.

Roczne wynagrodzenia brutto osób pełniących różne funkcje
w zarządach spółek IT (osoby pracujące cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW ukazuje się po raz czwarty. W badaniu za 2014 rok podsumowano płace 102 menedżerów z 26 spółek informatycznych. Szczegółowej analizie poddano płace 90 menedżerów, którzy pełnili swoją funkcję przez cały 2014 rok. W raporcie przedstawiono analizy z uwzględnieniem takich kryteriów jak: pełniona funkcja, indeks giełdowy, wielkość aktywów, kapitałów własnych, przychodów, zysku netto, EBIT czy wielkość zatrudnienia. Ponadto sporządzono rankingi najlepiej wynagradzanych prezesów, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu. W publikacji zaprezentowano również dane na temat wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów poszczególnych spółek IT.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".