Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2014 roku”

09.09.2015 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł prezentuje najważniejsze wnioski płynące z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”. W raporcie podsumowano wynagrodzenia kadry zarządzającej 26 spółek informatycznych. Wszystkie przedstawione dane pochodzą z ich sprawozdań finansowych za rok 2014.


W 2014 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek IT wyniosła 466,4 tys. PLN. Połowa menedżerów, którzy przepracowali cały 2014 rok otrzymała wynagrodzenie w przedziale od 277, 2 tys. PLN do 937 tys. PLN. W porównaniu do roku 2013 ich pensje wzrosły o 8%.

Roczne wynagrodzenia menedżerów spółek IT 
w 2013 i 2014 roku (osoby, które przepracowały cały rok)

rok

25% osób zarabia poniżej

mediana

25% osób zarabia powyżej

2014

277 200

466 350

937 000

2013

252 000

430 000

873 163

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”Wykres poniżej przedstawia wynagrodzenia członków zarządów spółek z branży informatycznej w latach 2010-2014. Najniższe wynagrodzenia odnotowano w roku 2010 – mediana wyniosła 360 tys. PLN. Przez kolejne dwa lata pensje menedżerów rosły. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w 2012 roku – ponad 470 tys. PLN. W 2013 roku mediana wynagrodzeń spadała o ponad 40 tys. PLN w stosunku do roku 2012 i wyniosła 430 tys. PLN. Natomiast w 2014 roku roczne pensje top menedżerów ukształtowały się na poziomie 466,4 tys. PLN.

Mediany rocznych wynagrodzeń członków zarządów spółek IT 
w latach 2010-2014 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”Analiza wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje w spółkach IT pokazuje, iż najwięcej w 2014 roku zarobili wiceprezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 489 tys. PLN Wynika to z faktu, iż 11 osób czyli 24% wszystkich wiceprezesów stanowili menedżerowie spółek z grupy kapitałowej Asseco Poland SA. Na drugim miejscu znalazły się wynagrodzenia prezesów zarządów – 432 tys. PLN. Natomiast członkowie zarządów otrzymywali pensje w wysokości 373,9 tys. PLN.
W 2014 roku najwyższe roczne wynagrodzenie finansowe otrzymał Janusz Filipiak, prezes zarządu Comarch SA. Jego pensja wyniosła 8,13 mln PLN.

Roczne wynagrodzenia brutto osób pełniących różne funkcje
w zarządach spółek IT (osoby pracujące cały 2014 rok)

Wykres

Źródło: Raport: „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW w 2014 roku”O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT notowanych na GPW ukazuje się po raz czwarty. W badaniu za 2014 rok podsumowano płace 102 menedżerów z 26 spółek informatycznych. Szczegółowej analizie poddano płace 90 menedżerów, którzy pełnili swoją funkcję przez cały 2014 rok. W raporcie przedstawiono analizy z uwzględnieniem takich kryteriów jak: pełniona funkcja, indeks giełdowy, wielkość aktywów, kapitałów własnych, przychodów, zysku netto, EBIT czy wielkość zatrudnienia. Ponadto sporządzono rankingi najlepiej wynagradzanych prezesów, wiceprezesów i pozostałych członków zarządu. W publikacji zaprezentowano również dane na temat wielkości funduszy wynagrodzeń zarządów poszczególnych spółek IT.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".