Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 917 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 886 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 411 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

5 657 PLN
III kwartał 2021
5 167 PLN
2020 Rok

5 657 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 167 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 800 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

7.7%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

11.1%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 919 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 841 PLN
przemysł 5 840 PLN
przetwórstwo przemysłowe 5 635 PLN
budownictwo 5 880 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 5 469 PLN
transport i gospodarka magazynowa 5 118 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 4 400 PLN
informacja i komunikacja 10 023 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 933 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 4 511 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :