Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 085 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 150 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 852 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 932 PLN
III kwartał 2019
4 585 PLN
2018 Rok

4 932 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 585 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 250 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

2.6%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

4.1%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 693 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 085 PLN
przemysł 5 108 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 909 PLN
budownictwo 5 177 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 732 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 609 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 786 PLN
informacja i komunikacja 8 679 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 301 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 739 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :