Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 391 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 390 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 277 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 354 PLN
I kwartał 2017
4 047 PLN
2016 Rok

4 354 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 047 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 000 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

1.9%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

2.7%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 475 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 489 PLN
przemysł 4 462 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 262 PLN
budownictwo 4 454 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 320 PLN
transport i gospodarka magazynowa 3 988 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 165 PLN
informacja i komunikacja 8 295 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 794 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 171 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :