Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

8 272 PLN

sprawdź dane miesięczne

8 077 PLN

sprawdź dane kwartalne

7 444 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

8 147 PLN
I kwartał 2024
7 155 PLN
2023 Rok

8 147 PLN

sprawdź dane kwartalne

7 155 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

4 242 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

1%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny

2 678 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 8 409 PLN
przemysł 8 216 PLN
przetwórstwo przemysłowe 7 874 PLN
budownictwo 7 781 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 7 905 PLN
transport i gospodarka magazynowa 7 606 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 6 232 PLN
informacja i komunikacja 14 844 PLN
obsługa rynku nieruchomości 8 440 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 6 729 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :