Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 929 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 676 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 411 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

5 458 PLN
IV kwartał 2020
5 167 PLN
2020 Rok

5 458 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 167 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 800 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

3.2%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

-2.8%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 919 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 929 PLN
przemysł 5 957 PLN
przetwórstwo przemysłowe 5 725 PLN
budownictwo 5 557 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 5 717 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 860 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 944 PLN
informacja i komunikacja 10 544 PLN
obsługa rynku nieruchomości 6 186 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 4 515 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej