Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 275 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 071 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 852 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 580 PLN
III kwartał 2018
4 272 PLN
2018 Rok

4 580 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 272 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 100 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

5.1%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 598 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 967 PLN
przemysł 5 113 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 752 PLN
budownictwo 5 037 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 528 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 485 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 563 PLN
informacja i komunikacja 8 402 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 163 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 500 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :