XIX Krakowskie
Forum Wynagrodzeń
6 - 7 czerwca 2024, Centrum Kongresowe ICE
Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

7 979 PLN

sprawdź dane miesięczne

7 768 PLN

sprawdź dane kwartalne

7 444 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

7 540 PLN
IV kwartał 2023
7 155 PLN
2023 Rok

7 540 PLN

sprawdź dane kwartalne

7 155 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

4 242 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

2.8%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.6%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny

2 250 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 7 768 PLN
przemysł 7 628 PLN
przetwórstwo przemysłowe 7 330 PLN
budownictwo 7 299 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 7 267 PLN
transport i gospodarka magazynowa 7 599 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 5 779 PLN
informacja i komunikacja 12 635 PLN
obsługa rynku nieruchomości 7 756 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 6 274 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :