Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 120 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 368 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 169 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

5 199 PLN
IV kwartał 2019
4 918 PLN
2019 Rok

5 199 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 918 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 600 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

2.9%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.9%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 819 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 285 PLN
przemysł 5 235 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 957 PLN
budownictwo 5 340 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 5 071 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 616 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 425 PLN
informacja i komunikacja 9 274 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 437 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 4 085 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :