Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 104 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 143 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 852 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 839 PLN
II kwartał 2019
4 585 PLN
2018 Rok

4 839 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 585 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 250 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

2.6%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

4.6%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 693 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 104 PLN
przemysł 5 176 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 923 PLN
budownictwo 5 216 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 788 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 512 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 729 PLN
informacja i komunikacja 8 633 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 266 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 687 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :