Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 537 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 657 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 411 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

5 458 PLN
IV kwartał 2020
5 167 PLN
2020 Rok

5 458 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 167 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 800 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

-1.5%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 819 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 974 PLN
przemysł 6 231 PLN
przetwórstwo przemysłowe 5 564 PLN
budownictwo 5 800 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 5 383 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 992 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 762 PLN
informacja i komunikacja 9 674 PLN
obsługa rynku nieruchomości 6 760 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 4 295 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :