Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

4 473 PLN

sprawdź dane miesięczne

4 477 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 277 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 221 PLN
II kwartał 2017
4 047 PLN
2016 Rok

4 221 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 047 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 000 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

0.0%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.9%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 475 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 4 493 PLN
przemysł 4 559 PLN
przetwórstwo przemysłowe 4 299 PLN
budownictwo 4 537 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 4 153 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 117 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 271 PLN
informacja i komunikacja 7 809 PLN
obsługa rynku nieruchomości 4 629 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 3 217 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :