XVII Krakowskie
Forum Wynagrodzeń
9 - 10 czerwca, Sheraton Grand Kraków
Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

6 220 PLN

sprawdź dane miesięczne

6 221 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 890 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

5 995 PLN
IV kwartał 2021
5 663 PLN
2021 Rok

5 995 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 663 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

3 010 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

8.5%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

5.3%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 919 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 6 064 PLN
przemysł 5 963 PLN
przetwórstwo przemysłowe 5 771 PLN
budownictwo 5 941 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 5 854 PLN
transport i gospodarka magazynowa 5 285 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 4 461 PLN
informacja i komunikacja 10 356 PLN
obsługa rynku nieruchomości 6 164 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 4 739 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :