Narzędzia

Wynagrodzenia w Polsce według danych GUS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

5 283 PLN

sprawdź dane miesięczne

5 169 PLN

sprawdź dane kwartalne

5 169 PLN

sprawdź dane roczne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

4 918 PLN
IV kwartał 2020
4 585 PLN
2018 Rok

4 918 PLN

sprawdź dane kwartalne

4 585 PLN

sprawdź dane roczne

Płaca minimalna

2 250 PLN

sprawdź płacę minimalną

Inflacja (r/r)

4.4%

sprawdź inflację

Dynamika PKB (r/r)

3.9%

sprawdź PKB

Dochód rozporządzalny (r/r)

1 693 PLN

sprawdź dochód rozporządzalny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć dane z wybranego województwa

sprawdź dane wojewódzkie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorach:

sektor przedsiębiorstw 5 283 PLN
przemysł 5 265 PLN
przetwórstwo przemysłowe 5 069 PLN
budownictwo 5 149 PLN
handel, naprawa pojazdów samochodowych 5 043 PLN
transport i gospodarka magazynowa 4 721 PLN
zakwaterowanie i gastronomia 3 939 PLN
informacja i komunikacja 9 083 PLN
obsługa rynku nieruchomości 5 440 PLN
administrowanie i działalność wspierająca 4 082 PLN
sprawdź dane dla sektorów
Dane dla mapki - :