Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Manager regionalny 9640 PLN
Fizjoterapeuta 3750 PLN
Asystent notariusza 4020 PLN
Tapicer meblowy 3910 PLN
Sprzedawczyni 3580 PLN
Pracownik sklepu 3200 PLN
Lekarz ortopeda 7540 PLN
Optometrysta 4810 PLN
Pedagog specjalny 3790 PLN
Pomoc apteczna 2700 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku

13.07.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, dziesiątej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 254 menedżerów z 336 spółek giełdowych (w tym 905 osób, które przepracowały cały 2013 rok).
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, dziesiątej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 254 menedżerów z 336 spółek giełdowych (w tym 905 osób, które przepracowały cały 2013 rok).

Dane ogólne


W 2013 roku mediana wynagrodzenia całkowitego prezesów, wiceprezesów, członków zarządów oraz prokurentów, którzy przepracowali cały 2013 rok wyniosła 518,3 tys. PLN. W stosunku do roku 2011 oraz 2012 znajdowała się ona na porównywalnym poziomie. Najniższe wynagrodzenia menedżerów w ostatnich ośmiu latach odnotowano w roku 2008, kiedy mediana ich wynagrodzeń wyniosła 412,5 tys. PLN. W 2013 roku pensje osób zarządzających były o 26% wyższe.

Mediana wynagrodzeń menedżerów spółek notowanych na GPW
w latach 2006-2013 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakW 2013 roku 48,1% zarządzających spółkami giełdowymi otrzymało wynagrodzenie poniżej 500 tys. PLN. 27,4% zarobiło od 500 tys. PLN do 1 mln PLN. Natomiast 2,7% najlepiej zarabiających menedżerów otrzymało wynagrodzenie w wysokości ponad 2,5 mln PLN rocznie.

Rozkład wynagrodzeń menedżerów zasiadających przez cały 2013 rok 
w zarządach spółek giełdowych (n=905)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


Najwięcej w 2013 roku zarobili prezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 544,6 tys. PLN i była wyższa od mediany wynagrodzeń wiceprezesów o 3,3%. Najniższe pensje w 2013 roku otrzymywali prokurenci, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 180 tys. PLN.

Wykres poniżej przedstawia medianę wynagrodzeń poszczególnych członków zarządów w roku 2012 oraz 2013. W przypadku wynagrodzeń prezesów oraz członków zarządów zarobili oni kwoty porównywalne do wynagrodzeń z poprzedniego roku. Natomiast wynagrodzenia wiceprezesów spadły o 11,7%, a prokurentów wzrosły o 4,7%.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w roku 2012 i 2013 (osoby pracujące cały rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w spółkach zaliczanych do różnych indeksów


Analiza wynagrodzeń menedżerów pokazuje, że najlepiej opłacane w 2013 roku były osoby zasiadające w spółkach zaliczanych do indeksu WIG30. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła prawie 1,6 mln PLN. Płace o połowę niższe otrzymywały osoby pracujące w spółkach z WIG50 (prawie 790 tys. PLN). Najgorzej opłacani byli menedżerowie pozostałych spółek. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 363,9 tys. PLN i była o 77% niższa od mediany wynagrodzeń w spółkach z WIG30.

Wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje
w spółkach zaliczanych do indeksów WIG30, WIG50, WIG250
oraz pozostałych spółkach (osoby pracujące cały 2013 rok)

liczba osób

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

WIG30

131

1 039 064

1 583 000

2 100 000

WIG50

135

505 833

789 350

1 199 000

WIG250

459

256 900

432 000

692 000

pozostałe spółki

180

209 000

363 850

545 585

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakNajlepiej opłacane branże


Zarówno w 2012 jak i w 2013 roku wśród pierwszej trójki najlepiej opłacanych branż znalazły się spółki ubezpieczeniowe, banki oraz firmy telekomunikacyjne. W 2013 roku roczne pensje menedżerów zasiadających w zarządach firm ubezpieczeniowych wyniosły prawie 2 mln PLN. W porównaniu do roku 2012 wzrosły o 20%. Warto zwrócić uwagę na zarobki członków zarządów spółek z sektora energetycznego. W 2012 roku pobierali oni wynagrodzenie w wysokości prawie 1,3 mln PLN (4 miejsce w rankingu), natomiast w 2013 ich pensje spadły o 32% i wyniosły 861 tys. PLN (7 miejsce w rankingu).

Ranking 10 najlepiej opłacanych w branż w roku 2012 i 2013

ranking 2012

ranking 2013

lp.

branża

mediana wynagrodzeń

lp.

branża

mediana wynagrodzeń

1

banki

1 678 000

1

ubezpieczenia

1 956 000

2

ubezpieczenia

1 630 000

2

banki

1 647 435

3

telekomunikacja

1 579 500

3

telekomunikacja

1 177 000

4

energetyka

1 263 131

4

przemysł paliwowy

1 061 200

5

przemysł surowcowy

1 260 000

5

przemysł surowcowy

1 022 936

6

rynek kapitałowy

1 110 000

6

przemysł drzewny

922 000

7

przemysł paliwowy

960 000

7

energetyka

861 000

8

przemysł drzewny

947 500

8

przemysł chemiczny

804 000

9

przemysł chemiczny

925 000

9

przemysł motoryzacyjny

800 625

10

przemysł metalowy

705 000

10

deweloperzy

697 822

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień. Raport zawiera 146 stron (tym 77 tabel, 33 wykresów i 10 rankingów).

W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.

W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. Dane o zarobkach przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok, jak i osób, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.

Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".