Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik samochodowy 5940 PLN
Handlowiec 8000 PLN
Webmaster 6100 PLN
Psycholog 6480 PLN
Pracownik ochrony 4680 PLN
Przedszkolanka 4630 PLN
C/c++ developer 7660 PLN
Monter okien 5280 PLN
Biolog 5650 PLN
Szkutnik 6020 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku

13.07.2014 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, dziesiątej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 254 menedżerów z 336 spółek giełdowych (w tym 905 osób, które przepracowały cały 2013 rok).
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, dziesiątej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 254 menedżerów z 336 spółek giełdowych (w tym 905 osób, które przepracowały cały 2013 rok).

Dane ogólne


W 2013 roku mediana wynagrodzenia całkowitego prezesów, wiceprezesów, członków zarządów oraz prokurentów, którzy przepracowali cały 2013 rok wyniosła 518,3 tys. PLN. W stosunku do roku 2011 oraz 2012 znajdowała się ona na porównywalnym poziomie. Najniższe wynagrodzenia menedżerów w ostatnich ośmiu latach odnotowano w roku 2008, kiedy mediana ich wynagrodzeń wyniosła 412,5 tys. PLN. W 2013 roku pensje osób zarządzających były o 26% wyższe.

Mediana wynagrodzeń menedżerów spółek notowanych na GPW
w latach 2006-2013 (osoby, które przepracowały cały rok)

Wykres

Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakW 2013 roku 48,1% zarządzających spółkami giełdowymi otrzymało wynagrodzenie poniżej 500 tys. PLN. 27,4% zarobiło od 500 tys. PLN do 1 mln PLN. Natomiast 2,7% najlepiej zarabiających menedżerów otrzymało wynagrodzenie w wysokości ponad 2,5 mln PLN rocznie.

Rozkład wynagrodzeń menedżerów zasiadających przez cały 2013 rok 
w zarządach spółek giełdowych (n=905)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób pełniących różne funkcje


Najwięcej w 2013 roku zarobili prezesi zarządu, którzy przepracowali cały rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 544,6 tys. PLN i była wyższa od mediany wynagrodzeń wiceprezesów o 3,3%. Najniższe pensje w 2013 roku otrzymywali prokurenci, mediana ich wynagrodzeń wyniosła 180 tys. PLN.

Wykres poniżej przedstawia medianę wynagrodzeń poszczególnych członków zarządów w roku 2012 oraz 2013. W przypadku wynagrodzeń prezesów oraz członków zarządów zarobili oni kwoty porównywalne do wynagrodzeń z poprzedniego roku. Natomiast wynagrodzenia wiceprezesów spadły o 11,7%, a prokurentów wzrosły o 4,7%.

Mediana wynagrodzeń osób pełniących różne funkcje
w roku 2012 i 2013 (osoby pracujące cały rok)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w spółkach zaliczanych do różnych indeksów


Analiza wynagrodzeń menedżerów pokazuje, że najlepiej opłacane w 2013 roku były osoby zasiadające w spółkach zaliczanych do indeksu WIG30. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła prawie 1,6 mln PLN. Płace o połowę niższe otrzymywały osoby pracujące w spółkach z WIG50 (prawie 790 tys. PLN). Najgorzej opłacani byli menedżerowie pozostałych spółek. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 363,9 tys. PLN i była o 77% niższa od mediany wynagrodzeń w spółkach z WIG30.

Wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje
w spółkach zaliczanych do indeksów WIG30, WIG50, WIG250
oraz pozostałych spółkach (osoby pracujące cały 2013 rok)

liczba osób

dolny kwartyl

mediana

górny kwartyl

WIG30

131

1 039 064

1 583 000

2 100 000

WIG50

135

505 833

789 350

1 199 000

WIG250

459

256 900

432 000

692 000

pozostałe spółki

180

209 000

363 850

545 585

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakNajlepiej opłacane branże


Zarówno w 2012 jak i w 2013 roku wśród pierwszej trójki najlepiej opłacanych branż znalazły się spółki ubezpieczeniowe, banki oraz firmy telekomunikacyjne. W 2013 roku roczne pensje menedżerów zasiadających w zarządach firm ubezpieczeniowych wyniosły prawie 2 mln PLN. W porównaniu do roku 2012 wzrosły o 20%. Warto zwrócić uwagę na zarobki członków zarządów spółek z sektora energetycznego. W 2012 roku pobierali oni wynagrodzenie w wysokości prawie 1,3 mln PLN (4 miejsce w rankingu), natomiast w 2013 ich pensje spadły o 32% i wyniosły 861 tys. PLN (7 miejsce w rankingu).

Ranking 10 najlepiej opłacanych w branż w roku 2012 i 2013

ranking 2012

ranking 2013

lp.

branża

mediana wynagrodzeń

lp.

branża

mediana wynagrodzeń

1

banki

1 678 000

1

ubezpieczenia

1 956 000

2

ubezpieczenia

1 630 000

2

banki

1 647 435

3

telekomunikacja

1 579 500

3

telekomunikacja

1 177 000

4

energetyka

1 263 131

4

przemysł paliwowy

1 061 200

5

przemysł surowcowy

1 260 000

5

przemysł surowcowy

1 022 936

6

rynek kapitałowy

1 110 000

6

przemysł drzewny

922 000

7

przemysł paliwowy

960 000

7

energetyka

861 000

8

przemysł drzewny

947 500

8

przemysł chemiczny

804 000

9

przemysł chemiczny

925 000

9

przemysł motoryzacyjny

800 625

10

przemysł metalowy

705 000

10

deweloperzy

697 822

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW” ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień. Raport zawiera 146 stron (tym 77 tabel, 33 wykresów i 10 rankingów).

W części I przedstawiono analizę praktyk w zakresie udzielania przez spółki informacji na temat wynagrodzeń menedżerów.

W części II opisano jak kształtowały się fundusze wynagrodzeń i wynagrodzenia w poszczególnych spółkach. Analizy przeprowadzono w zależności od takich charakterystyk spółek, jak: wielkość aktywów, przychodów, zatrudnienia, wynik finansowy, poziom EBITDA i EBIT oraz wielkość zysku na akcję czy free float. Dane o zarobkach przedstawiono z uwzględnieniem menedżerów pracujących cały rok, jak i osób, które w 2013 roku objęły stanowisko lub przestały pełnić swoją funkcję.

Część III zawiera zestawienia i rankingi wynagrodzeń menedżerów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".