Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Planista 5500 PLN
Analityk finansowy 8520 PLN
Graphic designer 5790 PLN
Psycholog kliniczny 5190 PLN
Psycholog sportowy 6480 PLN
Media planner 5380 PLN
Konsultant SAP 8290 PLN
Wykładowca 7060 PLN
Inżynier produktu 8790 PLN
Doradca biznesowy 8980 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku”

19.06.2013 Iwona Wabik-Szuba
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim poziom płac menedżerów banków notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dokonano analiz płac w rozbiciu na pełnione funkcje i wielkość zatrudnienia w banku. Przeanalizowano wynagrodzenia członków zarządów w latach 2006 – 2012. W artykule znalazło się także miejsce na zestawienie dotyczące wielkości funduszy wynagrodzeń zarządu. Przedstawiono również fragment rankingu wynagrodzeń poszczególnych menedżerów w 2012 roku. Artykuł zawiera 6 tabel i 1 wykres.
Poniższy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak.
W raporcie podsumowano wynagrodzenia 115 menedżerów z 15 banków. Zebrane dane pochodzą ze sprawozdań finansowych za 2012 rok.

Badaniem objęto następujące banki:
1. Nordea Bank Polska SA
2. Bank Ochrony Środowiska SA
3. Bank Millennium SA
4. Getin Holding SA
5. Bank Zachodni WBK SA
6. Bank Handlowy SA
7. Bank Pekao SA
8. ING Bank Śląski SA
9. Getin Noble Bank SA
10. BRE Bank SA
11. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
12. Bank BPH SA
13. BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
14. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
15. Alior Bank Spółka Akcyjna

Dane ogólne


W 2012 roku wynagrodzenia menedżerów banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ukształtowały się na porównywalnym poziomie jak w roku ubiegłym. W 2012 mediana wynagrodzeń wszystkich menedżerów wyniosła 1 579 980 PLN. Natomiast osoby, które przepracowały w zarządzie cały 2012 rok otrzymywały 1 676 500 PLN.

Wynagrodzenia menedżerów banków w 2012 roku

 

n

dolny

kwartyl

mediana

górny

kwartyl

wszyscy menedżerowie

115

962 000

1 579 980

1 992 800

osoby, które przepracowały cały 2012 rok

86

1 178 000

1 676 500

2 162 000

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakWśród menedżerów banków występowała duża rotacja zatrudnienia. Na 115 osób, które zajmowały stanowiska w zarządach w 2012 roku, 29 (25%) nie przepracowało pełnego roku.

Wynagrodzenie osób pełniących różne funkcje


Spośród menedżerów pełniących swoją funkcję przez cały 2012 rok najwięcej zarobili prezesi zarządu. Mediana ich rocznego wynagrodzenia wyniosła 2 550 000 PLN, a płace połowy z nich mieściły się w przedziale od 1 940 000 do 3 258 000 PLN. W porównaniu z 2011 rokiem zarobili oni o 3% więcej. Mediana zarobków wiceprezesów wyniosła 1 425 000 PLN, zaś płace członków zarządów sięgały 1 683 150 PLN. W porównaniu do roku poprzedniego wynagrodzenia wiceprezesów oraz członków zarządów spadły odpowiednio o 5,6% i 6,6%.

Wynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach spółek
(osoby, które przepracowały cały 2012 rok)

n

dolny

kwartyl

mediana

górny

kwartyl

prezes zarządu

15

1 940 000

2 550 000

3 258 000

wiceprezes zarządu

47

1 081 000

1 425 000

1 887 000

członek zarządu

24

1 164 500

1 683 150

2 109 795

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach spółek
(osoby, które przepracowały cały 2012 rok)

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia menedżerów w bankach o różnej wielkości zatrudnienia


Jednym z czynników, który różnicował wynagrodzenia osób zasiadających w zarządach banków była liczba zatrudnionych. Menedżerowie najmniejszych banków, w których liczba pracujących osób nie przekraczała 4 000, otrzymywali najniższe płace. W ich przypadku mediana wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 1 178 000 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywano w spółkach zatrudniających od 8 000 do 9 999 osób, gdzie mediana płac wyniosła 2 553 333 PLN.

Wynagrodzenia menedżerów w bankach o różnej wielkości zatrudnienia
(tylko osoby pracujące cały rok)

n

dolny

kwartyl

mediana

górny

kwartyl

poniżej

4 000 osób

15

910 100

1 178 000

1 304 000

od 4 000

do 5 999 osób

26

998 200

1 549 000

2 162 000

od 6 000

do 7 999 osób

23

1 563 200

1 762 810

2 370 000

od 8 000

do 9 999 osób

10

1 950 600

2 553 333

2 975 659

powyżej

9 999 osób

12

1 628 000

1 676 500

1 954 000

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakWynagrodzenia członków zarządów w poszczególnych latach


Najwyższe zarobki kadry zarządzającej odnotowano w 2008 (1 951 388 PLN) a najniższe w 2009 (1 381 300 PLN). W porównaniu do roku 2009 wynagrodzenia członków zarządów w 2012 roku wzrosły o 21%, ale nadal są niższe o 14% niż w 2008 roku.

Wynagrodzenia członków zarządów

rok

mediana

2006

1 492 400

2007

1 581 770

2008

1 951 388

2009

1 381 300

2010

1 565 000

2011

1 720 850

2012

1 676 500

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków
notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakDruga część raportu składa się głównie z rankingów i zestawień wynagrodzeń kadry zarządzającej banków. Znajdą tam Państwo informacje o najlepiej zarabiających prezesach, wiceprezesach, członkach zarządów oraz ich przeciętnych wynagrodzeniach. Przykładowe skrócone analizy znajdują się poniżej.

Ranking wynagrodzeń


W tabeli poniżej przedstawiono fragment rankingu wynagrodzeń menedżerów banków notowanych na GPW w 2012 roku. W zestawieniu znalazły się wszystkie osoby, niezależnie czy pracowały cały rok, czy nie. Najwięcej (5 866 000 PLN) w 2012 roku zarobił Misbah Ur-Rahman-Shah, wiceprezes zarządu Banku Handlowego SA. Natomiast najwyższe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu otrzymał Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. Jego wynagrodzenie wyniosło 4 563 000 PLN. Dziesięciu najlepiej zarabiających menedżerów łącznie zarobiło w 2012 roku 31 364 748 PLN. Z 115 menedżerów uwzględnionych w rankingu dochody 84 osób były wyższe niż 1 000 000 PLN.

Fragment rankingu wynagrodzeń wszystkich menedżerów

RANKING

imię i nazwisko

nazwa banku

funkcja

odejście/

objęcie?

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie 2012

1

Misbah Ur-Rahman-Shah

Bank Handlowy SA

wiceprezes zarządu

tak

5 866 000

2

Wiesław Thor

BRE Bank SA

wiceprezes zarządu

tak

4 622 201

100

Przemysław Lech Figarski

Bank Ochrony Środowiska SA

wiceprezes zarządu

objęcie

nie

789 000

101

Bohdan Tillack

Nordea Bank Polska SA

wiceprezes zarządu

tak

712 800

102

Grzegorz Słoka

Getin Noble Bank SA

członek zarządu

odejście

nie

689 000

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakFundusz wynagrodzeń zarządu


Część analiz w raporcie poświęcono funduszowi wynagrodzeń zarządu. Najwięcej na wynagrodzenia osób zarządzających przeznaczył BRE Bank SA – 22 952 469 PLN.

Pięć największych funduszy zarządu w 2012 roku

nazwa banku

fundusz zarządu
2012

BRE Bank SA

22 952 469

Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna

22 697 150

Bank Handlowy SA

19 156 000

Bank Millennium SA

16 622 500

Bank Pekao SA

12 465 000

Źródło: raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych
na GPW w 2012 roku”, Sedlak & SedlakW raporcie zbadano również produktywność i rentowność funduszy wynagrodzeń w poszczególnych bankach. Najwyższą produktywnością charakteryzowały się wynagrodzenia członków zarządów PKO BP, gdzie każdy 1 PLN zainwestowany w wynagrodzenia menedżerów generował 1 435 PLN przychodu. Średni wskaźnik produktywności funduszy wynagrodzeń dla banków wyniósł 376 PLN. Natomiast średni wynik rentowności dla badanych spółek wyniósł 72 PLN.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia członków zarządów banków notowanych na GPW” ukazuje się po raz ósmy.

W badaniu za 2012 rok podsumowaliśmy wynagrodzenia 115 menedżerów z 15 banków. W raporcie przeprowadziliśmy analizę płac 86 menedżerów, którzy przepracowali cały 2012 rok. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień. Jako kryteria porównań uwzględniono takie czynniki, jak pełniona funkcja, zysk netto czy wielkość zatrudnienia. Raport zawiera 91 stron.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".