Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2021 roku”

30.01.2023 Gabriela Strojna
Raport o wynagrodzeniach członków zarządów ukazuje się po raz osiemnasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 240 menedżerów (w tym 873 osób, które przepracowały cały 2021 rok) z 330 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W raporcie wynagrodzenie całkowite podzielone zostało na podstawowe, zmienne, inne korzyści oraz wynagrodzenie ze spółek zależnych.
W 2021 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 863,1 tys. PLN. 25% menedżerów zarobiło mniej niż 485 tys. PLN, a 25% więcej niż 1,47 mln PLN.

Roczne wynagrodzenie całkowite menedżerów spółek notowanych na GPW w 2021 roku

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2021 roku”


Jak zmieniały się wynagrodzenia na przestrzeni lat?


Na wykresie 1. przedstawione zostały mediany wynagrodzeń menedżerów w poszczególnych latach. Od 2015 roku wynagrodzenia systematycznie rosną, a 2021 rok przyniósł wzrost o około 14,2% w porównaniu do roku 2020.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych menedżerów spółek notowanych na GPW w latach 2006 – 2021 (w tys. PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2021 roku”


W jakich branżach menedżerowie zarabiają najwięcej?


W raporcie zaprezentowano dane o wynagrodzeniach menedżerów spółek z uwzględnieniem takich kryteriów jak np.: wielkość zatrudnienia, sektor, indeks giełdowy, przychody, aktywa, struktura akcjonariatu.
Na wykresie poniżej zaprezentowano mediany wynagrodzeń wiceprezesów i członków zarządu w czterech najlepiej opłacanych sektorach. Najwyższe wynagrodzenie wypłacano w sektorze telekomunikacyjnym, branży paliwowej, bankach i ubezpieczeniach. Mediany wynagrodzeń całkowitych wahają się między 1,76 mln PLN a 1,98 mln PLN. Z kolei mediany wynagrodzeń podstawowych w tych sektorach wynosiły między 1,1 mln PLN a 0,88 mln PLN.

Mediana płac wiceprezesów i członków zarządu w najlepiej wynagradzanych sektorach w 2021 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2021 roku”


Kto zarabia najwięcej?


W 2021 roku najlepiej zarabiającym menadżerem był prezes zarządu Comarchu, który otrzymał ponad 25 mln PLN, z czego 6,4 mln PLN stanowiło wynagrodzenie ze spółek zależnych. Na kolejnych miejscach w rankingu wynagrodzeń znaleźli się menedżerowie spółki CD Project. Prezes zarządu oraz wiceprezesi zarobili ponad 24,6 mln PLN. Członkowie zarządu tej spółki zarobili ponad 17 mln PLN. Do grupy najlepiej zarabiających menedżerów spółek należy również prezes zarządu CCC, który w 2021 roku otrzymał prawie 10 mln PLN.

Najlepiej wynagradzani menedżerowie w 2021 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

ranking

nazwa spółki

funkcja

wynagrodzenie całkowite brutto 2021 (PLN)

1

COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

prezes zarządu

25 389 220

2

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

prezes zarządu

24 667 000

3

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

wiceprezes zarządu

24 608 000

4

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

wiceprezes zarządu

24 606 000

5

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

członek zarządu

17 137 000

6

CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

członek zarządu

17 104 000

7

CCC SPÓŁKA AKCYJNA

prezes zarządu

9 991 630

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2021 roku”


Powyższe dane to tylko niewielka część tego, co znajdą Państwo w pełnej wersji raportu. Raport umożliwia porównanie wynagrodzeń menedżerów w spółkach z różnych sektorów, o różnej wielkości czy zyskowności w podziale na kilka składowych wynagrodzenia. Ponadto zawarte są w nim analizy funduszy wynagrodzeń, struktury pakietu oraz rankingi.

Więcej o raporcie dowiedzą się Państwo tutaj.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".