Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Webdeveloper 7490 PLN
Archiwista 4920 PLN
Pielęgniarka 6170 PLN
Optyk 5540 PLN
Analityk biznesowy 12610 PLN
Szlifierz metali 5160 PLN
Lekarz psychiatra 11970 PLN
Python developer 10740 PLN
Spedytor drogowy 5220 PLN
Prawnik 9350 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku"

14.11.2013 Adam Wrona
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku wydanego w 2013 przez Sedlak & Sedlak. W raporcie uwzględniono dane o płacach 7 582 osób pracujących w sektorze bankowym. W artykule czytelnik znajdzie informacje o tym ile zarabiały osoby pracujące w poszczególnych gałęziach bankowości. Dowie się również, jak wyglądał rozkład wynagrodzeń wszystkich uwzględnionych w raporcie osób. Przedstawiono ponadto przeciętne wynagrodzenie na 4 szczeblach zatrudnienia. Podano informacje o płacach w bankach o różnej wielkości, a także o różnym kapitale (polski i zagraniczny). W artykule czytelnik znajdzie również ranking pięciu najwyżej i najniżej opłacanych w bankowości stanowisk. Artykuł zawiera 3 tabele i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce, pozarządowego badania płac. W 2012 roku uczestniczyło w nim ponad sto tysięcy osób.

W badaniu wzięły udział 7 582 osoby pracujące w 2012 w bankowości. Połowa tej grupy, to specjaliści (3 822 osoby), a 17% (1 313 respondentów) kierownicy. Osoby reprezentujące najwyższy, dyrektorski szczebel zatrudnienia stanowiły 7% (553 osoby). W raporcie uwzględniono także wynagrodzenia 1 894 pracowników szeregowych (25% grupy).

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia całkowite brutto.

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości


Mediana wynagrodzeń w bankowości w 2012 roku wyniosła 5 000 PLN brutto miesięcznie. Na kwotę tę składało się przeciętnie 4 000 płacy zasadniczej oraz 20% części zmiennej (1 000 PLN). Porównanie różnych gałęzi bankowości pokazuje znaczące różnice w wynagrodzeniach. Najniższe zarobki otrzymywali pracujący w bankowości detalicznej, gdzie mediana wynagrodzenia całkowitego wyniosła 4 600 PLN (z czego 930 PLN to wynagrodzenie zmienne). Zdecydowanie lepiej opłacani byli pracownicy sektora bankowości korporacyjnej oraz inwestycyjnej. Wynagrodzenie podstawowe w obu tych grupach wyniosło 5 000 PLN brutto miesięcznie. Część zmienna była jednak wyższa w bankowości inwestycyjnej – 1 200 PLN w stosunku do 1 000 PLN w bankowości korporacyjnej.

Mediana wynagrodzeń całkowitych i podstawowych
w różnych rodzajach bankowości w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Rozkład wynagrodzeń


W 2012 roku wśród osób, które pracowały w bankowości, najwięcej było takich, których zarobki mieściły się w przedziale od 3 000 PLN do 3 999 PLN. Stanowili oni 16% wszystkich uczestników. Nieznacznie mniej – po 14% – było osób, które zarabiały 2 000-2 999 PLN oraz 4 000-4 999 PLN. Osoby najlepiej zarabiające, których miesięczne wynagrodzenia przekraczały 20 000 PLN stanowiły 7% badanych. Rozkład wynagrodzeń wszystkich osób, których dane uwzględniliśmy w raporcie, zostały przedstawione na wykresie 2.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących w bankowości w 2012 roku

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenie na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Pracownicy szeregowi w bankowości zarabiali przeciętnie 3 100 PLN brutto miesięcznie. Wynagrodzenia specjalistów były o 61% wyższe, wyniosły 5 000 PLN. Kierownicy zarabiali 155% więcej niż zatrudnieni na najniższym szczeblu. Przeciętna płaca kierownika w 2012 roku to 7 910 PLN. Najlepiej opłacani dyrektorzy otrzymywali przeciętnie 15 300 PLN (394% więcej od pracowników szeregowych).

Mediana wynagrodzeń w bankowości
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 894

3 100

specjalista

3 822

5 000

kierownik

1 313

7 910

dyrektor/zarząd

553

15 300

Źródło: Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia w jednostkach o różnej wielkości


Nie jest zaskakujące to, że najlepiej opłacani byli pracujący w bankach zatrudniających 1 000 lub więcej osób. Pracownicy szeregowi zarabiali w tych organizacjach 3 350 PLN miesięcznie, specjaliści 5 300 PLN, kierownicy 8 200 PLN. Mediana wynagrodzeń dyrektorów wyniosła natomiast 16 000 PLN. Na większości szczebli najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy małych jednostek (10-49 zatrudnionych). Specjaliści otrzymywali tam 4 000 PLN, a kierownicy 1 000 PLN więcej. Dyrektorzy w najmniejszych jednostkach zarabiali przeciętnie 11 000 PLN. Ciekawe jest to, że najniższe zarobki pracowników szeregowych zanotowano w jednostkach średnich (50-249 zatrudnionych). Mediana płac wyniosła tam 2 500 PLN. Dla porównania w małych jednostkach zarobki na tym szczeblu były o 500 PLN wyższe.

Mediana wynagrodzeń osób pracujących
w jednostkach o różnej wielkości (w PLN)

małe jednostki (10-49)

średnie jednostki

(50-249)

duże jednostki

(250-999)

duże jednostki

(1000 i więcej)

pracownik szeregowy

3 000

2 500

2 900

3 350

specjalista

4 000

4 700

4 700

5 300

kierownik

5 000

7 475

7 000

8 200

dyrektor/zarząd

11 000

15 000

15 000

16 000

Źródło: Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia w bankach z kapitałem polskim i zagranicznym


W bankowości, podobnie jak w innych branżach, wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy firm z przewagą kapitału zagranicznego. Pracownicy szeregowi i specjaliści zarabiali przeciętnie 22% więcej. Różnica w płacach kierowników była bardziej wyraźna i wyniosła 2 200 PLN (34%) na korzyść banków zagranicznych. Największą dysproporcję zaobserwowano na szczeblu dyrektorskim. W bankach z przewagą polskiego kapitału otrzymywali oni 10 350 PLN, a w zagranicznych 17 050 PLN (65% więcej).

Mediana wynagrodzeń w jednostkach
z kapitałem polskim i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Najniżej opłacani w bankowości w 2012 roku byli asystenci w dziale finansowym. Osoby pracujące na tym stanowisku otrzymywały przeciętnie 2 500 PLN miesięcznie (w tym 300 PLN wynagrodzenia zmiennego). Nieznacznie więcej zarabiali kasjerzy bankowi i telemarketerzy. Ich płace wynosiły odpowiednio: 2 700 PLN i 2 800 PLN. Ponad 3 000 PLN miesięcznie zarabiały osoby na stanowiskach: pracownicy administracyjni z pensją 3 400 PLN oraz specjaliści ds. obsługi klienta zarabiający 3 600 PLN.

Po drugiej stronie rankingu znaleźli się kierownicy i dyrektorzy. Listę najlepiej opłacanych stanowisk otwiera kierownik ds. personalnych. Mediana płac na tym stanowisku wyniosła 13 200 PLN. Dyrektorzy ds. bankowości detalicznej otrzymywali przeciętnie 13 800 PLN. Najlepiej opłacanym stanowiskiem był natomiast dyrektor operacyjny/zarządzający. Osoby piastujące tą funkcję zarabiały przeciętnie 21 000 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenie na najwyżej i najniżej opłacanych stanowiskach
w bankowości w 2012 roku (w PLN)

l.p.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

(mediana)

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego
w wynagrodzeniu całkowitym

1.

asystent w dziale finansowym/kontrolera finansowego

2 500

300

12%

2.

kasjer bankowy

2 700

225

8%

3.

telemarketer

2 800

300

11%

4.

pracownik administracyjny/asystent/ asystentka

3 400

600

18%

5.

specjalista ds. obsługi klienta

3 600

600

17%

45.

kierownik ds. personalnych

13 200

4 200

32%

46.

dyrektor ds. bankowości detalicznej

13 800

5 800

42%

47.

dyrektor ds. sprzedaży

15 500

4 000

26%

48.

dyrektor departamentu banku

21 000

4 500

21%

49.

dyrektor operacyjny/zarządzający

21 000

7 750

37%

Źródło: Wynagrodzenia w bankowości w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 7 582 osób, które w 2012 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 49 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".