Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik sprzedaży 9800 PLN
Lekarz dentysta 7760 PLN
Krawiec 4640 PLN
Social media manager 7880 PLN
Murarz 5490 PLN
Księgowa 7530 PLN
Prawnik 7240 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 5490 PLN
Compliance officer 8770 PLN
Technik masażysta 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Programy motywacyjne w spółkach notowanych na GPW w 2018 roku

10.04.2019 Konrad Akowacz
Program motywacyjny oparty na akcjach lub opcjach na akcje nadal jest „egzotycznym” zjawiskiem na warszawskim parkiecie. Spośród 377 spółek notowanych na rynku głównym GPW, które uwzględniliśmy w raporcie „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”, tylko 88 podało informację na temat posiadania programu motywacyjnego opartego na instrumentach kapitałowych (akcjach, opcjach lub innych instrumentach pochodnych).
Po wyłączeniu z dalszych analiz 13 banków, które tworzą obecnie programy głównie w ramach polityki zmiennych składników wynagrodzenia zgodnych z dyrektywą CRD IV, pozostaje jedynie 75 spółek, a więc niecałe 20% z początkowej liczby. Idąc dalej, jedynie 54 spółki podały szersze informacje niż stwierdzenie faktu występowania takiego programu w przedsiębiorstwie i to one zostały poddane dalszym analizom.


Program motywacyjny – co to takiego?


Program motywacyjny to forma wynagrodzenia zmiennego oferowanego kluczowym pracownikom danej spółki. Beneficjentami programu są zazwyczaj członkowie zarządu, dyrektorzy i kierownicy wyższego szczebla, a więc osoby mające bezpośredni wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. Program ma za zadanie motywować menedżerów do spełnienia określonych celów, zazwyczaj finansowych. Jest to też forma partycypacji w zysku przedsiębiorstwa. W momencie spełnienia określonych warunków osoby uprawnione otrzymują określoną ilość instrumentów kapitałowych, które mogą po określonej cenie zamienić na akcje spółki lub spieniężyć (w przypadku akcji fantomowych).


Programy motywacyjne – dla kogo?


Program motywacyjny zazwyczaj jest uchwalany w momencie wejścia spółki na giełdę. Taka praktyka dobrze wygląda w oczach akcjonariuszy. Dzięki temu mogą oni zapoznać się z kierunkiem w którym chce rozwijać się spółka (poprzez analizę stawianych w nim celów). Ponadto menedżerowie zostają zmotywowani do osiągnięcia dobrych wyników, co powinno przełożyć się na wycenę rynkową spółki, a więc zwrot z inwestycji akcjonariuszy kupujących akcje. Po drugie moment wejścia na giełdę umożliwia oparcie programu na akcjach lub pochodnych instrumentach kapitałowych.

W analizowanych spółkach programy kierowane były głównie do członków zarządu i kluczowych pracowników (67% przypadków). W przypadku 10 spółek program został skierowany tylko do zarządu. Mniej popularnymi rozwiązaniami jest tworzenie programu tylko dla pracowników z wyłączeniem zarządu, dla samego prezesa zarządu lub dla zarządu i rady nadzorczej. Warto zauważyć, że ostatnie rozwiązanie nie jest korzystne z punktu widzenia dobrych praktyk spółek giełdowych, gdyż wiąże ono wynagrodzenia osób wchodzących w skład rad nadzorczych z wynikiem spółki. Dwie spółki nie podały informacji do kogo kierowany jest program motywacyjny (BD).

Liczba spółek kierujących program motywacyjny do określonej grupy beneficjentów

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak: „Programy motywacyjne w spółkach notowanych na GPW w 2018 roku”Ile trwa program motywacyjny?


Ważnym parametrem definiującym program motywacyjny jest jego czas trwania. W badanych spółkach były to zazwyczaj 3 lata. Dobrą praktyką stosowania programów motywacyjnych jest ocena wyników spółki, będących podstawą do wypłat z programu, w długim terminie. Jako definicję długiego terminu zazwyczaj podaje się okres co najmniej 3 lat. Programy dłuższe niż 3 lata stosowało 19 spółek. Czas trwania programu nie zawsze pokrywał się z okresem oceny wyników. Pomimo trwania programu przez np. 3 lata spółka może dokonywać oceny wyników co roku i przyznawać uprawnienia do określonej liczby instrumentów w tzw. transzach. Spółka wyznacza wtedy cele na każdy rok osobno i za realizację każdego z tych celów przyznaje osobne uprawnienia.

Liczba spółek posiadających program motywacyjny o określonym całkowitym czasie oceny wyników

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak: „Programy motywacyjne w spółkach notowanych na GPW w 2018 roku”Co zawiera pełna wersja raportu?


Powyższe podsumowanie to tylko niewielki fragment raportu. W pełnej wersji znajdą Państwo informacje o tym:
  • na jakich instrumentach kapitałowych oparto programy,

  • na jaki czas ustanawiano programy w zależności od zastosowanego instrumentu,

  • jakie były okresy zatrzymania przyznanych instrumentów,

  • ile wyemitowano nowych akcji w ramach programów motywacyjnych, w firmach o różnej wielkości przychodów, zatrudnienia i kapitalizacji rynkowej,

  • jak kształtowała się wycena programów na dzień ustanowienia,

  • ile i jakie cele stawiały firmy przed menedżerami w spółkach przemysłowych, handlowych, finansowych, czy z branży budowlanej i nieruchomości.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".