Strona główna

Raporty płacowe dla firm

Raporty Płacowe Sedlak & Sedlak - poznaj rynkowe stawki płac. Dowiedz się ile płacić pracownikom.

źródło danych

kategoria raportów

sortowanie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesień
 • 955 firm,
 • 875 stanowisk,
 • ponad 330 tys. przebadanych pracowników,
 • Raport dostępny jako:
 • PLATFORMA ONLINE/EXCEL/PDF

Stanowiska produkcyjne i administracyjne
9 000 PLN + 23% VAT
Stanowiska IT i administracyjne
9 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesień - stanowiska IT
 • 955 firm
 • 195 stanowisk
 • Raport dostępny jako:
 • PLATFORMA ONLINE/EXCEL/PDF

6 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesień - stanowiska administracyjne
 • 955 firm
 • 430 stanowisk
 • Raport dostępny jako:
 • PLATFORMA ONLINE/EXCEL/PDF

6 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - jesień - stanowiska produkcyjne
 • 955 firm
 • 429 stanowisk
 • Raport dostępny jako:
 • PLATFORMA ONLINE/EXCEL/PDF

6 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2021 roku - jesień
 • 7 grup benefitów
 • 947 firm
 • dane o dostępności i wysokości oferowanych świadczeń na 4 szczeblach zatrudnienia
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

2 500 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku
 • 318 spółek
 • 1256 menedżerów
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

5 000 PLN + 23% VAT
Cena raportu wraz z analizami dodatkowymi
9 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2020 roku
 • liczba spółek: 318
 • 2 234 członków rad nadzorczych
 • Raport dostępny jako:
 • Excel


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2020 roku
 • liczba banków: 12
 • liczba menedżerów: 136
 • Raport dostępny jako:
 • Excel


więcej o raporcie

Benefity w oczach pracowników 2021
 • 5 700 uczestników
 • 69 benefitów
 • 70 tabel
 • Raport dostępny jako:
 • excel

2 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2020 roku
 • liczba spółek: 12
 • liczba członków RN: 126
 • Raport dostępny jako:
 • Excel


więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku
 • liczba spółek: 335
 • 2 083 członków rad nadzorczych
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

3 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku
 • liczba banków: 13
 • liczba menedżerów: 127
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

5 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2019 roku
 • liczba spółek: 12
 • liczba członków RN: 89
 • Raport dostępny jako:
 • Excel

3 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019
 • 646 stanowisk
 • 723 firmy
 • 261 416 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE/DRUK


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019
- stanowiska administracyjne
 • 361 stanowisk
 • 723 firmy
 • 261 416 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE/DRUK


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2019 
- stanowiska produkcyjne
 • 392 stanowiska
 • 723 firmy
 • 261 416 pracowników
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL/ONLINE/DRUK


więcej o raporcie

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 
dla branży IT - 2019
 • Liczba oddziałów: 109
 • Liczba stanowisk: 119
 • Liczba osób: 11 556
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL

6 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia na stanowiskach handlowych w 2018 roku
 • 40 wyszczególnionych stanowisk,
 • sprzedaż, wsparcie, analityka,
 • wpływ stażu, wieku, płci na płace
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

2 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Programy motywacyjne w 2019 roku
 • 51 spółek
 • kompleksowa analiza programów motywacyjnych
 • Raport dostępny jako:
 • PDF

3 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

1 500 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia 
w administracji publicznej w 2017 roku
 • szczebel rządowy
 • szczebel samorządowy
 • wymiar sprawiedliwości
 • służby mundurowe
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

1 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia inżynierów w 2017 roku
 • 24 076 pracowników
 • 90 stanowisk
 • 20 branż
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

1 500 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

2 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku
 • 19 986 pracowników
 • 101 stanowisk
 • 21 branż
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

2 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Wynagrodzenia członków zarządów spółek IT w 2018 roku
 • 98 menedżerów
 • 20 spółek IT notowanych na GPW
 • Raport dostępny jako:
 • EXCEL

5 000 PLN + 23% VAT

więcej o raporcie

Praktyki wynagradzania pracowników produkcji
 • 30 organizacji
 • 2 grupy branżowe
 • 4 grupy stanowisk fizycznych
 • 42 strony
 • Raport dostępny jako:
 • PDF


więcej o raporcie

Rynek pracy IT 2015
 • 66 wykresów
 • 5 tabel
 • 54 firmy
 • Raport dostępny jako:


więcej o raporcie

Wynagrodzenia pracowników sprzedaży w 2014 roku
 • 29 stanowisk
 • 5 535 pracowników
 • 35 firm
 • Raport dostępny jako:
 • PDF/EXCEL


więcej o raporcie