Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 5740 PLN
Inżynier serwisu 6240 PLN
Analityk ds. IT 7950 PLN
Tester manualny 4660 PLN
Dyspozytor 4690 PLN
Pracownik produkcji 3430 PLN
Programista .NET 8280 PLN
Stylistka modowa 3580 PLN
Aparatowy procesu 4380 PLN
Programista Android 5360 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku"

28.10.2021 Maciej Kula
Raport o wynagrodzeniach członków zarządów ukazuje się po raz siedemnasty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 256 menedżerów (w tym 836 osób, które przepracowały cały 2020 rok) z 318 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy przedstawiono nowe podejście do raportowania danych w którym wynagrodzenie całkowite podzielone jest na podstawowe, zmienne, inne korzyści oraz wynagrodzenie ze spółek zależnych. W 2020 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 755,6 tys. PLN. 25% menedżerów zarobiło mniej niż 433,5 tys. PLN, a 25% więcej niż 1,3 mln PLN.

Roczne wynagrodzenia całkowite menedżerów spółek notowanych na GPW w 2020 roku

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku”Jak zmieniały się wynagrodzenia na przestrzeni lat?

Na Wykresie 1. przedstawione zostały mediany wynagrodzeń menedżerów w poszczególnych latach. Od 2015 roku wynagrodzenia systematycznie rosną, a 2020 rok przyniósł wzrost o około 8,3%.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych menedżerów spółek notowanych na GPW w latach 2006 – 2020 (w tys. PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku”W jakich branżach menedżerowie zarabiają najwięcej?

Analizując wynagrodzenia w sektorach, najwyższą płacę otrzymali członkowie zarządów spółek z przemysłu paliwowego oraz banków. Mediana ich wynagrodzeń podstawowych wyniosła ponad 950 tys. PLN a wynagrodzeń całkowitych ponad 1,75 mln PLN. Na kolejnym miejscu uplasowali się zarządzający spółkami telekomunikacyjnymi ich wynagrodzenie podstawowe wyniosło ponad 700 tys. PLN a całkowite ponad 1,6 mln PLN. Natomiast najniższe wynagrodzenie podstawowe otrzymywali menedżerowie z sektora deweloperzy i media – odpowiednio 207 tys. PLN i 204 tys. PLN (wykres 2. prezentuje omówione dane).

Mediana płac menedżerów w najlepiej wynagradzanych branżach w 2020 roku (w tys. PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku”Kto zarabia najwięcej?

W 2020 roku na pierwszym miejscu rankingu wynagrodzeń znalazł się Janusz Filipiak z Comarchu. Jest on niekwestionowanym liderem tegorocznego zestawienia, a jego zarobki, które wyniosły prawie 19 mln PLN stanowią ponad 3 razy więcej niż zajmującego drugie miejsce prezesa Orange Polska Jean-François Fallachera, który pomimo, że nie przepracował pełnego roku zarobił 6 mln PLN. Trzecie miejsce zajmuje Dariusz Orłowski z Wawelu a czwarte zajęła, pierwsza wśród kobiet Małgorzata Kolarska z Dom Development. Oboje zarobili ponad 5,7 mln PLN. Miejsce piąte z zarobkami a poziomie 5,6 mln PLN zajął Cezary Stypułkowski, który zarządza MBankiem. Członkiem zarządu, który najwięcej zarobił w 2020 został Marcin Romanowski z Getin Noble banku, z zarobkami w wysokości ponad 4 mln PLN. Najlepiej zarabiającą osobą która w 2020 roku nie pełniła żadnej funkcji w zarządzie i nie przepracowała ani jednego dnia, a jedynie pobierała wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją w przeszłości jest Artur Osuchowski z Ciechu z rocznym wynagrodzeniem powyżej 3 mln PLN.

Najlepiej wynagradzani menedżerowie w 2020 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

ranking

nazwa spółki

imię i nazwisko

funkcja

wynagrodzenie całkowite brutto 2020 (PLN)

1

COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA

Janusz Filipiak

prezes zarządu

18 835 341

2

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Jean-François Fallacher

prezes zarządu

6 035 000

3

WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA

Dariusz Orłowski

prezes zarządu

5 790 048

4

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Małgorzata Kolarska

wiceprezes zarządu

5 744 000

5

MBANK SPÓŁKA AKCYJNA

Cezary Stypułkowski

prezes zarządu

5 653 623

18

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

Marcin Romanowski

członek zarządu

4 096 300

48

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA

Artur Osuchowski

członek zarządu

3 041 000

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów w 2020 roku”Powyższe dane to tylko niewielka część tego, co znajdą Państwo w pełnej wersji raportu. Raport umożliwia porównanie wynagrodzeń menedżerów w spółkach z różnych branż, o różnej wielkości czy zyskowności oraz od tego roku różnych rodzajów wynagrodzenia. Ponadto zawarte są w nim analizy funduszy wynagrodzeń, struktury pakietu oraz rankingi.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".