Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3720 PLN
Technolog produkcji 5040 PLN
Inżynier serwisu 6070 PLN
Mechanik maszyn 5140 PLN
Dyrektor finansowy 19240 PLN
Key Account Director 15470 PLN
Profesor 8840 PLN
Konsultant SAP 9810 PLN
Prokurator 10680 PLN
Kierownik kontraktu 11120 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku"

16.11.2020 Adam Klimczak
Raport o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych wydajemy od 2011 roku. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 2 083 członków rad nadzorczych (w tym 1 554, którzy przepracowali cały rok) z 335 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W 2019 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek giełdowych wyniosła 48 tys. PLN. Ponadto, 25% członków zarobiło mniej niż 19 tys. PLN, a 25% więcej niż 90 tys. PLN. Mediana rocznych wynagrodzeń jest wyższa o 20% w stosunku do roku 2017 i 2,1% wyższa niż w roku 2018. Zmiany w wysokościach zarobków przedstawiamy na wykresie 1.

Mediana rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek
notowanych na GPW w latach 2011 – 2019 (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”W jakich branżach wynagrodzenia członków rad nadzorczych są najwyższe?


Biorąc pod uwagę branże, najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w bankach. Mediana płac w tym sektorze w 2019 wyniosła 182,5 tys. PLN. Drugą najlepiej opłacaną branżą były spółki telekomunikacyjne. Wartość środkowa wynagrodzeń to 180 tys. PLN. Należy dodać, że branża ta nie ma licznej reprezentacji na GPW – mamy dane tylko o 25 członkach RN tej branży. Na trzecim miejscu znajduje się przemysł chemiczny z medianą 87,2 tys. PLN. Dane zostały przedstawione na schemacie 1.

Mediana płac członków rad nadzorczych w najlepiej wynagradzanych branżach w 2019 roku

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”Wynagrodzenia członków RN w spółkach z różnych indeksów


Biorąc pod uwagę medianę całkowitych zarobków w głównych indeksach giełdowych – nie jest zaskoczeniem, że najwięcej zarabiali członkowie rad nadzorczych spółek z WIG 20. Mediana ich całkowitych zarobków wyniosła 122 tys. PLN. Osoby nadzorujące spółki z mWIG 40 otrzymywały pensje o 16% niższe – 102 tys. PLN. Natomiast w spółkach z sWIG 80 członkowie RN zarabiali 64 tys. PLN. Dane te przedstawiam na schemacie 2.

Mediana płac członków rad nadzorczych w 2019 roku w spółkach z różnych indeksów

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”Którzy członkowie rad nadzorczych zarabiają najwięcej?


Najwyższe wynagrodzenie wśród przewodniczących rad nadzorczych otrzymał Jacek Papaj z Comp SA. Jego płaca wyniosła 2,2 mln PLN. Wśród wiceprzewodniczących największe wynagrodzenie otrzymał Tomasz Jurczyk z Mangata Holding SA - 1,1 mln PLN. Najlepiej wynagradzanym członkiem rady był John Power z Santander Bank Polska SA. Otrzymał on w 2019 roku ponad 2 mln PLN. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób pełniących funkcję sekretarzy wyniosło 559 tys. PLN i zostało wypłacone w Lokum Deweloper SA. Dane dotyczą osób, które przepracowały cały 2019 rok i zostały przedstawione w tabeli 1.

Najlepiej wynagradzani członkowie rad nadzorczych w 2019 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

spółka

funkcja

wynagrodzenie wypłacone
w 2019 roku

Comp SA

przewodniczący RN

2,2 mln PLN

Mangata Holding SA

wiceprzewodniczący RN

1,1 mln PLN

Santander Bank Polska SA

członek RN

2 mln PLN

Lokum Deweloper SA

sekretarz RN

559 tys. PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”O raporcie
Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”. W badaniu przeprowadziliśmy analizę płac członków rad nadzorczych z 335 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raport zawiera:
  • dane ogólne o wynagrodzeniach osób zasiadających w RN,

  • wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w RN,

  • wynagrodzenia osób zasiadających w RN spółek o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, zysku netto, zysku brutto, zysku operacyjnego, zatrudnienia oraz wskaźników EPS i free float,

  • analizę funduszy wynagrodzeń rad nadzorczych,

  • ranking 100 najlepiej wynagradzanych członków RN.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".