Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent prezesa 4080 PLN
Elektronik 5140 PLN
Kierownik ds. PR 7710 PLN
Optyk 3860 PLN
Zmywacz naczyń 2900 PLN
Biotechnolog 4460 PLN
Spedytor lotniczy 5070 PLN
Front-end developer 12000 PLN
Frezer CNC 4900 PLN
Programista Android 8040 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku"

16.11.2020 Adam Klimczak
Raport o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych wydajemy od 2011 roku. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 2 083 członków rad nadzorczych (w tym 1 554, którzy przepracowali cały rok) z 335 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W 2019 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek giełdowych wyniosła 48 tys. PLN. Ponadto, 25% członków zarobiło mniej niż 19 tys. PLN, a 25% więcej niż 90 tys. PLN. Mediana rocznych wynagrodzeń jest wyższa o 20% w stosunku do roku 2017 i 2,1% wyższa niż w roku 2018. Zmiany w wysokościach zarobków przedstawiamy na wykresie 1.

Mediana rocznych wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek
notowanych na GPW w latach 2011 – 2019 (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”W jakich branżach wynagrodzenia członków rad nadzorczych są najwyższe?


Biorąc pod uwagę branże, najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano w bankach. Mediana płac w tym sektorze w 2019 wyniosła 182,5 tys. PLN. Drugą najlepiej opłacaną branżą były spółki telekomunikacyjne. Wartość środkowa wynagrodzeń to 180 tys. PLN. Należy dodać, że branża ta nie ma licznej reprezentacji na GPW – mamy dane tylko o 25 członkach RN tej branży. Na trzecim miejscu znajduje się przemysł chemiczny z medianą 87,2 tys. PLN. Dane zostały przedstawione na schemacie 1.

Mediana płac członków rad nadzorczych w najlepiej wynagradzanych branżach w 2019 roku

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”Wynagrodzenia członków RN w spółkach z różnych indeksów


Biorąc pod uwagę medianę całkowitych zarobków w głównych indeksach giełdowych – nie jest zaskoczeniem, że najwięcej zarabiali członkowie rad nadzorczych spółek z WIG 20. Mediana ich całkowitych zarobków wyniosła 122 tys. PLN. Osoby nadzorujące spółki z mWIG 40 otrzymywały pensje o 16% niższe – 102 tys. PLN. Natomiast w spółkach z sWIG 80 członkowie RN zarabiali 64 tys. PLN. Dane te przedstawiam na schemacie 2.

Mediana płac członków rad nadzorczych w 2019 roku w spółkach z różnych indeksów

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”Którzy członkowie rad nadzorczych zarabiają najwięcej?


Najwyższe wynagrodzenie wśród przewodniczących rad nadzorczych otrzymał Jacek Papaj z Comp SA. Jego płaca wyniosła 2,2 mln PLN. Wśród wiceprzewodniczących największe wynagrodzenie otrzymał Tomasz Jurczyk z Mangata Holding SA - 1,1 mln PLN. Najlepiej wynagradzanym członkiem rady był John Power z Santander Bank Polska SA. Otrzymał on w 2019 roku ponad 2 mln PLN. Najwyższe wynagrodzenie wśród osób pełniących funkcję sekretarzy wyniosło 559 tys. PLN i zostało wypłacone w Lokum Deweloper SA. Dane dotyczą osób, które przepracowały cały 2019 rok i zostały przedstawione w tabeli 1.

Najlepiej wynagradzani członkowie rad nadzorczych w 2019 roku pełniący różne funkcje w zarządzie

spółka

funkcja

wynagrodzenie wypłacone
w 2019 roku

Comp SA

przewodniczący RN

2,2 mln PLN

Mangata Holding SA

wiceprzewodniczący RN

1,1 mln PLN

Santander Bank Polska SA

członek RN

2 mln PLN

Lokum Deweloper SA

sekretarz RN

559 tys. PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”O raporcie
Wszystkie dane zaprezentowane w niniejszym artykule pochodzą z raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2019 roku”. W badaniu przeprowadziliśmy analizę płac członków rad nadzorczych z 335 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Raport zawiera:
  • dane ogólne o wynagrodzeniach osób zasiadających w RN,

  • wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w RN,

  • wynagrodzenia osób zasiadających w RN spółek o różnej wielkości: przychodów, aktywów, kapitałów własnych, zysku netto, zysku brutto, zysku operacyjnego, zatrudnienia oraz wskaźników EPS i free float,

  • analizę funduszy wynagrodzeń rad nadzorczych,

  • ranking 100 najlepiej wynagradzanych członków RN.


Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".