Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”

07.10.2013 Sylwia Rębisz
Artykuł ten jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W 2012 roku mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW wynosiła 42 000 PLN. W tekście zaprezentowano informacje o wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje w organach nadzorczych przedsiębiorstw należących do różnych indeksów. Ponadto przedstawiono rozkłady wynagrodzeń w tych spółkach oraz wysokość płac w przedsiębiorstwach, w których przychody wynosiły od 80 mln PLN do 199,9 mln PLN. W tekście zaprezentowano ranking pięciu najlepiej opłacanych przewodniczących rad nadzorczych. Artykuł zwiera 3 wykresy i 3 tabele.
Artykuł ten jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku” opracowanego przez Sedlak & Sedlak. W tegorocznej, trzeciej, edycji badania analizie poddaliśmy wynagrodzenia 1 347 osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dane ogólne


Mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych w 2012 roku wynosiła 42 000 PLN. Nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Płaca co czwartej osoby pełniącej funkcję w organach nadzorczych spółki przekraczała 80 000 PLN. Jedna czwarta osób otrzymywała wynagrodzenie niższe niż 18 000 PLN.

Roczne wynagrodzenia całkowite osób zasiadających
w radach nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych w 2012 i 2011 roku (w PLN)

rok

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

2012

1 347

18 000

42 000

80 000

2011

1 326

21 000

42 000

79 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia w spółkach notowanych w ramach różnych indeksów giełdowych


Najwyższe wynagrodzenie w 2012 roku otrzymywały osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu WIG20. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wynosiła 110 000 PLN. Ich płaca była o 71% wyższa od wynagrodzeń osób pełniących funkcję w przedsiębiorstwach należących do indeksu mWIG40. Otrzymywali oni 64 412 PLN. W spółkach notowanych w ramach indeksu sWIG80 mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych wynosiła 62 000 PLN. Najniższe płace otrzymywały osoby pełniące funkcje w radach nadzorczych przedsiębiorstw spoza głównych indeksów giełdowych. Mediana ich rocznych wynagrodzeń wynosiła 27 338 PLN.

Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowano w tabeli 2.

Roczne wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych
w spółkach należących do różnych indeksów giełdowych

indeks

n

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

WIG20

91

60 000

110 000

168 000

mWIG40

158

39 020

64 412

101 000

sWIG80

250

30 000

62 000

108 000

pozostałe spółki

848

12 000

27 338

55 510

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & Sedlak 2013W 2012 roku żadna z osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu WIG20 nie otrzymywała wynagrodzenia niższego niż 25 000 PLN. Płaca 22% osób pełniących funkcję w organach nadzorczych tych przedsiębiorstw wynosiła od 25 000 PLN do 50 000 PLN. Wynagrodzenie przekraczające 200 000 PLN w spółkach z indeksu WIG20 otrzymywało łącznie 16,5% osób.

W spółkach notowanych w ramach indeksu mWIG40 wynagrodzenie nieprzekraczające 50 000 PLN otrzymywało 36,1% osób zasiadających w radach nadzorczych. Płaca kolejnych 24,1% osób wynosiła od 50 000 PLN do 75 000 PLN. Oznacza to, że trzy na pięć (60,2%) osób otrzymywało wynagrodzenie niższe niż 75 000 PLN. Płaca zaledwie 4,5% osób była wyższa niż 200 000 PLN.

Wynagrodzenie 43,6% osób zasiadających w radach nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksu sWIG80 było niższe niż 50 000 PLN. Płaca kolejnych 17,6% osób wynosiła od 50 000 PLN do 75 000 PLN. Podobnie jak w przedsiębiorstwach należących do indeksu mWIG40, trzy na pięć (61,2%) osób otrzymywało wynagrodzenie niższe niż 75 000 PLN. Zdecydowanie wyższy niż w spółkach z indeksu mWIG40 odsetek osób zasiadających w radach nadzorczych otrzymywał płacę przekraczającą 200 000 PLN. Wynosił on 12,4%.

W pozostałych spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wynagrodzenie nieprzekraczające 50 000 PLN otrzymywało aż 71,5% osób zasiadających w radach nadzorczych. Płaca zaledwie 2,3% osób była wyższa niż 200 000 PLN.

Procentowy rozkład wynagrodzeń osób zasiadających
w radach nadzorczych w spółkach należących do różnych indeksów giełdowych

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenie w spółkach o różnych przychodach


W raporcie zaprezentowano dane o wynagrodzeniach osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o różnych przychodach, zysku netto, aktywach i zatrudnieniu. Poniżej przedstawiono analizy jednej z kategorii: przychodów.

W 2012 roku żadna ze spółek należących do indeksu WIG20 nie odnotowała przychodów niższych niż 199,9 mln PLN. W przedsiębiorstwach z indeksu mWIG40 mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych wynosiła 39 000 PLN. Co czwarta osoba otrzymywała wynagrodzenie wyższe niż 60 000 PLN. Mediana płacy w spółkach należących do indeksu sWIG80 była niemal o 8% niższa, wynosiła 36 000 PLN. W pozostałych spółkach notowanych na warszawskiej giełdzie osoby zasiadające w radach nadzorczych otrzymywały 30 000 PLN (o 23%, mniej niż w przedsiębiorstwach z indeksu mWIG40 i o 17%, mniej niż w przedsiębiorstwach z indeksu sWIG80).

Roczne wynagrodzenia brutto osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o przychodach od 80 do 199,9 mln PLN

przychody

indeks

n

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

80-199,9 mln PLN

WIG20  

-

-

-

-

mWIG40 

14

6 000

39 000

60 000

sWIG80 

25

24 000

36 000

45 000

pozostałe

276

13 664

30 000

56 000

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & Sedlak 2013Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali członkowie zasiadający w radach nadzorczych największych spółek, których przychody przekraczały 1 500 mln PLN. Mediana ich rocznej płacy wynosiła 91 044 PLN. Członkowie pełniący funkcję w przedsiębiorstwach o przychodach od 500 mln PLN do 1 499,9 PLN otrzymywali 53 000 PLN. Wynagrodzenia w spółkach o przychodach od 80 mln PLN do 199,9 mln PLN i od 199,9 mln PLN do 499,9 mln PLN były zbliżone. Wynosiły odpowiednio: 24 000 PLN i 26 800 PLN. Mediana płac członków rad nadzorczych w najmniejszych spółkach była najniższa, wynosiła 12 000 PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń brutto członków* rad nadzorczych
w spółkach o różnych przychodach w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & Sedlak 2013
*członkowie - osoby zasiadające w radach nadzorczych, które nie pełniły funkcji:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarzaRankingi wynagrodzeń


W raporcie zaprezentowano wynagrodzenia 20 najlepiej opłacanych przewodniczących, wiceprzewodniczących, sekretarzy oraz członków rad nadzorczych. Ponadto przedstawiono ranking płac w zależności od branży, w której działa spółka.

W 2012 roku najlepiej opłacanym przewodniczącym rady nadzorczej był Henry McGovern. Jego wynagrodzenie wyniosło 2 352 690 PLN. Wśród pięciu najlepiej opłacanych przewodniczących organów nadzorczych spółek znaleźli się również panowie: Andrzej Bartnicki, Alain Ickovics, René Sommer i Artur Kłoczko.

Wynagrodzenie pięciu najlepiej opłacanych przewodniczących rad nadzorczych
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2012 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku”,
Sedlak & Sedlak 2013O raporcie:


Raport „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w 2012 roku” ukazuje się po raz trzeci. Analizie poddano roczne wynagrodzenia 1 347 osób. Raport składa się z pięciu części:

Część I zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych. Zarobki przedstawiono zachowując podział na płace w spółkach z indeksu WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz pozostałych spółkach. Zestawiono wynagrodzenia osób pełniących różne funkcje w organach nadzorczych przedsiębiorstw w 2011 oraz w 2012 roku.

W części II zaprezentowano wynagrodzenia osób zasiadających w radach nadzorczych w spółkach o różnych przychodach, zyskach netto, wielkości aktywów oraz zatrudnienia.

Część III zawiera analizę wynagrodzeń osób pełniących funkcję w radach nadzorczych w spółkach o różnej strukturze akcjonariatu. Przeanalizowano spółki, w których akcje znajdujące się w wolnym obrocie (free float) stanowiły od 10% do 40%.

W części IV przedstawiono informacje o funkcjonowaniu w radach nadzorczych komitetów ds. wynagrodzeń.

Część V zawiera rankingi wynagrodzeń przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków rad nadzorczych otrzymujących najwyższe wynagrodzenie.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".