Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 3310 PLN
Konstruktor mechanik 5740 PLN
Kierownik regionalny 9640 PLN
Farmaceuta 5500 PLN
Szlifierz kamienia 3800 PLN
Pracownica sklepu 3200 PLN
PHP developer 4810 PLN
Programista .NET 8280 PLN
Ekonometryk 7230 PLN
Traffic manager 5480 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportów - Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2020 roku

10.02.2022 Faustyna Wydra
Rok 2020 nie był łatwym okresem dla sektora bankowego. Zmniejszenie całkowitych przychodów operacyjnych wraz ze wzrostem rezerw na ryzyko związane ze skutkami pandemii przełożyło się na spadek zysku netto o 93,3%. Wynik finansowy netto w sektorze bankowym w 2020 roku wyniósł 931,5 mln PLN i był o 12 874,7 mln PLN niższy niż w roku poprzednim. Jaki wypływ na wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących miało pogorszenie sytuacji finansowej w tym sektorze? Odpowiadamy poniżej.

Wynagrodzenia członków zarządów banków


Mediana wynagrodzeń całkowitych prezesów banków w 2020 roku wyniosła 4,58 mln PLN. Połowa osób, stojących na czele zarządów banków otrzymała wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 3,49 mln PLN do 4,85 mln PLN. W stosunku do roku 2019 prezesi zarządów banków zarobili o około 21% więcej. Wynagrodzenia wiceprezesów banków spadły natomiast o prawie 8% - z 1,82 mln PLN do 1,68 mln PLN. Co ciekawe niewiele wyższe przeciętne wynagrodzenie całkowite otrzymali członkowie zarządu. Mediana ich całkowitych wynagrodzeń wyniosła 1,76 mln PLN. Oznacza to, że zarobili oni o ponad 14% więcej niż w 2019 roku.

Pierwszy kwartyl, mediana i trzeci kwartyl rocznych wynagrodzeń całkowitych członków zarządów banków, którzy przepracowali cały 2020 rok (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2020 roku”


Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków


Połowa członków rad nadzorczych w sektorze bankowym zarobiła więcej niż 175 tys. PLN. W 2020 roku był to drugi najlepiej opłacany sektor. Nie powinno być zaskoczeniem, że najwyższe wynagrodzenie otrzymali przewodniczący rad nadzorczych banków. Mediana ich całkowitych wynagrodzeń wyniosła 350 729 PLN – spadek ponad 2% w stosunku do roku 2019. O wzroście wynagrodzeń nie możemy też mówić w przypadku wiceprzewodniczących rad nadzorczych banków. Ich wynagrodzenie spadło z 182 500 PLN do 65 550 PLN. W 2020 roku tylko 25% wiceprzewodniczących zarobiło więcej niż 180 tys. PLN. Niewiele niższe wynagrodzenie w 2020 roku otrzymali członkowie rad nadzorczych banków. Połowa osób obejmujących tę funkcję zarobiła 175 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych członków rad nadzorczych banków (w PLN)

funkcja

mediana wynagrodzeń w 2019 roku

mediana wynagrodzeń w 2020 roku

przewodniczący RN

359 tys. PLN

351 tys. PLN

wiceprzewodniczący RN

182 tys. PLN

66 tys. PLN

członek RN

180 tys. PLN

175 tys. PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2020 roku”


Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych


Wśród najlepiej zarabiających osób pełniących funkcję w zarządach banków znalazł się prezes zarządu mBanku SA, banku Getin Noble SA oraz banku Millennium SA. Najwyższe wynagrodzenie otrzymał prezes zarządu mBanku SA. Jego całkowite wynagrodzenie w 2020 roku wyniosło 5 653 623 PLN. W porównaniu z rokiem 2019, najlepiej zarabiająca osoba pełniąca funkcję w zarządzie banków otrzymała o ponad 3 mln PLN mniej. Prawie 800 000 PLN niższe wynagrodzenie otrzymał prezes zarządu w banku Getin Noble SA. Jego całkowita płaca wyniosła 4 864 700 PLN. Na trzecim miejscu znalazł się prezes zarządu banku Millennium SA z wynagrodzeniem całkowitym w wysokości 4 834 540 PLN.

Ranking najlepiej zarabiających osób pełniących funkcje w zarządach banków w 2020 roku (w PLN)

miejsce w rankingu

nazwa banku

funkcja

wynagrodzenie całkowite brutto

1

MBANK SA

prezes zarządu

5,65 mln PLN

2

GETIN NOBLE BANK SA

prezes zarządu

4,86 mln PLN

3

BANK MILLENNIUM SA

prezes zarządu

4,83 mln PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2020 roku”


W przypadku osób, które nadzorują banki na pierwszym miejscu znalazł się przewodniczący banku Getin Holding SA, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego RN w banku Getin Noble SA. Jego całkowita płaca wyniosła 3 028 402 PLN. Drugie miejsce w rankingu zajął wiceprzewodniczący banku Getin Holding SA. Trzecie najwyższe wynagrodzenie wśród członków rad nadzorczych wypłacone zostało w banku BNP Paribas Polska SA - 600 000 PLN. Zarówno prezesi zarządów jak i członkowie rad nadzorczych banków przepracowali cały 2020 rok.

Ranking najlepiej zarabiających osób pełniących funkcje w radach nadzorczych banków w 2020 roku (w PLN)

miejsce w rankingu

nazwa banku

funkcja

wynagrodzenie całkowite brutto

1

GETIN HOLDING SA /

GETIN NOBLE BANK SA

przewodniczący RN

3,03 mln PLN

2

GETIN HOLDING SA

wiceprzewodniczący RN

845 tys. PLN

3

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA

przewodniczący RN

600 tys. PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2020 roku”


Powyższe dane to tylko niewielki wycinek informacji, które zawierają pełne wersje raportów. W raportach znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości czy zyskowności banków w podziale na wynagrodzenie podstawowe, zmienne, inne korzyści czy wynagrodzenie ze spółek zależnych. Zaprezentowane w nich są także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzeń. Raporty zawierają także rankingi wynagrodzeń wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych pełniących funkcje w bankach w 2020 roku.


Bibliografia
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja na temat sytuacji sektora bankowego w 2020 roku, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_na_temat_sytuacji_sektora_bankowego_w_2020_roku.pdf, [dostęp: 03.02.2022]
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".