& Sedlak 2021 - wiosna. W <a href="https://raportyplacowe.pl/oferta-sprzedazy-raportu" target="_blank">Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna</a> uczestniczyło 761 firm, które"> & Sedlak 2021 - wiosna. W <a href="https://raportyplacowe.pl/oferta-sprzedazy-raportu" target="_blank">Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna</a> uczestniczyło 761 firm, które">

Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel geografii 3830 PLN
Psycholog kliniczny 3830 PLN
Fizjoterapeuta 3530 PLN
Makijażysta 3050 PLN
Referendarz sądowy 8000 PLN
Prawnik 4610 PLN
Inżynier produktu 7260 PLN
Pomiarowiec 5050 PLN
Florysta 2900 PLN
Aktuariusz 9570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2021 - wiosna

30.07.2021 Barbara Pyzik
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna uczestniczyło 761 firm, które przekazały dane o wynagrodzeniach 260 536 pracowników. Raport zawiera analizy dla 845 stanowisk podzielonych na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska z branży IT.
Podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku
Jedną z informacji, która szczególnie interesuje korzystających z Raportu płacowego Sedlak & Sedlak są dane o zrealizowanych czy planowanych podwyżkach. Pomimo, że okres badania obejmuje czas pandemii, zebrane informacje wskazują, że wiele firm, po początkowej ostrożności, powróciło do strategii regularnego podnoszenia wynagrodzeń. W okresie od maja 2020 do kwietnia 2021 podwyżki dla pracowników fizycznych wyniosły 4,5%, a dla specjalistów 4%. Nieznacznie niższe podwyżki otrzymali kierownicy i dyrektorzy, było to odpowiednio 3,8% i 3%. Pracodawcy zadeklarowali też, że na kolejny rok planują podwyżki wyższe o średnio 1 p.p. (dokładnie 4,7%).

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie maj 2020 – kwiecień 2021 w zależności od poziomu stanowiska

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - wiosnaWynagrodzenia pracowników fizycznych
W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od poczatkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 3 783 PLN. Doświadczeni zarabiają o 10% więcej, a więc 4 178 PLN, a starsi 4 814 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 5 438 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosnaWynagrodzenia specjalistów z różnych branż
Poza danymi ogólnopolskimi w Raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak branża czy województwo. W tabeli przedstawiono wynagrodzenie całkowite specjalistów z różnych branż. Niezmiennie od lat najwyższe wynagrodzenia oferuje branża IT. Połowa młodszych specjalistów z tej branży otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 5 767 PLN. Doświadczeni specjaliści zarabiają 8 000 PLN, natomiast starsi 10 950 PLN. Nieco niższe wynagrodzenie otrzymują zatrudnieni w branży motoryzacyjnej. Zarobki kształtują się na poziomie 5 100 PLN, 6 4349 PLN oraz 8 192 odpowiednio dla młodszych, doświadczonych i starszych specjalistów. Najniższe wynagrodzenia otrzymują specjaliści z branży spożywczej - od 4 680 PLN (specjalista młodszy) po 7 460 PLN (doświadczony specjalista).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów z rożnych branż

Schemat

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosnaZarobki kierowników w regionach
Kolejnym kryterium branym pod uwagę w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak są województwa. Na mapie poniżej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia kierowników w poszczególnych województwach w Polsce. Wynagrodzenie całkowite powyżej 18 000 PLN otrzymują kierownicy zatrudnieni w województwach śląskim, mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Z kolei najniższe wynagrodzenia kierowników zanotowano w województwach lubuskim (13 858 PLN), lubelskim (13 910 PLN), zachodniopomorskim (14 307 PLN) i warmińsko-mazurskim (15 202 PLN).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych kierowników w różnych województwach (w PLN)

Schemat

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 – wiosnaWynagrodzenia w firmach o różnej wielkości przychodów
Przy analizowaniu wynagrodzeń na stanowiskach umiejscowionych wysoko w hierarchii organizacji często zwracamy uwagę na kryteria związane z wielkością przedsiębiorstwa.
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak obrazujemy to poprzez wielkość zatrudnienia czy poziom przychodów. Połowa dyrektorów sprzedaży z firm o przychodach do 100 mln PLN otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 22 130 PLN. Dyrektorzy z firm o średnim poziomie przychodów (od 100 do 1000 mln PLN) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 25 916 PLN. Natomiast połowa dyrektorów zarządzających jednostkami o przychodzie wyższym niż 1000 mln PLN zarabia więcej niż 29 201 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych dyrektorów sprzedaży w firmach o różnej wielkości przychodów (w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - wiosnaŚwiadczenia pozapłacowe
Oprócz analiz wynagrodzeń, w raporcie zamieszczono również informacje o 17 rodzajach świadczeń pozapłacowych. Na wykresie zaprezentowano świadczenia dodatkowe przyznawane w 2021 roku starszym specjalistom ds. personalnych. Tradycyjnie już najbardziej popularne są szkolenia zawodowe – przyznaje je 98% firm. Około 96% organizacji oferuje dodatkową opiekę medyczną, a 94% zajęcia sportowo-rekreacyjne. Najrzadziej w pakiecie świadczeń pozapłacowych dla starszego specjalisty ds. personalnych znajduje się zwrot kosztów paliwa (przyznawane przez 1% badanych przedsiębiorstw) oraz samochód służbowy (przyznawany przez 2% firm), a także dodatkowy płatny urlop (stosowane przez 5% firm).

Świadczenia pozapłacowe oferowane w 2021 roku na stanowisku starszego specjalisty ds. personalnych

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2021 - wiosnaO raporcie
W Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2021 – wiosna uczestniczyło 761 firm, które przekazały dane o wynagrodzeniach 260 536 pracowników. Raport zawiera analizy dla 845 stanowisk podzielonych na trzy grupy: stanowiska produkcyjne, administracyjne oraz stanowiska z branży IT.


Badanie prowadzone było w okresie od marca do czerwca 2021 roku. Analizy przeprowadzono w oparciu o metodologię Sedlak & Sedlak. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle, odchylenie standardowe.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".