Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport: Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku

27.07.2011 Renata Kucharska-Kawalec
Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat świadczeń pozapłacowych w 2010 roku, pochodzące z raportu„Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku”. Pokazano w nim, że w przypadku wszystkich badanych, najczęściej przyznawanym świadczeniem dodatkowym są szkolenia zawodowe. Na wstępie zaprezentowano benefity oferowane na najwyższym, średnim i niższym szczeblu zarządzania. Warto zauważyć, że osoby zatrudnione na najniższym szczeblu mają znacznie uboższy pakiet świadczeń dodatkowych aniżeli menedżerowie na najwyższych stanowiskach. W dalszej części artykułu przedstawiono dane dotyczące benefitów oferowanych specjalistom i pracownikom szeregowym, a także osobom zatrudnionym na wybranych stanowiskach ze szczebla starszych specjalistów. W czołówce najbardziej popularnych dodatków – poza szkoleniami zawodowymi – znajdują się szkolenia językowe, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW czy też karnety sportowo-rekreacyjne. Artykuł zawiera 3 tabele i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł powstał na bazie wyników raportu „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku”. Dane zebrane za okres od października 2009 do września 2010 roku pochodzą ze 171 zakładów oraz firm i dotyczą wynagrodzeń 24 377 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla trzech szczebli zarządzania (najwyższy, średni, niższy szczebel zarządzania) oraz dla starszych specjalistów, specjalistów i pracowników szeregowych. Do najwyższego szczebla zarządzania zaliczono dyrektorów. Do średniego włączono kierowników działów (np. kierownik działu obsługi klienta) oraz kierowników projektów (np. kierownik projektu IT). Niższy szczebel zarządzania obejmuje brygadzistów i team leaderów. W raporcie przedstawiono analizy dla 185 stanowisk.

Raport „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” jest opracowywany w pierwszym kwartale każdego roku i jest jednym z cyklicznych raportów przygotowywanych przez Dział Analiz Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak.

Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zainteresowanie tematyką benefitów. Co więcej, rośnie liczba firm, które decydują się na włączenie świadczeń dodatkowych do pakietu wynagrodzeń. W odpowiedzi na te potrzeby, w raporcie „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” zaprezentowano nie tylko szczegółowe analizy stawek wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach i stanowiskach, ale również wybrane świadczenia dodatkowe.

Benefity dla menedżerów


Największą popularnością na wszystkich szczeblach zarządzania (około 90% badanych) cieszą się szkolenia zawodowe. Aż 96% dyrektorów posiada telefon komórkowy, a 72% – służbowy samochód. Spośród pracowników średniego szczebla, 63% osób ma do dyspozycji firmowy telefon, natomiast ponad połowa badanych korzysta ze szkoleń językowych (61%) i dodatkowej opieki medycznej (58%).

Jak pokazują dane, osoby zatrudnione na niższym szczeblu zarządzania mają znacznie uboższy pakiet świadczeń dodatkowych. Przykładowo, tylko 14% z nich posiada telefon komórkowy, a zaledwie 1% - samochód służbowy. Ze szkoleń językowych korzysta 60% brygadzistów i team leaderów.

Benefity przyznawane na szczeblach zarządzania

 

najwyższy

szczebel zarządzania

średni

szczebel zarządzania

niższy 

szczebel zarządzania

samochód służbowy

72%

31%

1%

ryczałt na paliwo

51%

21%

1%

telefon komórkowy

96%

63%

14%

szkolenia zawodowe

94%

96%

89%

szkolenia językowe

67%

61%

60%

dopłata do nauki

51%

40%

31%

dodatkowa opieka medyczna

67%

58%

19%

ubezpieczenie NNW

52%

50%

75%

bony towarowe

40%

30%

16%

preferencyjne pożyczki pieniężne

45%

42%

14%

dopłaty do wyżywienia/ stołówka

14%

14%

7%

zajęcia sportowo - rekreacyjne

46%

46%

41%

dodatkowy płatny urlop

3%

10%

1%

akcje lub opcje na akcje

9%

1%

0%

program emerytalny

24%

29%

67%

polisa na życie

51%

40%

41%

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Na wykresie 1 przedstawiono pięć najbardziej popularnych benefitów na najwyższym, średnim oraz niższym szczeblu zarządzania. Graficzna prezentacja obrazuje zróżnicowanie w zakresie świadczeń dodatkowych, w zależności od poziomu zatrudnienia.

Najbardziej popularne benefity przyznawane na szczeblach zarządzania

Wykres

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Benefity na stanowiskach specjalistycznych


Zwróćmy teraz uwagę na wybrane świadczenia dodatkowe oferowane na stanowiskach specjalistycznych (tabela 2). W przypadku obu badanych szczebli, największą popularnością cieszą się szkolenia zawodowe – korzysta z nich 92% specjalistów oraz 96% starszych specjalistów. Pracodawcy chętnie oferują również takie świadczenia, jak szkolenia językowe czy dodatkowa opieka medyczna. Co piąta osoba na stanowisku specjalistycznym ma do dyspozycji samochód służbowy, a połowa objęta jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Coraz większą popularność zyskują również karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Korzysta z nich 43% specjalistów i 53% starszych specjalistów.

Benefity przyznawane specjalistom i starszym specjalistom

 

starsi specjaliści

specjaliści

samochód służbowy

16%

20%

ryczałt na paliwo

11%

10%

telefon komórkowy

53%

35%

szkolenia zawodowe

96%

92%

szkolenia językowe

56%

66%

dopłata do nauki

36%

35%

dodatkowa opieka medyczna

50%

57%

ubezpieczenie NNW

42%

50%

bony towarowe

29%

32%

preferencyjne pożyczki pieniężne

46%

37%

dopłaty do wyżywienia/ stołówka

14%

16%

zajęcia sportowo - rekreacyjne

53%

43%

dodatkowy płatny urlop

10%

4%

program emerytalny

30%

36%

polisa na życie

35%

29%

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Na wykresie 2 zaprezentowano pięć najbardziej popularnych benefitów na stanowiskach specjalistycznych.

Najbardziej popularne benefity przyznawane na stanowiskach specjalistycznych

Wykres

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Benefity na stanowiskach szeregowych


Z jakich świadczeń dodatkowych korzystają pracownicy szeregowi? Z danych zawartych w raporcie „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” wynika, że najczęściej pracodawcy oferują im szkolenia zawodowe (88%) oraz szkolenia językowe (58%). Popularne są również ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (48%) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (46%). Natomiast 32% osób na stanowiskach szeregowych jest uprawnionych do korzystania z dodatkowej opieki medycznej, a 42% otrzymuje dofinansowanie do programów emerytalnych. Więcej informacji przedstawiono w tabeli 3.

Benefity przyznawane pracownikom szeregowym

 

pracownicy szeregowi

samochód służbowy

1%

ryczałt na paliwo

1%

telefon komórkowy

11%

szkolenia zawodowe

88%

szkolenia językowe

58%

dopłata do nauki

40%

dodatkowa opieka medyczna

32%

ubezpieczenie NNW

48%

bony towarowe

25%

preferencyjne pożyczki pieniężne

27%

dopłaty do wyżywienia/ stołówka

11%

zajęcia sportowo - rekreacyjne

46%

dodatkowy płatny urlop

8%

program emerytalny

42%

polisa na życie

39%

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Benefity na wybranych stanowiskach specjalistycznych


Na koniec zobaczmy z jakich świadczeń dodatkowych korzystają pracownicy zatrudnieni na konkretnych stanowiskach. Na wykresie 3 analizie poddano sześć benefitów najczęściej oferowanych na pięciu wybranych stanowiskach na szczeblu starszych specjalistów.

Jak pokazano na poprzednich wykresach, najpopularniejszym świadczeniem wśród wszystkich pracowników są szkolenia zawodowe. Korzysta z nich ponad 90% osób zatrudnionych na analizowanych stanowiskach. Szkolenia językowe, telefony komórkowe i dodatkowa opieka medyczna oferowane są głównie Przedstawicielom handlowym II oraz Specjalistom ds. marketingu II. Natomiast dopłaty do nauki najczęściej otrzymują specjaliści ds. badań i rozwoju II (65%).

Więcej szczegółowych informacji zaprezentowano w raporcie „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku”.

Najbardziej popularne benefity przyznawane na wybranych stanowiskach
na szczeblu starszych specjalistów

Wykres

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010O raporcie


Raport „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” zawiera informacje o benefitach 24 377 osób na 185 stanowiskach. Dane pochodzą ze 171 zakładów z całej Polski i obejmują okres od października 2009 do września 2010 roku. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. Znalazły się tam również specjalistyczne stanowiska z branży IT oraz budowlanej. W raporcie znajdą Państwo informacje o tym, jaki procent pracowników otrzymuje badane świadczenie oraz jaki procent firm to świadczenie oferuje. W przypadku wybranych benefitów zaprezentowane zostały również analizy nt. wartości oraz zakresu świadczenia na kolejnych szczeblach zatrudnienia. Raport dostępny jest w wersji elektronicznej.
Renata Kucharska-Kawalec

Świadczenia pozapłacowe 2010

Świadczenia pozapłacowe 2010
  • 171 przedsiębiorstw
  • 24 377 pracowników
  • 156 stanowisk pracy
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".