Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Mechanik motocyklowy 5940 PLN
Demand planner 9880 PLN
Software tester 11280 PLN
Pracownik sklepu 4750 PLN
Programista Ruby 11210 PLN
Programista Delphi 11290 PLN
Kierownik pociągu 5900 PLN
Kreślarz 5980 PLN
Kreślarz cad 5980 PLN
Kierownik biura 7040 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Raport: Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku

27.07.2011 Renata Kucharska-Kawalec
Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat świadczeń pozapłacowych w 2010 roku, pochodzące z raportu„Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku”. Pokazano w nim, że w przypadku wszystkich badanych, najczęściej przyznawanym świadczeniem dodatkowym są szkolenia zawodowe. Na wstępie zaprezentowano benefity oferowane na najwyższym, średnim i niższym szczeblu zarządzania. Warto zauważyć, że osoby zatrudnione na najniższym szczeblu mają znacznie uboższy pakiet świadczeń dodatkowych aniżeli menedżerowie na najwyższych stanowiskach. W dalszej części artykułu przedstawiono dane dotyczące benefitów oferowanych specjalistom i pracownikom szeregowym, a także osobom zatrudnionym na wybranych stanowiskach ze szczebla starszych specjalistów. W czołówce najbardziej popularnych dodatków – poza szkoleniami zawodowymi – znajdują się szkolenia językowe, opieka medyczna, ubezpieczenie NNW czy też karnety sportowo-rekreacyjne. Artykuł zawiera 3 tabele i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł powstał na bazie wyników raportu „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku”. Dane zebrane za okres od października 2009 do września 2010 roku pochodzą ze 171 zakładów oraz firm i dotyczą wynagrodzeń 24 377 pracowników. W raporcie zaprezentowano analizy dla trzech szczebli zarządzania (najwyższy, średni, niższy szczebel zarządzania) oraz dla starszych specjalistów, specjalistów i pracowników szeregowych. Do najwyższego szczebla zarządzania zaliczono dyrektorów. Do średniego włączono kierowników działów (np. kierownik działu obsługi klienta) oraz kierowników projektów (np. kierownik projektu IT). Niższy szczebel zarządzania obejmuje brygadzistów i team leaderów. W raporcie przedstawiono analizy dla 185 stanowisk.

Raport „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” jest opracowywany w pierwszym kwartale każdego roku i jest jednym z cyklicznych raportów przygotowywanych przez Dział Analiz Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak.

Z roku na rok można zaobserwować coraz większe zainteresowanie tematyką benefitów. Co więcej, rośnie liczba firm, które decydują się na włączenie świadczeń dodatkowych do pakietu wynagrodzeń. W odpowiedzi na te potrzeby, w raporcie „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” zaprezentowano nie tylko szczegółowe analizy stawek wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach i stanowiskach, ale również wybrane świadczenia dodatkowe.

Benefity dla menedżerów


Największą popularnością na wszystkich szczeblach zarządzania (około 90% badanych) cieszą się szkolenia zawodowe. Aż 96% dyrektorów posiada telefon komórkowy, a 72% – służbowy samochód. Spośród pracowników średniego szczebla, 63% osób ma do dyspozycji firmowy telefon, natomiast ponad połowa badanych korzysta ze szkoleń językowych (61%) i dodatkowej opieki medycznej (58%).

Jak pokazują dane, osoby zatrudnione na niższym szczeblu zarządzania mają znacznie uboższy pakiet świadczeń dodatkowych. Przykładowo, tylko 14% z nich posiada telefon komórkowy, a zaledwie 1% - samochód służbowy. Ze szkoleń językowych korzysta 60% brygadzistów i team leaderów.

Benefity przyznawane na szczeblach zarządzania

 

najwyższy

szczebel zarządzania

średni

szczebel zarządzania

niższy 

szczebel zarządzania

samochód służbowy

72%

31%

1%

ryczałt na paliwo

51%

21%

1%

telefon komórkowy

96%

63%

14%

szkolenia zawodowe

94%

96%

89%

szkolenia językowe

67%

61%

60%

dopłata do nauki

51%

40%

31%

dodatkowa opieka medyczna

67%

58%

19%

ubezpieczenie NNW

52%

50%

75%

bony towarowe

40%

30%

16%

preferencyjne pożyczki pieniężne

45%

42%

14%

dopłaty do wyżywienia/ stołówka

14%

14%

7%

zajęcia sportowo - rekreacyjne

46%

46%

41%

dodatkowy płatny urlop

3%

10%

1%

akcje lub opcje na akcje

9%

1%

0%

program emerytalny

24%

29%

67%

polisa na życie

51%

40%

41%

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Na wykresie 1 przedstawiono pięć najbardziej popularnych benefitów na najwyższym, średnim oraz niższym szczeblu zarządzania. Graficzna prezentacja obrazuje zróżnicowanie w zakresie świadczeń dodatkowych, w zależności od poziomu zatrudnienia.

Najbardziej popularne benefity przyznawane na szczeblach zarządzania

Wykres

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Benefity na stanowiskach specjalistycznych


Zwróćmy teraz uwagę na wybrane świadczenia dodatkowe oferowane na stanowiskach specjalistycznych (tabela 2). W przypadku obu badanych szczebli, największą popularnością cieszą się szkolenia zawodowe – korzysta z nich 92% specjalistów oraz 96% starszych specjalistów. Pracodawcy chętnie oferują również takie świadczenia, jak szkolenia językowe czy dodatkowa opieka medyczna. Co piąta osoba na stanowisku specjalistycznym ma do dyspozycji samochód służbowy, a połowa objęta jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków. Coraz większą popularność zyskują również karnety na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Korzysta z nich 43% specjalistów i 53% starszych specjalistów.

Benefity przyznawane specjalistom i starszym specjalistom

 

starsi specjaliści

specjaliści

samochód służbowy

16%

20%

ryczałt na paliwo

11%

10%

telefon komórkowy

53%

35%

szkolenia zawodowe

96%

92%

szkolenia językowe

56%

66%

dopłata do nauki

36%

35%

dodatkowa opieka medyczna

50%

57%

ubezpieczenie NNW

42%

50%

bony towarowe

29%

32%

preferencyjne pożyczki pieniężne

46%

37%

dopłaty do wyżywienia/ stołówka

14%

16%

zajęcia sportowo - rekreacyjne

53%

43%

dodatkowy płatny urlop

10%

4%

program emerytalny

30%

36%

polisa na życie

35%

29%

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Na wykresie 2 zaprezentowano pięć najbardziej popularnych benefitów na stanowiskach specjalistycznych.

Najbardziej popularne benefity przyznawane na stanowiskach specjalistycznych

Wykres

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Benefity na stanowiskach szeregowych


Z jakich świadczeń dodatkowych korzystają pracownicy szeregowi? Z danych zawartych w raporcie „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” wynika, że najczęściej pracodawcy oferują im szkolenia zawodowe (88%) oraz szkolenia językowe (58%). Popularne są również ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (48%) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (46%). Natomiast 32% osób na stanowiskach szeregowych jest uprawnionych do korzystania z dodatkowej opieki medycznej, a 42% otrzymuje dofinansowanie do programów emerytalnych. Więcej informacji przedstawiono w tabeli 3.

Benefity przyznawane pracownikom szeregowym

 

pracownicy szeregowi

samochód służbowy

1%

ryczałt na paliwo

1%

telefon komórkowy

11%

szkolenia zawodowe

88%

szkolenia językowe

58%

dopłata do nauki

40%

dodatkowa opieka medyczna

32%

ubezpieczenie NNW

48%

bony towarowe

25%

preferencyjne pożyczki pieniężne

27%

dopłaty do wyżywienia/ stołówka

11%

zajęcia sportowo - rekreacyjne

46%

dodatkowy płatny urlop

8%

program emerytalny

42%

polisa na życie

39%

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010Benefity na wybranych stanowiskach specjalistycznych


Na koniec zobaczmy z jakich świadczeń dodatkowych korzystają pracownicy zatrudnieni na konkretnych stanowiskach. Na wykresie 3 analizie poddano sześć benefitów najczęściej oferowanych na pięciu wybranych stanowiskach na szczeblu starszych specjalistów.

Jak pokazano na poprzednich wykresach, najpopularniejszym świadczeniem wśród wszystkich pracowników są szkolenia zawodowe. Korzysta z nich ponad 90% osób zatrudnionych na analizowanych stanowiskach. Szkolenia językowe, telefony komórkowe i dodatkowa opieka medyczna oferowane są głównie Przedstawicielom handlowym II oraz Specjalistom ds. marketingu II. Natomiast dopłaty do nauki najczęściej otrzymują specjaliści ds. badań i rozwoju II (65%).

Więcej szczegółowych informacji zaprezentowano w raporcie „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku”.

Najbardziej popularne benefity przyznawane na wybranych stanowiskach
na szczeblu starszych specjalistów

Wykres

Źródło: XIX ogólnobranżowy raport płacowy, Sedlak & Sedlak, 2010O raporcie


Raport „Świadczenia pozapłacowe w 2010 roku” zawiera informacje o benefitach 24 377 osób na 185 stanowiskach. Dane pochodzą ze 171 zakładów z całej Polski i obejmują okres od października 2009 do września 2010 roku. Analizy opracowano dla następujących pionów: naczelnego kierownictwa, sprzedaży, obsługi klienta, marketingu, public relations, finansów, personalnego, informatycznego, administracji, kierownictwa i nadzoru produkcji, badań i rozwoju, jakości, zakupów i logistyki oraz ochrony środowiska i BHP. Znalazły się tam również specjalistyczne stanowiska z branży IT oraz budowlanej. W raporcie znajdą Państwo informacje o tym, jaki procent pracowników otrzymuje badane świadczenie oraz jaki procent firm to świadczenie oferuje. W przypadku wybranych benefitów zaprezentowane zostały również analizy nt. wartości oraz zakresu świadczenia na kolejnych szczeblach zatrudnienia. Raport dostępny jest w wersji elektronicznej.
Renata Kucharska-Kawalec

Świadczenia pozapłacowe 2010

Świadczenia pozapłacowe 2010
  • 171 przedsiębiorstw
  • 24 377 pracowników
  • 156 stanowisk pracy
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".