Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Raporty płacowe dla firm

Czym są raporty płacowe dla firm?

Raport płacowy to opracowanie statystyczne informujące o wysokości wynagrodzeń na różnych stanowiskach pracy. Jego cechą charakterystyczną jest to, że dane płacowe są gromadzone, a następnie przetwarzane i prezentowane w sposób, który umożliwia ich maksymalnie efektywne wykorzystanie w praktyce zarządzania.

Zakres informacji, które można znaleźć w raporcie płacowym, zależy przede wszystkim od podejścia przyjętego przez dostawcę. W naszym przypadku są to dane o:
  • wynagrodzeniu podstawowym,

  • wynagrodzeniu zmiennym,

  • wynagrodzeniu całkowitym,

  • oferowanych świadczeniach dodatkowych/benefitach,

  • planowanych i zrealizowanych podwyżkach.


Do prezentacji danych wykorzystuje się podstawowe i łatwe do zrozumienia miary statystyczne, takie jak średnia, odchylenie standardowe, kwartyl, decyl i przede wszystkim mediana, której wartość utożsamia się z tzw. wynagrodzeniem rynkowym.
Z punktu widzenia użyteczności danych bardzo istotną kwestią jest szczegółowość analiz. Najlepsze są te opracowania, w których oprócz wyników dla całej próby, prezentowane są dodatkowe analizy przekrojowe. W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak dostarczamy informacji o wynagrodzeniach w różnych województwach, w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, organizacjach różnej wielkości, kilkunastu różnych branżach, a także płace na szczeblach zarządzania oraz w różnych pionach.

Nowoczesne raporty płacowe dostarczane są w różnych formach, dostosowanych do potrzeb odbiorców i ułatwiających korzystanie z danych w codziennej pracy. Są to przede wszystkim arkusze kalkulacyjne, pliki PDF, wydruki i coraz częściej aplikacje online.