Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018 Krakowskie Forum Wynagrodzeń Stefa premium Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport wskaźnikiHR 2019 zaproszenie

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Raporty płacowe dla firm

Czym są raporty płacowe dla firm?

Raport płacowy to opracowanie statystyczne informujące o wysokości wynagrodzeń na różnych stanowiskach pracy. Jego cechą charakterystyczną jest to, że dane płacowe są gromadzone, a następnie przetwarzane i prezentowane w sposób, który umożliwia ich maksymalnie efektywne wykorzystanie w praktyce zarządzania.

Zakres informacji, które można znaleźć w raporcie płacowym, zależy przede wszystkim od podejścia przyjętego przez dostawcę. W naszym przypadku są to dane o:
  • wynagrodzeniu podstawowym,

  • wynagrodzeniu zmiennym,

  • wynagrodzeniu całkowitym,

  • oferowanych świadczeniach dodatkowych/benefitach,

  • planowanych i zrealizowanych podwyżkach.


Do prezentacji danych wykorzystuje się podstawowe i łatwe do zrozumienia miary statystyczne, takie jak średnia, odchylenie standardowe, kwartyl, decyl i przede wszystkim mediana, której wartość utożsamia się z tzw. wynagrodzeniem rynkowym.
Z punktu widzenia użyteczności danych bardzo istotną kwestią jest szczegółowość analiz. Najlepsze są te opracowania, w których oprócz wyników dla całej próby, prezentowane są dodatkowe analizy przekrojowe. W Raporcie Płacowym Sedlak & Sedlak dostarczamy informacji o wynagrodzeniach w różnych województwach, w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, organizacjach różnej wielkości, kilkunastu różnych branżach, a także płace na szczeblach zarządzania oraz w różnych pionach.

Nowoczesne raporty płacowe dostarczane są w różnych formach, dostosowanych do potrzeb odbiorców i ułatwiających korzystanie z danych w codziennej pracy. Są to przede wszystkim arkusze kalkulacyjne, pliki PDF, wydruki i coraz częściej aplikacje online.