Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Doradca finansowy 5620 PLN
Inżynier procesu 6620 PLN
Analityk ds. IT 10360 PLN
Sprzedawca 3200 PLN
Sprzedawca 3580 PLN
Prawnik 7260 PLN
Toromistrz 5140 PLN
Aktuariusz 7710 PLN
Game tester 4250 PLN
Doradca kredytowy 4570 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”

16.09.2013 Adam Wrona
Artykuł jest podsumowaniem Raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, wydanego przez Sedlak & Sedlak we wrześniu 2013 roku. W artykule przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń kierowników ogółem. Opisano również strukturę raportu i przedstawiono przykładowe dane w nim zawarte. Czytelnik dowie się z tekstu, które kierownicze stanowiska były opłacane najwyżej i najniżej w 2012 roku. Przedstawiono przykładowe analizy dla jednego ze stanowisk kierowniczych wraz z przysługującymi świadczeniami dodatkowymi. Podsumowanie zawiera 4 wykresy i 6 tabel.
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak we wrześniu 2013 roku. Raport powstał w oparciu o dane zebrane w X Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń, w którym wzięło udział ponad 107 000 osób.

Osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych stanowiły 21% wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2012 roku. Zespołami małymi – liczącymi od 2 do 10 osób – kierowało 14% respondentów. Pozostali kierownicy (7%) zarządzali zespołami większymi – ponad 10-osobowymi.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2012 roku
pracujący na różnych szczeblach zatrudnienia

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Część I raportu – analizy ogólne


Do analiz ogólnych przedstawionych w raporcie wykorzystano dane dotyczące wynagrodzeń 23 029 kierowników. Mediana płacy całkowitej w tej grupie wyniosła 6 000 PLN brutto. Udział premii w wynagrodzeniu całkowitym wyniósł 1 000 PLN (17%). Płace osób zarządzających małymi zespołami (2-10 osób) były niższe niż kierowników zespołów większych. Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabeli 1. Warto zauważyć, że w obu grupach przeciętna wysokość premii była podobna (12% dla kierowników małych zespołów i 13% dla kierowników zespołów większych).

Wynagrodzenie podstawowe i całkowite kierowników w 2012 roku

 


wynagrodzenie

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

kierownicy ogółem

całkowite

23 029

2 730

3 900

6 000

9 300

15 000

8 154

podstawowe

23 029

2 450

3 500

5 000

7 500

10 600

5 992

kierownicy małych zespołów (2-10 osób)

całkowite

15 619

2 550

3 640

5 700

9 000

14 500

7 771

podstawowe

15 619

2 300

3 300

5 000

7 480

10 100

5 800

kierownicy dużych zespołów (powyżej 10 osób)

całkowite

7 410

3 000

4 300

6 200

10 000

16 200

8 961

podstawowe

7 410

2 775

3 700

5 400

8 000

11 200

6 397

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wśród kierowników, których wynagrodzenia były niższe od mediany, najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które zarabiały od 3 000 do 3 999 PLN oraz od 4 000 do 4 999 PLN. Liczyła ona łącznie 26% wszystkich respondentów. Z kolei pośród osób z płacami wyższymi od mediany najliczniejszą zbiorowością byli kierownicy zarabiający od 10 000 do 14 999 PLN (12% respondentów). Szczegółowy rozkład wynagrodzeń osób pracujących na stanowiskach kierowniczych został przedstawiony na wykresie 2.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących na szczeblu kierowniczym w 2012 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Przykładowe analizy


Analizy ogólne zawierają dane zagregowane dla wszystkich kierowników podzielone według następujących kryteriów:
 • wielkość firmy, pochodzenie kapitału,
 • wielkość miejscowości, województwo oraz miasto wojewódzkie,
 • dział oraz branża,
 • wiek, wykształcenie oraz staż pracy.


Przykładowe analizy - wynagrodzenie kierowników w różnych działach* (w PLN)

dział

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

IT

1 993

4 100

6 000

9 000

13 000

20 000

11 180

finanse, księgowość, audyt

2 017

3 500

4 900

7 000

10 500

17 000

9 263

jakość

439

3 055

4 200

6 000

8 900

13 500

7 569

BHP i ochrona środowiska

118

2 600

3 600

5 500

10 100

16 200

8 145

logistyka i zakupy

1 945

2 600

3 600

5 400

8 500

14 000

7 323

administracyjny, biuro zarządu

2 143

2 450

3 200

4 500

6 550

10 600

6 040

magazyn

56

2 150

2 615

3 550

4 850

6 700

4 285

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013
* w tabeli przedstawiono dane dla 7 z 19 działów zaprezentowanych w raporcieCzęść II raportu – analizy dla stanowisk


W części II raportu przedstawione zostały szczegółowe analizy wynagrodzeń dla 41 stanowisk kierowniczych. Dane wykorzystane w tej części pochodzą 19 817 kierowników pracujących w sektorze prywatnym.

Najwyżej i najniżej opłacani kierownicy


Liderami wśród kierowników, pod względem wysokości wynagrodzeń, w 2012 roku byli zdecydowanie kierownicy marki (Brand Managers). Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 11 500 PLN miesięcznie brutto. Kierownicy działów IT zarabiali przeciętnie 10 000 PLN. Podium zamykają kierownicy ds. finansów i controllingu, których przeciętne zarobki wyniosły 9 795 PLN. W grupie najniżej opłacanych stanowisk kierowniczych znaleźli się również: kierownik sklepu małopowierzchniowego (mediana 3 300 PLN), kierownik punktu/oddziału sprzedaży (mediana 3 500 PLN) oraz kierownik sklepu wielkopowierzchniowego (mediana 3 890 PLN).

Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska kierownicze w 2012 roku
(mediana, PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Przykładowe analizy


Dla każdego stanowiska ujętego w raporcie przedstawiono dane o wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego. Dodatkowo pokazano przysługujące benefity. Uwzględniono również wynagrodzenia kierowników w zależności od kryteriów opisanych powyżej.

Poniżej zaprezentowano przykładowe analizy ujęte w raporcie dla stanowiska: kierownik ds. administracyjnych.

Wynagrodzenia na stanowisku kierownik ds. administracyjnych –
dane ogólne (w PLN)

 

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie całkowite

156

2 145

2 650

4 275

6 050

10 500

5 684

wynagrodzenie podstawowe

156

2 000

2 600

3 550

5 825

7 500

4 523

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia całkowite kierowników ds. administracyjnych
w różnych przedsiębiorstwach (w PLN)

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

kapitał

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

110

2 000

2 500

3 500

5 260

7 214

4 216

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

46

3 210

4 200

6 250

11 500

20 000

9 195

zatrudnienie

małe przedsiębiorstwo (10-49)

50

1 900

2 600

4 500

6 500

11 000

5 438

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia całkowite kierowników ds. administracyjnych
w różnych regionach (w PLN)

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

wielkość miasta

500-1 000 tys.

42

2 600

3 200

4 525

6 800

10 000

6 079

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Wynagrodzenia całkowite kierowników ds. administracyjnych
z różnym stażem pracy (w PLN)

próba

1 decyl

1 kwartyl

mediana

3 kwartyl

9 decyl

średnia

całkowity staż pracy

16+

54

2 104

2 600

4 600

6 500

12 000

6 144

staż u aktualnego pracodawcy

2 - 3

47

2 000

2 600

4 200

5 900

9 000

5 329

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Świadczenia dodatkowe przysługujące kierownikom ds. administracyjnych

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak 2013Struktura raportu


Raport składa się ze wstępu oraz dwóch części.
Część pierwsza raportu zawiera stawki wynagrodzeń kierowników w firmach o różnym kapitale, w miastach wojewódzkich oraz województwach. Przeanalizowano również stawki płac osób pracujących w różnych branżach oraz kierujących różnymi działami.

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 41 najpopularniejszych stanowiskach kierowniczych.
Dla każdego stanowiska pokazaliśmy:
 1. wysokość wynagrodzenia całkowitego i podstawowego,
 2. przysługujące świadczenia dodatkowe,
 3. wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, kapitału i branży),
  • regionu (województwa, miasta),
  • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, wieku, płci oraz stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym),
  • wielkości kierowanego zespołu.

W części drugiej zamieściliśmy ponadto zestawienie wynagrodzeń całkowitych na 41 omawianych w raporcie stanowiskach.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".