Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Budowa systemu wynagradzania

Budowa systemu wynagradzania to proces, którego celem jest usystematyzowanie płac w przedsiębiorstwie. W trakcie tworzenia systemu dokonujemy dogłębnej analizy strategii i celów organizacji oraz wynikającej z nich filozofii wynagradzania. Dopiero na podstawie tej analizy ustalamy z firmą koncepcję wynagradzania, cele i priorytety systemu oraz jego ogólne założenia. Następnie od podstaw tworzymy nowy system regulujący wszelkie kwestie związane z prawidłowym wynagradzaniem i motywowaniem pracowników.

WSKAZANIA


Usługa stworzenia całościowego systemu wynagradzania (czy też jego udoskonalenia) skierowana jest do dwóch rodzajów przedsiębiorstw. Po pierwsze, do firm pragnących od podstaw zbudować nowy system wynagradzania. Drugim odbiorcą usługi są firmy, w których system płac szwankuje lub nie spełnia oczekiwań zarządu. Na projekt często decydują się przedsiębiorstwa, które najpierw zleciły wykonanie audytu systemu wynagradzania, a on wykazał potrzebę dokonania gruntownych zmian.

KORZYŚCI


Obiektywny i spójny system wynagradzania jest jednym z fundamentów efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pełni on szereg funkcji. Przede wszystkim pozwala firmie właściwie motywować pracowników, a także monitorować efektywność ich pracy. Dzięki nowemu systemowi uporządkują Państwo również zasady przyznawania podwyżek płac. System wynagradzania jest integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz podstawowym narzędziem motywowania pracowników. System elastyczny, spójny z celami firmy, zapewni pracownikowi poczucie sprawiedliwego traktowania.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • wstępne spotkanie (ustalenie celów oraz priorytetów firmy, a także wynikającej z nich strategii wynagradzania),

  • diagnoza aktualnego systemu wynagrodzeń (analiza dokumentacji, opisów stanowisk, poziomu i struktury wynagrodzeń, konsultacje z przedstawicielami firmy),

  • przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy (metodą analityczno-punktową lub za pomocą dopasowania rynkowego),

  • stworzenie kategorii zaszeregowania (na podstawie wyników punktowych szereguje się stanowiska oraz podejmuje decyzję o liczbie kategorii zaszeregowania),

  • stworzenie tabeli płac (przy ustalaniu widełek płacowych bierzemy pod uwagę obecny poziom płac oraz dane rynkowe),

  • zaprojektowanie systemu premiowania (ustalenie celów premiowych, sposobu oceny wyników oraz zasad naliczania i dystrybuowania premii),

  • przygotowanie regulaminów wynagradzania oraz premiowania (zgodność z przepisami prawa pracy),

  • prezentacja systemu i szkolenia dla kadry kierowniczej oraz pracowników,

  • wdrożenie systemu oraz przygotowanie raportu końcowego z projektu.


EFEKT KOŃCOWY


Rezultatem wdrożenia kompleksowego systemu wynagradzania są jasne i obiektywne mechanizmy naliczania płac. Dobrze zbudowany system wynagrodzeń zawsze odzwierciedla strategię i wartości firmy, komunikuje jej najważniejsze priorytety. W wielu przypadkach może on decydować o efektywności i konkurencyjności organizacji. Stwarza możliwości obniżania kosztów pracy oraz zwiększania motywacji pracowników.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 14-16 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt zaprojektowania kompleksowego systemu wynagradzania uzależniony jest od wielkości firmy, ilości stanowisk oraz zakresu analiz i stopnia złożoności projektowanego systemu.