Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Architekt 6120 PLN
Planista 8350 PLN
Demand planner 7770 PLN
Nauczyciel 5140 PLN
Media Manager 4720 PLN
Strażak 6330 PLN
Barista 4450 PLN
Spedytor 7850 PLN
Programista plc 8020 PLN
Fund Accountant 8180 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”

13.06.2019 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”. W badaniu uczestniczyło 4 037 osób.

Popularność przyznawania benefitów


W 2019 roku 82% ankietowanych zdeklarowało, że w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Na popularność przyznawania świadczeń ma wpływ kapitał firmy, jej wielkość oraz branża.

Popularność przyznawania benefitów wśród pracowników w firmach różnej wielkości* w 2019 roku

Schemat

*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (10-49 zatrudnionych), średnie (50-249 zatrudnionych), duże (250 do 499 zatrudnionych), wielkie (500 i powyżej zatrudnionych).
Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”Najpopularniejsze benefity
Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem w 2019 roku okazał się dodatkowy pakiet opieki medycznej. Odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 70,6%. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazły się karnety na siłownię i do klubów fitness (49,4%). Trzecie miejsce to ubezpieczenie na życie (43,9%).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2019 roku

Wykres

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”Odsetki osób otrzymujących benefity różnią się w zależności od płci, wieku, szczebla zatrudnienia, wielkości firmy czy miejscowości zatrudnienia. Najlepszym przykładem są szkolenia i kursy zawodowe. W działach HR otrzymuje je 46,5% pracowników podczas gdy ogólny odsetek otrzymujących ten benefit wyniósł 26,6%.

W raporcie znajdą Państwo dane o najpopularniejszych i najatrakcyjniejszych benefitach w podziale na kryteria takie jak:
  • płeć,

  • wiek,

  • dział,

  • branża,

  • szczebel zatrudnienia,

  • pochodzenie kapitału firmy,

  • miejscowość zatrudnienia.


Jak wynika z badania osoby młodsze częściej korzystają z karnetów na siłownię i do klubów fitness. W grupach wiekowych 18-25 i 26-30 lat jest to odpowiednio 62,7% i 60,7% respondentów. Odsetek osób korzystających z tego benefitu maleje wraz z wiekiem. Podobna tendencja występuje w przypadku dodatkowej opieki medycznej, z tym, że odsetek korzystających z niej wśród najmłodszych badanych, jest najniższy.

Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w różnych grupach wiekowych w 2019 roku

Schemat

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”Czy preferowane benefity pokrywają się z ofertą pracodawców?


Preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się dodatkowy pakiet opieki medycznej. Tak, jak wspomniano powyżej, oferuje go również najwięcej pracodawców. Okazuje się jednak, że nie we wszystkich przypadkach oferta pracodawców pokrywa się z oczekiwaniami pracowników. Na przykład opieka stomatologiczna została uznana za najbardziej pożądaną przez blisko 30% pracowników, z kolei oferuje ją jedynie 10% pracodawców.

Najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe w 2019 roku

Wykres

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku”Finansowanie benefitów


Z badania wynika, że pracownicy są chętni do współfinansowania benefitów. Na pytanie: „Czy jest Pan/i skłonny/a współfinansować świadczenia oferowane przez firmę, gdyby zdecydowała się ona na wprowadzenie benefitów?”, 68% pracowników odpowiedziało twierdząco. Większość osób (36,7%) jest gotowych przeznaczyć na ten cel od 51 do 100 PLN miesięcznie.

W badaniu sprawdziliśmy również w jaki sposób finansowane są benefity, z których korzystają pracownicy. Na przykład karnety na siłownię i do klubów fitness współfinansuje 74% pracowników, a ubezpieczenie na życie 40%.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".