Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. IT 9510 PLN
Logistics Specialist 6450 PLN
Pielęgniarka 5630 PLN
Inżynier jakości 7740 PLN
Szlifierz metali 5160 PLN
Specjalista sem 6880 PLN
Monter izolacji 5790 PLN
Wagowy 5170 PLN
Programista iOS 11730 PLN
Concierge 5560 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku"

04.09.2012 Agnieszka Drabik
Niniejszy tekst powstał w oparciu o wyniki raportu „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”, przygotowanego przez Sedlak & Sedlak. W artykule przedstawiono wynagrodzenia w działach HR. W pierwszej części artykułu przedstawiono wynagrodzenia całkowite dyrektorów, kierowników, starszych specjalistów, specjalistów oraz pracowników szeregowych. W kolejnej części przedstawiono zarobki w wybranych województwach i miastach wojewódzkich. Następnie pokazano poziomy płac w firmach o różnej wielkości. W dalszej części artykułu zaprezentowano wynagrodzenia na stanowisku specjalisty ds. personalnych. Na końcu zobrazowano najpopularniejsze świadczenia oferowane pracownikom działów HR.
Niniejszy tekst powstał w oparciu o wyniki raportu „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku” przygotowanego przez Sedlak & Sedlak. W artykule przedstawiono poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach oraz na wybranych stanowiskach.

W pierwszej części artykułu omówiono poziomy wynagrodzeń całkowitych dyrektorów, kierowników, starszych specjalistów, specjalistów oraz pracowników szeregowych. W kolejnej części przedstawiono zarobki w wybranych województwach. Następnie omówiono poziomy wynagrodzeń w firmach o różnej wielkości. W dalszej części artykułu podano wynagrodzenia na stanowisku specjalisty ds. personalnych. Na końcu opisano najpopularniejsze świadczenia oferowane pracownikom działów HR. 

Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto, wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Wynagrodzenia na szczeblach zatrudnienia


Na wykresie 1. pokazano poziom wynagrodzeń całkowitych na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Płace pracowników szeregowych kształtowały się na poziomie 2 300 PLN, natomiast kierownicy otrzymywali pensje ok. 2,7 razy większe. Wynagrodzenia dyrektorów (16 000 PLN) były prawie 7 razy większe niż płace pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia całkowite w działach HR 
na poszczególnych szczeblach zatrudnienia w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia w województwach


W tabeli 1. zaprezentowano wynagrodzenia specjalistów w wybranych województwach. Najwięcej zarobili specjaliści zatrudnieni w województwie mazowieckim, gdzie mediana płac wynosiła 4 500 PLN. Z kolei specjaliści w województwie pomorskim otrzymywali 3 660 PLN. Specjalistom w województwie małopolskim i dolnośląskim wypłacano wynagrodzenia na poziomie 3 500 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów w działach HR 
w wybranych województwach w 2011 roku

województwo

liczebność próby

mediana

mazowieckie

469

4 500

pomorskie

120

3 660

dolnośląskie

185

3 500

małopolskie

154

3 500

wielkopolskie

149

3 350

łódzkie

109

3 200

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”W tabeli 2. pokazano wynagrodzenia specjalistów w wybranych miastach wojewódzkich. Tradycyjnie najwyższe zarobki otrzymywali specjaliści zatrudnieni w Warszawie (4 550 PLN). W Gdańsku mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN, we Wrocławiu 3 800 PLN. Spośród zaprezentowanych miast, najniższe zarobki otrzymali specjaliści w Katowicach (3 100 PLN). Były one niższe o 47% od wynagrodzeń specjalistów z Warszawy.

Wynagrodzenia specjalistów w działach HR 
w wybranych miastach wojewódzkich w 2011 roku

województwo

liczebność próby

mediana

Warszawa

           390   

        4 550   

Gdańsk

             55   

        4 000   

Wrocław

           122   

        3 800   

Kraków

           112   

        3 700   

Poznań

             85   

        3 400   

Łódź

             78   

        3 349   

Katowice

             43   

        3 100   

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Porównując ze sobą dane z tabeli 1. i 2. można zauważyć, że wynagrodzenia wypłacane specjalistom w głównych miastach są zwykle wyższe niż na pozostałym obszarze poszczególnych województw. Największe rozbieżności (9%) wystąpiły między zarobkami w Gdańsku a płacami w pozostałej części województwa pomorskiego oraz w przypadku Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości


Poziom płac w firmach o różnej wielkości zatrudnienia przedstawiono na wykresie 2. Wśród kierowników najwyższe wynagrodzenia (7 300 PLN) otrzymywali pracownicy firm, w których wielkość zatrudnienia przekracza 1 000 osób. Ich pensje były prawie o połowę wyższe (o 2 300 PLN) niż płace najsłabiej wynagradzanych pracowników małych przedsiębiorstw (od 10 do 49 pracowników).

Wynagrodzenia kierowników w działach HR
w firmach o różnej wielkości w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia w działach HR w różnych branżach


Na wykresie 3. przedstawiono dane obrazujące wysokość wynagrodzeń w wybranych branżach. Najwięcej zarobili pracownicy działów HR zatrudnieni w bankowości. Kierownicy otrzymywali 7 500 PLN, starsi specjaliści 6 500 PLN, natomiast specjaliści 4 500 PLN. Najniższe pensje wypłacono osobom zatrudnionym w sektorze publicznym: kierownikom 4 000 PLN, starszym specjalistom 3 630 PLN, specjalistom 2 885 PLN. Wynagrodzenia wypłacane w usługach były wyższe od płac w sektorze publicznym o 11% w przypadku specjalistów, o 30% dla starszych specjalistów oraz o 53% w przypadku kierowników.

Wynagrodzenia w działach HR w wybranych branżach w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia pracowników o różnym stażu pracy


Na wykresie 4. pokazano poziomy płac pracowników działów HR w różnym wieku. We wszystkich grupach wiekowych najwyższe pensje otrzymywali kierownicy. Wśród osób w wieku 26-30 lat płace kierowników były zaledwie o 8% wyższe od wynagrodzeń starszych specjalistów. W przedziale wiekowym 51-64 różnica ta wynosiła już 59%. W przypadku wszystkich szczebli zatrudnienia najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w wieku 36-40 lat.

Wynagrodzenia pracowników działów HR w różnym wieku w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie znajomości języka angielskiego


Wykres 5. prezentuje poziom zarobków pracowników działów HR o różnym poziomie znajomości języka angielskiego. Można zaobserwować, że im sprawniejsze posługiwanie się językiem angielskim, tym pensje były wyższe. Co więcej, dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami osób znających język angielski bardzo dobrze a średnio wzrasta wraz ze szczeblem zatrudnienia. Pracownik szeregowy posługujący się językiem angielskim bardzo dobrze zarabiał o 5% więcej niż pracownik znający język średnio. Z kolei płace dyrektorów władających językiem angielskim bardzo dobrze były wyższe o 69% wyższe od wynagrodzeń dyrektorów znający ten język na poziomie średnim.

Wynagrodzenia pracowników działów HR
o różnym poziomie znajomości języka angielskiego w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia na stanowiskach


W raporcie dokonano analiz płac na 10 najpopularniejszych stanowiskach. Dla każdego z nich przedstawiono wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz całkowitego. Ponadto w zależności od liczebności próby, zaprezentowano zarobki osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach. Przykładowe dane na stanowisku specjalisty ds. personalnych przedstawiono poniżej.

Wynagrodzenia podstawowe i całkowite specjalisty ds. personalnych

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie podstawowe

481

2 550

3 200

4 000

4 950

6 200

4 183

wynagrodzenie całkowite

481

2 850

3 500

4 300

5 400

7 000

4 655

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia specjalisty ds. personalnych
o różnym wieku, stażu pracy i znajomości języka angielskiego

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

województwo

 mazowieckie

131

3 660

4 067

5 000

6 500

7 950

5 423

 małopolskie

52

3 000

3 275

4 190

5 250

6 200

4 363

 śląskie

65

2 700

3 150

4 000

5 500

7 000

4 522

 dolnośląskie

65

2 730

3 485

4 300

5 000

6 000

4 332

 wielkopolskie

51

2 350

3 200

4 170

4 900

6 600

4 325

miasto wojewódzkie

 Kraków

42

3 000

3 350

4 190

5 250

6 200

4 410

 Warszawa

110

3 750

4 200

5 000

6 200

7 825

5 456

 Wrocław

40

3 150

3 600

4 450

5 100

6 250

4 626

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia specjalisty ds. personalnych
w wybranych województwach i miastach wojewódzkich

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

województwo

 mazowieckie

131

3 660

4 067

5 000

6 500

7 950

5 423

 małopolskie

52

3 000

3 275

4 190

5 250

6 200

4 363

 śląskie

65

2 700

3 150

4 000

5 500

7 000

4 522

 dolnośląskie

65

2 730

3 485

4 300

5 000

6 000

4 332

 wielkopolskie

51

2 350

3 200

4 170

4 900

6 600

4 325

miasto wojewódzkie

 Kraków

42

3 000

3 350

4 190

5 250

6 200

4 410

 Warszawa

110

3 750

4 200

5 000

6 200

7 825

5 456

 Wrocław

40

3 150

3 600

4 450

5 100

6 250

4 626

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia specjalisty ds. personalnych
w wybranych branżach, w firmach o różnej wielkości i pochodzeniu kapitału

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

branża

 handel

58

2 850

3 500

4 185

5 000

6 000

4 277

 przemysł ciężki

60

3 080

3 950

4 750

6 362

7 000

5 122

 przemysł lekki

85

2 600

3 300

4 000

5 200

7 000

4 430

 usługi

91

2 800

3 100

3 900

5 000

6 000

4 185

wielkość firmy

 średnie przedsiębiorstwo (50-249)

135

2 900

3 300

4 000

5 000

6 600

4 347

 duże przedsiębiorstwo (250-999)

148

2 800

3 550

4 400

5 450

6 800

4 666

 duże przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

152

3 150

3 750

4 600

6 000

7 700

5 104

dominujący kapitał firmy

 kapitał zagraniczny

251

3 300

3 900

4 600

6 000

7 500

5 089

 kapitał polski

230

2 475

3 050

3 900

4 830

6 000

4 181

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Najpopularniejsze świadczenia pracownicze w działach HR


Świadczenia oferowane pracownikom działów HR przedstawiono na wykresie 6. Najpopularniejszymi świadczeniami były: telefon komórkowy oraz dodatkowa prywatna opieka medyczna. Otrzymywało je odpowiednio 38% i 33% pracowników działów HR.

Najpopularniejsze świadczenia pracownicze
oferowane pracownikom działów HR

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Podsumowanie


Z danych zaprezentowanych w artykule wynika, że w 2011 roku najwyższe płace otrzymali pracownicy działów HR w Warszawie oraz w Gdańsku. W miastach wojewódzkich wynagrodzenia były wyższe niż w województwach. Największe rozbieżności (9%) wystąpiły w przypadku Gdańska i województwa pomorskiego oraz Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Poziom wypłacanych wynagrodzeń różnił się znacznie w poszczególnych branżach (najlepiej płacono w bankowości) oraz w firmach o różnej wielkości - najwyższe płace otrzymywali pracownicy dużych firm zatrudniających powyżej 1 000 osób. Silne zróżnicowanie płac odnotowano również ze względu na wiek pracowników. Ponadto opisano różnice w wysokości płac w przypadku osób o różnym poziomie znajomości języka angielskiego.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku” powstał w oparciu o dane pochodzące z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Raport zawiera informacje o wynagrodzeniach 4 050 pracowników. Pierwsza część raportu zawiera dane dotyczące płac na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W tej części zaprezentowano poziomy płac w województwach, miastach wojewódzkich oraz w branżach. Dodatkowe kryteria odnoszą się do wielkości przedsiębiorstwa oraz pochodzenia kapitału. Następnie prezentowano wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem czynników takich jak: płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie oraz stopień znajomości języka angielskiego. Druga część raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach na 10 stanowiskach w działach HR.


Bibliografia
1. Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”.
Agnieszka Drabik

Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku

Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku
  • 54 strony
  • 10 stanowisk
  • 4 050 pracowników
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".