Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku"

04.09.2012 Agnieszka Drabik
Niniejszy tekst powstał w oparciu o wyniki raportu „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”, przygotowanego przez Sedlak & Sedlak. W artykule przedstawiono wynagrodzenia w działach HR. W pierwszej części artykułu przedstawiono wynagrodzenia całkowite dyrektorów, kierowników, starszych specjalistów, specjalistów oraz pracowników szeregowych. W kolejnej części przedstawiono zarobki w wybranych województwach i miastach wojewódzkich. Następnie pokazano poziomy płac w firmach o różnej wielkości. W dalszej części artykułu zaprezentowano wynagrodzenia na stanowisku specjalisty ds. personalnych. Na końcu zobrazowano najpopularniejsze świadczenia oferowane pracownikom działów HR.
Niniejszy tekst powstał w oparciu o wyniki raportu „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku” przygotowanego przez Sedlak & Sedlak. W artykule przedstawiono poziomy wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach oraz na wybranych stanowiskach.

W pierwszej części artykułu omówiono poziomy wynagrodzeń całkowitych dyrektorów, kierowników, starszych specjalistów, specjalistów oraz pracowników szeregowych. W kolejnej części przedstawiono zarobki w wybranych województwach. Następnie omówiono poziomy wynagrodzeń w firmach o różnej wielkości. W dalszej części artykułu podano wynagrodzenia na stanowisku specjalisty ds. personalnych. Na końcu opisano najpopularniejsze świadczenia oferowane pracownikom działów HR. 

Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto, wyrażonymi w PLN. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, zaprezentowane wartości to mediany.

Wynagrodzenia na szczeblach zatrudnienia


Na wykresie 1. pokazano poziom wynagrodzeń całkowitych na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Płace pracowników szeregowych kształtowały się na poziomie 2 300 PLN, natomiast kierownicy otrzymywali pensje ok. 2,7 razy większe. Wynagrodzenia dyrektorów (16 000 PLN) były prawie 7 razy większe niż płace pracowników szeregowych.

Wynagrodzenia całkowite w działach HR 
na poszczególnych szczeblach zatrudnienia w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia w województwach


W tabeli 1. zaprezentowano wynagrodzenia specjalistów w wybranych województwach. Najwięcej zarobili specjaliści zatrudnieni w województwie mazowieckim, gdzie mediana płac wynosiła 4 500 PLN. Z kolei specjaliści w województwie pomorskim otrzymywali 3 660 PLN. Specjalistom w województwie małopolskim i dolnośląskim wypłacano wynagrodzenia na poziomie 3 500 PLN.

Wynagrodzenia specjalistów w działach HR 
w wybranych województwach w 2011 roku

województwo

liczebność próby

mediana

mazowieckie

469

4 500

pomorskie

120

3 660

dolnośląskie

185

3 500

małopolskie

154

3 500

wielkopolskie

149

3 350

łódzkie

109

3 200

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”W tabeli 2. pokazano wynagrodzenia specjalistów w wybranych miastach wojewódzkich. Tradycyjnie najwyższe zarobki otrzymywali specjaliści zatrudnieni w Warszawie (4 550 PLN). W Gdańsku mediana wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN, we Wrocławiu 3 800 PLN. Spośród zaprezentowanych miast, najniższe zarobki otrzymali specjaliści w Katowicach (3 100 PLN). Były one niższe o 47% od wynagrodzeń specjalistów z Warszawy.

Wynagrodzenia specjalistów w działach HR 
w wybranych miastach wojewódzkich w 2011 roku

województwo

liczebność próby

mediana

Warszawa

           390   

        4 550   

Gdańsk

             55   

        4 000   

Wrocław

           122   

        3 800   

Kraków

           112   

        3 700   

Poznań

             85   

        3 400   

Łódź

             78   

        3 349   

Katowice

             43   

        3 100   

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Porównując ze sobą dane z tabeli 1. i 2. można zauważyć, że wynagrodzenia wypłacane specjalistom w głównych miastach są zwykle wyższe niż na pozostałym obszarze poszczególnych województw. Największe rozbieżności (9%) wystąpiły między zarobkami w Gdańsku a płacami w pozostałej części województwa pomorskiego oraz w przypadku Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Wynagrodzenia w firmach o różnej wielkości


Poziom płac w firmach o różnej wielkości zatrudnienia przedstawiono na wykresie 2. Wśród kierowników najwyższe wynagrodzenia (7 300 PLN) otrzymywali pracownicy firm, w których wielkość zatrudnienia przekracza 1 000 osób. Ich pensje były prawie o połowę wyższe (o 2 300 PLN) niż płace najsłabiej wynagradzanych pracowników małych przedsiębiorstw (od 10 do 49 pracowników).

Wynagrodzenia kierowników w działach HR
w firmach o różnej wielkości w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia w działach HR w różnych branżach


Na wykresie 3. przedstawiono dane obrazujące wysokość wynagrodzeń w wybranych branżach. Najwięcej zarobili pracownicy działów HR zatrudnieni w bankowości. Kierownicy otrzymywali 7 500 PLN, starsi specjaliści 6 500 PLN, natomiast specjaliści 4 500 PLN. Najniższe pensje wypłacono osobom zatrudnionym w sektorze publicznym: kierownikom 4 000 PLN, starszym specjalistom 3 630 PLN, specjalistom 2 885 PLN. Wynagrodzenia wypłacane w usługach były wyższe od płac w sektorze publicznym o 11% w przypadku specjalistów, o 30% dla starszych specjalistów oraz o 53% w przypadku kierowników.

Wynagrodzenia w działach HR w wybranych branżach w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia pracowników o różnym stażu pracy


Na wykresie 4. pokazano poziomy płac pracowników działów HR w różnym wieku. We wszystkich grupach wiekowych najwyższe pensje otrzymywali kierownicy. Wśród osób w wieku 26-30 lat płace kierowników były zaledwie o 8% wyższe od wynagrodzeń starszych specjalistów. W przedziale wiekowym 51-64 różnica ta wynosiła już 59%. W przypadku wszystkich szczebli zatrudnienia najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w wieku 36-40 lat.

Wynagrodzenia pracowników działów HR w różnym wieku w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie znajomości języka angielskiego


Wykres 5. prezentuje poziom zarobków pracowników działów HR o różnym poziomie znajomości języka angielskiego. Można zaobserwować, że im sprawniejsze posługiwanie się językiem angielskim, tym pensje były wyższe. Co więcej, dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami osób znających język angielski bardzo dobrze a średnio wzrasta wraz ze szczeblem zatrudnienia. Pracownik szeregowy posługujący się językiem angielskim bardzo dobrze zarabiał o 5% więcej niż pracownik znający język średnio. Z kolei płace dyrektorów władających językiem angielskim bardzo dobrze były wyższe o 69% wyższe od wynagrodzeń dyrektorów znający ten język na poziomie średnim.

Wynagrodzenia pracowników działów HR
o różnym poziomie znajomości języka angielskiego w 2011 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia na stanowiskach


W raporcie dokonano analiz płac na 10 najpopularniejszych stanowiskach. Dla każdego z nich przedstawiono wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz całkowitego. Ponadto w zależności od liczebności próby, zaprezentowano zarobki osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach. Przykładowe dane na stanowisku specjalisty ds. personalnych przedstawiono poniżej.

Wynagrodzenia podstawowe i całkowite specjalisty ds. personalnych

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie podstawowe

481

2 550

3 200

4 000

4 950

6 200

4 183

wynagrodzenie całkowite

481

2 850

3 500

4 300

5 400

7 000

4 655

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia specjalisty ds. personalnych
o różnym wieku, stażu pracy i znajomości języka angielskiego

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

województwo

 mazowieckie

131

3 660

4 067

5 000

6 500

7 950

5 423

 małopolskie

52

3 000

3 275

4 190

5 250

6 200

4 363

 śląskie

65

2 700

3 150

4 000

5 500

7 000

4 522

 dolnośląskie

65

2 730

3 485

4 300

5 000

6 000

4 332

 wielkopolskie

51

2 350

3 200

4 170

4 900

6 600

4 325

miasto wojewódzkie

 Kraków

42

3 000

3 350

4 190

5 250

6 200

4 410

 Warszawa

110

3 750

4 200

5 000

6 200

7 825

5 456

 Wrocław

40

3 150

3 600

4 450

5 100

6 250

4 626

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia specjalisty ds. personalnych
w wybranych województwach i miastach wojewódzkich

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

województwo

 mazowieckie

131

3 660

4 067

5 000

6 500

7 950

5 423

 małopolskie

52

3 000

3 275

4 190

5 250

6 200

4 363

 śląskie

65

2 700

3 150

4 000

5 500

7 000

4 522

 dolnośląskie

65

2 730

3 485

4 300

5 000

6 000

4 332

 wielkopolskie

51

2 350

3 200

4 170

4 900

6 600

4 325

miasto wojewódzkie

 Kraków

42

3 000

3 350

4 190

5 250

6 200

4 410

 Warszawa

110

3 750

4 200

5 000

6 200

7 825

5 456

 Wrocław

40

3 150

3 600

4 450

5 100

6 250

4 626

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Wynagrodzenia specjalisty ds. personalnych
w wybranych branżach, w firmach o różnej wielkości i pochodzeniu kapitału

 

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

branża

 handel

58

2 850

3 500

4 185

5 000

6 000

4 277

 przemysł ciężki

60

3 080

3 950

4 750

6 362

7 000

5 122

 przemysł lekki

85

2 600

3 300

4 000

5 200

7 000

4 430

 usługi

91

2 800

3 100

3 900

5 000

6 000

4 185

wielkość firmy

 średnie przedsiębiorstwo (50-249)

135

2 900

3 300

4 000

5 000

6 600

4 347

 duże przedsiębiorstwo (250-999)

148

2 800

3 550

4 400

5 450

6 800

4 666

 duże przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

152

3 150

3 750

4 600

6 000

7 700

5 104

dominujący kapitał firmy

 kapitał zagraniczny

251

3 300

3 900

4 600

6 000

7 500

5 089

 kapitał polski

230

2 475

3 050

3 900

4 830

6 000

4 181

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Najpopularniejsze świadczenia pracownicze w działach HR


Świadczenia oferowane pracownikom działów HR przedstawiono na wykresie 6. Najpopularniejszymi świadczeniami były: telefon komórkowy oraz dodatkowa prywatna opieka medyczna. Otrzymywało je odpowiednio 38% i 33% pracowników działów HR.

Najpopularniejsze świadczenia pracownicze
oferowane pracownikom działów HR

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”Podsumowanie


Z danych zaprezentowanych w artykule wynika, że w 2011 roku najwyższe płace otrzymali pracownicy działów HR w Warszawie oraz w Gdańsku. W miastach wojewódzkich wynagrodzenia były wyższe niż w województwach. Największe rozbieżności (9%) wystąpiły w przypadku Gdańska i województwa pomorskiego oraz Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Poziom wypłacanych wynagrodzeń różnił się znacznie w poszczególnych branżach (najlepiej płacono w bankowości) oraz w firmach o różnej wielkości - najwyższe płace otrzymywali pracownicy dużych firm zatrudniających powyżej 1 000 osób. Silne zróżnicowanie płac odnotowano również ze względu na wiek pracowników. Ponadto opisano różnice w wysokości płac w przypadku osób o różnym poziomie znajomości języka angielskiego.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku” powstał w oparciu o dane pochodzące z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Raport zawiera informacje o wynagrodzeniach 4 050 pracowników. Pierwsza część raportu zawiera dane dotyczące płac na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W tej części zaprezentowano poziomy płac w województwach, miastach wojewódzkich oraz w branżach. Dodatkowe kryteria odnoszą się do wielkości przedsiębiorstwa oraz pochodzenia kapitału. Następnie prezentowano wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem czynników takich jak: płeć, wiek, staż pracy, wykształcenie oraz stopień znajomości języka angielskiego. Druga część raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach na 10 stanowiskach w działach HR.


Bibliografia
1. Raport „Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku”.
Agnieszka Drabik

Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku

Wynagrodzenia w działach HR w 2011 roku
  • 54 strony
  • 10 stanowisk
  • 4 050 pracowników
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".