Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 5870 PLN
Tester manualny 4660 PLN
Asystent naukowy 4000 PLN
Blacharz samochodowy 5010 PLN
Strażak 4840 PLN
Sap consultant 9810 PLN
Spedytor lotniczy 5150 PLN
Specjalista sem 5150 PLN
Scrum Master 10700 PLN
Dyrektor projektu 14650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe
oferowane przez firmy w 2018 roku”

19.06.2019 Monika Drużkowska
Artykuł stanowi podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy
w 2018 roku”. Dane pochodzą z 481 zakładów i zostały zebrane w ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2018.
W raporcie uwzględniono politykę przyznawania świadczeń dodatkowych oraz zawarto analizy dla 7 grup benefitów:
 • organizacja pracy,

 • samochody służbowe i dojazdy do pracy,

 • szkolenia i rozwój,

 • opieka zdrowotna,

 • sport i rekreacja,

 • świadczenia socjalno-bytowe,

 • świadczenia długoterminowe.

Dane przedstawione są w podziale na 4 szczeble zatrudnienia:
 • kadra zarządzająca,

 • kadra kierownicza,

 • specjaliści,

 • pracownicy fizyczni.

Ranking benefitów


Od lat najczęściej oferowanym przez firmy benefitem są szkolenia zawodowe. W 2018 roku aż 99% firm zapewniało swoim pracownikom to świadczenie. Równie wysoko uplasowały się samochody służbowe (90%). W dalszej kolejności firmy proponowały zatrudnionym polisę na życie (82%), oraz dodatkową opieką medyczną (81%).

Wśród popularnych świadczeń dodatkowych wysoką pozycję zajmowały szkolenia językowe (79%) oraz świadczenia sportowo–rekreacyjne (78%). Do trzech najrzadziej oferowanych benefitów należały: dopłaty do przedszkola lub żłobka, dodatkowy płatny urlop oraz pracowniczy program przyznawania akcji. Proponowało je odpowiednio 5%, 8% i 9% firm. Dane dotyczące popularności poszczególnych benefitów zostały zaprezentowane na wykresie 1.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity w 2018 roku

Wykres

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2018 roku”Zróżnicowanie dostępności świadczeń


Podobnie jak w poprzednich latach, występują znaczące różnice w oferowaniu niektórych benefitów pracownikom zatrudnionym na poszczególnych szczeblach organizacji. Bardzo dobrym przykładem jest oddawanie do dyspozycji pracowników samochodu służbowego.

Aż 90% badanych firm zadeklarowało, że zapewnia pracownikom samochody służbowe. Spośród nich 91% oferowało ten benefit kadrze zarządzającej, a 88% pracodawców zapewniało na tym szczeblu również możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Kadra kierownicza miała dostęp do tego benefitu już tylko w 52% badanych firm, a specjaliści w 22%. Szczegółowe dane dotyczące dostępności samochodów służbowych na poszczególnych szczeblach znajdują się na wykresie 2.

Dostępność samochodów służbowych na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Wykres

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2018 roku”Najczęściej występującą marką samochodów służbowych była Škoda (35%), a wśród modeli od kilku lat w rankingu prowadzi Škoda Octavia (18%). Kolejne miejsca należały odpowiednio do VW (12%), Forda (12%) i Opla(11%).

Dostępność świadczeń dla członków rodziny


Warto zauważyć, że pracodawcy nie tylko oferują różne świadczenia na poszczególnych szczeblach, ale także różnicują możliwość objęcia danym benefitem członków rodziny pracownika oraz stopień pokrycia kosztów.
Przykładem tego jest opieka medyczna. Aż 72% firm dało pracownikom możliwość rozszerzenia pakietów na rodzinę, ale niezbyt powszechne było pełne finansowanie tego świadczenia. W przypadku pracowników fizycznych zdecydowało się na to tylko 6% firm. O wiele częściej było ono oferowane kadrze zarządzającej (26%). Przykład zaprezentowano na wykresie 3.

Procent firm oferujących pełne pokrycie kosztów opieki medycznej
dla członków rodziny pracownika na wybranych szczeblach zatrudnienia

Wykres

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2018 roku”Warto zaznaczyć, że w przypadku braku pokrycia kosztów danego świadczenia, korzyścią dla pracownika jest możliwość skorzystania z wybranych usług na lepszych warunkach finansowych niż ogólnie dostępne na rynku (w ramach umowy wynegocjowanej przez pracodawcę).

Rosnąca popularność rozwiązań kafeteryjnych


Coraz częściej firmy decydują się na udostępnienie pracownikom platformy kafeteryjnej do zarządzania świadczeniami dodatkowymi. Na takie rozwiązanie zdecydowało się już 21% firm. Dostępność do tego świadczenia jest porównywalna na wszystkich szczeblach zatrudnienia.

Możliwość wyboru świadczeń w ramach systemu kafeteryjnego

Wykres

Źródło: Opracowano na podstawie raportu Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2018 roku”O raporcie


Raport stanowi podsumowanie badań dotyczących świadczeń dodatkowych oferowanych pracownikom przez firmy w 2018 roku. W pełnym opracowaniu znajdą Państwo dane na temat polityki, jak również rozszerzone analizy dotyczące dostępności benefitów dla pracowników na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W raporcie przedstawiono także informacje na temat wysokości dopłat do świadczeń czy występujących limitów dofinansowania.
W celu zapoznania się z pełną wersją raportu zapraszamy do zakupu.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.


Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Istnieje również możliwość opracowania dedykowanych analiz, uwzględniających kryterium regionu, wielkości przedsiębiorstwa, branży itp. W przypadku zainteresowania raportem dedykowanym prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".