Krakowskie Forum Wynagrodzeń

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Pracownik budowlany 2748 PLN
Elektroenergetyk 3517 PLN
Manager regionalny 8535 PLN
Kinooperator 2967 PLN
Architekt baz danych 7081 PLN
Instalator sieci IT 3071 PLN
Developer PHP 5495 PLN
Python developer 6828 PLN
Prawnik 4554 PLN
Kierownik kontraktu 9342 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku"

16.06.2015 Ewelina Jurczak
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2014 roku w badaniu uczestniczyło 125 624 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 5 811 osób, które w 2014 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 57 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (60%) stanowili specjaliści (3 461 respondentów), a 17% (996 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 425 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 929 pracowników szeregowych (16 % badanych).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2014 roku w badaniu uczestniczyło 125 624 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 5 811 osób, które w 2014 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 57 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (60%) stanowili specjaliści (3 461 respondentów), a 17% (996 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 425 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 929 pracowników szeregowych (16 % badanych).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości
Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2014 roku wyniosła 5 500 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składała się część płacy zasadniczej – 4 500 PLN oraz część zmienna – 1 000 PLN. W porównaniu do płac w tej branży w 2013 roku zanotowano średni wzrost o 200 PLN. Przeciętnie o 400 PLN wzrosły wynagrodzenia w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, gdzie obecnie mediany wynagrodzeń wynoszą kolejno 7 000 PLN oraz 6 400 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych i podstawowych
w różnych rodzajach bankowości w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak
na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”Rozkład wynagrodzeń


Ponad połowa zatrudnionych w bankowości otrzymywała od 2 000 PLN do 6 000 PLN brutto miesięcznie. Płaca 4% zatrudnionych nie przekraczała 2 000 PLN, taki sam odsetek badanych zarabiał 20 000 PLN brutto miesięcznie i więcej.

Rozkład wynagrodzeń pracowników bankowości w 2014 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak
na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”
*z powodu zaokrągleń podane wartości nie sumują się do 100Infografika


Wynagrodzenia na szczeblach


Co drugi dyrektor zatrudniony w bankowości zarabiał 16 000 PLN brutto miesięcznie i więcej. Średnio 25% ich wynagrodzenia stanowiła część zmienna (przeciętnie 4 000 PLN). Prawie o połowę mniej otrzymywali kierownicy – przeciętnie 8 540 PLN. Mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 5 200 PLN, a pracowników szeregowych – 3 200 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych i podstawowych
w bankowości na różnych szczeblach zarządzania w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak
na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”O raporcie


W niniejszym raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 5 811 osób, które w 2014 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 57 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zarządzania zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]