Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku"

16.06.2015 Ewelina Jurczak
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2014 roku w badaniu uczestniczyło 125 624 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 5 811 osób, które w 2014 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 57 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (60%) stanowili specjaliści (3 461 respondentów), a 17% (996 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 425 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 929 pracowników szeregowych (16 % badanych).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2014 roku w badaniu uczestniczyło 125 624 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 5 811 osób, które w 2014 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 57 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (60%) stanowili specjaliści (3 461 respondentów), a 17% (996 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 425 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 929 pracowników szeregowych (16 % badanych).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości
Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2014 roku wyniosła 5 500 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składała się część płacy zasadniczej – 4 500 PLN oraz część zmienna – 1 000 PLN. W porównaniu do płac w tej branży w 2013 roku zanotowano średni wzrost o 200 PLN. Przeciętnie o 400 PLN wzrosły wynagrodzenia w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, gdzie obecnie mediany wynagrodzeń wynoszą kolejno 7 000 PLN oraz 6 400 PLN brutto.

Mediany wynagrodzeń całkowitych i podstawowych
w różnych rodzajach bankowości w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak
na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”Rozkład wynagrodzeń


Ponad połowa zatrudnionych w bankowości otrzymywała od 2 000 PLN do 6 000 PLN brutto miesięcznie. Płaca 4% zatrudnionych nie przekraczała 2 000 PLN, taki sam odsetek badanych zarabiał 20 000 PLN brutto miesięcznie i więcej.

Rozkład wynagrodzeń pracowników bankowości w 2014 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak
na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”
*z powodu zaokrągleń podane wartości nie sumują się do 100Infografika


Wynagrodzenia na szczeblach


Co drugi dyrektor zatrudniony w bankowości zarabiał 16 000 PLN brutto miesięcznie i więcej. Średnio 25% ich wynagrodzenia stanowiła część zmienna (przeciętnie 4 000 PLN). Prawie o połowę mniej otrzymywali kierownicy – przeciętnie 8 540 PLN. Mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 5 200 PLN, a pracowników szeregowych – 3 200 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych i podstawowych
w bankowości na różnych szczeblach zarządzania w 2014 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak
na podstawie raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2014 roku”O raporcie


W niniejszym raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 5 811 osób, które w 2014 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 57 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zarządzania zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".