Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8000 PLN
HR Specialist 6840 PLN
Nauczyciel etyki 5140 PLN
Nauczyciel historii 5210 PLN
Nauczyciel logopeda 4790 PLN
Sprzątaczka biurowa 4220 PLN
Barista 4450 PLN
Biochemik 5830 PLN
Associate 9000 PLN
Pedagog specjalny 5190 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”

21.12.2020 Adam Klimczak
W porównaniu do roku 2018 – rok 2019 można uznać za dobry dla banków. Aktywa bilansowe 13 banków notowanych na GPW wzrosły w 2019 roku do 1,52 bln PLN – co stanowi wzrost o 6,4% w stosunku do roku 2018. Natomiast łączny zysk netto był wyższy aż o 28,1%. Tak duży wzrost skumulowanych zysków był jednak zasługą głównie poprawiającej się sytuacji banków Leszka Czarneckiego. Czy poprawa sytuacji finansowej w bankach miała wpływ na wynagrodzenia ich zarządów?

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku


W porównaniu do 2018 roku, w roku 2019 zauważalny jest wzrost wynagrodzeń członków zarządów. Mediana wynagrodzenia całkowitego prezesów banków wzrosła rok do roku o 32,5% - z 2,86 mln PLN do 3,79 mln PLN. Przeciętne pensje wiceprezesów wzrosły o 16,5% z 1,56 mln PLN do 1,82 mln PLN. Natomiast członkowie zarządów zarobili w 2019 roku o 14,4% więcej niż w 2018 roku. Mediana ich wynagrodzeń wzrosła z 1,35 mln PLN do 1,54 mln PLN. Zmiany te przedstawiam w tabeli 1.

Zmiany w wynagrodzeniach członków zarządów banków w 2019 roku

funkcja

mediana wynagrodzeń w 2018 roku

mediana wynagrodzeń
w 2019 roku

zmiana
rdr

prezes zarządu

2,86 mln PLN

3,79 mln PLN

32,5%

wiceprezes zarządu

1,56 mln PLN

1,82 mln PLN

16,5%

członek zarządu

1,35 mln PLN

1,54 mln PLN

14,4%

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”Kto zarobił najwięcej?


Najwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów banków w 2019 roku otrzymał Luigi Lovaglio z Banku Pekao SA – 8,95 mln PLN. Należy jednak zauważyć, że nie pełni on już funkcji prezesa, lecz nadal przysługuje mu uposażenie. Na drugim miejscu uplasował się Sławomir Sikora z Banku Handlowego w Warszawie SA z pensją 5,39 mln PLN. Trzecie najwyższe wynagrodzenie zostało wypłacone w Banku Millenium SA dla Joao Bras Jorge – 5,13 mln PLN. Kolejne miejsca zajęli Artur Klimczak z Getin Noble Bank SA (4,86 mln PLN) oraz Cezary Stypułkowski z mBank SA (4,72 mln PLN). Ranking wynagrodzeń najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów banków został przedstawiony w tabeli 2.

Pięciu najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów banków w 2019 roku

lp.

bank

prezes

wynagrodzenie całkowite wypłacone w 2019 roku

1

Pekao SA

Luigi Lovaglio

8,95 mln PLN

2

Bank Handlowy w Warszawie SA

Sławomir Sikora

5,39 mln PLN

3

Bank Millenium SA

Joao Bras Jorge

5,13 mln PLN

4

Getin Noble Bank SA

Artur Klimczak

4,86 mln PLN

5

mBank SA

Cezary Stypułkowski

4,72 mln PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”Fundusze wynagrodzeń


W tabeli 3. przedstawiam pięć najwyższych funduszy wynagrodzeń zarządów banków. Lista ta jest częściowo zbieżna z zestawieniem pięciu najlepiej zarabiających prezesów – zamiast Getin Noble Bank w poniższej tabeli znajduje się Santander Bank SA. Najwięcej na swój zarząd wydaje Pekao SA, niebędący jednak bankiem o najwyższym zysku netto. PKO Bank Polski z prawie dwukrotnie większym zyskiem jest jednak ograniczony, jeśli chodzi o wydatki na zarząd, ustawą kominową. Santander Bank SA z drugim wynikiem osiąga dość niski współczynnik fundusz wynagrodzeń/zysk netto – wynosi on 0,92% przy średnim współczynniku (dla banków osiągających zyski) na poziomie 1,35%. Kolejne dwa banki – Bank Handlowy w Warszawie i Bank Millenium – nie są już tak efektywne. Na zarząd w 2019 roku wydały odpowiednio 4,24% i 3,6% swojego zysku netto. mBank zamyka piątkę banków o najwyższym funduszu wynagrodzeń – udział w zysku netto wynagrodzenia zarządu wynosi w tym przypadku 1,96%.

Najwyższe fundusze wynagrodzeń zarządów banków w 2019 roku

lp.

bank

Fundusz wynagrodzeń w 2019 roku

Zysk netto w 2019 roku

1

Pekao SA

31,4 mln PLN

2,17 mld PLN

2

Santander Bank SA

22,5 mln PLN

2,44 mld PLN

3

Bank Handlowy w Warszawie SA

20,4 mln PLN

0,48 mld PLN

4

Bank Millenium SA

20,2 mln PLN

0,56 mld PLN

5

mBank SA

19,8 mln PLN

1,01 mld PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”Prezentowane powyżej informacje to tylko wybrane dane pochodzące z pełnej wersji raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzeń członków zarządów banków w 2019 roku”. W raporcie znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości, czy zyskowności banków. Zaprezentowane zostają także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, premie, inne korzyści i wypłaty z programów motywacyjnych). Raport zawiera także ranking wynagrodzeń wszystkich członków zarządów pełniących funkcje w bankach w 2019 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".