Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”

21.12.2020 Adam Klimczak
W porównaniu do roku 2018 – rok 2019 można uznać za dobry dla banków. Aktywa bilansowe 13 banków notowanych na GPW wzrosły w 2019 roku do 1,52 bln PLN – co stanowi wzrost o 6,4% w stosunku do roku 2018. Natomiast łączny zysk netto był wyższy aż o 28,1%. Tak duży wzrost skumulowanych zysków był jednak zasługą głównie poprawiającej się sytuacji banków Leszka Czarneckiego. Czy poprawa sytuacji finansowej w bankach miała wpływ na wynagrodzenia ich zarządów?

Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku


W porównaniu do 2018 roku, w roku 2019 zauważalny jest wzrost wynagrodzeń członków zarządów. Mediana wynagrodzenia całkowitego prezesów banków wzrosła rok do roku o 32,5% - z 2,86 mln PLN do 3,79 mln PLN. Przeciętne pensje wiceprezesów wzrosły o 16,5% z 1,56 mln PLN do 1,82 mln PLN. Natomiast członkowie zarządów zarobili w 2019 roku o 14,4% więcej niż w 2018 roku. Mediana ich wynagrodzeń wzrosła z 1,35 mln PLN do 1,54 mln PLN. Zmiany te przedstawiam w tabeli 1.

Zmiany w wynagrodzeniach członków zarządów banków w 2019 roku

funkcja

mediana wynagrodzeń w 2018 roku

mediana wynagrodzeń
w 2019 roku

zmiana
rdr

prezes zarządu

2,86 mln PLN

3,79 mln PLN

32,5%

wiceprezes zarządu

1,56 mln PLN

1,82 mln PLN

16,5%

członek zarządu

1,35 mln PLN

1,54 mln PLN

14,4%

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”Kto zarobił najwięcej?


Najwyższe wynagrodzenie wśród prezesów zarządów banków w 2019 roku otrzymał Luigi Lovaglio z Banku Pekao SA – 8,95 mln PLN. Należy jednak zauważyć, że nie pełni on już funkcji prezesa, lecz nadal przysługuje mu uposażenie. Na drugim miejscu uplasował się Sławomir Sikora z Banku Handlowego w Warszawie SA z pensją 5,39 mln PLN. Trzecie najwyższe wynagrodzenie zostało wypłacone w Banku Millenium SA dla Joao Bras Jorge – 5,13 mln PLN. Kolejne miejsca zajęli Artur Klimczak z Getin Noble Bank SA (4,86 mln PLN) oraz Cezary Stypułkowski z mBank SA (4,72 mln PLN). Ranking wynagrodzeń najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów banków został przedstawiony w tabeli 2.

Pięciu najlepiej wynagradzanych prezesów zarządów banków w 2019 roku

lp.

bank

prezes

wynagrodzenie całkowite wypłacone w 2019 roku

1

Pekao SA

Luigi Lovaglio

8,95 mln PLN

2

Bank Handlowy w Warszawie SA

Sławomir Sikora

5,39 mln PLN

3

Bank Millenium SA

Joao Bras Jorge

5,13 mln PLN

4

Getin Noble Bank SA

Artur Klimczak

4,86 mln PLN

5

mBank SA

Cezary Stypułkowski

4,72 mln PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”Fundusze wynagrodzeń


W tabeli 3. przedstawiam pięć najwyższych funduszy wynagrodzeń zarządów banków. Lista ta jest częściowo zbieżna z zestawieniem pięciu najlepiej zarabiających prezesów – zamiast Getin Noble Bank w poniższej tabeli znajduje się Santander Bank SA. Najwięcej na swój zarząd wydaje Pekao SA, niebędący jednak bankiem o najwyższym zysku netto. PKO Bank Polski z prawie dwukrotnie większym zyskiem jest jednak ograniczony, jeśli chodzi o wydatki na zarząd, ustawą kominową. Santander Bank SA z drugim wynikiem osiąga dość niski współczynnik fundusz wynagrodzeń/zysk netto – wynosi on 0,92% przy średnim współczynniku (dla banków osiągających zyski) na poziomie 1,35%. Kolejne dwa banki – Bank Handlowy w Warszawie i Bank Millenium – nie są już tak efektywne. Na zarząd w 2019 roku wydały odpowiednio 4,24% i 3,6% swojego zysku netto. mBank zamyka piątkę banków o najwyższym funduszu wynagrodzeń – udział w zysku netto wynagrodzenia zarządu wynosi w tym przypadku 1,96%.

Najwyższe fundusze wynagrodzeń zarządów banków w 2019 roku

lp.

bank

Fundusz wynagrodzeń w 2019 roku

Zysk netto w 2019 roku

1

Pekao SA

31,4 mln PLN

2,17 mld PLN

2

Santander Bank SA

22,5 mln PLN

2,44 mld PLN

3

Bank Handlowy w Warszawie SA

20,4 mln PLN

0,48 mld PLN

4

Bank Millenium SA

20,2 mln PLN

0,56 mld PLN

5

mBank SA

19,8 mln PLN

1,01 mld PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2019 roku”Prezentowane powyżej informacje to tylko wybrane dane pochodzące z pełnej wersji raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzeń członków zarządów banków w 2019 roku”. W raporcie znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości, czy zyskowności banków. Zaprezentowane zostają także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, premie, inne korzyści i wypłaty z programów motywacyjnych). Raport zawiera także ranking wynagrodzeń wszystkich członków zarządów pełniących funkcje w bankach w 2019 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".