Krakowskie Forum Wynagrodzeń

Czy oszczędzasz na emeryturę?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT 2019
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku

Sprawdź, ile zarabia:

HR Specialist 4766 PLN
Pracownik magazynu 2859 PLN
Doradca personalny 3707 PLN
Krupier 2450 PLN
Lekarz psychiatra 4726 PLN
Researcher 3572 PLN
Barista 2600 PLN
Kierownik kontraktu 9342 PLN
Audytor w dziale IT 8302 PLN
Game tester 3924 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”

08.07.2013 Wojciech Litwa
Z raportu wynika, że zdecydowana większość firm nie bada oczekiwań swoich pracowników i nie dokonuje oceny efektywności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracownikom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjonujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych, jako mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych. Niemniej jednak, większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów. Respondenci są również zainteresowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, nawet, jeżeli musieliby je współfinansować.
W artykule zaprezentowano najciekawsze wnioski z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”. Przedstawiono w nim preferencje oraz opinie 2945 pracowników na temat otrzymywanych benefitów. Raport jest jedynym, który przedstawia problem benefitów z punktu widzenia pracowników i dodatkowo dokładnie opisuje sytuację na rynku świadczeń dodatkowych.

Z raportu wynika, że zdecydowana większość firm nie bada oczekiwań swoich pracowników i nie dokonuje oceny efektywności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracownikom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjonujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych, jako mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych.
Niemniej jednak, większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów. Respondenci są również zainteresowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, nawet, jeżeli musieliby je współfinansować.

Oferta świadczeń dodatkowych i oczekiwania pracowników


Zgodnie z wynikami raportu, 74,9% pracowników potwierdza, że ich firmy przyznają świadczenia dodatkowe. Dostępność świadczeń dodatkowych zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Najczęściej benefity oferują firmy działające w bankowości (92,6%).

Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w 2013 roku (n=2945)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakZ badania wynika również, że dostępność świadczeń jest różna w firmach o różnej wielkości. Im większe zatrudnienie tym większe prawdopodobieństwo otrzymywania benefitów przez zatrudnionych. Tylko 51% pracowników małych otrzymuje świadczenia dodatkowe (tabela 1), a w firmach bardzo dużych jest to aż 88,7% respondentów.

Kolejne ważne spostrzeżenie dotyczy dostępności benefitów w firmach o różnej formie własności. Aż 90,8% pracowników firm zagranicznych deklaruje, że ich pracodawcy oferują benefity. W firmach polskich odsetek ten wyniósł 63,3%.

Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w różnych firmach

 

 

n

firma oferuje benefity

branża

bankowość

204

92,6%

usługi

391

70,6%

wielkość

organizacji

mała (do 49 zatrudnionych)

659

51,0%

średnia (od 50 do 249 zatrudnionych)

827

73,2%

duża (od 250 do 499 zatrudnionych)

364

80,8%

bardzo duża (powyżej 500 zatrudnionych)

1094

88,7%

kapitał

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

1236

90,8%

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

1697

63,3%

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakNajpopularniejsze świadczenia dodatkowe


Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, z którego korzystają pracownicy, jest podstawowa opieka medyczna (61%). 46% osób w ramach świadczeń dodatkowych ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych (basen, siłownia, czy zajęcia fitness). Na trzecim miejscu pod względem popularności (42%) znajduje się telefon służbowy do użytku prywatnego. 40% respondentów ma również dostęp do szkoleń i kursów zawodowych.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe (n=1987)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakŚwiadczenia dodatkowe preferowane przez pracowników


Pracownicy zatrudnieni w firmach, które nie posiadają programu świadczeń dodatkowych, deklarują, że chcą otrzymywać benefity. W pierwszej kolejności chcieliby mieć dostęp do podstawowej opieki medycznej (44%). Pożądane są również zajęcia sportowe (40%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (30%).

Benefity oczekiwane przez pracowników firm, które nie oferują świadczeń dodatkowych (n=739)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakOczekiwana wartość benefitów


Pracownicy akceptują fakt, że cześć ich wynagrodzenia jest wypłacana w postaci świadczeń dodatkowych. Największa grupa respondentów (43,8%) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5% do 10% swojego wynagrodzenia całkowitego. 31,6% badanych chciałoby otrzymywać maksymalnie 5% wynagrodzenia w postaci świadczeń.

Preferencje pracowników, co do udziału pakietu świadczeń dodatkowych
w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2013 roku (n=1989)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakPonadto pracownicy są zainteresowani rozbudową przysługującego im pakietu świadczeń dodatkowych nawet, jeżeli wiązałoby się to z koniecznością ich współfinansowania (77%).

Procent pracowników skłonnych do współfinansowania
dodatkowych benefitów w 2013 roku (n=1755)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakPonad połowa (62,6%) respondentów jest skłonna dopłacać do benefitów do 100 PLN miesięcznie. 26,3% pracowników jest gotowa współfinansować świadczenia w wysokości od 101 do 200 PLN. Zaledwie 10% badanych przeznaczyłoby na dodatkowe świadczenia więcej niż 200 PLN.

Preferencje pracowników, co do udziału pakietu świadczeń dodatkowych
w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2013 roku (n=1989)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku” składają się z 4 części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferty świadczeń dodatkowych w przedsiębiorstwach w 2013 roku. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników odnośnie benefitów. Kolejna część poświęcona została kwestiom związanym z finansowaniem świadczeń. Omówiono problem informowania pracowników o wartości świadczeń, współfinansowania benefitów oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia finansowego. W czwartej części zaprezentowano problem oceny programu świadczeń. Przedstawiono informacje na temat poziomu satysfakcji zatrudnionych z benefitów, konkurencyjności pakietu świadczeń i skuteczności benefitów w przyciąganiu pracowników do przedsiębiorstwa. Raport liczy 71 stron i zawiera 20 tabel oraz 33 wykresy.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]