Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

HR Specialist 6840 PLN
Nauczyciel biologii 5210 PLN
Koordynator serwisu 8030 PLN
Sprzedawca 5260 PLN
Pracownica sklepu 5260 PLN
HR biznes partner 10800 PLN
Konduktor 5020 PLN
Aparatowy procesu 5860 PLN
Specjalista lean 7410 PLN
Optyk okularowy 5170 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”

08.07.2013 Wojciech Litwa
Z raportu wynika, że zdecydowana większość firm nie bada oczekiwań swoich pracowników i nie dokonuje oceny efektywności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracownikom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjonujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych, jako mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych. Niemniej jednak, większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów. Respondenci są również zainteresowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, nawet, jeżeli musieliby je współfinansować.
W artykule zaprezentowano najciekawsze wnioski z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”. Przedstawiono w nim preferencje oraz opinie 2945 pracowników na temat otrzymywanych benefitów. Raport jest jedynym, który przedstawia problem benefitów z punktu widzenia pracowników i dodatkowo dokładnie opisuje sytuację na rynku świadczeń dodatkowych.

Z raportu wynika, że zdecydowana większość firm nie bada oczekiwań swoich pracowników i nie dokonuje oceny efektywności oferowanych świadczeń dodatkowych. Ponadto niewielki odsetek przedsiębiorstw decyduje się na przekazanie pracownikom informacji o wartości przyznawanych benefitów. Brak odpowiedniej informacji powoduje, że pracownicy oceniają funkcjonujące w swoich firmach systemy świadczeń dodatkowych, jako mniej atrakcyjne niż w firmach konkurencyjnych.
Niemniej jednak, większość pracowników jest zadowolona z otrzymywanych benefitów. Respondenci są również zainteresowani rozbudową otrzymywanego pakietu świadczeń, nawet, jeżeli musieliby je współfinansować.

Oferta świadczeń dodatkowych i oczekiwania pracowników


Zgodnie z wynikami raportu, 74,9% pracowników potwierdza, że ich firmy przyznają świadczenia dodatkowe. Dostępność świadczeń dodatkowych zależy od branży, w której działa przedsiębiorstwo. Najczęściej benefity oferują firmy działające w bankowości (92,6%).

Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w 2013 roku (n=2945)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakZ badania wynika również, że dostępność świadczeń jest różna w firmach o różnej wielkości. Im większe zatrudnienie tym większe prawdopodobieństwo otrzymywania benefitów przez zatrudnionych. Tylko 51% pracowników małych otrzymuje świadczenia dodatkowe (tabela 1), a w firmach bardzo dużych jest to aż 88,7% respondentów.

Kolejne ważne spostrzeżenie dotyczy dostępności benefitów w firmach o różnej formie własności. Aż 90,8% pracowników firm zagranicznych deklaruje, że ich pracodawcy oferują benefity. W firmach polskich odsetek ten wyniósł 63,3%.

Popularność przyznawania świadczeń dodatkowych w różnych firmach

 

 

n

firma oferuje benefity

branża

bankowość

204

92,6%

usługi

391

70,6%

wielkość

organizacji

mała (do 49 zatrudnionych)

659

51,0%

średnia (od 50 do 249 zatrudnionych)

827

73,2%

duża (od 250 do 499 zatrudnionych)

364

80,8%

bardzo duża (powyżej 500 zatrudnionych)

1094

88,7%

kapitał

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

1236

90,8%

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

1697

63,3%

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakNajpopularniejsze świadczenia dodatkowe


Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, z którego korzystają pracownicy, jest podstawowa opieka medyczna (61%). 46% osób w ramach świadczeń dodatkowych ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych (basen, siłownia, czy zajęcia fitness). Na trzecim miejscu pod względem popularności (42%) znajduje się telefon służbowy do użytku prywatnego. 40% respondentów ma również dostęp do szkoleń i kursów zawodowych.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe (n=1987)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakŚwiadczenia dodatkowe preferowane przez pracowników


Pracownicy zatrudnieni w firmach, które nie posiadają programu świadczeń dodatkowych, deklarują, że chcą otrzymywać benefity. W pierwszej kolejności chcieliby mieć dostęp do podstawowej opieki medycznej (44%). Pożądane są również zajęcia sportowe (40%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (30%).

Benefity oczekiwane przez pracowników firm, które nie oferują świadczeń dodatkowych (n=739)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakOczekiwana wartość benefitów


Pracownicy akceptują fakt, że cześć ich wynagrodzenia jest wypłacana w postaci świadczeń dodatkowych. Największa grupa respondentów (43,8%) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5% do 10% swojego wynagrodzenia całkowitego. 31,6% badanych chciałoby otrzymywać maksymalnie 5% wynagrodzenia w postaci świadczeń.

Preferencje pracowników, co do udziału pakietu świadczeń dodatkowych
w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2013 roku (n=1989)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakPonadto pracownicy są zainteresowani rozbudową przysługującego im pakietu świadczeń dodatkowych nawet, jeżeli wiązałoby się to z koniecznością ich współfinansowania (77%).

Procent pracowników skłonnych do współfinansowania
dodatkowych benefitów w 2013 roku (n=1755)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakPonad połowa (62,6%) respondentów jest skłonna dopłacać do benefitów do 100 PLN miesięcznie. 26,3% pracowników jest gotowa współfinansować świadczenia w wysokości od 101 do 200 PLN. Zaledwie 10% badanych przeznaczyłoby na dodatkowe świadczenia więcej niż 200 PLN.

Preferencje pracowników, co do udziału pakietu świadczeń dodatkowych
w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2013 roku (n=1989)

Wykres

Źródło: Raport: „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku”, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku” składają się z 4 części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferty świadczeń dodatkowych w przedsiębiorstwach w 2013 roku. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników odnośnie benefitów. Kolejna część poświęcona została kwestiom związanym z finansowaniem świadczeń. Omówiono problem informowania pracowników o wartości świadczeń, współfinansowania benefitów oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia finansowego. W czwartej części zaprezentowano problem oceny programu świadczeń. Przedstawiono informacje na temat poziomu satysfakcji zatrudnionych z benefitów, konkurencyjności pakietu świadczeń i skuteczności benefitów w przyciąganiu pracowników do przedsiębiorstwa. Raport liczy 71 stron i zawiera 20 tabel oraz 33 wykresy.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".