Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 3720 PLN
Mechanik samochodowy 3920 PLN
Handlowiec 6220 PLN
Dyrektor logistyki 14680 PLN
Pracownik socjalny 3860 PLN
Listonosz 2950 PLN
Pracownik kawiarni 2900 PLN
Social media manager 5510 PLN
Grawer 3440 PLN
Ustawiacz maszyn CNC 4530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie kompleksowego Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak - jesień/zima 2023

20.11.2023 Jagoda Jurczak
Artykuł powstał na podstawie wyników Kompleksowego Raportu Płacowego jesień-zima 2023. W badaniu wzięły udział 843 firmy. Większość (61%) stanowiły firmy produkcyjne, szczególnie z branży FMCG (17%), spożywczej (15%) oraz metalowej i metalurgicznej (12%). Najwięcej firm (17%) prowadziło swoją działalność na terenie województwa mazowieckiego, 12% pochodziło z Wielkopolski i również 12% ze Śląska.

Łącznie przebadano ponad 336 000 pracowników, zatrudnionych na 926 stanowiskach, podzielonych na pięć szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni). Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Poza tym raport zawiera analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy.

Podwyżki wynagrodzeń


Według najnowszego Raportu Płacowego podwyżki wynagrodzeń były wyższe niż planowane przez pracodawców, ale były nieznacznie niższe niż podwyżki zaraportowane w wiosenno-letniej edycji raportu. Zarobki kadry zarządzającej wzrosły proporcjonalnie mniej niż pracowników na innych szczeblach – o 9%. Natomiast płace pozostałych grup pracowników – kadry kierowniczej, specjalistów oraz pracowników fizycznych wzrosły o 10%. Największy wzrost wynagrodzeń odnotowaliśmy wśród pracowników fizycznych w województwie świętokrzyskim – o 14%. Najniższy natomiast (5%) wśród kadry zarządzającej w województwie lubuskim.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie październik 2022 – listopad 2023 na różnych szczeblach organizacji (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023Wynagrodzenia pracowników fizycznych


W Raporcie Płacowym wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy ze wzglądu na doświadczenie pracowników – początkujący, doświadczony, starszy oraz lider. Pracownicy fizyczni zarabiali od 4 778 PLN do nawet 6 944 PLN w zależności od poziomu posiadanych umiejętności. Mediana całkowitych zarobków początkujących pracowników fizycznych wynosiła 4 778 PLN, doświadczonych 5 324 PLN. Starsi pracownicy fizyczni oraz liderzy zarabiali odpowiednio 6 112 i 6 944 PLN.

Wynagrodzenia całkowite pracowników fizycznych z różnym poziomem doświadczenia (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023Wynagrodzenia specjalistów w różnych województwach


Według danych zaprezentowanych w raporcie specjaliści na poziomie doświadczonym najwięcej zarabiali w Mazowieckiem – 7 583 PLN. Niewiele mniej zarabiali specjaliści z województwa małopolskiego i dolnośląskiego. Na końcu zestawienia są województwa warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. Specjaliści eksperci zarabiali tam przeciętnie 6 295 PLN i 6 141 PLN.

Wynagrodzenia całkowite doświadczonych specjalistów w różnych województwach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023Wynagrodzenia kierowników w różnych branżach


Według danych z najnowszego Raportu branża IT nie była wcale najwyżej opłacaną branżą wśród kierowników na poziomie K2. Kierownicy najwięcej zarabiali w branży opakowań i poligrafii oraz chemicznej – 21 702 oraz 21 611 PLN. Mniej zarabiali kierownicy zatrudnieni w firmach z branży automatyka i maszyny przemysłowe. Mediana ich płac wyniosła 17 732 PLN.

Wynagrodzenia całkowite kierowników na poziomie K2 w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023Wynagrodzenia dyrektorów na poziomie D2 w firmach o różnych rocznych przychodach


Dyrektorzy (na poziomie D2) z firm o przychodach do 100 mln PLN zarabiali przeciętnie 32 500 PLN, natomiast ich koledzy z firm o większych przychodach – od 100 do 1000 mln PLN – 38 888 PLN. Najwyższe wynagrodzenia dostawali dyrektorzy zatrudnieni w firmach o rocznych przychodach powyżej 1000 mln PLN – 45 566 PLN.

Wynagrodzenia całkowite dyrektorów pionów na poziomie D2 w firmach o różnych rocznych przychodach (brutto w PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023Świadczenia pozapłacowe


Ważnym składnikiem pakietu wynagrodzeń są świadczenia dodatkowe oferowane przez pracodawcę. Na poniższym wykresie prezentujemy wybrane benefity z jakich mogli korzystać doświadczeni specjaliści. Prawie wszyscy mieli dostęp do szkoleń zawodowych (98%), dodatkowej opieki medycznej (97%) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych (96%). Rzadko mogli za to korzystać z dodatkowego płatnego urlopu (5%).

Wybrane świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom w 2023 roku (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023O raporcie


Kompleksowy raport płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2023 zawiera informacje o wynagrodzeniach na 926 stanowiskach, podzielonych kilka poziomów. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem danych o wynagrodzeniach ponad 336 tys. pracowników z 843 firm. Badanie prowadzone było w okresie od sierpnia do października 2023 roku. Raport dostępny jest w formie pliku Excel oraz na dedykowanej platformie internetowej raportyplacowe.pl.

Jagoda Jurczak

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2023
  • 843 firm,
  • ponad 336 tys. pracowników,
  • 392 stanowisk (926 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".