Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Przygotowanie klubowego lub sponsorowanego raportu płacowego

Raport klubowy powstaje w wyniku badania wynagrodzeń określonej grupy firm, zrzeszonej w tzw. klubie płacowym. Klub tworzą firmy z tej samej branży, regionu czy posiadające podobną specyfikę działalności. Członkowie klubu decydując się na cykliczne przeglądy płacowe, wspólnie ustalają zakres oraz przedmiot analiz.

Raport sponsorowany różni się od klubowego tym, że jest zlecany przez jedną firmę, która pokrywa całość kosztów projektu oraz decyduje o formie i zawartości raportu.

WSKAZANIA


Raport klubowy jest rozwiązaniem dla firm, które ze względu na specyfikę działalności mają problemy z oceną swojej pozycji rynkowej lub atrakcyjności swoich wynagrodzeń w stosunku do konkurencji.

Na zlecenie raportu sponsorowanego decydują się głównie firmy, które mają zapotrzebowanie na specyficzne informacje, np. dotyczące nietypowego sektora.

KORZYŚCI


Zlecając raport sponsorowany lub organizując klub płacowy, otrzymają Państwo porównanie wynagrodzeń we własnej firmie z płacami w interesujących Państwa organizacjach. Dzięki uczestnictwu starannie dobranej grupy przedsiębiorstw, uzyskać można rzadką wiedzę o wynagrodzeniach w odpowiednim segmencie rynku. Zlecając raport płacowy decydują Państwo o zakresie badania i wszystkich aspektach merytorycznych.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • ustalenie rynku odniesienia i zawartości raportu (uzgodnienie docelowej listy firm zapraszanych do badania, rodzaj zbieranych danych oraz zakres analiz),

  • wstępna analiza rynku (oszacowanie możliwości realizacji projektu przy współpracy ze zdefiniowaną grupą firm),

  • sporządzenie opisów stanowisk,

  • opracowanie arkusza do zbierania danych (przygotowany przez informatyka arkusz Excel),

  • zapraszanie firm do udziału w raporcie (kontakt z wyselekcjonowaną grupą firm z propozycją udziału w badaniu),

  • współpraca z uczestnikami przy dopasowaniu stanowisk,

  • zbieranie i weryfikowanie danych,

  • obliczenia i przygotowanie raportu (standaryzacja danych, dokonanie analiz statystycznych oraz przesłanie raportu do uczestników).


EFEKT KOŃCOWY


Otrzymują Państwo raport zawierający szereg analiz dotyczących płac w wybranych przez Państwa firmach. Zlecenie klubowego lub sponsorowanego raportu płacowego jest jedynym sposobem na uzyskanie precyzyjnych informacji spełniających specyficzne oczekiwania i kryteria. Jest to doskonałe uzupełnienie dostępnych na rynku raportów płacowych.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 12 tygodni (od podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). W przypadku raportu sponsorowanego, koszt pokrywany jest w całości przez firmę zlecającą jego przygotowanie. Pozostałe firmy zaproszone do badania otrzymują raport bezpłatnie. W przypadku raportu klubowego firmy same uzgadniają listę uczestników badania oraz sposób podziału kosztów.