Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Koordynator projektu 10000 PLN
Specjalista ds. IT 5500 PLN
Specjalista helpdesk 6070 PLN
Nauczyciel geografii 5140 PLN
Farmaceuta 6750 PLN
Fleet manager 7290 PLN
Brukarz 5280 PLN
Doradca klienta VIP 8150 PLN
Underwriter 6500 PLN
Pomocnik mleczarski 4740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2013 roku”

04.09.2013 Wojciech Litwa
W artykule zaprezentowano najciekawsze wnioski z raportu „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku” . Przedstawiono w nim informacje na temat polityki przyznawania świadczeń dodatkowych. Dane na podstawie, których powstał raport pochodzą ze 157 firm i zostały zebrane w okresie od 9 maja do 5 lipca 2013.


Z raportu wynika, że większość firm oferuje swoim pracownikom świadczenia dodatkowe. Popularność benefitów jest coraz większa. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa planują zrezygnować z wybranych świadczeń dodatkowych. Ponadto, badane firmy zamierzają wprowadzić do swojej oferty nowe benefity. W większości przedsiębiorstw w celu finansowania świadczeń wykorzystuje się środki zgromadzone w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Największa grupa firm w ramach ZFŚS przeznacza na benefity od 801 do 1200 PLN rocznie. Jednak tylko 29,9% firm informuje swoich pracowników o wartości oferowanego pakietu świadczeń dodatkowych.

Oferta i warunki przyznania świadczeń dodatkowych


Wyniki raportu jednoznacznie wskazują na bardzo dużą popularność świadczeń dodatkowych jako elementu pakietu wynagrodzenia. 97,5% badanych firm przyznaje świadczenia dodatkowe swoim pracownikom (wykres 1.).

Procent firm oferujących świadczenia dodatkowe w 2013 roku (n=157)

Wykres

Źródło: Raport „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakNa pozytywne znaczenie świadczeń wskazuje fakt, że 15,9% firm ma zamiar w najbliższym czasie zaoferować zatrudnionym dodatkowe benefity (wykres 2.). Jednocześnie jedynie 2,6% badanych chce zrezygnować z wybranych świadczeń dodatkowych (wykres 3.).

Procent firm planujących wprowadzić nowe świadczenia dodatkowe w 2013 roku (n=157)

Wykres

Źródło: Raport „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakProcent firm planujących zrezygnować z wybranych świadczeń w 2013 roku (n=154)

Wykres

Źródło: Raport „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakNajpopularniejsze świadczenia dodatkowe


Najpopularniejszym świadczeniem dodatkowym, oferowanym przez firmy są szkolenia i kursy zawodowe, oferuje je ponad 92,8% firm. Dodatkowo firmy umożliwiają swoim pracownikom udział w konferencjach branżowych (85%) oraz daje możliwość odbycia kursów językowych (81,7%). 73,2% przedsiębiorstw w ramach świadczeń oferuje pracownikom uczestnictwo w zajęciach sportowych (basen, siłownia, czy zajęcia fitness). Na kolejnym miejscu pod względem popularności (72,5%) znajduje się podstawowa opieka medyczna. Taki sam odsetek respondentów wskazuje również na oferowanie zatrudnionym dofinansowania nauki.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe (n=153)

Wykres

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakŚwiadczenia dodatkowe w systemie kafeteryjnym


Jednym z elementów wspierających motywacyjny aspekt świadczeń dodatkowych jest zaoferowanie kafeterii. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik ma możliwość wyboru benefitów wchodzących w skład przysługującego mu pakietu. W 2013 roku jedynie 28,6% firm oferowało takie rozwiązanie (wykres 5.).
Dostęp do kafeterii jest zróżnicowany w poszczególnych branżach oraz w firmach o różnym poziomie przychodów (tabela 1). W przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem kafeterię oferowało 20,6% firm. W przemyśle elektromaszynowym kafeterię swoim pracownikom oferuje 32,1% przedsiębiorstw. Z drugiej strony, żadne z biorących udział w badaniu przedsiębiorstwa z przemysłu chemicznego nie oferowało kafeterii. Równie wyraźne różnice możemy zaobserwować między firmami o różnej wysokości przychodów. Firmy generujące obroty powyżej 100 mln PLN dawały możliwość wyboru pakietu benefitów w 28,1% przypadków. Pracownikom firm mniejszych o przychodach między 10 a 100 mln PLN, takiej możliwości nie zaoferowano.

Procent firm dających pracownikom możliwość wyboru świadczeń dodatkowych
w 2013 roku (n=154)

Wykres

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakProcent firm dających pracownikom możliwość wyboru świadczeń dodatkowych
w 2013 roku (w %)

 

n

daje możliwość

branża

budownictwo

10

40,0

handel

11

36,4

przemysł ogółem

68

20,6

przemysł spożywczy

11

27,3

przemysł elektromaszynowy

28

32,1

przemysł chemiczny

10

0,0

technologie informatyczne (IT)
i telekomunikacja

10

40,0

przychód

od 10 do 100 mln PLN

29

0,0

powyżej 100 mln PLN

114

28,1

zatrudnienie (pracowników)

od 50 do 249

29

13,8

od 250 do 499

27

33,3

od 500 do 999

35

25,7

powyżej 1000

61

34,4

kapitał

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

110

25,5

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

43

36,4

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakCo ważne, 9,2% firm, które do tej pory nie miało takiego rozwiązania planuje wprowadzić kafeterię do końca 2013 roku.

Procent firm planujących do końca 2013 roku wprowadzić system kafeteryjny (n=109)

Wykres

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakWydatki na świadczenie dodatkowe


W 2013 roku 37,3% firm przeznacza na świadczenia dodatkowe na jednego pracownika od 101 PLN do 300 PLN miesięcznie. 19,3% ankietowanych wydaje do 100 PLN. Duża grupa przedsiębiorstwa (18%) nie jest w stanie oszacować ile wydaje na benefity (wykres 7.)

Miesięczna wysokość wydatków, jakie pracodawcy ponoszą
na świadczenia dodatkowe pracownika w 2013 roku (miesięczne na jednego pracownika) (n=153)

Wykres

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakJeżeli wydatki na benefity odniesiemy do budżetu wynagrodzeń to 28,2% firm przeznacza na nie powyżej 4,1 % budżetu. 26,1% ankietowanych na świadczenia wydaje do 2% budżetu. Równie liczna jest grupa przedsiębiorstw (23,9%), która nie jest w stanie oszacować udziału świadczeń w swoim budżecie.

Procent budżetu wynagrodzeń
przeznaczanego na świadczenia dodatkowe w 2013 roku (n=152)

Wykres

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Jak pokazują dane na wykresie 9, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wykorzystywany w ramach polityki przyznawania pracownikom świadczeń dodatkowych. Wśród uczestników badania funkcjonował on w aż 87,7% przedsiębiorstw. Najpowszechniej ZFŚS występowały w firmach polskich (95,3%), dużych zatrudniających ponad 1000 pracowników (93,4%) oraz generujących przychodny wyższe niż 100 mln PLN (91,2%).

Procent firm, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w 2013 roku (n=154)

Wykres

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakProcent różnych firm, w których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

n

tak

przychód

od 10 do 100 mln zł

29

82,8

powyżej 100 mln zł

114

91,2

zatrudnienie (pracowników)

od 50 do 249

29

86,2

od 250 do 499

27

77,8

od 500 do 999

35

88,6

powyżej 1000

61

93,4

kapitał

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

110

85,5

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

43

95,3

Źródło: Raport: „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku”, Sedlak & SedlakO RAPORCIE


Raport „Polityka świadczenia dodatkowych w 2013 roku” składa się z 3 części. W pierwszej części przedstawiono dane dotyczące oferty świadczeń dodatkowych w przedsiębiorstwach w 2013 roku. W drugiej części poruszono kwestię finansowania świadczeń dodatkowych. Omówiono w niej problematykę wartości pakietu świadczeń, partycypacji pracowników w finansowaniu świadczeń, informowania pracowników o wartości benefitów oraz funkcjonowania w organizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Analizy zaprezentowane w trzeciej części dotyczyły zarządzania systemem świadczeń dodatkowych w firmie, czyli outsourcingu benefitów, różnicowania świadczeń w obrębie różnych grup pracowników czy monitorowania programów świadczeń. Raport liczy 74 strony i zawiera 40 tabel oraz 43 wykresy.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".