Wynagrodzenia dla biznesu

Doradztwo w zakresie wynagradzania

Usługi doradztwa płacowego oferowane przez Sedlak & Sedlak

W 1993 roku, jako pierwsza polska firma doradcza, wydaliśmy raport płacowy. Od tego czasu w coraz większym zakresie wspomagamy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów z wynagradzaniem i motywowaniem. Zgromadzona wiedza i doświadczenie zainspirowały nas do uruchomienia w 2002 roku portalu poświęconego wynagradzaniu. Omawiamy tam tak ważne problemy, jak wartościowanie pracy, sposoby premiowania i motywowania czy zasady wynagradzania różnych grup zawodowych. Kwestie te poruszamy również w książkach poświęconych wynagradzaniu. Od 2006 roku organizujemy Krakowskie Forum Wynagrodzeń – największą cykliczną konferencję poświęconą tej problematyce. W 2016 roku uruchomiliśmy Krakowską Szkołę Wynagrodzeń, w ramach której doskonalimy umiejętność zarządzania wynagrodzeniami.

Doradztwo w zakresie wynagradzania jest najważniejszym obszarem naszej działalności. Dlatego też, oprócz stosowania najnowszych światowych rozwiązań, opracowujemy i wdrażamy własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami systemu premiowania o nazwie bank premii, twórcami polskiego kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeń, narzędzia do oceny efektywności wynagradzania (Sedlak & Sedlak Compensation Assessment Tool) oraz autorami polskiego modelu Total Rewards.