Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz szkoły 2845 PLN
Dowódca plutonu 4946 PLN
Dekorator sklepów 2806 PLN
Pokojowa 2200 PLN
Portier 2118 PLN
Rdzeniarz 2726 PLN
Strażak 3517 PLN
Lekarz ortopeda 4552 PLN
C/c++ developer 7169 PLN
Wykładowca 3847 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - luty 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 949 PLN
0.4% (m/m)    8% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - luty 2019 (r/r) 1.2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu:
„Świadczenia dodatkowe
w oczach pracowników 2016”

29.08.2016 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone w dniach od 9.05.2016 do 6.07.2016. W badaniu wzięło udział 1 679 pracowników. W końcowej wersji raportu uwzględniono odpowiedzi 1 517 osób.
Gdzie najłatwiej otrzymać benefity?
Spośród 1 518 ankietowanych 75% zdeklarowało, że w 2016 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Duży wpływ na dostępność benefitów ma wielkość przedsiębiorstwa. Z reguły owa dostępność rośnie wraz z liczbą pracowników. 23% osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach otrzymuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy w wielkich organizacjach jest to 90% (schemat 1).

Popularność przyznawania benefitów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości*

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”
*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (od 10 do 49 zatrudnionych), średnie (od 50 do 249 zatrudnionych), duże (od 250 do 499 zatrudnionych), wielkie (powyżej 500 zatrudnionych)Różnice występują również między przedsiębiorstwami o różnym kapitale. Wśród firm z przewagą kapitału polskiego, 65% oferuje świadczenia dodatkowe. Firmy zagraniczne robią to w 91% przypadków.

Najpopularniejsze benefity


Najpopularniejszym benefitem w 2016 roku są karnety na siłownie i kluby fitness. Otrzymuje je 46,1% zatrudnionych (wśród pracowników otrzymujących benefity). Na kolejnych miejscach znalazły się: telefon służbowy do użytku prywatnego (41,6%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (36,5%).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Kolejnym pytaniem skierowanym do tej grupy badanych było: „jakie benefity uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne?” Ponad połowa (50,2%) ankietowanych uznała rozszerzony pakiet opieki medycznej za najbardziej atrakcyjny. Kolejne były samochód służbowy do użytku prywatnego (23,8%) i elastyczny czas pracy (21,9%).

Najatrakcyjniejsze świadczenia dodatkowe w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym


Najwięcej osób (43%) jest skłonnych przeznaczyć na świadczenia 5-10% ich wynagrodzenia. Ponad jedna trzecia (35%) ankietowanych wolałaby, żeby ich udział w finansowaniu benefitów nie przekraczał 5% pensji. Z kolei 4% badanych chce otrzymywać 20% swojego wynagrodzenia w formie świadczeń.

Preferencje pracowników co do udziału
pakietu świadczeń dodatkowych w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Jedynie 19% pracowników jest informowanych o łącznej wartości przysługujących im benefitów. Spośród nich prawie połowa (47,4%) otrzymuje pakiet warty nie więcej niż 200 PLN. Z kolei świadczenia 11,5% z nich warte są ponad 800 PLN. Wśród osób, które zostały poproszone o oszacowanie tych wielkości, aż 19,1% stwierdziło, że ich świadczenia są warte powyżej 800 PLN.

Miesięczna wartość przysługującego pracownikom pakietu świadczeń dodatkowych w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2016 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Infografika

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]