Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier budowy 5260 PLN
Koordynator projektu 6810 PLN
Mechanik ciągników 4280 PLN
Chief accountant 7500 PLN
Magazynier 3660 PLN
Grafik kreatywny 4320 PLN
Fleet manager 5870 PLN
Szlifierz metali 3800 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Audit manager 13960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu:
„Świadczenia dodatkowe
w oczach pracowników 2016”

29.08.2016 Łukasz Jaszcz
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone w dniach od 9.05.2016 do 6.07.2016. W badaniu wzięło udział 1 679 pracowników. W końcowej wersji raportu uwzględniono odpowiedzi 1 517 osób.
Gdzie najłatwiej otrzymać benefity?
Spośród 1 518 ankietowanych 75% zdeklarowało, że w 2016 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Duży wpływ na dostępność benefitów ma wielkość przedsiębiorstwa. Z reguły owa dostępność rośnie wraz z liczbą pracowników. 23% osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach otrzymuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy w wielkich organizacjach jest to 90% (schemat 1).

Popularność przyznawania benefitów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości*

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”
*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (od 10 do 49 zatrudnionych), średnie (od 50 do 249 zatrudnionych), duże (od 250 do 499 zatrudnionych), wielkie (powyżej 500 zatrudnionych)Różnice występują również między przedsiębiorstwami o różnym kapitale. Wśród firm z przewagą kapitału polskiego, 65% oferuje świadczenia dodatkowe. Firmy zagraniczne robią to w 91% przypadków.

Najpopularniejsze benefity


Najpopularniejszym benefitem w 2016 roku są karnety na siłownie i kluby fitness. Otrzymuje je 46,1% zatrudnionych (wśród pracowników otrzymujących benefity). Na kolejnych miejscach znalazły się: telefon służbowy do użytku prywatnego (41,6%) oraz szkolenia i kursy zawodowe (36,5%).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Kolejnym pytaniem skierowanym do tej grupy badanych było: „jakie benefity uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne?” Ponad połowa (50,2%) ankietowanych uznała rozszerzony pakiet opieki medycznej za najbardziej atrakcyjny. Kolejne były samochód służbowy do użytku prywatnego (23,8%) i elastyczny czas pracy (21,9%).

Najatrakcyjniejsze świadczenia dodatkowe w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym


Najwięcej osób (43%) jest skłonnych przeznaczyć na świadczenia 5-10% ich wynagrodzenia. Ponad jedna trzecia (35%) ankietowanych wolałaby, żeby ich udział w finansowaniu benefitów nie przekraczał 5% pensji. Z kolei 4% badanych chce otrzymywać 20% swojego wynagrodzenia w formie świadczeń.

Preferencje pracowników co do udziału
pakietu świadczeń dodatkowych w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2016 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”Jedynie 19% pracowników jest informowanych o łącznej wartości przysługujących im benefitów. Spośród nich prawie połowa (47,4%) otrzymuje pakiet warty nie więcej niż 200 PLN. Z kolei świadczenia 11,5% z nich warte są ponad 800 PLN. Wśród osób, które zostały poproszone o oszacowanie tych wielkości, aż 19,1% stwierdziło, że ich świadczenia są warte powyżej 800 PLN.

Miesięczna wartość przysługującego pracownikom pakietu świadczeń dodatkowych w 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2016 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Infografika

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".