Stefa premium Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2017

Jak myślisz, kiedy zarobki w Polsce osiągną poziom wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Najbogatsze kobiety w Małopolsce

Barbara Bielenda 226

Elżbieta Filipiak 222

Izabela Koral 154

*wartość majątku (mln PLN)

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Krakowskie Forum Wynagrodzeń 2018

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarka 2648 PLN
Konstruktor 4788 PLN
Kierownik biblioteki 3543 PLN
Dyrektor artystyczny 7511 PLN
Sędzia 10990 PLN
Narzędziowiec 3751 PLN
Spawacz 3373 PLN
Murarz 2775 PLN
Specjalista SEO/SEM 4210 PLN
Bukieciarz/florysta 2198 PLN

wynagrodzenia - marzec 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 886 PLN
6.2% (m/m)    6.7% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.9%

inflacja - marzec 2018 (r/r) 1.3%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu:
„Świadczenia dodatkowe
w oczach pracowników 2017”

12.06.2017 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 2 962 osób w dniach od 2.03.2017 do 8.05.2017.

Popularność przyznawania benefitów


W 2017 roku 74% ankietowanych zdeklarowało, że w 2017 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Wpływ na popularność przyznawania świadczeń ma pochodzenie firmy, jej wielkość oraz branża. Z reguły dostępność do benefitów zależy od szczebla zarządzania. 60% osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych otrzymuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy w przypadku pracowników na szczeblu dyrektor/zarząd odsetek ten wynosi 83%.

Popularność przyznawania benefitów
wśród pracowników na różnych szczeblach zatrudnienia w 2017 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Wśród osób, których firmy oferują benefity aż 90% zdecydowało się skorzystać z oferty benefitowej.

Jakie benefity najczęściej otrzymują pracownicy?


Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem od lat są karnety na siłownie i do klubów fitness. W 2017 roku odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 47,9%. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazł się telefon służbowy do użytku prywatnego (43,5%). Trzecie miejsce to ubezpieczenia na życie (38,9%).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2017 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”58% badanych pracujących w branży IT zadeklarowało, że najpopularniejszym benefitem w ich firmie jest elastyczny czas pracy – jest to najwyższy odsetek na tle innych branż. Karnety na siłownie i do klubów fitness okazały się najpopularniejsze w branży telekomunikacyjnej (66%), IT (63%) i bankowości (59%).

Preferencje pracowników


Preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 46,1% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego – 24,4%. Na trzecim – elastyczny czas pracy (21,2%).

Najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe w 2017 roku

WykresUdział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym


Największa grupa respondentów (44%) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5% do 10% swojego wynagrodzenia całkowitego. 38% badanych wolałaby, żeby świadczenia dodatkowe stanowiły maksymalnie 5% ich wynagrodzenia całkowitego. Jedynie 3% ankietowanych zgodziłoby się, aby udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym był większy niż 20%.

Preferencje pracowników dotyczące udziału procentowego
pakietu świadczeń dodatkowych w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2017 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Aż 76% badanych nie otrzymuje od pracodawcy informacji o wartości otrzymanych świadczeń dodatkowych. To duży odsetek, zwłaszcza że według koncepcji WorladatWork wynagrodzeniem jest „wszystko to, co pracownik postrzega jako wartość” (WorladatWork, 2006).

Wśród osób uzyskujących informacje o wartości otrzymywanych benefitów ok. połowa (50,1%) otrzymuje benefity o wartości nie przekraczającej 200 PLN miesięcznie. 23,1% badanych otrzymuje benefity o wartości od 201 PLN do 400 PLN. Świadczenia, których miesięczna wartość przekracza 800 PLN, otrzymuje 9,8% pracowników.

Miesięczna wartość przysługującego pracownikom
pakietu świadczeń dodatkowych w 2017 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Forma przekazywania informacji o świadczeniach


W 2017 roku 85% pracowników zdeklarowało, że są im przekazywane informacje na temat oferty benefitów. Spośród pracowników, którzy są informowani o benefitach, największa część (58%) odpowiedziała, że firmy robią to za pośrednictwem wiadomości e-mail. 24% informacje na temat benefitów czerpie ze strony internetowej firmy. 18% pracowników wskazało na spotkania grupowe.

Formy przekazywania informacji
o oferowanych w firmie świadczeniach dodatkowych

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Dodatkowo zaledwie 17% badanych odpowiedziało, że w firmach, w których pracują, bada się satysfakcję z benefitów.
Infografika

O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2017 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl