Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kontroler jakości 5280 PLN
Adiunkt 7150 PLN
Analityk biznesowy 9570 PLN
Administrator IT 8520 PLN
Operator SAP 8760 PLN
Dozorca 4310 PLN
Spedytor morski 7850 PLN
Spedytor lotniczy 6700 PLN
Szlifierz CNC 5200 PLN
Compliance officer 11480 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu:
„Świadczenia dodatkowe
w oczach pracowników 2017”

12.06.2017 Karolina Jurczak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 2 962 osób w dniach od 2.03.2017 do 8.05.2017.

Popularność przyznawania benefitów


W 2017 roku 74% ankietowanych zdeklarowało, że w 2017 roku w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Wpływ na popularność przyznawania świadczeń ma pochodzenie firmy, jej wielkość oraz branża. Z reguły dostępność do benefitów zależy od szczebla zarządzania. 60% osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych otrzymuje świadczenia pozapłacowe, podczas gdy w przypadku pracowników na szczeblu dyrektor/zarząd odsetek ten wynosi 83%.

Popularność przyznawania benefitów
wśród pracowników na różnych szczeblach zatrudnienia w 2017 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Wśród osób, których firmy oferują benefity aż 90% zdecydowało się skorzystać z oferty benefitowej.

Jakie benefity najczęściej otrzymują pracownicy?


Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem od lat są karnety na siłownie i do klubów fitness. W 2017 roku odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 47,9%. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazł się telefon służbowy do użytku prywatnego (43,5%). Trzecie miejsce to ubezpieczenia na życie (38,9%).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2017 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”58% badanych pracujących w branży IT zadeklarowało, że najpopularniejszym benefitem w ich firmie jest elastyczny czas pracy – jest to najwyższy odsetek na tle innych branż. Karnety na siłownie i do klubów fitness okazały się najpopularniejsze w branży telekomunikacyjnej (66%), IT (63%) i bankowości (59%).

Preferencje pracowników


Preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 46,1% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego – 24,4%. Na trzecim – elastyczny czas pracy (21,2%).

Najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe w 2017 roku

WykresUdział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym


Największa grupa respondentów (44%) chciałaby otrzymywać benefity o wartości od 5% do 10% swojego wynagrodzenia całkowitego. 38% badanych wolałaby, żeby świadczenia dodatkowe stanowiły maksymalnie 5% ich wynagrodzenia całkowitego. Jedynie 3% ankietowanych zgodziłoby się, aby udział benefitów w wynagrodzeniu całkowitym był większy niż 20%.

Preferencje pracowników dotyczące udziału procentowego
pakietu świadczeń dodatkowych w ich wynagrodzeniu całkowitym w 2017 roku

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Aż 76% badanych nie otrzymuje od pracodawcy informacji o wartości otrzymanych świadczeń dodatkowych. To duży odsetek, zwłaszcza że według koncepcji WorladatWork wynagrodzeniem jest „wszystko to, co pracownik postrzega jako wartość” (WorladatWork, 2006).

Wśród osób uzyskujących informacje o wartości otrzymywanych benefitów ok. połowa (50,1%) otrzymuje benefity o wartości nie przekraczającej 200 PLN miesięcznie. 23,1% badanych otrzymuje benefity o wartości od 201 PLN do 400 PLN. Świadczenia, których miesięczna wartość przekracza 800 PLN, otrzymuje 9,8% pracowników.

Miesięczna wartość przysługującego pracownikom
pakietu świadczeń dodatkowych w 2017 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Forma przekazywania informacji o świadczeniach


W 2017 roku 85% pracowników zdeklarowało, że są im przekazywane informacje na temat oferty benefitów. Spośród pracowników, którzy są informowani o benefitach, największa część (58%) odpowiedziała, że firmy robią to za pośrednictwem wiadomości e-mail. 24% informacje na temat benefitów czerpie ze strony internetowej firmy. 18% pracowników wskazało na spotkania grupowe.

Formy przekazywania informacji
o oferowanych w firmie świadczeniach dodatkowych

Schemat

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
„Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku”Dodatkowo zaledwie 17% badanych odpowiedziało, że w firmach, w których pracują, bada się satysfakcję z benefitów.
Infografika

O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2017 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2017 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".