Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektroenergetyk 4280 PLN
Analityk rynku 7990 PLN
Nauczyciel chemii 3230 PLN
Pracownik recepcji 3400 PLN
Główny elektryk 5950 PLN
Kosmetolog 3500 PLN
C/c++ developer 6210 PLN
Analityk baz danych 6100 PLN
Specjalista sem 7280 PLN
Analityk pracy 5200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku”

26.06.2013 Sylwia Rębisz
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku”. Przedstawiono w nim wynagrodzenia osób zatrudnionych w stolicy z uwzględnieniem 4 szczebli zatrudnienia: pracownicy szeregowi, specjaliści, kierownicy, dyrektorzy/zarząd. W tekście zaprezentowano informację o tym jak zmieniły się wynagrodzenia Warszawiaków w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto dokonano analiz wynagrodzeń w oparciu o pochodzenie kapitału oraz branżę zatrudnienia. Dodatkowo przedstawiono 1 spośród 119 analiz stanowiskowych dostępnych w raporcie. Artykuł zawiera 4 wykresy i 4 tabele.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce, pozarządowego badania płac. W 2012 roku uczestniczyło w nim ponad sto tysięcy osób.

W badaniu wzięło udział 21 072 osób zatrudnionych na terenie Warszawy. Ponad połowę z nich stanowili specjaliści (51,9%). Odsetek kierowników, którzy zdecydowali się na udział w badaniu wyniósł 22,5% badanych, zaś pracowników szeregowych – 18,4%. Najmniej liczną grupą były osoby na najwyższym szczeblu zarządzania. Osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie stanowili 7,1%.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia całkowite brutto.

Rynek pracy i wynagrodzenia w Warszawie


W 2012 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 13,4%. W Warszawie wskaźnik ten był najniższy w porównaniu do pozostałych miast wojewódzkich. Wyniósł on 4,1%. Stopa bezrobocia dla całego województwa mazowieckiego była ponad dwukrotnie wyższa, oscylowała na poziomie 10,8%.
Jak wynika z raportu Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, mediana płacy całkowitej brutto w stolicy kraju była najwyższa, wynosiła 6 000 PLN. Na drugim miejscu w rankingu wysokości wynagrodzeń w miastach wojewódzkich uplasowały się Gdańsk i Wrocław. Jednakże zarobki w tych miastach były aż o 1 500 PLN niższe niż w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Poznań. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy wielkopolski wyniosło w 2012 roku 4 300 PLN.

Na wysokie płace w stolicy kraju wpływ ma przede wszystkim lokowanie tam największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W stolicy pracuje zdecydowanie więcej specjalistów, kierowników oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju. Inna struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto
w wybranych miastach wojewódzkich w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Jak w 2012 roku zmieniły się wynagrodzenia Warszawiaków?


W 2012 roku 44,5% osób pracujących w Warszawie zadeklarowało, iż ich wynagrodzenia nie zmieniło się w stosunku do roku poprzedniego. Płace 41,3% mieszkańców stolicy wzrosły, a tylko 11,7% zmalały.

Zmiany w wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych
w Warszawie w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Pracownicy szeregowi zatrudnieni w Warszawie zarabiali w 2012 roku przeciętnie 3 200 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wynosiła 5 720 PLN. Niemal dwukrotnie więcej zarabiali kierownicy. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego brutto wynosiła 9 000 PLN. Osoby na najwyższym szczeblu, dyrektorzy oraz osoby zasiadające w zarządzie zarabiały przeciętnie 17 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych
szczeblach zatrudnienia w Warszawie w 2012 (w PLN)

szczebel zarządzania

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

2 420

3 200

4 500

specjalista

4 100

5 720

8 500

kierownik

5 900

9 000

14 000

dyrektor/zarząd

10 700

17 300

30 000

Źródło: raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, w których przeważał kapitał polski były zdecydowanie niższe, niż te w firmach zagranicznych. Najwyższe dysproporcje zaobserwowano na najwyższym szczeblu zatrudnienia. Dyrektorzy w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali 69% więcej, niż ich koledzy zatrudnieni w rodzimych firmach. Najmniejsze różnice w płacach występowały na najniższym szczeblu zatrudnienia. Pracownicy szeregowi w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali 3 800 PLN, zaś w tych z przewagą polskiego – 3 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób zatrudnionych
w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia w wybranych branżach


Nie tylko w Warszawie, ale również na terenie całej Polski, branża IT była jedną z najlepiej opłacanych branż. Mediana wynagrodzeń całkowitych osób w niej zatrudnionych na terenie stolicy wyniosła 8 000 PLN. Równie wysokie płace otrzymywali pracownicy telekomunikacji. O 700 PLN mniej zarabiały osoby zatrudnione w przemyśle lekkim. Najniżej opłacani byli pracownicy nauki i szkolnictwa (3 680 PLN), kultury i sztuki (4 200 PLN) oraz organizacji pozarządowych (4 365 PLN).

Wynagrodzenia w Polsce ogółem były niższe niż w Warszawie. Największe dysproporcje zaobserwowano w wynagrodzeniach pracowników przemysłu lekkiego. Osoby zatrudnione w tej branży poza stolicą zarabiały o 41% mniej, niż ci pracujący na terenie Warszawy.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w różnych branżach w Warszawie i w Polsce

branża

mediana w Warszawie

mediana w Polsce

IT

8 000

6 000

telekomunikacja

8 000

5 800

przemysł lekki

7 300

4 300

organizacje pozarządowe

4 365

3 000

kultura i sztuka

4 200

3 100

nauka, szkolnictwo

3 680

3 014

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analizy stanowiskowe


W raporcie zawarto analizy dla 119 najpopularniejszych stanowisk. Dla każdego z nich przedstawiono opis stanowiska, wynagrodzenie podstawowe i całkowite oraz najczęściej przysługujące świadczenia dodatkowe. W zależności od wielkości próby zamieszczono także analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kapitał firmy, wielkość zatrudnienia, branża, płeć, wiek, staż pracy oraz staż pracy u aktualnego pracodawcy. Poniżej przedstawiono przykładowe, wybrane analizy dla stanowiska kierownik biura (Office manager).

Analiza 1 - Dane ogólne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie podstawowe

213

3 600

4 860

6 000

7 227

9 000

6 281

wynagrodzenia całkowite

213

4 000

5 000

6 800

9 300

13 500

8 665

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analiza 2 - Wynagrodzenia całkowite w różnych przedsiębiorstwach

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

kapitał

polski

58

3 300

4 250

5 600

8 100

13 000

7 845

zagraniczny

155

4 500

5 500

7 000

10 000

16 000

8 971

wielkość zatrudnienia

50-249

57

4 500

5 350

7 000

9 000

13 500

8 745

250-999

42

4 500

5 000

6 300

10 100

12 000

7 854

1 000 i więcej

95

4 000

5 000

6 800

10 000

14 500

9 240

branża

bankowość

71

3 900

4 700

6 000

9 500

18 400

9 862

handel 

20

4 800

5 250

6 650

7 900

10 000

6 905

usługi 

32

3 500

4 500

5 650

7 614

10 100

6 862

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analiza 3 - Wynagrodzenia całkowite – czynniki indywidualne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

płeć

kobieta

94

3 600

5 000

6 271

8 100

12 500

7 988

mężczyzna

119

4 250

5 000

7 000

10 500

16 600

9 199

wiek

21-25

34

2 500

3 400

4 850

6 200

7 400

5 221

26-30

100

4 500

5 000

6 371

8 900

12 500

8 300

31-35

52

6 000

6 850

8 000

11 250

17 500

10 768

36-40

21

5 000

5 650

8 400

13 000

19 000

11 037

staż pracy

2 - 3

61

3 400

4 500

5 500

7 200

11 500

6 427

4 - 5

45

4 600

5 350

6 600

8 000

18 750

9 700

6 - 8

45

4 500

6 000

7 600

10 100

15 700

9 882

9 - 10

21

5 000

6 700

7 500

11 000

16 000

9 248

staż u aktualnego pracodawcy

1 lub mniej

64

3 000

4 275

5 750

7 000

9 300

5 918

2-3

73

4 500

5 000

6 200

10 500

13 500

8 220

4-5

46

4 900

6 000

7 500

10 300

18 400

10 682

6-8

22

6 000

7 000

8 250

11 000

22 750

12 800

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analiza 4 - Świadczenia dodatkowe na stanowisku analityk finansowy

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013O raporcie


Raport składa się ze wstępu oraz dwóch części. Na końcu raportu zamieszczono ranking stanowisk.

Część pierwsza raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w Warszawie na 4 szczeblach zatrudnienia, w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału, wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach i działach. Ponadto zaprezentowano dane dla osób o różnym wykształceniu, znajomości języków obcych, stażu pracy i wieku. Zestawiono mediany wynagrodzeń całkowitych w Warszawie i w Polsce.

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 119 stanowiskach.
Dla każdego stanowiska pokazaliśmy:
 1. rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 2. przysługujące świadczenia dodatkowe,
 3. wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:

  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału i branży),
  • cech indywidualnych pracownika (płci, wieku, stażu pracy ogólnego i u aktualnego pracodawcy).


Sylwia Rębisz

Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku

Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku
 • 21 072 uczestników
 • 119 stanowisk
 • 4 szczeble zatrudnienia
 • 325 stron
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".