Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 6610 PLN
Nauczyciel historii 5210 PLN
Szlifierz ceramiki 5160 PLN
Drukarz offsetowy 5950 PLN
Sanitariusz 4400 PLN
Rewident 7410 PLN
Specjalista SEO 4660 PLN
Pracownik kwiaciarni 4190 PLN
DevOps 16800 PLN
Kontroler państwowy 7620 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku”

26.06.2013 Sylwia Rębisz
Artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku”. Przedstawiono w nim wynagrodzenia osób zatrudnionych w stolicy z uwzględnieniem 4 szczebli zatrudnienia: pracownicy szeregowi, specjaliści, kierownicy, dyrektorzy/zarząd. W tekście zaprezentowano informację o tym jak zmieniły się wynagrodzenia Warszawiaków w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto dokonano analiz wynagrodzeń w oparciu o pochodzenie kapitału oraz branżę zatrudnienia. Dodatkowo przedstawiono 1 spośród 119 analiz stanowiskowych dostępnych w raporcie. Artykuł zawiera 4 wykresy i 4 tabele.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z X Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce, pozarządowego badania płac. W 2012 roku uczestniczyło w nim ponad sto tysięcy osób.

W badaniu wzięło udział 21 072 osób zatrudnionych na terenie Warszawy. Ponad połowę z nich stanowili specjaliści (51,9%). Odsetek kierowników, którzy zdecydowali się na udział w badaniu wyniósł 22,5% badanych, zaś pracowników szeregowych – 18,4%. Najmniej liczną grupą były osoby na najwyższym szczeblu zarządzania. Osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie stanowili 7,1%.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia całkowite brutto.

Rynek pracy i wynagrodzenia w Warszawie


W 2012 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 13,4%. W Warszawie wskaźnik ten był najniższy w porównaniu do pozostałych miast wojewódzkich. Wyniósł on 4,1%. Stopa bezrobocia dla całego województwa mazowieckiego była ponad dwukrotnie wyższa, oscylowała na poziomie 10,8%.
Jak wynika z raportu Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, mediana płacy całkowitej brutto w stolicy kraju była najwyższa, wynosiła 6 000 PLN. Na drugim miejscu w rankingu wysokości wynagrodzeń w miastach wojewódzkich uplasowały się Gdańsk i Wrocław. Jednakże zarobki w tych miastach były aż o 1 500 PLN niższe niż w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Poznań. Przeciętne wynagrodzenie w stolicy wielkopolski wyniosło w 2012 roku 4 300 PLN.

Na wysokie płace w stolicy kraju wpływ ma przede wszystkim lokowanie tam największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W stolicy pracuje zdecydowanie więcej specjalistów, kierowników oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju. Inna struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto
w wybranych miastach wojewódzkich w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Jak w 2012 roku zmieniły się wynagrodzenia Warszawiaków?


W 2012 roku 44,5% osób pracujących w Warszawie zadeklarowało, iż ich wynagrodzenia nie zmieniło się w stosunku do roku poprzedniego. Płace 41,3% mieszkańców stolicy wzrosły, a tylko 11,7% zmalały.

Zmiany w wysokości wynagrodzeń osób zatrudnionych
w Warszawie w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Pracownicy szeregowi zatrudnieni w Warszawie zarabiali w 2012 roku przeciętnie 3 200 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wynosiła 5 720 PLN. Niemal dwukrotnie więcej zarabiali kierownicy. Mediana ich wynagrodzenia całkowitego brutto wynosiła 9 000 PLN. Osoby na najwyższym szczeblu, dyrektorzy oraz osoby zasiadające w zarządzie zarabiały przeciętnie 17 300 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto na różnych
szczeblach zatrudnienia w Warszawie w 2012 (w PLN)

szczebel zarządzania

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

2 420

3 200

4 500

specjalista

4 100

5 720

8 500

kierownik

5 900

9 000

14 000

dyrektor/zarząd

10 700

17 300

30 000

Źródło: raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału


Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, w których przeważał kapitał polski były zdecydowanie niższe, niż te w firmach zagranicznych. Najwyższe dysproporcje zaobserwowano na najwyższym szczeblu zatrudnienia. Dyrektorzy w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali 69% więcej, niż ich koledzy zatrudnieni w rodzimych firmach. Najmniejsze różnice w płacach występowały na najniższym szczeblu zatrudnienia. Pracownicy szeregowi w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiali 3 800 PLN, zaś w tych z przewagą polskiego – 3 000 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób zatrudnionych
w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Wynagrodzenia w wybranych branżach


Nie tylko w Warszawie, ale również na terenie całej Polski, branża IT była jedną z najlepiej opłacanych branż. Mediana wynagrodzeń całkowitych osób w niej zatrudnionych na terenie stolicy wyniosła 8 000 PLN. Równie wysokie płace otrzymywali pracownicy telekomunikacji. O 700 PLN mniej zarabiały osoby zatrudnione w przemyśle lekkim. Najniżej opłacani byli pracownicy nauki i szkolnictwa (3 680 PLN), kultury i sztuki (4 200 PLN) oraz organizacji pozarządowych (4 365 PLN).

Wynagrodzenia w Polsce ogółem były niższe niż w Warszawie. Największe dysproporcje zaobserwowano w wynagrodzeniach pracowników przemysłu lekkiego. Osoby zatrudnione w tej branży poza stolicą zarabiały o 41% mniej, niż ci pracujący na terenie Warszawy.

Wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych
w różnych branżach w Warszawie i w Polsce

branża

mediana w Warszawie

mediana w Polsce

IT

8 000

6 000

telekomunikacja

8 000

5 800

przemysł lekki

7 300

4 300

organizacje pozarządowe

4 365

3 000

kultura i sztuka

4 200

3 100

nauka, szkolnictwo

3 680

3 014

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analizy stanowiskowe


W raporcie zawarto analizy dla 119 najpopularniejszych stanowisk. Dla każdego z nich przedstawiono opis stanowiska, wynagrodzenie podstawowe i całkowite oraz najczęściej przysługujące świadczenia dodatkowe. W zależności od wielkości próby zamieszczono także analizy wynagrodzeń z uwzględnieniem takich kryteriów jak: kapitał firmy, wielkość zatrudnienia, branża, płeć, wiek, staż pracy oraz staż pracy u aktualnego pracodawcy. Poniżej przedstawiono przykładowe, wybrane analizy dla stanowiska kierownik biura (Office manager).

Analiza 1 - Dane ogólne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

wynagrodzenie podstawowe

213

3 600

4 860

6 000

7 227

9 000

6 281

wynagrodzenia całkowite

213

4 000

5 000

6 800

9 300

13 500

8 665

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analiza 2 - Wynagrodzenia całkowite w różnych przedsiębiorstwach

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

kapitał

polski

58

3 300

4 250

5 600

8 100

13 000

7 845

zagraniczny

155

4 500

5 500

7 000

10 000

16 000

8 971

wielkość zatrudnienia

50-249

57

4 500

5 350

7 000

9 000

13 500

8 745

250-999

42

4 500

5 000

6 300

10 100

12 000

7 854

1 000 i więcej

95

4 000

5 000

6 800

10 000

14 500

9 240

branża

bankowość

71

3 900

4 700

6 000

9 500

18 400

9 862

handel 

20

4 800

5 250

6 650

7 900

10 000

6 905

usługi 

32

3 500

4 500

5 650

7 614

10 100

6 862

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analiza 3 - Wynagrodzenia całkowite – czynniki indywidualne

 

próba

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

płeć

kobieta

94

3 600

5 000

6 271

8 100

12 500

7 988

mężczyzna

119

4 250

5 000

7 000

10 500

16 600

9 199

wiek

21-25

34

2 500

3 400

4 850

6 200

7 400

5 221

26-30

100

4 500

5 000

6 371

8 900

12 500

8 300

31-35

52

6 000

6 850

8 000

11 250

17 500

10 768

36-40

21

5 000

5 650

8 400

13 000

19 000

11 037

staż pracy

2 - 3

61

3 400

4 500

5 500

7 200

11 500

6 427

4 - 5

45

4 600

5 350

6 600

8 000

18 750

9 700

6 - 8

45

4 500

6 000

7 600

10 100

15 700

9 882

9 - 10

21

5 000

6 700

7 500

11 000

16 000

9 248

staż u aktualnego pracodawcy

1 lub mniej

64

3 000

4 275

5 750

7 000

9 300

5 918

2-3

73

4 500

5 000

6 200

10 500

13 500

8 220

4-5

46

4 900

6 000

7 500

10 300

18 400

10 682

6-8

22

6 000

7 000

8 250

11 000

22 750

12 800

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013Analiza 4 - Świadczenia dodatkowe na stanowisku analityk finansowy

Wykres

Źródło: Raport Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku, Sedlak & Sedlak, 2013O raporcie


Raport składa się ze wstępu oraz dwóch części. Na końcu raportu zamieszczono ranking stanowisk.

Część pierwsza raportu zawiera informacje o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w Warszawie na 4 szczeblach zatrudnienia, w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału, wielkości zatrudnienia w poszczególnych branżach i działach. Ponadto zaprezentowano dane dla osób o różnym wykształceniu, znajomości języków obcych, stażu pracy i wieku. Zestawiono mediany wynagrodzeń całkowitych w Warszawie i w Polsce.

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 119 stanowiskach.
Dla każdego stanowiska pokazaliśmy:
 1. rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 2. przysługujące świadczenia dodatkowe,
 3. wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:

  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, pochodzenia kapitału i branży),
  • cech indywidualnych pracownika (płci, wieku, stażu pracy ogólnego i u aktualnego pracodawcy).


Sylwia Rębisz

Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku

Wynagrodzenia w Warszawie w 2012 roku
 • 21 072 uczestników
 • 119 stanowisk
 • 4 szczeble zatrudnienia
 • 325 stron
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".