Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku

30.08.2016 Karolina Legieć
Artykuł stanowi podsumowanie raportu Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku wydanego przez firmę Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą z 405 zakładów z całej Polski. Przedstawione informacje dotyczą stanu na dzień 30 kwietnia 2015 roku.
W raporcie zaprezentowano analizy następujących grup benefitów:
  • samochody służbowe,

  • telefony komórkowe,

  • szkolenia i rozwój pracownika,

  • świadczenia medyczne,

  • świadczenia socjalne/bytowe,

  • świadczenia sportowe/rekreacyjne,

  • świadczenia długoterminowe.


Analizy świadczeń pozapłacowych zaprezentowano dla 6 szczebli zatrudnienia: zarząd/władze firmy, wyższa kadra zarządzająca, średnia i niższa kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia, pracownicy fizyczni.

Ranking benefitów


Dla pracowników coraz częściej, obok wynagrodzenia finansowego, istotnym składnikiem wynagradzania za pracę są świadczenia dodatkowe. Jest to element, który pracodawcy mogą wykorzystywać w celu przyciągnięcia, zmotywowania i zatrzymania pracowników w firmie. Jednak, aby oferować konkurencyjne pakiety benefitów, należy posiadać wiedzę o tym, co oferują inne firmy.
Na początek warto sprawdzić, które benefity są najczęściej, a które dużo rzadziej, oferowane na rynku pracy. Przedstawia to wykres 1.

Ranking wybranych benefitów według raportu
Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku

Wykres

Źródło: Raport świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku
Na wykresie 1. zaznaczono ile procent firm biorących udział w badaniu oferowało dany benefit, niezależnie od tego ilu pracowników z niego korzystało. Najczęściej w 2015 roku firmy oferowały telefony komórkowe, szkolenia zawodowe oraz samochody służbowe. W przypadku samochodów służbowych istotne jest czy pracownicy mogli je wykorzystywać do celów prywatnych. 83% firm, które oferowały pracownikom taki benefit, pozwalało na wykorzystanie go w celach prywatnych.
Na drugim miejscu w rankingu znalazły się szkolenia zawodowe. Jest to świadczenie, które pracodawcy oferują zatrudnionym, aby przygotować ich do pracy. Natomiast dla pracowników korzyścią jest wiedza zdobyta w trakcie szkoleń, która podnosi ich kwalifikację oraz wartość na rynku pracy.
Kolejne świadczenia: opieka medyczna oraz dodatkowe programy emerytalne oferowane są pracownikom, aby zadbać o ich poczucie bezpieczeństwa i zmotywować do pracy. Stanowią uzupełnienie wynagrodzenia finansowego. Istotne jest również to, że część pracodawców umożliwia pracownikowi rozszerzenie oferowanych świadczeń na członków rodziny.
Warto zwrócić uwagę na benefity, które są rzadko oferowane przez firmy. Na rynku pracy, na którym pracodawcy rywalizują o pracowników, takie świadczenia mogą być argumentem przyciągającym i motywującym do pracy. Z wykresu 1. wynika, że za takie świadczenie można uznać dodatkowe programy emerytalne lub dodatkowo płatne urlopy.


Benefity na różnych szczeblach w organizacji


Dla osób, które są odpowiedzialne za politykę benefitową w firmie, istotna jest informacja jakie świadczenia dodatkowe oferowane są na poszczególnych szczeblach w organizacji. Poniższy wykres przedstawia dostępność benefitów na wybranych szczeblach, wśród: dyrektorów (wyższa kadra zarządzająca), specjalistów oraz pracowników fizycznych.

Benefity dostępne na wybranych szczeblach w organizacji

Wykres

Źródło: Raport świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2015 roku
W firmach, które wzięły udział w badaniu nie widać dużego zróżnicowania jeśli chodzi o benefity oferowane pracownikom na różnych szczeblach zarządzania. Wyjątkiem są dopłaty do nauki. Częściej dopłaty oferowane są dyrektorom oraz specjalistom niż pracownikom fizycznym. Należy podkreślić, że powyższy wykres pokazuje tylko czy w firmie pracownicy na danym szczeblu mają możliwość skorzystania z benefitów. Informacje szczegółowe, na temat tego kto i w jakiej wysokości finansuje świadczenie można znaleźć w raporcie.


O raporcie


Raport stanowi podsumowanie analiz dotyczących benefitów oferowanych pracownikom przez firmy w 2015 roku. Dane zostały zebrane w ramach Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2015 i pochodzą z 405 zakładów z całej Polski. W raporcie znajdują się informacje o tym, jaki procent firm oferuje pracownikom dane świadczenia pozapłacowe, niezależnie od tego czy pracownik z niego korzysta. Dla niektórych benefitów zaprezentowano ich koszt oraz sposób ich finansowania. Jeżeli było to możliwe sprawdzono czy ze świadczeń może korzystać również rodzina pracownika.

Karolina Legieć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".