Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 5860 PLN
Konstruktor R&D 7480 PLN
Programista CNC 5610 PLN
Kucharka 4850 PLN
Inżynier jakości 8960 PLN
Kontroler finansowy 6880 PLN
Inżynier sprzedaży 8960 PLN
Associate 9260 PLN
Inspektor ds. BHP 5610 PLN
Dyrektor wykonawczy 14550 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy
w 2019 roku”

20.01.2020 Monika Drużkowska, Karolina Sołśnia-Zielińska
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku”. Dane do badania zostały zebrane w ramach raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2019 w okresie od kwietnia do września 2019 roku i pochodzą z 660 firm. 75% z nich to organizacje z kapitałem zagranicznym, a 43% osiąga roczne przychody na poziomie od 100 do 1000 mln PLN.
W raporcie uwzględniono politykę przyznawania świadczeń dodatkowych oraz analizy dla 
7 grup benefitów:
 • organizacja pracy,

 • samochody służbowe i dojazdy do pracy,

 • szkolenia i rozwój,

 • opieka zdrowotna i prozdrowotna,

 • świadczenia socjalno-bytowe,

 • sport i rekreacja,

 • świadczenia długoterminowe.

Dane przedstawione są w podziale na 4 szczeble zatrudnienia:
 • kadra zarządzająca,

 • kadra kierownicza,

 • specjaliści,

 • pracownicy fizyczni.


Ranking benefitów
W raporcie uwzględniono sam fakt oferowania pracownikowi benefitów, a nie ich faktyczne wykorzystanie. Zdecydowanie najczęściej występującym benefitem w ofercie świadczeń pozapłacowych są szkolenia zawodowe. 98% firm deklaruje, że umożliwia pracownikom korzystanie z tego rodzaju szkoleń. Powyżej 80% firm deklaruje, że pracownicy mogą skorzystać z dodatkowej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie/NNW oraz daje możliwość użytkowania kart sportowo-rekreacyjnych. W rankingu benefitów wysoko plasują się również samochody służbowe, oferowane pracownikom do wyłącznego użytku (85% firm). Jednak
w przypadku tego świadczenia, należy zwrócić uwagę na duże dysproporcje dostępności dla poszczególnych szczebli zatrudnienia.
Do trzech najrzadziej oferowanych świadczeń dodatkowych z których mogą skorzystać pracownicy należą: dopłaty do przedszkola i żłobka, dodatkowo płatny urlop i pracowniczy program przyznawania akcji. W swojej ofercie ma je odpowiednio 6%, 8% i 11% firm. Dane zostały zaprezentowane na poniższym schemacie.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity w 2019 roku

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku”Zróżnicowanie dostępności świadczeń
Niektóre benefity zajmujące wysokie pozycje w rankingu świadczeń, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w dostępności na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. Takim przykładem są wspomniane wcześniej samochody służbowe oraz szkolenia językowe, oferowane odpowiednio przez 85% i 79% firm. Kadra zarządzająca ma możliwość korzystania ze szkoleń językowych prawie dwa razy częściej niż pracownicy fizyczni (oferowane odpowiednio przez 77% i 43% firm). Przy czym warto zauważyć rosnącą tendencję obejmowania szkoleniami językowymi pracowników niższych szczebli zatrudnienia, co może wynikać z faktu, że wzrasta liczba obcokrajowców zatrudnianych w polskich firmach. Pracodawcy chcąc zapewnić dobrą komunikację pomiędzy pracownikami, zachęcają ich do podejmowania wysiłku i rozwijania swoich umiejętności językowych.

Samochody służbowe
Najczęściej występującą marką samochodów służbowych była Škoda (23%), a wśród modeli niezmiennie od kilku lat w rankingu prowadzi Škoda Octavia (12%). Wyniki badania pokazały że wysoce popularną marką samochodów jest Volkswagen, bo aż 21% przedsiębiorstw deklaruje posiadanie jej w swojej flocie, a 20% firm oferuje samochody tej marki kadrze zarządzającej. Do najrzadziej występujących należą: Fiat, Seat (1%), Peugeot (2%) czy marka Renault, która pojawiła się w 3% organizacji. Firmowe auta są wymieniane średnio co 4 lata.

Dostępność świadczeń dla członków rodziny
Coraz częściej beneficjentami świadczeń dodatkowych mogą być również członkowie rodzin pracowników. Stopień dostępności jak i poziom pokrycia kosztów przez pracodawcę jest zróżnicowany.
Wśród benefitów, które oferowane są nie tylko pracownikom ale i członkom rodziny pracownika wyróżnić możemy: dodatkową opiekę medyczną, świadczenia sportowo-rekreacyjne czy polisę na życie/NNW. Warto tutaj dodać, że w tych przypadkach benefitem nie zawsze jest finansowanie danego świadczenia przez firmę, ale sama możliwość przystąpienia np. do grupowego ubezpieczenia. W tym przypadku, korzyścią dla pracownika są niższe ceny uzyskane przez pracodawcę oraz zarządzanie ubezpieczeniem w imieniu beneficjentów.
Ponad 70% firm deklaruje, że daje pracownikom możliwość rozszerzenia wskazanych wyżej świadczeń na członków rodziny pracownika. W przypadku tej grupy świadczeń, nie zauważono dużych dysproporcji w dostępności benefitów dla członków rodziny ze względu na szczebel zatrudnienia pracownika.
Szczegółowe informacje dotyczące dostępności świadczeń dla członków rodziny przedstawia wykres 1.

Dostępność świadczeń dla członków rodziny

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku”System kafateryjny – rosnąca elastyczność w wyborze świadczeń
Z roku na rok rośnie popularność rozwiązań kafeteryjnych w firmach. Pracodawcy coraz częściej dają swoim pracownikom możliwość wyboru świadczeń za pośrednictwem platformy kafeteryjnej. Na takie rozwiązanie zdecydowało się 24% firm. Dostępność do tego benefitu jest porównywalna na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Szczegółowe dane znajdują się na wykresie 2.

Procent firm oferujących pracownikom dostęp do świadczeń pozapłacowych
w ramach systemu kafeteryjnego

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak:
„Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku”O raporcie
Artykuł stanowi podsumowanie raportu: „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy
w 2019 roku”.
W pełnym opracowaniu znajdą Państwo dane na temat polityki, jak również rozszerzone analizy dotyczące dostępności benefitów dla pracowników na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W raporcie przedstawiono także informacje na temat wysokości dopłat do świadczeń czy występujących limitów dofinansowania.
Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Istnieje również możliwość opracowania dedykowanych analiz, uwzględniających kryterium regionu, wielkości przedsiębiorstwa, branży itp.

Monika Drużkowska

Karolina Sołśnia-Zielińska

Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2019 roku

Świadczenia dodatkowe 
oferowane przez firmy w 2019 roku
 • 8 grup benefitów
 • 660 firm
 • dane o dostępności i wysokości oferowanych świadczeń na 4 szczeblach zatrudnienia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".