Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Account manager 7000 PLN
Menedżer produktu 8660 PLN
Sortowacz 3310 PLN
Drukarz 4410 PLN
Rzecznik patentowy 6580 PLN
Programista PHP 6610 PLN
Developer PHP 6610 PLN
Spedytor krajowy 6120 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Fund Accountant 5340 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca całkowita - jest to płaca zasadnicza (stała) plus składniki zmienne (premie, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu
"Wynagrodzenia pracowników bankowości
w 2015 roku"

15.08.2016 Maria Hajec
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 83 stanowisk na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (59%) stanowili specjaliści (4 430 respondentów), a 15% (1 137 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 504 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 446 pracowników szeregowych (19% badanych).
Infografika

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości


Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2015 roku wyniosła 5 200 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składała się płaca zasadnicza w wysokości 4 500 PLN oraz zmienna – 700 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 000 PLN brutto, z czego 834 PLN stanowiła część zmienna. Pensje pracujących w bankowości korporacyjnej były niższe o 1 500 PLN niż w inwestycyjnej. Zdecydowanie najniższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości detalicznej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych była równa 4 500 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń
w różnych rodzajach bankowości w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”
Rozkład wynagrodzeń


Wynagrodzenia całkowite ponad połowy pracowników bankowości (54,9) mieściły się w przedziale 2 000-6 000 PLN. Zarobki 2,4% badanych nie przekraczały 2,4%, a pensja 3,4% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących w bankowości w 2015 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”
Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Z raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku” wynika, że co drugi zatrudniony na najniższych szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 3 000 PLN. Wynagrodzenie specjalistów były o 67% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał powyżej 5 000 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 7 900 PLN, a dyrektorów 15 000 PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było pięciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń
pracowników bankowości na różnych szczeblach zatrudnienia w 2015 roku (brutto w PLN)

 

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 446

3 000

specjalista

4 430

5 000

kierownik

1137

7 900

dyrektor

504

15 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kasjera bankowego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 300 PLN, na co składało się 2 200 PLN podstawy i 100 PLN płacy zmiennej. Niewiele więcej zarabiali referenci (2 340 PLN), konsultanci telefoniczni w dziale obsługi klienta (2 400 PLN) oraz pracownicy administracyjni (2 500 PLN). Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy departamentu banku. Stała część ich zarobków wyniosła 16 925 PLN, a całkowite wynagrodzenie 20 250 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na najniżej i najwyżej opłacanych stanowiskach w bankowości w 2015 roku (brutto w PLN)

Lp.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego w wynagrodzeniu całkowitym

1

kasjer bankowy

2 300

100

4%

2

referent

2 340

0

0%

3

konsultant telefoniczny
w dziale obsługi klienta

2 400

200

8%

4

pracownik administracyjny

2 500

100

4%

5

asystent
w dziale obsługi klienta

2 700

200

7%

77

kierownik ds. finansów
i controllingu

13 000

2 500

19%

78

dyrektor regionu sprzedaży

14 500

2 500

17%

79

dyrektor ds. sprzedaży

14 712

4 212

29%

80

dyrektor operacyjny

19 349

3 849

20%

81

dyrektor departamentu banku

20 250

3 325

16%

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 82 stanowisk na wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zarządzania zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".