Stefa premium

Czy Twój pracodawca informuje Cię o rynkowych stawkach wynagrodzeń?

Miasta w Wielkiej Brytanii o najwyższych i najniższych wynagrodzeniach

Londyn 39 232 GBP rocznie

Cambridge 35 321 GBP rocznie

Edynburg 34 145 GBP rocznie

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Fakturzysta 2450 PLN
Redaktor naczelny 5939 PLN
Logopeda 3034 PLN
Dekorator 2653 PLN
Dyrektor oddziału 10317 PLN
Media Manager 6773 PLN
Prawnik 4376 PLN
Toromistrz 3750 PLN
UI/UX Designer 7346 PLN
Inżynier spawalnik 4887 PLN

wynagrodzenia - wrzesień 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 473 PLN
- 0.4% (m/m)    6% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - II kw. (r/r) 103.9%

inflacja - wrzesień 2017 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu
"Wynagrodzenia pracowników bankowości
w 2015 roku"

15.08.2016 Maria Hajec
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 83 stanowisk na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (59%) stanowili specjaliści (4 430 respondentów), a 15% (1 137 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 504 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 446 pracowników szeregowych (19% badanych).
Infografika

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości


Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2015 roku wyniosła 5 200 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składała się płaca zasadnicza w wysokości 4 500 PLN oraz zmienna – 700 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 000 PLN brutto, z czego 834 PLN stanowiła część zmienna. Pensje pracujących w bankowości korporacyjnej były niższe o 1 500 PLN niż w inwestycyjnej. Zdecydowanie najniższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości detalicznej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych była równa 4 500 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń
w różnych rodzajach bankowości w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”
Rozkład wynagrodzeń


Wynagrodzenia całkowite ponad połowy pracowników bankowości (54,9) mieściły się w przedziale 2 000-6 000 PLN. Zarobki 2,4% badanych nie przekraczały 2,4%, a pensja 3,4% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących w bankowości w 2015 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”
Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Z raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku” wynika, że co drugi zatrudniony na najniższych szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 3 000 PLN. Wynagrodzenie specjalistów były o 67% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał powyżej 5 000 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 7 900 PLN, a dyrektorów 15 000 PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było pięciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń
pracowników bankowości na różnych szczeblach zatrudnienia w 2015 roku (brutto w PLN)

 

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 446

3 000

specjalista

4 430

5 000

kierownik

1137

7 900

dyrektor

504

15 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kasjera bankowego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 300 PLN, na co składało się 2 200 PLN podstawy i 100 PLN płacy zmiennej. Niewiele więcej zarabiali referenci (2 340 PLN), konsultanci telefoniczni w dziale obsługi klienta (2 400 PLN) oraz pracownicy administracyjni (2 500 PLN). Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy departamentu banku. Stała część ich zarobków wyniosła 16 925 PLN, a całkowite wynagrodzenie 20 250 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na najniżej i najwyżej opłacanych stanowiskach w bankowości w 2015 roku (brutto w PLN)

Lp.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego w wynagrodzeniu całkowitym

1

kasjer bankowy

2 300

100

4%

2

referent

2 340

0

0%

3

konsultant telefoniczny
w dziale obsługi klienta

2 400

200

8%

4

pracownik administracyjny

2 500

100

4%

5

asystent
w dziale obsługi klienta

2 700

200

7%

77

kierownik ds. finansów
i controllingu

13 000

2 500

19%

78

dyrektor regionu sprzedaży

14 500

2 500

17%

79

dyrektor ds. sprzedaży

14 712

4 212

29%

80

dyrektor operacyjny

19 349

3 849

20%

81

dyrektor departamentu banku

20 250

3 325

16%

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 82 stanowisk na wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zarządzania zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl