Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu
"Wynagrodzenia pracowników bankowości
w 2015 roku"

15.08.2016 Maria Hajec
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XIII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 83 stanowisk na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (59%) stanowili specjaliści (4 430 respondentów), a 15% (1 137 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 504 osób, czyli 7% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 446 pracowników szeregowych (19% badanych).
Infografika

Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości


Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2015 roku wyniosła 5 200 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składała się płaca zasadnicza w wysokości 4 500 PLN oraz zmienna – 700 PLN. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wyniosła 7 000 PLN brutto, z czego 834 PLN stanowiła część zmienna. Pensje pracujących w bankowości korporacyjnej były niższe o 1 500 PLN niż w inwestycyjnej. Zdecydowanie najniższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości detalicznej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych była równa 4 500 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń
w różnych rodzajach bankowości w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”
Rozkład wynagrodzeń


Wynagrodzenia całkowite ponad połowy pracowników bankowości (54,9) mieściły się w przedziale 2 000-6 000 PLN. Zarobki 2,4% badanych nie przekraczały 2,4%, a pensja 3,4% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących w bankowości w 2015 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”
Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Z raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku” wynika, że co drugi zatrudniony na najniższych szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 3 000 PLN. Wynagrodzenie specjalistów były o 67% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał powyżej 5 000 PLN. Z kolei mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 7 900 PLN, a dyrektorów 15 000 PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było pięciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń
pracowników bankowości na różnych szczeblach zatrudnienia w 2015 roku (brutto w PLN)

 

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 446

3 000

specjalista

4 430

5 000

kierownik

1137

7 900

dyrektor

504

15 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kasjera bankowego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 2 300 PLN, na co składało się 2 200 PLN podstawy i 100 PLN płacy zmiennej. Niewiele więcej zarabiali referenci (2 340 PLN), konsultanci telefoniczni w dziale obsługi klienta (2 400 PLN) oraz pracownicy administracyjni (2 500 PLN). Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy departamentu banku. Stała część ich zarobków wyniosła 16 925 PLN, a całkowite wynagrodzenie 20 250 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na najniżej i najwyżej opłacanych stanowiskach w bankowości w 2015 roku (brutto w PLN)

Lp.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego w wynagrodzeniu całkowitym

1

kasjer bankowy

2 300

100

4%

2

referent

2 340

0

0%

3

konsultant telefoniczny
w dziale obsługi klienta

2 400

200

8%

4

pracownik administracyjny

2 500

100

4%

5

asystent
w dziale obsługi klienta

2 700

200

7%

77

kierownik ds. finansów
i controllingu

13 000

2 500

19%

78

dyrektor regionu sprzedaży

14 500

2 500

17%

79

dyrektor ds. sprzedaży

14 712

4 212

29%

80

dyrektor operacyjny

19 349

3 849

20%

81

dyrektor departamentu banku

20 250

3 325

16%

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Wynagrodzenia pracowników bankowości w 2015 roku”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 7 517 osób, które w 2015 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 82 stanowisk na wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zarządzania zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".