Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Project Manager 10000 PLN
Koordynator projektu 10740 PLN
Brygadzista 6050 PLN
Menedżer produktu 5960 PLN
Asystent notariusza 5020 PLN
Windykator terenowy 6190 PLN
Toromistrz 6280 PLN
Doradca klienta 5160 PLN
Underwriter 6500 PLN
Technik jakości 5600 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportów Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2017 roku

11.05.2018 Konrad Akowacz
Zysk netto banków notowanych na GPW spadł w 2017 rok w stosunku do roku 2016 o 1,6%. Nie można tego samego powiedzieć o wynagrodzeniach członków ich zarządów, których wynagrodzenia wzrosły o 9,3 %. W poniższym podsumowaniu prezentujemy najważniejsze dane dotyczące wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2017 roku. Wszystkie dane pochodzą z raportów Sedlak & Sedlak.

Wynagrodzenia członków zarządów banków


Poniższy wykres przedstawia zarobki menedżerów, którzy pracowali cały 2017 rok. Podane zostały przedziały ograniczone od dołu granicą, poniżej której zarabia 25% najmniej zarabiających menedżerów i od góry, powyżej której zarabia 25% najwięcej zarabiających menedżerów (czyli rozstęp międzykwartylowy). Najwyższe zarobki to oczywiście domena prezesów zarządów. Połowa z nich otrzymała pensję w przedziale 2,97 – 4,67 mln PLN. Najniższe pensje otrzymali członkowie zarządu, choć i nawet w ich przypadku tylko 25% zarobiło mniej niż 1 mln PLN.

Wynagrodzenia brutto członków zarządów banków notowanych na GPW w 2017 roku
(połowa menedżerów pracujących cały rok zarabiała w podanych przedziałach)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku”Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków


O wzroście zarobków nie możemy mówić w przypadku członków rad nadzorczych. Mediana ich wynagrodzeń w roku 2017 była mniejsza o niemal 13%. Najwięcej zarobili przewodniczący rad (połowa zarobiła w przedziale 323,9 – 402 tys. PLN). Najmniej zróżnicowane były wynagrodzenia wiceprzewodniczących rad nadzorczych, gdzie różnica pomiędzy 25% najmniej zarabiających menedżerów, a 25% najwięcej zarabiających wyniosła 45 tys.

Wykres 2. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków notowanych na GPW w 2017 roku
(połowa menedżerów pracujących cały rok zarabiała w podanych przedziałach)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2017 roku”Najwyższe zarobki w zarządach i radach nadzorczych


W rankingu najwyższych wynagrodzeń członków zarządów banków zaskoczenia nie ma. Po raz kolejny zestawienie otwiera Luigi Lovaglio z pensją sięgająca niemal 10 mln PLN. Różnica jest jednak taka, że wynagrodzenie to otrzymał za sprawowanie funkcji do 14 czerwca, a więc za nieco ponad pół roku. Zresztą cała pierwsza trójka pełniła funkcję w zarządach do czerwca bądź do lipca 2017 roku. Warto zaznaczyć, że w przypadku trzeciego w zestawieniu Grzegorza Piwowara, na wysokość wynagrodzenia wpłynęła ponad 2 milionowa odprawa. Pełen koszt zaraportowanych odpraw dla członków zarządu w przejętym pośrednio przez Skarb Państwa PEKAO wyniósł 5 372 000 PLN.

W przypadku wynagrodzeń członków rad nadzorczych najwyższe pensje otrzymali Ci, którzy przepracowali cały rok. W zestawieniu przoduje zdecydowanie główny akcjonariusz banków z grupy Getin, Leszek Czarnecki, który za sprawowanie funkcji w Getin Holding i jednostkach zależnych otrzymał ponad 1,5 mln PLN.

Najwyższe wynagrodzenia całkowite brutto
w zarządach i radach nadzorczych banków notowanych na GPW w 2017 roku

imię i nazwisko

funkcja

bank

czy pracował cały rok?

wynagrodzenie całkowite brutto

zarządy

Luigi Lovaglio

prezes zarządu

PEKAO

NIE

9 790 000

Wojciech Sobieraj

prezes zarządu

ALIOR

NIE

6 257 000

Grzegorz Piwowar

wiceprezes zarządu

PEKAO

NIE

5 446 000

rady nadzorcze

Leszek Czarnecki

przewodniczący RN

GETIN HOLDING

TAK

1 547 000

Józef Wancer

przewodniczący RN

BGŻ BNP PARIBAS

TAK

600 000

Remigiusz Baliński

wiceprzewodniczący RN

GETIN HOLDING

TAK

439 000

 

Źródło: Raporty Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych banków w 2017 roku”Podsumowanie


Prezentowane powyżej informacje to tylko wybrane dane pochodzące z pełnych wersji raportów dotyczących wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych banków. W raportach znajdą Państwo informacje dotyczące wynagrodzeń w zależności od wielkości, czy zyskowności banków. Zaprezentowane zostają także informacje o wielkości funduszy wynagrodzeń oraz o strukturze wynagrodzenia członków zarządu (w podziale na wynagrodzenie podstawowe, premie, inne korzyści i wypłaty z programów motywacyjnych). Raporty zawierają także rankingi wynagrodzeń wszystkich członków zarządów i rad nadzorczych pełniących funkcje w bankach w 2017 roku.


Bibliografia
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków zarządów banków w 2017 roku"
Raport Sedlak & Sedlak "Wynagrodzenia członków rad nadzorczych banków w 2017 roku"
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".