Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Audyt równości płac

Równe traktowanie w zatrudnieniu to jedna z kluczowych zasad prawa pracy. Oznacza to, że pracodawca musi kierować się zasadą „jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości” (Kodeks pracy, Art. 183c). Przedsiębiorcy, którzy bez obiektywnych powodów różnicują wynagrodzenia swoich pracowników wykonujących tą samą lub podobną pracę narażeni są na zarzut dyskryminacji. Sytuacja taka może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe. Zgodnie z przepisami to na pracodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że pracownik nie jest dyskryminowany. Aby zabezpieczyć się przed zarzutami dotyczącymi nierównego traktowania pracowników, zalecamy przeprowadzać audyt równości płac.

CEL PROJEKTU


Celem audytu jest sprawdzenie czy organizacja spełnia wymogi prawne związane z przyznawaniem równych wynagrodzeń za pracę o tej samej wartości. W ramach projektu sprawdzimy, czy w firmie nie występują różnice wynagrodzeń związane z płcią, wartością pracy czy zakresem obowiązków. Jeżeli tak to zbadamy zakres, charakter oraz przyczyny tych różnic. W ramach audytu określimy również działania, których podjęcie jest konieczne do usunięcia nierówności płacowych.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • kontrola polityki płacowej organizacji, analiza struktury wynagrodzeń (w tym świadczeń dodatkowych i kryteriów ich przyznania),

  • szczegółowa analiza danych płacowych w kontekście typowych czynników przyczyniających się do powstawania nierówności w wynagrodzeniach,

  • ustalenie planu działań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic mających znamiona dyskryminacji w zakresie równych płac (wdrożenie lub skorygowanie polityki równych płac, propozycje metod zapobiegania dyskryminacji w przyszłości, ustalenie programu wdrażania zmian).