Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Kompleksowego raportu płacowego – jesień/zima 2022

20.12.2022 Patrycja Paszcza
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Kompleksowego raportu płacowego edycji jesienno-zimowej 2022, w którym uczestniczyły 903 firmy. Na podstawie zebranych danych dokonano analiz dla 902 stanowisk. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni.

Podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku


Szczególne zainteresowanie wśród korzystających z raportu płacowego Sedlak & Sedlak budzą dane o zrealizowanych oraz planowanych podwyżkach. Niewątpliwie na tegoroczne decyzje podwyżkowe wpływ miał wysoki wzrost cen produktów i usług w ostatnich miesiącach. Wyniki raportu pokazują, że zrealizowane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych były wyższe od planowanych na 2022 rok. W przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów zrealizowano podwyżki na poziomie 8%. Wynagrodzenia kadry kierowniczej wzrosły średnio o 8%, natomiast dyrektorskiej – o 7%. Na 2023 rok przewiduje się kolejny wzrost wysokości podwyżek. Pracodawcy zadeklarowali, że planują podwyżki średnio na poziomie 9,4%. Prognozy te różnią się w zależności od branży czy województwa, w którym firma działa, np. w województwie lubuskim planowane podwyżki oscylują wokół poziomu 11%.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie listopad 2021 – październik 2022 na różnych poziomach stanowisk (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia pracowników fizycznych na poziomach


W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od poczatkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 4 359 PLN. Doświadczeni zarabiają 4 833 PLN, a starsi 5 530 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 6 339 PLN. Stanowisko to cechuje również największa różnica między dolnym, a górnym kwartylem – 1 739 PLN. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 5 523 PLN do 7 262 PLN.

Dolny kwartyl, mediana i dolny kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia specjalistów z różnych branż


Poza danymi ogólnopolskimi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak wielkość zatrudnienia, kapitał czy branża. Na przykładzie specjalisty eksperta można porównać różnice wynagrodzeń w różnych branżach. Od lat najwyższe stawki oferują firmy z branży IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego eksperta w branży IT wynosi 15 672 PLN. W branży automatyki i maszyn przemysłowych płace całkowite ekspertów to 11 233 PLN, a w branży lotniczej – 11 172 PLN. Stawki wynagrodzeń ekspertów w tych branżach są zatem o około 28% niższe.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów ekspertów w wybranych branżach (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Zarobki doświadczonych pracowników fizycznych w regionach


W raporcie prezentujemy również wynagrodzenia w różnych regionach. Najliczniej reprezentowaną grupą pracowników w badaniu są doświadczeni pracownicy fizyczni (68 701 osób. Są to osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na danym stanowisku. Wykonują samodzielnie powtarzalne zadania oraz nie wymagają nadzoru przełożonego. Na tym przykładzie można zobrazować różnice wynagrodzeń w różnych województwach. Pracownicy fizyczni najwięcej zarabiają w województwie dolnośląskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w tym regionie wynosi 5 100 PLN. Kolejno najwyższe stawki oferowane są w województwie śląskim – 5 000 PLN i wielkopolskim – 4 970 PLN. Natomiast najniższe stawki płac obserwujemy w województwie zachodniopomorskim – 4 449 PLN oraz lubelskim – 4 329 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych doświadczonych pracowników fizycznych w wybranych województwach (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia w firmach o różnym poziomie zatrudnienia


Innymi istotnym kryterium, które przedstawiamy w raporcie, jest wielkość zatrudnienia. Największe różnice obserwujemy na stanowiskach z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Połowa dyrektorów generalnych z firm o zatrudnieniu do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie całkowite wyższe niż 47 885 PLN. Dyrektorzy generalni z firm o średnim poziomie zatrudnienia (od 201 do 1 000 osób) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 51 640 PLN, a z firm zatrudniających powyżej 1 000 osób zarabiają 70 959 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych dyrektorów generalnych w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Świadczenia pozapłacowe


W raporcie, oprócz danych o wynagrodzeniach, prezentujemy także informacje o świadczeniach pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najbardziej popularnym benefitem, podobnie jak w poprzednich latach, są szkolenia zawodowe (98%). Równie popularna jest prywatna opieka medyczna (97%) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (95%). Najrzadziej oferowanymi benefitami dla tej grupy pracowników są samochody służbowe (5%) oraz dofinansowanie kosztów paliwa (3%).

Świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom w 2022 roku

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022Patrycja Paszcza

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2022

Kompleksowy raport płacowy - jesień/zima 2022
  • 903 firm,
  • ponad 334 tys. pracowników,
  • 366 stanowisk (902 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".