Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 4900 PLN
Operator maszyn 4500 PLN
Webmaster 4820 PLN
Grafik 2D 4510 PLN
Sędzia 13000 PLN
Pielęgniarz 3940 PLN
Operator ładowarki 4510 PLN
Operator CNC 4530 PLN
Operator wtryskarki 3430 PLN
Redaktor wydawniczy 4870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Kompleksowego raportu płacowego – jesień/zima 2022

20.12.2022 Patrycja Paszcza
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o wyniki Kompleksowego raportu płacowego edycji jesienno-zimowej 2022, w którym uczestniczyły 903 firmy. Na podstawie zebranych danych dokonano analiz dla 902 stanowisk. Wszystkie stanowiska uwzględnione w raporcie przypisano do 5 szczebli organizacji: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni oraz pracownicy fizyczni.

Podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku


Szczególne zainteresowanie wśród korzystających z raportu płacowego Sedlak & Sedlak budzą dane o zrealizowanych oraz planowanych podwyżkach. Niewątpliwie na tegoroczne decyzje podwyżkowe wpływ miał wysoki wzrost cen produktów i usług w ostatnich miesiącach. Wyniki raportu pokazują, że zrealizowane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych były wyższe od planowanych na 2022 rok. W przypadku pracowników fizycznych oraz specjalistów zrealizowano podwyżki na poziomie 8%. Wynagrodzenia kadry kierowniczej wzrosły średnio o 8%, natomiast dyrektorskiej – o 7%. Na 2023 rok przewiduje się kolejny wzrost wysokości podwyżek. Pracodawcy zadeklarowali, że planują podwyżki średnio na poziomie 9,4%. Prognozy te różnią się w zależności od branży czy województwa, w którym firma działa, np. w województwie lubuskim planowane podwyżki oscylują wokół poziomu 11%.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń w okresie listopad 2021 – październik 2022 na różnych poziomach stanowisk (w %)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia pracowników fizycznych na poziomach


W raporcie prezentujemy wynagrodzenia na stanowiskach w zależności od doświadczenia i kompetencji pracowników. Wśród pracowników fizycznych wyróżniamy cztery poziomy – od poczatkującego pracownika fizycznego po lidera. Mediana wynagrodzenia całkowitego początkujących pracowników fizycznych wynosi 4 359 PLN. Doświadczeni zarabiają 4 833 PLN, a starsi 5 530 PLN. Najwięcej zarabiają liderzy – 6 339 PLN. Stanowisko to cechuje również największa różnica między dolnym, a górnym kwartylem – 1 739 PLN. Oznacza to, że połowa liderów wśród pracowników fizycznych zarabia od 5 523 PLN do 7 262 PLN.

Dolny kwartyl, mediana i dolny kwartyl wynagrodzeń całkowitych pracowników fizycznych o różnym poziomie doświadczenia (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia specjalistów z różnych branż


Poza danymi ogólnopolskimi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak wielkość zatrudnienia, kapitał czy branża. Na przykładzie specjalisty eksperta można porównać różnice wynagrodzeń w różnych branżach. Od lat najwyższe stawki oferują firmy z branży IT. Mediana wynagrodzenia całkowitego eksperta w branży IT wynosi 15 672 PLN. W branży automatyki i maszyn przemysłowych płace całkowite ekspertów to 11 233 PLN, a w branży lotniczej – 11 172 PLN. Stawki wynagrodzeń ekspertów w tych branżach są zatem o około 28% niższe.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych specjalistów ekspertów w wybranych branżach (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Zarobki doświadczonych pracowników fizycznych w regionach


W raporcie prezentujemy również wynagrodzenia w różnych regionach. Najliczniej reprezentowaną grupą pracowników w badaniu są doświadczeni pracownicy fizyczni (68 701 osób. Są to osoby, które posiadają niezbędne doświadczenie w danej dziedzinie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną potrzebną do pracy na danym stanowisku. Wykonują samodzielnie powtarzalne zadania oraz nie wymagają nadzoru przełożonego. Na tym przykładzie można zobrazować różnice wynagrodzeń w różnych województwach. Pracownicy fizyczni najwięcej zarabiają w województwie dolnośląskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego doświadczonych pracowników fizycznych w tym regionie wynosi 5 100 PLN. Kolejno najwyższe stawki oferowane są w województwie śląskim – 5 000 PLN i wielkopolskim – 4 970 PLN. Natomiast najniższe stawki płac obserwujemy w województwie zachodniopomorskim – 4 449 PLN oraz lubelskim – 4 329 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych doświadczonych pracowników fizycznych w wybranych województwach (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia w firmach o różnym poziomie zatrudnienia


Innymi istotnym kryterium, które przedstawiamy w raporcie, jest wielkość zatrudnienia. Największe różnice obserwujemy na stanowiskach z najwyższych szczebli hierarchii organizacyjnej. Połowa dyrektorów generalnych z firm o zatrudnieniu do 200 osób otrzymuje wynagrodzenie całkowite wyższe niż 47 885 PLN. Dyrektorzy generalni z firm o średnim poziomie zatrudnienia (od 201 do 1 000 osób) otrzymują wynagrodzenie na poziomie 51 640 PLN, a z firm zatrudniających powyżej 1 000 osób zarabiają 70 959 PLN.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych dyrektorów generalnych w firmach o różnym poziomie zatrudnienia (PLN)

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022


Świadczenia pozapłacowe


W raporcie, oprócz danych o wynagrodzeniach, prezentujemy także informacje o świadczeniach pozapłacowych oferowanych na różnych stanowiskach. W ramach pakietów benefitowych doświadczonych specjalistów najbardziej popularnym benefitem, podobnie jak w poprzednich latach, są szkolenia zawodowe (98%). Równie popularna jest prywatna opieka medyczna (97%) oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne (95%). Najrzadziej oferowanymi benefitami dla tej grupy pracowników są samochody służbowe (5%) oraz dofinansowanie kosztów paliwa (3%).

Świadczenia pozapłacowe oferowane doświadczonym specjalistom w 2022 roku

Wykres

Kompleksowy raport płacowy – jesień/zima 2022Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".