Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektromechanik 6830 PLN
Grafik komputerowy 4950 PLN
Nauczyciel mianowany 6110 PLN
Nauczyciel 4790 PLN
Nauczyciel domowy 5140 PLN
Lekarz pediatra 13090 PLN
Programista Ruby 11210 PLN
Specjalista ds. sem 6880 PLN
Introligator 4830 PLN
Stolarz budowlany 5210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”

20.06.2012 Krzysztof Domagała
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”. Przedstawiono w nim poziom płac osób pracujących w branży lub działach IT przedsiębiorstw. Dokonano analiz wynagrodzeń w rozbiciu na poszczególne szczeble z uwzględnieniem płacy podstawowej oraz całkowitej. Przedstawiono również poziom zarobków w wybranych województwach oraz miastach. W dalszej części wyceniono różne kompetencje IT: języków programowania, programów graficznych oraz systemy operacyjne. Na koniec przedstawiono analizę płac na stanowisku: administrator sieci informatycznej. Artykuł zawiera 3 tabele i 5 wykresów.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu na temat wynagrodzeń 7 114 informatyków z ponad 1 500 firm. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 4 179 osób pracujących w firmach informatycznych i 2 935 osób pracujących w działach IT firm z różnych branż. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2011 roku w badaniu uczestniczyło 101 787 osób.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia podstawowe brutto.

Dane ogólne


Wynagrodzenia całkowite na poszczególnych szczeblach w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw wynosiły od 4 495 PLN w przypadku specjalistów, do 16 000 PLN w przypadków dyrektorów i członków zarządów. Starsi specjaliści zarabiali 6 910 PLN, a kierownicy o prawie 1 400 PLN więcej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto na poszczególnych szczeblach

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012O ile rozpiętość płacy całkowitej na różnych szczeblach IT przekroczyła 11 500 PLN, to w przypadku wynagrodzenia podstawowego wyniosła 9 000 PLN. Specjaliści otrzymywali miesięcznie 4 000 PLN (11% mniej). Niewielka różnica wynikała z braku premii. Inaczej sytuacja wyglądała na najwyższym szczeblu. W tej grupie stanowisk premia wyniosła 12% wynagrodzenia podstawowego, które sięgało 13 000 PLN. Więcej informacji zawiera wykres 2.

Mediana wynagrodzenia podstawowego i premii,
jako % płacy zasadniczej na poszczególnych szczeblach

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w różnych regionach


W powyższej części artykułu przedstawiono dane ogólnopolskie. Poziom płac jest jednak zróżnicowany w zależności od poszczególnych regionów kraju. Przykładowo specjalista pracujący na terenie województwa wielkopolskiego zarabiał na poziomie ogólnopolskim (4 000 PLN). Z kolei starszy specjalista i kierownik byli opłacani poniżej (odpowiednio 5 500 PLN i 6 500 PLN). Odmienna sytuacja panowała w województwie dolnośląskim, gdzie na wszystkich szczeblach wynagrodzenia przewyższały stawki ogólnopolskie.

Wynagrodzenia podstawowe brutto na różnych szczeblach
w wybranych województwach

województwo

szczebel

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

dolnośląskie

specjalista

483

2 500

3 300

4 400

5 500

7 000

4 573

starszy specjalista

209

3 800

5 000

6 450

8 000

10 000

6 708

kierownik

118

4 500

5 600

8 000

9 100

11 500

7 841

wielkopolskie

specjalista

314

2 053

3 000

4 000

5 000

6 400

4 222

starszy specjalista

139

3 485

4 500

5 500

6 750

8 500

5 834

kierownik

90

3 750

5 450

6 500

10 000

11 000

7 258

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 201225% najlepiej wynagradzanych specjalistów w Bydgoszczy otrzymywało miesięcznie przynajmniej 4 500 PLN. Jednocześnie było to mniej niż mediana ich zarobków w Gdańsku (4 750 PLN). Starsi specjaliści i kierownicy w Krakowie zarabiali na tym samym poziomie (7 000 PLN).

Wynagrodzenia podstawowe brutto na poszczególnych szczeblach
w wybranych miastach

miasto

szczebel

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

Bydgoszcz

specjalista

55

2 000

2 400

3 500

4 500

5 450

3 654

starszy specjalista

21

2 400

2 775

4 200

6 362

6 800

4 426

Gdańsk

specjalista

180

2 725

3 500

4 750

6 200

7 500

4 966

starszy specjalista

62

4 300

5 070

6 750

8 300

10 300

6 982

kierownik

37

5 420

6 200

8 000

9 650

11 000

8 612

Kraków

specjalista

424

2 500

3 200

4 211

5 800

7 050

4 592

starszy specjalista

203

4 000

5 500

7 000

8 500

10 500

7 140

kierownik

132

4 000

5 450

7 000

9 350

10 300

7 335

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Poziom płac w poszczególnych miastach zależał od wielu czynników. Jednym z nich było pochodzenie kapitału firmy. Generalnie firmy z przewagą kapitału zagranicznego płacą więcej niż polskie. Przykładowo w Katowicach i Poznaniu różnica sięgała 1 500 PLN. W Łodzi była mniejsza i wyniosła 800 PLN.

Wynagrodzenia podstawowe brutto w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w wybranych miastach

miasto

kapitał

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

Katowice

polski

154

2 800

3 350

4 500

5 800

7 370

4 858

zagraniczny

104

3 500

4 500

6 000

7 050

9 000

6 310

Łódź

polski

171

2 400

3 000

4 200

5 400

6 500

4 308

zagraniczny

130

3 000

3 850

5 000

7 000

9 000

5 891

Poznań

polski

283

2 450

3 300

4 500

5 600

7 500

4 747

zagraniczny

151

3 700

4 960

6 000

7 500

11 000

6 802

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Wycena kompetencji IT


W raporcie część analiz poświęcono wycenie różnych kompetencji IT. Pod uwagę wzięto m.in. znajomość języków programowania, narzędzi bazodanowych, programów graficznych, czy systemów operacyjnych. Część z tych analiz została omówiona w dalszej części artykułu.

Spośród 20 różnych języków programowania najwyżej wyceniana w 2011 roku była znajomość ABAP. Osoby posługujące się tym językiem zarabiały 7 500 PLN. Zarobki na poziomie 6 000 PLN otrzymywały osoby posługujące się Perl’em. Znajomość zdecydowanej większość pozostałych języków wiązała się z zarobkami na poziomie od 5 000 PLN do 6 000 PLN. Najniżej – na 4 200 PLN – wyceniano znajomość PHP.

Mediana wynagrodzenia podstawowego brutto
osób znających wybrane języki programowania

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Znajomość programów graficznych była wyceniana na znacznie niższym poziomie. W ich przypadku najwyższe zarobki (4 200 PLN) otrzymywały osoby pracujące w programie GIMP. Znajomość większości programów do obróbki grafiki pozwalała otrzymywać miesięcznie 3 500 PLN do 4 000 PLN. Najmniej zarabiali graficy pracujący w programie Corel Draw. W ich przypadku mediana wyniosła 3 200 PLN.

Mediana wynagrodzenia podstawowego brutto
osób pracujących w wybranych programach graficznych

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Najwyższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w systemie operacyjnym Solaris. W ich przypadku mediana przekroczyła 6 600 PLN. Niewiele mniej – 6 500 PLN – zarabiały osoby pracujące w systemie AIX. Znajomość najpopularniejszych systemów – Windowsa i Linuxa – pozwalała otrzymywać wynagrodzenie na poziomie 5 000 PLN. Najniżej wyceniano umiejętność pracy w systemie Novell – 4 200 PLN.

Mediana wynagrodzenia podstawowego brutto
osób pracujących w różnych systemach operacyjnych

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Analizy stanowiskowe


W raporcie dokonano analiz płac na 30 najpopularniejszych stanowiskach. Dla każdego z nich przedstawiono wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz całkowitego. Ponadto w zależności od próby, dokonano analizy zarobków osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach. Przykładowa analiza została przedstawiona poniżej.

Administrator sieci informatycznej

Dane ogólne

 

próba

mediana

średnia

wynagrodzenie podstawowe

231

4 000

4 484

wynagrodzenie całkowite

231

4 500

5 236

premia jako procent

wynagrodzenia podstawowego

231

2%

16%Kapitał, zatrudnienie, typ firmy i branża (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

kapitał

polski

177

3 800

4 140

zagraniczny

54

5 350

5 611

zatrudnienie

małe przedsiębiorstwo (1-49)

51

2 950

3 379

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

72

4 500

4 744

duże przedsiębiorstwo (250 i więcej)

108

4 450

4 832

typ firmy

prywatna

146

4 625

4 915

sfery budżetowej lub komunalnej

61

3 600

3 542

branża

sektor publiczny

42

3 854

3 874

technologie informatyczne (IT)

64

3 600

4 301Miasto i region (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

miasto

Warszawa

56

5 550

6 019

województwo

mazowieckie

70

5 450

5 731Wykształcenie, język, staż pracy, wiek i płeć (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

wykształcenie

wyższe - inż. lub mgr

170

4 200

4 536

j. angielski

średni

127

3 800

4 170

bardzo dobry

95

4 700

5 048

j. niemiecki

średni

40

3 900

4 135

staż pracy

4 - 5

49

4 000

4 391

6 - 8

44

4 210

4 751

wiek

26-30

71

3 800

4 314

31-35

71

5 000

5 007

płeć

mężczyźni

213

4 000

4 442Kompetencje IT (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

 

języki programowania

C/C++/Visual C++

44

3 700

4 619

 

PHP

83

3 600

4 243

 

SQL/PLSQL

74

4 000

4 507

 

HTML/CSS

86

3 550

4 045

 

bash/sh/awk

75

4 650

4 910

 

system operacyjny

Windows

221

4 000

4 382

 

Linux

182

4 200

4 560

 

Unix

51

4 700

4 892

 

narzędzia:
bazy danych

MySQL

97

4 000

4 411

Microsoft SQL Server

87

4 000

4 436

PostgreSQL

48

5 200

4 716

 

narzędzia:

sieci

LAN

217

4 000

4 385

 

 

WAN

157

4 200

4 661

 

 

serwery HTTP (Apache, Lighttpd, ngix, IIS, Tomcat)

131

4 000

4 338

 Świadczenia dodatkowe

WykresO raporcie


Raport składa się z trzech części. Część pierwsza raportu zawiera stawki wynagrodzeń osób na 4 szczeblach zatrudnienia oraz w firmach o różnym kapitale, w miastach wojewódzkich oraz województwach. Przeanalizowano również stawki płac osób znających język angielski. W części I dokonaliśmy także wyceny wartości kompetencji IT. Znajdą w niej Państwo informacje o tym jak wynagradzane są osoby używające w pracy określonych:
 • języków programowania,
 • systemów operacyjnych,
 • narzędzi: bazodanowych, sieciowych, graficznych i innych.

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 30 najpopularniejszych stanowiskach IT. Dla każdego stanowiska pokazaliśmy:
 1. Rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 2. Średnią wysokość premii,
 3. Przysługujące świadczenia dodatkowe,
 4. Wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
  • regionu (województwa, miasta),
  • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości j. angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, stażu pracy, wieku oraz płci),
  • używanych w pracy kompetencji IT (stosowanych języków programowania, systemów operacyjnych),
  • wykorzystywanych narzędzi: bazodanowych, sieciowych, graficznych i innych.

W części trzeciej zamieściliśmy zestawienie wynagrodzeń podstawowych i całkowitych dla 30 omawianych w raporcie stanowisk.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".