Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor maszyn 5990 PLN
Fotograf 4160 PLN
Kierowca autobusu 4000 PLN
Nauczyciel religii 3830 PLN
Pośrednik pracy 3400 PLN
Kelner 3050 PLN
Wiceprezes zarządu 15680 PLN
Ankieter 3210 PLN
Wiertacz w metalu 4400 PLN
Robotnik gospodarczy 2930 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”

20.06.2012 Krzysztof Domagała
Artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”. Przedstawiono w nim poziom płac osób pracujących w branży lub działach IT przedsiębiorstw. Dokonano analiz wynagrodzeń w rozbiciu na poszczególne szczeble z uwzględnieniem płacy podstawowej oraz całkowitej. Przedstawiono również poziom zarobków w wybranych województwach oraz miastach. W dalszej części wyceniono różne kompetencje IT: języków programowania, programów graficznych oraz systemy operacyjne. Na koniec przedstawiono analizę płac na stanowisku: administrator sieci informatycznej. Artykuł zawiera 3 tabele i 5 wykresów.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu na temat wynagrodzeń 7 114 informatyków z ponad 1 500 firm. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 4 179 osób pracujących w firmach informatycznych i 2 935 osób pracujących w działach IT firm z różnych branż. Raport powstał w oparciu o dane pochodzące z IX Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń - największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2011 roku w badaniu uczestniczyło 101 787 osób.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione w artykule kwoty to wynagrodzenia podstawowe brutto.

Dane ogólne


Wynagrodzenia całkowite na poszczególnych szczeblach w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw wynosiły od 4 495 PLN w przypadku specjalistów, do 16 000 PLN w przypadków dyrektorów i członków zarządów. Starsi specjaliści zarabiali 6 910 PLN, a kierownicy o prawie 1 400 PLN więcej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto na poszczególnych szczeblach

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012O ile rozpiętość płacy całkowitej na różnych szczeblach IT przekroczyła 11 500 PLN, to w przypadku wynagrodzenia podstawowego wyniosła 9 000 PLN. Specjaliści otrzymywali miesięcznie 4 000 PLN (11% mniej). Niewielka różnica wynikała z braku premii. Inaczej sytuacja wyglądała na najwyższym szczeblu. W tej grupie stanowisk premia wyniosła 12% wynagrodzenia podstawowego, które sięgało 13 000 PLN. Więcej informacji zawiera wykres 2.

Mediana wynagrodzenia podstawowego i premii,
jako % płacy zasadniczej na poszczególnych szczeblach

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Wynagrodzenia w różnych regionach


W powyższej części artykułu przedstawiono dane ogólnopolskie. Poziom płac jest jednak zróżnicowany w zależności od poszczególnych regionów kraju. Przykładowo specjalista pracujący na terenie województwa wielkopolskiego zarabiał na poziomie ogólnopolskim (4 000 PLN). Z kolei starszy specjalista i kierownik byli opłacani poniżej (odpowiednio 5 500 PLN i 6 500 PLN). Odmienna sytuacja panowała w województwie dolnośląskim, gdzie na wszystkich szczeblach wynagrodzenia przewyższały stawki ogólnopolskie.

Wynagrodzenia podstawowe brutto na różnych szczeblach
w wybranych województwach

województwo

szczebel

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

dolnośląskie

specjalista

483

2 500

3 300

4 400

5 500

7 000

4 573

starszy specjalista

209

3 800

5 000

6 450

8 000

10 000

6 708

kierownik

118

4 500

5 600

8 000

9 100

11 500

7 841

wielkopolskie

specjalista

314

2 053

3 000

4 000

5 000

6 400

4 222

starszy specjalista

139

3 485

4 500

5 500

6 750

8 500

5 834

kierownik

90

3 750

5 450

6 500

10 000

11 000

7 258

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 201225% najlepiej wynagradzanych specjalistów w Bydgoszczy otrzymywało miesięcznie przynajmniej 4 500 PLN. Jednocześnie było to mniej niż mediana ich zarobków w Gdańsku (4 750 PLN). Starsi specjaliści i kierownicy w Krakowie zarabiali na tym samym poziomie (7 000 PLN).

Wynagrodzenia podstawowe brutto na poszczególnych szczeblach
w wybranych miastach

miasto

szczebel

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

Bydgoszcz

specjalista

55

2 000

2 400

3 500

4 500

5 450

3 654

starszy specjalista

21

2 400

2 775

4 200

6 362

6 800

4 426

Gdańsk

specjalista

180

2 725

3 500

4 750

6 200

7 500

4 966

starszy specjalista

62

4 300

5 070

6 750

8 300

10 300

6 982

kierownik

37

5 420

6 200

8 000

9 650

11 000

8 612

Kraków

specjalista

424

2 500

3 200

4 211

5 800

7 050

4 592

starszy specjalista

203

4 000

5 500

7 000

8 500

10 500

7 140

kierownik

132

4 000

5 450

7 000

9 350

10 300

7 335

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Poziom płac w poszczególnych miastach zależał od wielu czynników. Jednym z nich było pochodzenie kapitału firmy. Generalnie firmy z przewagą kapitału zagranicznego płacą więcej niż polskie. Przykładowo w Katowicach i Poznaniu różnica sięgała 1 500 PLN. W Łodzi była mniejsza i wyniosła 800 PLN.

Wynagrodzenia podstawowe brutto w firmach o różnym pochodzeniu kapitału
w wybranych miastach

miasto

kapitał

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

Katowice

polski

154

2 800

3 350

4 500

5 800

7 370

4 858

zagraniczny

104

3 500

4 500

6 000

7 050

9 000

6 310

Łódź

polski

171

2 400

3 000

4 200

5 400

6 500

4 308

zagraniczny

130

3 000

3 850

5 000

7 000

9 000

5 891

Poznań

polski

283

2 450

3 300

4 500

5 600

7 500

4 747

zagraniczny

151

3 700

4 960

6 000

7 500

11 000

6 802

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Wycena kompetencji IT


W raporcie część analiz poświęcono wycenie różnych kompetencji IT. Pod uwagę wzięto m.in. znajomość języków programowania, narzędzi bazodanowych, programów graficznych, czy systemów operacyjnych. Część z tych analiz została omówiona w dalszej części artykułu.

Spośród 20 różnych języków programowania najwyżej wyceniana w 2011 roku była znajomość ABAP. Osoby posługujące się tym językiem zarabiały 7 500 PLN. Zarobki na poziomie 6 000 PLN otrzymywały osoby posługujące się Perl’em. Znajomość zdecydowanej większość pozostałych języków wiązała się z zarobkami na poziomie od 5 000 PLN do 6 000 PLN. Najniżej – na 4 200 PLN – wyceniano znajomość PHP.

Mediana wynagrodzenia podstawowego brutto
osób znających wybrane języki programowania

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Znajomość programów graficznych była wyceniana na znacznie niższym poziomie. W ich przypadku najwyższe zarobki (4 200 PLN) otrzymywały osoby pracujące w programie GIMP. Znajomość większości programów do obróbki grafiki pozwalała otrzymywać miesięcznie 3 500 PLN do 4 000 PLN. Najmniej zarabiali graficy pracujący w programie Corel Draw. W ich przypadku mediana wyniosła 3 200 PLN.

Mediana wynagrodzenia podstawowego brutto
osób pracujących w wybranych programach graficznych

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Najwyższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w systemie operacyjnym Solaris. W ich przypadku mediana przekroczyła 6 600 PLN. Niewiele mniej – 6 500 PLN – zarabiały osoby pracujące w systemie AIX. Znajomość najpopularniejszych systemów – Windowsa i Linuxa – pozwalała otrzymywać wynagrodzenie na poziomie 5 000 PLN. Najniżej wyceniano umiejętność pracy w systemie Novell – 4 200 PLN.

Mediana wynagrodzenia podstawowego brutto
osób pracujących w różnych systemach operacyjnych

Wykres

Źródło: raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2011 roku”, Sedlak & Sedlak 2012Analizy stanowiskowe


W raporcie dokonano analiz płac na 30 najpopularniejszych stanowiskach. Dla każdego z nich przedstawiono wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz całkowitego. Ponadto w zależności od próby, dokonano analizy zarobków osób pracujących w różnych przedsiębiorstwach. Przykładowa analiza została przedstawiona poniżej.

Administrator sieci informatycznej

Dane ogólne

 

próba

mediana

średnia

wynagrodzenie podstawowe

231

4 000

4 484

wynagrodzenie całkowite

231

4 500

5 236

premia jako procent

wynagrodzenia podstawowego

231

2%

16%Kapitał, zatrudnienie, typ firmy i branża (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

kapitał

polski

177

3 800

4 140

zagraniczny

54

5 350

5 611

zatrudnienie

małe przedsiębiorstwo (1-49)

51

2 950

3 379

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

72

4 500

4 744

duże przedsiębiorstwo (250 i więcej)

108

4 450

4 832

typ firmy

prywatna

146

4 625

4 915

sfery budżetowej lub komunalnej

61

3 600

3 542

branża

sektor publiczny

42

3 854

3 874

technologie informatyczne (IT)

64

3 600

4 301Miasto i region (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

miasto

Warszawa

56

5 550

6 019

województwo

mazowieckie

70

5 450

5 731Wykształcenie, język, staż pracy, wiek i płeć (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

wykształcenie

wyższe - inż. lub mgr

170

4 200

4 536

j. angielski

średni

127

3 800

4 170

bardzo dobry

95

4 700

5 048

j. niemiecki

średni

40

3 900

4 135

staż pracy

4 - 5

49

4 000

4 391

6 - 8

44

4 210

4 751

wiek

26-30

71

3 800

4 314

31-35

71

5 000

5 007

płeć

mężczyźni

213

4 000

4 442Kompetencje IT (wynagrodzenie podstawowe)

 

 

próba

mediana

średnia

 

języki programowania

C/C++/Visual C++

44

3 700

4 619

 

PHP

83

3 600

4 243

 

SQL/PLSQL

74

4 000

4 507

 

HTML/CSS

86

3 550

4 045

 

bash/sh/awk

75

4 650

4 910

 

system operacyjny

Windows

221

4 000

4 382

 

Linux

182

4 200

4 560

 

Unix

51

4 700

4 892

 

narzędzia:
bazy danych

MySQL

97

4 000

4 411

Microsoft SQL Server

87

4 000

4 436

PostgreSQL

48

5 200

4 716

 

narzędzia:

sieci

LAN

217

4 000

4 385

 

 

WAN

157

4 200

4 661

 

 

serwery HTTP (Apache, Lighttpd, ngix, IIS, Tomcat)

131

4 000

4 338

 Świadczenia dodatkowe

WykresO raporcie


Raport składa się z trzech części. Część pierwsza raportu zawiera stawki wynagrodzeń osób na 4 szczeblach zatrudnienia oraz w firmach o różnym kapitale, w miastach wojewódzkich oraz województwach. Przeanalizowano również stawki płac osób znających język angielski. W części I dokonaliśmy także wyceny wartości kompetencji IT. Znajdą w niej Państwo informacje o tym jak wynagradzane są osoby używające w pracy określonych:
 • języków programowania,
 • systemów operacyjnych,
 • narzędzi: bazodanowych, sieciowych, graficznych i innych.

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 30 najpopularniejszych stanowiskach IT. Dla każdego stanowiska pokazaliśmy:
 1. Rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
 2. Średnią wysokość premii,
 3. Przysługujące świadczenia dodatkowe,
 4. Wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od:
  • firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
  • regionu (województwa, miasta),
  • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości j. angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego, stażu pracy, wieku oraz płci),
  • używanych w pracy kompetencji IT (stosowanych języków programowania, systemów operacyjnych),
  • wykorzystywanych narzędzi: bazodanowych, sieciowych, graficznych i innych.

W części trzeciej zamieściliśmy zestawienie wynagrodzeń podstawowych i całkowitych dla 30 omawianych w raporcie stanowisk.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".