Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 8730 PLN
Operator maszyn 4880 PLN
Elektroenergetyk 6110 PLN
Dyrektor personalny 20990 PLN
Kierownik marketingu 9440 PLN
Nauczyciel etyki 4790 PLN
Pielęgniarka 6340 PLN
Dociepleniowiec 5790 PLN
Compliance officer 8770 PLN
DevOps 16800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku”

17.10.2014 Kinga Tapa
W artykule zaprezentowano wybrane wnioski z trzeciej edycji raportu „Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone w dniach 25.02.2014 do 11.08.2014. W badaniu wzięło udział 137 firm.


Stosowanie świadczeń dodatkowych


Odsetek firm oferujących swoim pracownikom świadczenia dodatkowe wyniósł 96%, co potwierdza dużą świadomość organizacji w zakresie pozafinansowego wynagradzania pracowników. Dodatkowo 14% firm do końca 2014 roku do swojej oferty planuje wprowadzić nowe benefity. Przede wszystkim będą to świadczenia zdrowotne, benefity związane z rekreacją i wypoczynkiem oraz świadczenia prorodzinne (wykres 1.). Tylko 1% ankietowanych chce ograniczyć liczbę oferowanych świadczeń.

Grupy świadczeń dodatkowych, które firmy planują wprowadzić
do swojej oferty do końca 2014 roku

Wykres

Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku, Sedlak & SedlakZdecydowanie najpopularniejszym benefitem, podobnie jak w 2013 roku są szkolenia i kursy zawodowe. Na drugim miejscu w rankingu benefitów znajduje się podstawowa opieka medyczna. Pierwszą trójkę rankingu świadczeń dodatkowych zamykają szkolenia językowe. Bardzo duży wzrost, w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano w przypadku specjalistycznej opieki medycznej – z 39 miejsca w rankingu benefitów w 2013 roku na 6 miejsce w 2014 roku.

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2014 roku

ranking

popularność

świadczenie dodatkowe

1.

86%

szkolenia, kursy zawodowe

2.

79%

podstawowa opieka medyczna

3.

74%

szkolenia językowe

4.

71%

udział w konferencjach branżowych

5.

67%

zajęcia sportowe (basen, siłownia, fitness)

6.

64%

specjalistyczna opieka medyczna

7.

64%

imprezy integracyjne

8.

61%

ubezpieczenie na życie

9.

61%

zapomogi w przypadkach losowych

10.

61%

samochód służbowy do użytku prywatnego

Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku, Sedlak & SedlakFinansowanie świadczeń dodatkowych


Najwięcej firm (35%) deklaruje, że na świadczenia dodatkowe na jednego pracownika miesięcznie wydaje od 101 do 300 PLN. Taka tendencja utrzymuje się od 2012 roku. Warto podkreślić, że w porównaniu do roku poprzedniego ponad dwukrotnie spadł odsetek firm, które nie potrafią oszacować ile wydają na benefity na jednego pracownika (wykres 2.).

Procent firm ponoszących określoną średniomiesięczną wysokość wydatków
na świadczenia dodatkowe na jednego pracownika w latach 2012 – 2014

Wykres

Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku, Sedlak & SedlakDo finansowania benefitów firmy wykorzystują między innymi środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – funkcjonuje on w 83% badanych firm (wykres 3.). Prawie połowa z nich z ZFŚS rocznie na jednego pracownika wydaje od 801 do 1 200 PLN.

Procent firm, w których funkcjonuje
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku

Wykres

Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku, Sedlak & SedlakZarządzanie programem świadczeń dodatkowych


Zaledwie 28% firm informuje pracowników o łącznej wartości pakietu świadczeń dodatkowych. Generalnie im większa liczba zatrudnionych, tym mniejszy odsetek firm, które deklarują, że przekazują pracownikom informacje o wartości benefitów. Wśród firm, gdzie wielkość zatrudnienia przekracza 1 000 pracowników jest ich 17%, natomiast wśród firm zatrudniających do 49 pracowników jest ich 45% (wykres 4.).

Procent firm, o różnej wielkości zatrudnienia, informujących pracowników
o łącznej wartości pakietu świadczeń dodatkowych w 2014 roku

Wykres

Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku, Sedlak & SedlakDuży odsetek firm (72%) różnicuje ofertę świadczeń dodatkowych dla poszczególnych grup pracowników. Odsetek ten rośnie wraz z liczbą zatrudnionych oraz przychodami firmy. Głównymi kryteriami, które firmy biorą pod uwagę podczas przyznawania świadczeń dodatkowych są szczebel zarządzania (74%) oraz zajmowane przez pracownika stanowisko (64%) (wykres 5.).

Procent firm wykorzystujących poszczególne kryteria
do różnicowania świadczeń dodatkowych w 2014 roku

Wykres

Polityka świadczeń dodatkowych w 2014 roku, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport składa się z czterech części. W pierwszej części przedstawiono dane dotyczące oferty świadczeń dodatkowych w firmach w 2014 roku. W rozdziale zaprezentowano między innymi ranking najpopularniejszych benefitów. W drugiej części poruszono kwestię finansowania świadczeń dodatkowych. Omówiono w niej problematykę wartości pakietu świadczeń, partycypacji pracowników w finansowaniu świadczeń, informowania pracowników o wartości benefitów oraz funkcjonowania w organizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Analizy zaprezentowane w trzeciej części dotyczą zarządzania systemem świadczeń dodatkowych w firmie, czyli outsourcingu benefitów, różnicowania świadczeń w obrębie różnych grup pracowników czy monitorowania programów świadczeń. Czwarta część raportu to zbiór tabel prezentujących szczegółowe dane na temat badanych zagadnień.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".