Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2020 roku”

19.01.2022 Faustyna Wydra
Poniżej zaprezentowany artykuł powstał w oparciu o wyniki raportu o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych. Raport ukazuje się po raz dziesiąty. W tegorocznej edycji przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 2 234 członków rad nadzorczych (w tym 1 555, którzy przepracowali cały rok) z 318 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Po raz pierwszy przedstawione zostało w nim nowe podejście do raportowania danych, w którym wynagrodzenie całkowite podzielone jest na podstawowe, z tytułu pełnienia funkcji w komitetach, inne korzyści oraz wynagrodzenie ze spółek zależnych.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych brutto


W 2020 roku mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych osób zasiadających w radach nadzorczych wyniosła 50 060 PLN. Jest to wzrost o ponad 4% w stosunku do roku poprzedniego oraz o 6,5% w porównaniu z rokiem 2018. W 2020 roku 25% członków RN zarobiło poniżej 18 605 PLN, a 25% powyżej 102 323 PLN.

Mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych członków rad nadzorczych
spółek notowanych na GPW w latach 2011 – 2020 (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2020 roku”


W jakich sektorach wynagrodzenia członków rad nadzorczych są najwyższe?


Poza danymi ogólnymi w raporcie prezentujemy wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych kryteriów takich jak sektor, indeks czy funkcja jaką pełni członek rady nadzorczej. W poniższej tabeli przedstawione zostały wynagrodzenie całkowite członków rad nadzorczych z różnych sektorów. Najwyższej opłacanym sektorem w 2020 roku były ubezpieczenia, o wartości środkowej wynoszącej ponad 180 tys. PLN. Niewiele niższą medianą wynagrodzeń cieszył się sektor bankowy, w którym 50% członków rad nadzorczych zarobiło ponad 175 tys. PLN. Na trzecim miejscu znalazł się przemysł paliwowy, z ponad dwa razy niższą medianą wynagrodzeń całkowitych w stosunku do sektora ubezpieczeń.

Mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych spółek z różnych sektorach

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2020 roku”


Wynagrodzenia członków RN w spółkach z różnych indeksów


Niezmiennie wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek indeksu WIG 20 są najwyższe. Mediana ich całkowitych zarobków wyniosła 115 tys. PLN. Osoby nadzorujące spółki z mWIG 40 otrzymywały płace o 29% niższe – 82 tys. PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymali członkowie RN w spółkach z sWIG80. Wartość środkowa wyniosła u nich 61 tys. PLN. W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 członkowie rad nadzorczych w spółkach z przedstawionych indeksów zarobili średnio o 10 tys. PLN mniej.

Mediana płac członków rad nadzorczych w spółkach z różnych indeksów

Schemat

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2020 roku”


Którzy członkowie rad nadzorczych zarabiają najwięcej?


W raporcie o wynagrodzeniach członków rad nadzorczych prezentujemy również ranking wynagrodzeń. Najwyższe wynagrodzenie wśród przewodniczących rad nadzorczych otrzymał przewodniczący spółki OPTeam SA. Jego płaca wyniosła 3,2 mln PLN. Wśród wiceprzewodniczących największe wynagrodzenie zostało wypłacone w spółce Mangata Holding SA - 1,4 mln PLN. W 2019 roku najlepiej opłacanym wiceprzewodniczącym był również członek RN ze spółki Mangata Holding SA. Najwyższa płaca wśród członków rad nadzorczych w 2020 roku została wypłacona w spółce OPTeam SA. Całkowite wynagrodzenie członka RN wyniosło 2,1 mln PLN, co pozycjonuje go na 2 miejscu wśród najlepiej wynagradzanych członków rad nadzorczych pełniących różne funkcje. Najwyższe wynagrodzenie wśród sekretarzy wyniosło 522 tys. PLN i zostało wypłacone w spółce PJP Makrum SA. Członkowie rad nadzorczych ujęci w poniższej tabeli przepracowali cały 2020 rok.

Najlepiej wynagradzani członkowie rad nadzorczych pełniący różne funkcje

miejsce w rankingu

nazwa spółki

funkcja

wynagrodzenie całkowite brutto

1

OPTeam SA

przewodniczący RN

3,2 mln PLN

6

Mangata Holding SA

wiceprzewodniczący RN

1,4 mln PLN

2

OPTeam SA

członek RN

2,1 mln PLN

33

PJP Makrum SA

sekretarz RN

522 tys. PLN

 

Źródło: Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w 2020 roku”


Powyższe dane to tylko niewielki wycinek informacji, które znajdą Państwo w pełnej wersji raportu. Raport umożliwia porównanie wynagrodzeń członków rad w spółkach z różnych sektorów, indeksów, o różnej wielkości czy zyskowności w podziale na wynagrodzenie podstawowe, z tytułu pełnienia funkcji w komitetach, inne korzyści oraz wynagrodzenie ze spółek zależnych. Ponadto zawarte są w nim analizy funduszy wynagrodzeń oraz rankingi.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".