Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Automatyk 6280 PLN
Asystent sprzedaży 3790 PLN
Kinooperator 3840 PLN
Product manager 6990 PLN
Account Director 15000 PLN
Nauczyciel etyki 3930 PLN
Realizator 4680 PLN
Operations Manager 12720 PLN
Sales Executive 10400 PLN
Pedagog specjalny 3790 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku”

05.05.2015 Kinga Tapa
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone w dniach 26.01.2015 do 10.03.2015. W badaniu wzięło udział 2 755 pracowników. W końcowej wersji raportu uwzględniono odpowiedzi 2 708 osób.


Oferta świadczeń dodatkowych


68% pracowników zdeklarowało, że w ich miejscu pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Jest to najniższy odsetek od 2013 roku. Na popularność przyznawania świadczeń dodatkowych wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa. Im większa liczba pracowników, tym popularność przyznawania benefitów jest wyższa. W mikroprzedsiębiorstwach jest to 31%, a w wielkich organizacjach 87% (schemat 1). Nie bez znaczenia pozostaje także pochodzenie kapitału firm. 60% osób zatrudnionych w firmach polskich odpowiedziało, że organizacje, w których pracują przyznaje benefity. W firmach zagranicznych było to już 88%.

Popularność przyznawania benefitów w przedsiębiorstwach o różnej wielkości

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku."

*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (od 10 do 49 zatrudnionych), średnie (od 50 do 249 zatrudnionych),
duże (od 250 do 499 zatrudnionych), wielkie (powyżej 500 zatrudnionych)Spośród ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że w ich firmach pracownikom przyznawane są benefity, aż 92% jest bezpośrednim beneficjentem świadczeń dodatkowych.

Najwięcej osób otrzymujących benefity posiada wykształcenie wyższe – 92%. Im niższe wykształcenie, tym odsetek takich pracowników jest mniejszy. Z wykształceniem średnim jest to 89% badanych.

Ranking benefitów


Blisko połowa pracowników (48%) odpowiedziała, że ma możliwość korzystania z podstawowej opieki medycznej – to benefit, który znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najpowszechniejszych świadczeń dodatkowych. Na drugim miejscu znalazły się karnety na siłownie i do klubów fitness (45%). Z kolei na trzecim miejscu uplasowała się specjalistyczna opieka medyczna (45%) (wykres 1.).

Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2015 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku."W badaniu zapytaliśmy pracowników nie tylko o to jakie benefity otrzymują, ale jakie chcieliby otrzymywać. Jak się okazuje zdecydowanie najbardziej pożądanym benefitem jest specjalistyczna opieka medyczna – 51% ankietowanych wskazało ten benefit jako najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazły się karnety na siłownie i kluby fitness – 28%. Na trzecim – samochód służbowy do użytku prywatnego (24%).

Najatrakcyjniejsze świadczenia dodatkowe w 2015 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku."Finansowanie świadczeń dodatkowych


Większość pracowników (79%) jest skłonna dopłacać do benefitów, jeżeli miało by to oznaczać poszerzenie pakietu świadczeń dodatkowych. Jest to najwyższy odsetek na przestrzeni ostatnich 4 lat. Najwięcej pracowników (66%) skłonnych do współfinansowania świadczeń dodatkowych jest gotowa przeznaczyć na ten cel maksymalnie 100 PLN miesięcznie. 26% respondentów jest skłonna miesięcznie dopłacać do benefitów od 101 do 200 PLN. Kwoty powyżej 400 zł na dodatkowe benefity może przeznaczyć 2% ankietowanych.

Preferowana wysokość dopłaty do świadczeń dodatkowych w 2015 roku

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku."Najwięcej respondentów (49%) otrzymuje benefity o wartości nie przekraczającej 200 zł. miesięcznie. 24% badanych otrzymuje benefity o wartości od 201 zł do 400 zł. Świadczenia, których miesięczna wartość przekracza 800 zł otrzymuje 12% pracowników.

Miesięczna wartość przysługującego pracownikom pakietu świadczeń dodatkowych w 2015 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu
"Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku."O raporcie


Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2015 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników odnośnie benefitów. Kolejna część poświęcona została kwestiom związanym z finansowaniem świadczeń. Omówiono tutaj problem informowania pracowników o wartości świadczeń, współfinansowania benefitów oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. W czwartej części omówiono problem oceny programu świadczeń. Przedstawiono informacje na temat poziomu satysfakcji z benefitów czy oceny pakietu świadczeń dodatkowych w porównaniu do świadczeń oferowanych przez inne firmy. W ostatniej, piątej części opisano kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".