Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Strona główna > Doradztwo płacowe

Ocena konkurencyjności systemu wynagradzania

Konkurencyjność systemu wynagradzania stała się jednym z kluczowych czynników sukcesu organizacji. Dzięki atrakcyjnemu pakietowi finansowych oraz pozapłacowych składników systemu, firma istotnie zwiększa swoją konkurencyjność na rynku pracy. Doskonałe jej uzupełnienie stanowi cykliczne badanie satysfakcji pracowników oraz odpowiednia komunikacja, do której należy angażować nie tylko HR, ale również kadrę zarządzającą. Skorzystanie z tej usługi pomoże Państwu ocenić konkurencyjność pakietu wynagrodzeń i stosowanych praktyk płacowych na tle innych organizacji.

KORZYŚCI


Podstawową korzyścią z przeprowadzenia projektu jest kompleksowa ocena polityki wynagradzania oraz jej spójności ze strategią biznesową organizacji. Odbywa się ona w oparciu o porównanie wynagrodzeń w firmie do stawek rynkowych w wybranej grupie porównawczej, jak również pakietu świadczeń pozapłacowych na tle praktyk i badań rynkowych. Ważnym atutem jest rzetelna ocena dokumentacji HR oraz efektywności systemu wynagradzania. Należy jednak pamiętać, że o konkurencyjności płac świadczy nie tylko oferta firmy, ale również jej spostrzeganie przez pracowników. Dlatego projekt umożliwi Państwu zdobycie obiektywnych informacji na temat poziomu satysfakcji pracowników z systemu wynagradzania. Odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy podczas komunikacji z pracownikami poprowadzi do lepszego wykorzystania budżetu wynagrodzeń, a przez to do podniesienia efektywności organizacji.

PRZEBIEG PROJEKTU


  • analiza dokumentacji związanej z zarządzaniem systemem wynagradzania,

  • analiza wysokości wynagrodzeń oraz wartości elementów pozapłacowych,

  • analiza praktyk wynagradzania i systemu komunikacji z pracownikami,

  • zbadanie satysfakcji pracowników z pracy i wynagrodzenia,

  • porównanie zebranych danych i informacji do praktyk rynkowych,

  • przygotowanie raportu podsumowującego,

  • prezentacja wniosków i rekomendacji na temat konkurencyjność systemu wynagradzania.

EFEKT KOŃCOWY


W wyniku projektu uzyskują Państwo informacje o konkurencyjności systemu wynagradzania, jego zgodności z bieżącymi praktykami rynkowymi i trendami płacowymi. Ponadto dowiedzą się Państwo jak kształtuje się satysfakcja z pracy wśród Państwa pracowników. Wiedza ta jest niezbędna, aby podjąć jakiekolwiek kroki usprawniające system wynagradzania.

KOSZT ORAZ CZAS TRWANIA PROJEKTU


Szacunkowy czas realizacji projektu to 8 tygodni (od momentu podpisania umowy do wysłania raportu końcowego). Koszt przeprowadzenia projektu uzależniony jest od konstrukcji systemu wynagradzania, wielkości firmy i liczby stanowisk pracy.