Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Sekretarz 4980 PLN
Analityk bankowy 7770 PLN
Likwidator szkód 5610 PLN
Inżynier procesu 8070 PLN
Grafik komputerowy 5790 PLN
Formierz 4910 PLN
Szklarz pojazdów 4830 PLN
Salowa 4310 PLN
Dyrektor biblioteki 6430 PLN
Lekarz stażysta 6030 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku"

05.03.2014 Marcin Niedużak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Przedstawiono w nim ogólne informacje dotyczące zarobków informatyków w 2013 roku. Ponadto, zaprezentowano wynagrodzenia na 46 najpopularniejszych stanowiskach IT. Dla każdego stanowiska przedstawiono: rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych, wysokość wynagrodzeń w zależności od regionu, charakteru firmy oraz wykształcenia i doświadczenia pracowników. Wyceniono także kompetencje informatyków w zakresie znajomości różnych języków programowania, systemów operacyjnych oraz narzędzi bazodanowych, sieciowych, graficznych i innych. W raporcie zamieszczono również informacje na temat świadczeń dodatkowych oferowanych pracownikom IT na poszczególnych stanowiskach. Artykuł zawiera 2 tabele i 3 wykresy.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 14 808 respondentów, w tym od 8 429 osób pracujących w firmach informatycznych oraz od 6 379 osób pracujących w działach IT firm z innych branż.

W raporcie zaprezentowano zestawienia wynagrodzeń na 46 najpopularniejszych stanowiskach IT. Dla każdego ze stanowisk przedstawiono jak kształtowały się płace w zależności od:
 • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
 • regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
 • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy),
 • używanych w pracy narzędzi IT (stosowanych języków programowania, systemów operacyjnych, narzędzi baz danych, graficznych i innych).


O wynagrodzeniach w IT


Z obserwacji rynku wynagrodzeń wynika, że informatycy to jeden z najlepiej opłacanych zawodów. Co więcej popyt na pracowników IT od lat jest bardzo duży nie tylko w samej branży IT, ale również w innych gałęziach gospodarki. Ten fakt sprawia, że osoby, które ukończyły studia informatyczne nie powinny mieć problemów ze znalezieniem pracy.

Z raportu wynika, iż niezależnie od koniunktury gospodarczej i pomimo kryzysu, osoby pracujące w IT nie powinny mieć powodów do narzekań. Prawie co drugi informatyk w 2013 roku zarabiał więcej niż rok wcześniej. Jedynie 8% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie całkowite uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmiany wynagrodzeń pracowników IT w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zaprezentowano na wykresie 1.

Zmiana wysokości wynagrodzeń pracowników IT 
w 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wynagrodzenia informatyków na poszczególnych szczeblach zatrudnienia wynosiły od 3 178 PLN w przypadku pracowników szeregowych, do 15 000 PLN w przypadków dyrektorów i członków zarządów. Starsi specjaliści zarabiali 7 500 PLN, a kierownicy zespołu co najmniej dziesięcioosobowego o 3 500 PLN więcej.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników IT 
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014W 2013 roku pracownicy IT zatrudnieni w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z technologiami informatycznymi otrzymywali wynagrodzenie o 37% niższe od ich kolegów z branży ubezpieczeń. Pensję wyższą niż w branży IT informatycy otrzymywali również w bankowości (o 40%) oraz w telekomunikacji (o 21%). Fakt ten potwierdzał się również w przypadku wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w tych branżach.

Mediana wynagrodzenia całkowitego na wybranych stanowiskach
w bankowości, IT oraz telekomunikacji w 2013 roku (brutto, w PLN)

stanowisko

branża

próba

mediana

IT = 100%

administrator systemów IT

bankowość

60

8 475

160%

IT

209

5 300

100%

telekomunikacja

29

6 750

127%

kierownik projektu IT

bankowość

27

11 000

116%

IT

204

9 500

100%

telekomunikacja

48

11 000

116%

programista (stanowisko ogólne)

bankowość

122

8 000

145%

IT

2 264

5 500

100%

telekomunikacja

98

6 800

124%

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Wycena kompetencji IT


Spośród 25 uwzględnionych w raporcie różnych języków programowania najwyżej wyceniana w 2013 roku była znajomość języka ABAP (9 800 PLN). Płace niższe o 920 PLN otrzymywały osoby posługujące się Perl’em. Co najmniej 75% informatyków znających języki HTML/CSS, czy PHP zarabiała 3 500 PLN lub więcej.

Wynagrodzenia osób znających różne języki programowania (w PLN)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Certyfikaty


W prezentowanym raporcie uwzględniono informacje na temat wynagrodzeń osób, które posiadały różne certyfikaty. Pisemne potwierdzenie posiadanych umiejętności miało wymierny wpływ na poziom zarobków informatyków. Pracownicy IT legitymujący się certyfikatem PRINCE2 (Projects in a Controlled Environments) zarabiali w 2013 roku 10 500 PLN, a certyfikatem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – 9 300 PLN.
O 300 PLN mniej zarabiały osoby, których umiejętności w zakresie obsługi platformy Java były potwierdzone certyfikatem SCJP (Sun Certified Java Programmer). Płace na poziomie 9 000 PLN otrzymywało również co najmniej 25% informatyków legitymujących się certyfikatem ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Połowa pracowników posiadający certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) zarabiała w 2013 roku co najmniej 5 500 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób posiadających różne certyfikaty (w PLN)

certyfikat

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

PRINCE2

170

7 798

10 500

14 100

ITIL

161

6 800

9 300

13 500

SCJP

149

7 000

9 000

12 000

ISTQB

172

4 915

6 550

9 000

CCNA

254

3 600

5 500

8 800

Źródło: Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku”, Sedlak & Sedlak, 2014Podsumowanie


Wynagrodzenia pracowników IT są nadal jednymi z najwyższych wśród wszystkich grup zawodowych. Ponadto popyt na osoby specjalizujące się w zakresie technologii informatycznych wciąż nie jest zaspokojony, co ma przełożenie także na wzrost płac. Stale rośnie również liczba informatyków zatrudnianych poza samą branżą IT. Co więcej w telekomunikacji, bankowości, czy ubezpieczeniach często zarobki są wyższe niż w samej branży IT. Warto wspomnieć, że ponad 75% informatyków zadeklarowało, że w 2013 roku otrzymywało od pracodawcy dodatkowe świadczenia. A wśród najczęściej oferowanych benefitów pojawiały się: prywatna opieka medyczna, telefon komórkowy, karnety sportowo-rekreacyjne oraz komputery przenośne i możliwość pracy zdalnej.

O raporcie


Raport „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku” składa się z trzech części.

Część pierwsza raportu zawiera stawki wynagrodzeń osób na 6 szczeblach zatrudnienia oraz
w firmach o różnym kapitale, w miastach wojewódzkich oraz województwach. Przeanalizowano również stawki płac osób znających w różnym stopniu język angielski. W tej części dokonaliśmy także wyceny wartości kompetencji IT. 

W części drugiej zaprezentowaliśmy wynagrodzenia na 46 najpopularniejszych stanowiskach IT. Dla każdego stanowiska pokazaliśmy między innymi:
­
 • rozkład wynagrodzeń podstawowych i całkowitych,
  ­
 • wysokość wynagrodzeń na stanowisku w zależności od charakteru firmy, wykształcenia i doświadczenia pracowników,
 • używanych w pracy kompetencji IT i narzędzi: bazodanowych, sieciowych, graficznych i innych,
  ­
 • przysługujące świadczenia dodatkowe.

W części trzeciej zamieściliśmy zestawienie wynagrodzeń podstawowych i całkowitych na 46 omawianych w raporcie stanowiskach.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".