Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Energetyk 7760 PLN
Dyrektor handlowy 15290 PLN
Kinooperator 3840 PLN
Dyrektor logistyki 14680 PLN
Marketing Specialist 4890 PLN
Nauczyciel biologii 3830 PLN
Agent celny 5020 PLN
Dyspozytor 5480 PLN
Szlifierz metali 3800 PLN
Serwisant urządzeń 4880 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”

07.04.2015 Maria Hajec
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XII Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2014 roku w badaniu uczestniczyło 125 624 osób.

Raport o wynagrodzeniach w logistyce i transporcie zawiera dane o wynagrodzeniach 4 909 osób, które w 2014 roku pracowały w logistyce i transporcie. Analizie poddano 32 stanowiska na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (44%) stanowili specjaliści (2 163 respondentów), a 25% (1 229 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 231 osób, czyli 5% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 286 pracowników szeregowych (26%).
W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenia całkowite.

Wynagrodzenia w różnych działach


Mediana wynagrodzeń całkowitych w logistyce i transporcie w 2014 roku wyniosła 4 100 PLN brutto miesięcznie. Na tę kwotę składało się wynagrodzenie zasadnicze – przeciętnie 3 500 PLN oraz średnio 15% części zmiennej (600 PLN). Zestawienie różnych działów logistyki i transportu pokazuje spore zróżnicowanie w wynagrodzeniach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w dziale zakupów. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych wynosiła 4 735 PLN, z czego 610 PLN stanowiła część zmienna. Zdecydowanie najniższe pensje otrzymywali zatrudnieni w dziale transportu. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych równa była 3 580 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych, zmiennych i podstawowych
w różnych działach logistyki i transportu w 2014 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Rozkład wynagrodzeń


Ponad połowę (53,9%) wśród pracujących w logistyce i transporcie w 2014 roku stanowiły osoby, których wynagrodzenie całkowite mieściło się w przedziale 2 000 – 5 000 PLN. Zarobki 7,2% spośród badanych nie przekraczały 2 000 PLN, a pensja 2,3% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń
osób pracujących w logistyce i transporcie w 2014 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Co drugi zatrudniony na najniższym szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 2 600 PLN. Wynagrodzenia w najliczniejszej grupie, specjalistów, były o 58% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał przeszło 4 110 PLN. Mediana wynagrodzeń kierowników wyniosła 6 000 PLN, a pensja połowy dyrektorów 15 tys. PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było sześciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediana wynagrodzeń w logistyce i transporcie
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 286

2 600

specjalista

2 163

4 110

kierownik

1 229

6 000

dyrektor/zarząd

231

15 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Niewątpliwie najwyższe płace otrzymywali pracujący w firmach zatrudniających ponad 1 000 osób. W tych organizacjach pracownicy szeregowi zarabiali 2 800 PLN miesięcznie, specjaliści 4 650 PLN, a zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 7 300 PLN. Mediana wynagrodzeń dla dyrektorów i członków zarządu wyniosła 17 000 PLN, czyli ponad sześciokrotnie więcej niż na stanowiskach szeregowych.

Mediana wynagrodzeń osób pracujących
w firmach różnej wielkości (w PLN)

średnie firmy

(50-249)

duże firmy

(250-999)

wielkie firmy

(1000 i więcej)

pracownik szeregowy

2 576

2 793

2 800

specjalista

3 850

4 230

4 650

kierownik

5 700

6 500

7 300

dyrektor/zarząd

14 000

15 000

17 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym


Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach zagranicznych zarabiali przeciętnie o 300 PLN więcej niż pracujący w organizacjach z większościowym kapitałem polskim. Różnica na stanowiskach specjalistycznych wyniosła 1 200 PLN, a kierowniczych – 2 700 PLN. W firmach z przewagą kapitału polskiego, dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali przeciętnie 12 300 PLN, podczas gdy w zagranicznych 16 950 PLN (o 4 650 więcej).

Mediana wynagrodzeń w firmach
z kapitałem polskim i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy samochodu osobowego. Mediana zarobków wyniosła 2 469 PLN, na co złożyło się 2 100 PLN podstawy i 369 PLN wynagrodzenia zmiennego. Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy działu zakupów. Stała część ich pensji wyniosła 14 000 PLN, a całkowite wynagrodzenie 16 003 PLN. Wynagrodzenie zmienne na tym stanowisku wyniosło 2 003 PLN.

Wynagrodzenia na najwyżej i najniżej opłacanych stanowiskach
w logistyce i transporcie w 2014 roku (w PLN)

L.p.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

(mediana)

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego 
w wynagrodzeniu całkowitym

1.

dyrektor działu zakupów

16 003

2 003

13%

32.

kierowca samochodu osobowego

2 469

369

15%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie
„Wynagrodzenia w logistyce i transporcie w 2014 roku”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 4 909 osób, które w 2014 roku pracowały w logistyce i transporcie. Przedstawiono analizy dla 32 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla szczebli zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów, a ostatnią częścią raportu jest ranking stanowisk ze względu na wysokość mediany wynagrodzenia całkowitego.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".